Projekt; "Varnhems, Ljungstorps och SAJ's historia" - 3 historiska hemsidor

Här hittar Du de övriga historiska hemsidorna - bara klicka på länk;
www.ljungstorpshistoria.se eller www.saj-banan.se

Foto: Roland Svensson/SLA Foto: Roland Svensson/SLA

Pressträff i Stenslund 2015-02-16 angående hemsidorna kring varnhems- och ljungstorpshistoria. SLA möter fr v ordföranden Bo Hermansson, Verna Andersson, Arne Sträng, Kent Friman och Ingegerd Hermansson.

I särskilt Ljungstorpsområdet har det under lång tid funnits en grupp människor som varierat över tid, men som alltid varit hängivna uppgiften att samla och presentera bygdens historia, berättelser och bilder. Inte minst gäller detta de olika människoöden som passerat genom tiderna i torp, stugor, boställen och villor i Ljungstorp med omnejd. Även i Varnhem har mycket historia fångats upp av idag välkända profiler, både levande och nu döda.

Mycket material är redan presenterat inte minst genom Skarke Varnhems Hembygdförenings årsskrift Varnhemsbygden, där under många år bl a  Alf Hansson varit och är en samlande kraft - inte för att förringa det arbete som under åren lagts ned av dess redaktionskommittéer som helhet och de människor som publicerat rader av artiklar kring bygdens historia.

I samband med start av projekt Ljungstorps historia 2013 (www.ljungstorpshistoria.se) blev det tidigt aktuellt att också finna ett sätt att samla de uppgifter som hela tiden löpande kommer fram kring Varnhems historia i övrigt.

Styrelsen för Skarke-Varnhems Hembygdsförening kom tidigt att fatta ett beslut om att också ge Varnhems historia ett eget spår i informationsinsamlandet och forskandet. Ljungstorpshistoria har  genom sponsring/bidrag utom hembygdsföreningen fått sin hemsida säkrad några år framöver och styrelsen vill nu säkra också en sida för Varnhems historia.

I samband med några större informationsinsamlingar som lättast hanteras via hemsida kring Varnhems historia läggs därför www.varnhemshistoria.se upp som egen historiehemsida ägd av föreningen.

Grundläggande för de båda hemsidornas tillkomst är bl a de foton som finns i Hembygdsföreningens arkiv - vilket tidigt kom att digitaliseras och  som i helhet lades upp på www.ljungstorpshistoria.se.

Det underlättar också för framväxandet av Ljungstorps historia, då många historiska kopplingar finns för både händelser, människor och byggnader (gårdarna framför allt!), om Varnhems historiska hemsida sakta kan få växa fram delvis parallellt med Ljungstorps historia.

På så sätt kan material kring Varnhem, som dyker upp vid byggandet av Ljungstorps historia direkt säkras och ges offentlighet på sidan för Varnhems historia. Dessutom har Ljungstorp alltid ingått i Varnhemsområdets officiella tillhörighet.

Eftersom det genom en större sponsring finns särskilda medel för www.ljungstorpshistoria.se under de tre närmaste åren, kommer tyngdpunkten att ligga på att fullfölja det projektet i första hand för den projektgrupp som finns med Kent Friman som ansvarig för hemsidans praktiska bygge och informationssammanställandet - läs om den projektgruppen -
klicka här!

I mån av tid kommer Kent Friman också att sammanställa och lägga ut material på www.varnhemshistoria.se, som löpande kommer fram vid arbetet med Ljungstorpssidan, samt intressanta samlingar av material, som t ex det Digitala fotoarkivet, Albumarkivet och särskilt material kring Utgrävningarna av Sveriges kanske äldsta kyrka samt Sommarmusiken i Varnhem under 30 år!

Dessutom kommer det efter hand finnas några bebyggelser som får sina sidor färdigställda som kan visa hur sidan kan bli färdigt utbyggd; Sörgården (klar), Smedsgården, Björsgården, Tomten och Himmelskällan.

