I. Varnhemsbranden

Allt började med Nohlgårdens ladugård - här bostadshuset också nedbrunnet! Allt började med Nohlgårdens ladugård - här bostadshuset också nedbrunnet!

"Den 21 maj 1979 är ett datum som de boende i Varnhem minns med fasa. Brandkåren skulle som rutin-uppdrag elda upp en rivningsladugård, men vindarna var för starka och inom loppet av en timme hade 21 byggnader i Varnhem slukats i lågorna. Inga personer kom till skada, men flera familjer blev hemlösa."

"Rivningsladugården" var ladugården för Nohlgården i backen utmed dåvarande Skövdevägen ut ur östra Varnhem. Det brann i ett stråk från denna byggnad ner över norra delen av landsvägen mot Skara ända till och med Ödegården en och en halv kilometer därifrån. Den låg på västra sidan om Varnhems skola, vilken klarade sig helt. Ödegården brann dock ner helt till grunden inklusive bostadshus, uthus, ladugård, vagnskjul och t o m hundkoja! (Ur ett radioprogram P4, radio Skaraborg 2011.)


Ladda gärna ner PDF-filen nedan med Eva Bozovic's artikel och Bo Ramvikens foton om Varnhemsbranden i Varnhemsbygden 1999
- bara att klicka på filen nedan:

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Nohlgården bostadhus också borta           (3 bilder)
-Trädgårdens stora ladugård - ombyggd till Munkboden & cykelaffär mm blir aska       (4 bilder)
- Runhem drabbades hårt - utplånades helt         (7 bilder)
- Nydals stora magasin från 1904 nästa hus på tur för elden           (3 bilder)
- Gärdhem nästa bostadshus på tur - en äldre karaktärsfastighet i Varnhem          (4 bilder)
- Konsum klarar sig med minsta möjliga marginaler      (1 bild)
- Ulfsgården totalförstörs         (3 bilder)
- Bo Ramvikens fotoserie från branden och något av vad som kom efter         (8 bilder)

Denna sida innehåller 2014-04-27: 32 bilder

Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening - klicka här!
 

Nohlgården bostadhus också borta (3 bilder)

I. 1 Nohlgårdens bostadshus brann också oavsiktligt ner, när ladugården skulle eldas upp som brandkårsövning. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.
I. 1 (2) Nohlgårdens nedbrunna bostadshus 1979. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.
I. 1 (3) Endast digital bild. Varnhemsbrandens utgångsplats fångad från den gamla Ljungstorspvägen. Nohlgården i ruiner och en tacksamhetens tanke att vinden inte blåste mot kyrkans ekspånstakt! Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Trädgårdens ladugård - nu Munkbod & cykelaffär blir aska  (4 bilder)

I. 0 (7) Från riksväg 49 ser man tydligt hur nära det var att den gamla utställningslokalen/församlingshemmet förlorades till lågorna! Runhem i ruiner. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 0 (1) Endast digital bild. Den gamla utställningslokalen för Axvalla Varnhemsslöjd från 1935 och tidigare Varnhems församlingshem blir svårt bränd på gaveln - men kan räddas! Trädgårdens ladugård gick helt i lågornas rov och även träden skadas så att de dör. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 0 (2) Endast digital bild. Svart gavel på församlingshemmet mot den nedbrunna ladugården/affären med Runhem i bakgrunden ännu inte helt borta. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 0 (3) Endast digital bild. Nära Runhem, på östra sidan av Församlingshemmet, låg Trädgårdens stora gamla ladugård i vinkel och uthus. För tiden inredda och ombyggda till presentbod, Munkboden, och Cykel- och Maskinservice. Det enda som återstod var de murade delarna och några förvridna cykelskelett. Branden kan man säga utplånade allt som hade haft att göra med cykelverkstad i Varnhem sedan 1925 - Knuts gamla verkstäder i Runhem och Gärdhem och den nya cykelverkstaden vid Trädgården (ovan). Obs! copyright abandowest.wordpress.com. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Runhem drabbades hårt - utplånades helt   (7 bilder)

I. 2 (1) Runhem med tidigare taxi, café, kiosk och skolmatsal är utom räddning! Foto Bo Ramviken. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 2 (2) Stora insatser krävdes för att hålla ner elden - men inget hjälpte i den starka vinden! Foto Bo Ramviken. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 2 (3) Resterna av Runhem efter att branden lagt sig. Foto Bo Ramviken. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 2 (3) Endast digital bild! Runhem i lågor. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insat av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på ww.saj-banan.se!
I. 2 (4) Elden kastar sig med vindens hjälp ut från huset och förgör hela huset och alla kringliggande uthus! Bild Margareta Dahlin, Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 2 (5) Uthusen brinnner nu också fullständigt ner. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 2 (6) När elden gjort sitt återstår inte mer än rester av Runhem och dess byggnader. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Nydals stora magasin från 1904 nästa hus på tur för elden  (3 bilder)

