Fotokvällen 2015-04-16

En lyckad fotokväll för scanning och insamling av privat ägda foton och handlingar genomfördes av Hembygdsföreningens Fotokvällsgrupp i Varnhemsgården 2015-04-16 kl. 19.00 - 22.00.

I arrangörsgruppen ingår Kerstin Lidberg som samordnare, Eva Knapasjö, Göran Berg, Ari Laaksonen samt Kent Friman - samtliga ur styrelsen med suppleanter.

Mängden material blev så stort att det i något fall bestämdes återkoppling vid nästa fotokväll 2015-09-17 i Varnhemsgården kl. 19.00.

Ett 30-tal personer hade samlats och det är glädjande att så många tycker att bevarandet av historien i bilder är så viktigt att man avsätter en kväll för detta!
 

Vi fortsätter arbetet med att bevara Varnhems historia i våra dokumentarkiv, foto- och bildarkiv - både digitala och i pappersvariant, i Varnhemsbygden och via våra historiehemsidor; www.varnhemshistoria.se samt www.ljungstorpshistoria.se