2017 finns utlovat en fortsatt och utökad projekttid avseende Kent Frimans insamlande/forskning/hemsidesbyggande för färdigställande av www.varnhemshistoria.se för Hembygdsföreningens räkning. Ingen ersättning till privatpersoner ugår i något av projekten.

Förhoppningsvis kommer förutom styrelsen en rad personer både inom och utom föreningen att medverka i projektet.

Bo Hermansson, ordförande för Skarke-Varnhems Hembygdsförening

Inlagt av Kent Friman, 2014-08-25

Foto Johan Magnusson Foto Johan Magnusson


PROJEKTGRUPPEN FÖR LJUNGSTORPSHISTORIA FICK SKARA KOMMUNS KULTURSTIPENDIE 2015
 

På nationaldagen den 6 juni delade kommunfullmäktiges ordförande för Skara Kommun ut 2015 års kulturstipendie till Projektgruppen för Ljungstorpshistoria; Verna Andersson, Arne Sträng och Kent Friman.

Motiveringen är att gruppen samlar in, digitaliserar och presenterar historiskt material på hemsidorna Ljungstorsphistoria.se, Varnhemshistoria.se samt SAJ-banan.se så att det blir tillgängligt för allmänheten!


Priset på 10 000 kronor används för att utveckla projektet ytterligare - hjärtligt tack till alla!

Genomförda visningar av historiesidorna, mm

ÅRSMÖTE I SKARKE-VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING
VARNHEMSGÅRDEN TORSDAGEN
DEN 31 MARS KL. 19.00

- alla medlemmar och de som önskar bli medlemmar är välkomna!!

Är du inte medlem - inget hinder! - du betalar 100 kr för 2016, blir medlem och får årsskriften Varnhemsbygden samt deltar i föredraget om Himmelskällans fantastiska historia ända från 1600-talet med kaffe-paus! Allt ingår!

PROGRAM
Mötet inleds med kort parentation över avlidna medlemmar
Årsmötesförhandlingar
Visning av Himmelskällans historia från www.varnhemshistoria.se med Kent Friman och Margareta Dahlin (ny hembygdsforskare inom historieprojektet)
Kaffepaus - fortsatt visning Himmelskällan, som i mycket bygger på Verna Anderssons forskning
VÄLKOMNA!

SAJ-BOKEN FINNS ATT KÖPA VIA FÖRLAGETS WEBB-SIDA - BESTÄLL HÄR NEDAN:

Nyhet! böcker; järnväg; på Trafiknostalgiska Förlaget, Stockholm;
Skövde-Axvalls Järnväg

Banan över berget 1904–1961 av Thomas Ohlsson, Kent Friman
Boken behandlar en liten men intressant del av områdets järnvägshistoria, nämligen Skövde-Axvalls Järnväg, SAJ, som förband Skövde vid SJ:s stambana med Axvall, där den anslöt till Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg, SAJ byggdes i början av förra seklet och öppnades för trafik 1904.
Format: 260 x 240 mm, 168 sidor. Ordinarie pris á 250 kronor st + frakt


KÖP - KLICKA HÄR!

Bild lånad från Lundsbrunns bygdegårds hemsida Bild lånad från Lundsbrunns bygdegårds hemsida

ANNORLUNDA RESA MED SAJ-BANAN -  STORBILD
I LUNDSBRUNNS BYGDEGÅRD LÖRDAG DEN 12/3  KL. 15.00 - ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA - FRITT INTRÄDE


Arrangör är Föreningen Skara-Lundsbrunns-Järnvägar; http://www.sklj.se/

Om visningen kl. 15.00;
Kent Friman visar en resa ur Skarke-Varnhems Hembygds- förenings historiehemsida; www.saj-banan.se
                                                                                                                        
Resan blir en resa utmed det direkta spåret utan stopp eller utvinklingar - från Skövde station till Axvalls station. Bilder från omgivningarna fladdrar förbi som på en vanlig tågresa, men vi dröjer oss något vid banbilder, banvaktsstugor, banvaktsanställda, anhalter och stationer.