I. 0 (6) Endast digital fil. Det gamla magasinet brinner för fullt och man tvingas vattenbegjuta den gamla affären för klara den. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 0 (10) Endast digital bild. Kusliga scenarier utspelades. Mitt på dagen blev det stundtals mörkt. Här ser man vattenbegjutningen av byggnadens norra vägg mot hettan från magasinet. Bild Margareta dahlin - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. läs mer på www.saj-bana.se!
I. 0 (9) Med magasinet helt övertänt är det stora svårigheter att klara den gamla affären. Värmeutvecklingen var dock väldigt hög och inne i huset smälte t ex plastpennor i ett ställ på kontoret mot magasinshållet. Brandmännen och frivillliga använde bl a en stor reklamskylt som skydd mot hettan för att komma åt att vattenbegjuta mellan husen. Uppgifter Bo Hermansson, Ulunda, Varnhem). Nu stod Gärdhems uthus på tur och sedan Gärdhems bostadshus! Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. läs mer på www.saj-banan.se!

Gärdhem nästa bostadshus på tur -  äldre karaktärsfastighet i Varnhem  (4 bilder)

I. 4 (1) Gärdhem brinner nu oåterkalleligt och ännu ett gammalt karaktärshus för Varnhem försvinner för alltid. Markbiten för det som blir Gärdhem tillhör vid tiden Simmesgården och säljs av Gustaf och Hanna Sjöstedt till Olof Josef Sjöholm och hans hustru Helena Sjöholm enligt köpekonttrakt 1914-06-17. Villkoret för tillträdet var att rågskörden dock hade bärgats av säljaren. Olof Josef Johansson Sjöholm var slaktare och född den 2/1 1868. 46 år gammal bygger han så Gärdhem som affärsbyggnad - troligen slakteributik - samt bostadsdel, med flera lägenheter och flyttar in 1915-02-12. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 4 (2) Endast digital bild. Bostadhuset på väg att utplånas och uthusen är endast glödande aska. I bakgrunden har också Ulfsgården nåtts av elden. Bild margareta dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 4 (3) Endast digital bild. Gärdhem kan inte räddas trots insatser från i stort sett alla näraliggande brandkårer i Skaraborgs län. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 4 (4) Här ser man brandens väg via uthusen på baksidan av de gamla affärerna - Nydal, Gärdhem och Eriksdal (Konsum) - fram för att totalt utplåna Ulfsgården. Bild Margareta Dahlin - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Konsum klarar sig med minsta möjliga marginaler (1 bild)

I. 0 (11) Eriksdal eller Konsum ryker! Man jobbar hårt för att komma åt glöden som sprider sig med vinden. Man lyckas rädda också denna karaktärsbyggnad från att förstöras. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Ulfsgården totalförstörs   (3 bilder)

I. 5 (2) Endast digital bild. Ulfsgården kunde inte stå emot lågorna från sin egen brinnande ladugård och uthus - hettan blev för stark och huset antändes. Här hjälps man åt att få ut bohaget. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2013-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 5 (1) Lite senare fångade Bo Ramviken denna bild i svart-vitt. Insatt av kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!
I. 5 (3) Endast digital bild. Ulfsgården finns inte mer. Bild Margareta Dahlin, Varnhem - copyright. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Bo Ramvikens fotoserie från branden & något av vad som kom efter         (8 bilder)

I. 6 Endast digital bild. Samspråk under brandkatastrofen 1979 framför Runhem. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudurn Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 7 Endast digital bild. Runhem i brandens slutskede. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudurn Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 8 Endast digital bild. Gärdhems förstörelse har påbörjats. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 9 Endast digital bild. Ulfsgården 'sprängs' av eld! Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 10 Resterna av Nohlgårdens boninghus vars ladugård skulle brännas ner av bradnkåren, vilket resulterade i att 21 byggnader jämnades med marken av elden denna brandkatastrofdag 1979 i Varnhem. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 11 Endast digital bild. Uppbyggnad av affärslokal nära det nedbrända magasinet på den gamla affärens mark. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudurn Ramviken, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 12 Endast digital bild. Ladugården mitt för Trädgården återuppbyggs till nya affärslokaler. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
I. 13 Endast digital bild. Nya bostsadshus och uthus åetruppbyggda för Ulfsgården och Gärdhem. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27