Varnhemssidan har startat!

Genom beslut i styrelsen om stöd till en hemsida kring Varnhems historia, samt ordförandens beslut att redan nu starta upp sidan, så finns Varnhems historia under sin egen domän ägd av Skarke-Varnhems Hembygdsförening. Arbetet med sidan är mångårigt och för tillfället för Kent Friman in material på sidan som uppfångas i arbetet med projektet Ljungstorps historia med många kopplingar till Varnhems samhälles historia. Därtill några specifika 'projekt' som annonseras senare. Först förs nu det digitala foto- och bildarkivet över från Ljungstorps- sidan till:
www.varnhemshistoria.se