Boken; "Skövde Axvalls Järnväg; Banan över berget med omgivning" av Thomas Ohlsson och Kent Friman säljs till eventpris: 200 kronor/bok - medtag kontanter eller Swisha på plats!

Lundsbrunns Bygdegård är skyltad i samhället med "Bygdegård".
Bygdegårdens hemsida - klicka här!

ADRESS: BYGDEGÅRDEN LUNDSBRUNN, VÄSTERGATAN 20, 53372 LUNDSBRUNN
TELEFONNUMMER TILL BYGDEGÅRDEN ÄR: 0511 57527

Skärv Gamla Skolan Skärv Gamla Skolan

EXTRA!! VÄLKOMNA!
ALLMÄN VISNING AV SAJ-BANAN RUNT AXVALL


Söndagen den 13/3 i Skärvs Gamla Skola kl. 17.00

Kent Friman visar på storbild - SAJ-banan och byggnader för tiden runt Axvall - direkt från Skarke-Varnhems Hembygds-förenings hemsida

Biljetten kostar 50 kronor (oavkortat till föreningen!)

Arrangör; Skärvs Hembygdsförening 
Kent Friman säljer boken om SAJ till rabatterat eventpris om 200 kronor/bok - ta gärna med kontanter eller Swisha på plats!

Kontakt; Skärvs Hembygdsförening, Skärv Petersburg, 53292 Axvall
Tel: 0511 62551

Välkomna till Ljungstorps Bygdegård
för en Öppen Kostnadsfri Storbildsvisning från nätet

Skövde - Axvalls Järnväg och Ljungstorp - järnvägens betydelse för Ljungstorps utveckling.
 

En visning från Skarke-Varnhems Hembygdsförenings hemsidor;
www.saj-banan.se samt www.ljungstorpshistoria.se
- med Kent Friman och projektgruppen för historiehemsidorna


Tid:      Onsdag den 13 april 2016 kl. 19.00
Plats:   Ljungstorps Bygdegård
 
I anslutning till visningen:
Fikaförsäljning: kaffe, the, dricka med tilltugg - pris 50 kronor

Bokförsäljning: ”Skövde Axvalls Järnväg – Banan över berget med omgivningar 1904-1961”
ny bok av Thomas Ohlsson & Kent Friman finns att köpa vid visningen till rabatterat pris 200 kr
Medta kontanter och/eller för boken -  Swisha på plats!
__________________________________________________________________

Välkomna till Ljungstorps Bygdegård!
En plats för intressanta möten mellan människor!
Kontakt/frågor Eva Berglund; tfn 0511-604 71


NYHETER

Samverkansprojektet fortsätter!

                           Även icke-medlemmar är hjärtligt välkomna!

2014

Nu finns de 10 första åren av dokumentation kring Sommarmusiken i Varnhem inlagda på sidan! Från 1970 till 1979. Mer kommer efter hand!/Kent Friman

Läs hela inlägget »

Idag blev bygget av delsidan under vänsterrubriken: Utgrävningarna 2005 - 2008 helt klar! Vi har fått med 69 artiklar från SLA & SKLT kring utgrävningarna 2005-2008. Västergötlands Museum har gett publiceringstillstånd till sin skrift över utgrävningarna: Varnhem - innan munkarna kom och en rad andra bidrag gör detta till enmycket sevärd sida! Du hittar den genom att klicka här!/ Kent Friman

Läs hela inlägget »

Utgrävningarna vid kyrkan under projektnamnet "Varnhem - innan munkarna kom" har genererat bl a en mängd artiklar i SKLT och SLA under åren 2005-2008 med många fina bilder! Alla dessa artiklar har Bo Ramviken minutiöst klippt ur och samlat i ett vackert album. Gudrun Ramviken har ställt allt till Hembygdsföreningens förfogande och de båda tidningarna har genom ett unikt samarbete gett Skarke-Varnhems Hembygdsförening publicerings- tillstånd! Därtill finns 108 löpande bilder tagna av Bo Ramviken vid utgrävningarna genom alla åren. Även en del annat material finns nu tillgängligt på sidan. Tidningsartiklarna scannas av Vibeke Friman och läggs in av Kent Friman efter hand - kika gärna här!

Läs hela inlägget »

Genom att Gudrun Ramviken ställt 9 pärmar med material från Bo Ramvikens samling till Hembygdsföreningens förfogande kan vi nu påbörja projektet med scanning och inläggning av en unik samling klipp, dokument och inte minst Bo Ramvikens teckningar. Vibeke Friman scannar vid möjlighet och inläggning av materialet görs av Kent Friman, efter hand. Se gärna början - klicka här!

Läs hela inlägget »

Genom beslut i styrelsen om stöd till en hemsida kring Varnhems historia, samt ordförandens beslut att redan nu starta upp sidan, så finns Varnhems historia under sin egen domän ägd av Skarke-Varnhems Hembygdsförening. Arbetet med sidan är mångårigt och för tillfället för Kent Friman in material på sidan som uppfångas i arbetet med projektet Ljungstorps historia med många kopplingar till Varnhems samhälles historia. Därtill några specifika 'projekt' som annonseras senare. Först förs nu det digitala foto- och bildarkivet över från Ljungstorps- sidan till:
www.varnhemshistoria.se

Läs hela inlägget »

N. LUNDBY SOCKENGILLE INBJUDER TILL
”PÅ SPÅRET”
- tågresan 3:e gången gillt

LUNDBYGÅRDEN 29 JANUARI KL. 17.00

 

För tredje året i rad är det återigen dags att bänka sig för att drömma oss tillbaks till tider då det fortfarande fanns räls och tåg som dagligen förflyttade människor och gods över berget.

Som vanligt är det Kent Friman som guidar oss med ord och bild. Årets resa tar vid där vi slutade ifjol (övre delen av Ljungstorp) varifrån vi fortsätter resan med destination Skövde som är slutmålet. Missa inte detta tillfälle att få presentationen av Skövde – Axvalls järnvägshistoria komplett. Även i år finns möjlighet att köpa boken om järnvägen.

Bilden; 1940-tal i Våmb - Våmbs hållplats

Detta gäller söndag-kvällen 29 januari 2017 i Lundbygården
-    Klockan 17,00 bänkar vi oss och startar resan
-    Ca 18,30 gör vi avbrott för förtäring i form dryck, frallor och diverse pålägg
-    Nytt för i år är lotteri - priser är tavelbilder (A4) från järnvägen samt boken om SAJ - Lottpris: 5 kr
-    När alla är mätta och belåtna fortsätter resan mot slutmålet Skövde station

Mer information på www.saj-banan.se

INGEN FÖRANMÄLAN – BILJETTEN KOSTAR 50: UNGDOM = FRIBILJETT

KVÄLLEN DEN 22 SEPTEMBER I SKÖVDE!


Den 22 september kl. 18.00 - 21.00 visas Skövdebilder runt SAJ av Kent Friman i Vuxenskolans lokaler.

En del av bilderna kommer också att finnas utställda i föreläsningslokalen. De 20 bilderna i svart-vitt från tiden lottas ut till besökarna genom ett gratislotteri genom föreläsaren.

Boken om SAJ-banan säljs för 200 kr. 

Skövde Hembygdsförening bjuder på fika i pausen.

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Rådmansgatan 24
Tid: 18-21


Ett samarrangemang mellan Skövde Stadsmuseum, Skövde Hembygdsförening, Vuxenskolan samt www.saj-banan.se   (ägd av Skarke-Varnhems Hembygdsförening)

Exempel på aktivitet för digital insamling

Kerstin Lidberg, Berit Karlsson,
Bo Hermansson och Kent Friman

KONTAKTFORMULÄR SKARKE- VARNHEMS HEMBYGDSFÖRENING

Se även särskild sida för kontakt & gästbok!

  • Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening

KONTAKT MED WEBBMASTER

  • Kontakt med webbmaster Kent Friman

Exempel på visningar

Axvalls Församlingshem. Bild lånad från Skara Pastorat Axvalls Församlingshem. Bild lånad från Skara Pastorat

KENT FRIMAN VISAR BILDER OCH BERÄTTAR FRÅN WWW.SAJ-BANAN.SE DEN 20/11 2015

Alla välkomna till AXVALLS FÖRSAMLINGSHEM - bilder från en tur med saj-banan, Skövde - Axvalls Järnväg, 1904 - 1961, från Axvall och så långt vi hinner mot Skövde!

Plats;     Axvalls Församlingshem vid Norra Vings kyrka
Datum; 2015-11-20
Tid;         Kl. 19.00
Arrangör;  Norra Vings Hembygdsförening


 

Välkomna till Axevalla folkhögskola
 och
Öppen Kostnadsfri Föreläsning
 
En resa utmed spåret Skövde-Axvall
med Kent Friman (Skarke-Varnhems Hembygdsförening)
 
Tid:      Onsdag den 10 februari 2016 kl. 18.00
Plats:   Axevalla folkhögskola, Stora Salen i Skolhuset
 
Om föreläsningen:

Kent Friman guidar oss på resan utmed SAJ-spåret; bl.a. Ulunda kalkbrott, Varnhems omgivningar och station med sina stinsar. Vi startar där vi slutade förra resan (Ljungstorp) men resan är lika intressant för er som vill kliva på tåget första gången!
 

I anslutning till föreläsningen:
Fikaförsäljning
: kaffe, the, dricka med tilltugg
Bokförsäljning: ”Skövde Axvalls Järnväg – Banan över berget med omgivningar 1904-1961” ny bok av Thomas Ohlsson & Kent Friman finns att köpa vid föreläsningen till rabatterat pris; 200 kr
Medta kontanter eller för boken -  Swisha på plats!

__________________________
 

Välkomna till
Mötesplats Axevalla folkhögskola

Axevalla folkhögskola vill vara en öppen, inbjudande och välkomnande mötesplats för bildning, kultur, folkhälsa, konferenser och andra tillfällen där människor vill samlas kring gemensamma intressen och mål.

Kontakt/frågor Ulla Venetvaara   ulla@axevalla.fhsk.se   076 848 69 90
www.axevalla.fhsk.se

Ljungstorpsvisningen var välbesökt!

Valledagarna 2016 - startar i Stenslund Soldattorp Nr 5, Hålltorps Rote Valledagarna 2016 - startar i Stenslund Soldattorp Nr 5, Hålltorps Rote

VALLEDAGARNA STARTAR I ÅR FRÅN STENSLUND!!
lördag - söndag den 14 -  15 maj mellan klockan 11.00 - 17.00
-se filmen Stenslunddagarna 2015 av Jan Johansson; Stenslund 2015 - Soldattorp Nr 5


I Skarke-Varnhems Hembygds-förenings Stenslund i Varnhem finns alla utställare representerade i en samlingsutställning i ladan!

Köp nybakat stenugnsbakat bröd och i serveringen kan du smaka på brödet med kaffe, mm.


Innan du beger dig ut i Vallebygden och besöker deltagarna, så titta in på Stenslund i Varnhem för att se vilka godbitar du ska välja ut.

Vad finns på Stenslund de här två dagarna?
Stenslund är Skarke-Varnhems hembygdsförenings lokal. Här finns alla verk representerade i en samlingsutställning i ladan.

Visning av soldattorpet och brödbak i ugnen. Försäljning av brödkakor. Servering (kaffe och ostsmörgås). Presentation av föreningens forskningsprojekt. Bilparkering strax intill 49 därefter ca 150 m gångväg till soldattorpet - se nedan!

OBS! Försäljning av Thomas Ohlssons & Kent Frimans bok om SAJ-banan.
Säljs under Valledagarna i Stenslund till eventpris; 200 kr - tag med kontanter eller Swisha på plats!

Tel. 0511-601 34.

Stenslund ligger nära Riksväg 49 som går mellan Skövde - Skara - mitt för vägen upp mot Ljungstorp!