G. Enstaka personer och familjer

Greta och Harald Persson framför barndomshemmet Simmesgården 1920. Bilden finns också nedan! Greta och Harald Persson framför barndomshemmet Simmesgården 1920. Bilden finns också nedan!
Här har vi samlat alla foton på enskilda personer och familjer. Ibland kombinerat med någon yrkesutövning.

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA
(Du kan alltså klicka på rubriken och hamna vid bild/bilder för den på denna sidan!)

- Per August Pettersson, Hålltorp           (4 bilder)
- Familjen Pettersson, Ryttaregården      (1 bild)
- Familjen Pettersson på Redsvenstorp     (1 bild)
- De byggde Nydal-affären i Varnhem 1903 - familjen August Gustafsson     (1 bild)
- Handlanden Anton Larsson tog över affären i Varnhem 1914     (1 bild)
- Förste brevbäraren linjen Varnhem-Ljungstorp, Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen (1 bild)
- Smeden/Maskinisten Gustav Andersson - "Tomta-smen" och hans hustru          (2 bilder)
- Målaren och spelmannen Hugo Falk och Otto Jonsson, Prästgården       (1 bild)
- Snickaren Erik Lann, Björkedalen, Ljungstorp      (1 bild)
- Gårdfarihandlaren Robert Svensson, Granbacken         (1 bild)
- Skollärare Åke Karlsson i klassrummet, Varnhems skola och i kyrkan       (2 bilder)
- Greta och Harald Persson i Simmesgården 1920           (1 bild)
- Poststationsinspektören Roland Johansson, m fl            (1 bild)
- Ingrid Blomqvist, Varnhem         (4 bilder)
- Johan Oskar Ohlsson, kyrkvaktmästare i flera årtionden          (1 bild)
- Prosten Karl David Ahlner, Varnhem              (12 bilder)
- Edith Pettersson på cafét och maken Erik taxichauffören           (3 bilder)
- Bilder från släkten Engstrand - Ekberg (mor/far till Gudrun Ramviken, Sörgården)  (32 bilder)
- Bo Ramvikens bilder på Sörgårdsfolket            (4 bilder)
- Arrendatorerna Karl & Astrid Blixt - Sörgården - 1971 - 1992, foto Bo Ramviken (130 bilder) - denna
    undersida ligger fortfarande kvar rent fysiskt på www.ljungstorpshistoria.se!

- Byggmästaren & hembygdsmannen Nils Lann (2 bilder)
- Kyrkoherde Armand von Sydow med familj  (3 bilder)
- Kyrkoherdefrun Margit Bjurklo (1 bild)
- Familjen Strömberg, Björsgården 2  (2 bilder)

Rubriken har totalt 2016-04-22: 214 bilder


Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening - klicka här!

Per August Pettersson, Hålltorp  (4 bilder)

G. 1 (1) Per August Pettersson, Hålltorp, född 21/9 1837 och död 15/1 1936 (99 år gammal). Här troligen 90-årsgratulationer. Insatt av Kent Friman, 2013-03-05. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se! Klicka på bilden för mindre bild!

G. 1 (2) Endast digital bild! Texten från www.ljungstorpshistoria.se Insatt av Kent Friman 2014-03-05. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

GAMMAL VÄNSKAP (Skara Tidning 9/1 1926)

"Det var August i torsdags. Namnet betyder "den vördnadsvärde" och passar alltså förträffligt på de båda "Augustarna" här bredvid. Aktningsvärd är också den vänskap som förenar dem, ty den är knappast yngre än de själva. Johan August Lindqvist föddes i Bäckedalen i Varnhem 1835 och två år därefter såg August Pettersson första dagens ljus i gården Upsala, tio minuters väg därifrån.

Redan nu voro de stolta föräldrarna på det klara med att de bägge pyrena skulle bli lika duktiga Varnhemspojkar. Därför fick den yngre heta lika fint som den äldre, nämligen August, och att de skulle bli goda bassar, ansågs självklart.

Så gick det också. De lekte tillsammans, lärde sig läsa tillsammans, först hos Johan August far, Petter Lindqvist, som var både handlare och skolmästare och därpå i von Otters barnskola i Varnhem. De gingo också i en s.k. Lancasterskola i Eggby en sommar. Skolan hölls av prästen, vice pastor Odelius, som genast tog den äldre Johan August som monitör, dvs medhjälpare i undervisandet.

När pojkarna blevo äldre, skilde dem ödet snart åt. Johan August kom ut i världen och blev så småningom postmästare.

August stannade kvar i Varnhem och brukade den gård, som hans far övertagit, nämligen Hålltorp.

Men de forna lekkamraterna glömde inte varandra för det.

När Johan August Lindqvist blivit pensionerad, flyttade han till Skara, där han hade såväl Varnhem som August Pettersson inom räckhåll.

Bilden här ovan togs i våras den 23 maj (1925), dagen efter postmästare Lindqvists 90-årsdag. Och att se dem på detta vis tillsammans är inte alls ovanligt, trots åldern och avståndet. T.o.m. så sent som i söndags träffades de ute på  Hålltorp. Och då var det inga sura gubbminer, inte. Tvärtom brukar de skoja och gnabbas med varandra som för ca 80 år sedan, och små vänskapsgruff är inte sällsynta. En främmande människa  kan rentav tro att de Ankareblivit osams. Men det är ingen risk. När man hållit ihop bortåt ett sekel, så!"

A. 10 (1) Bild från fägatan/ladugårdsplan vid Hålltorps gamla ladugård 1936. Till vänster står Petter Lindqvists sonsons hustru. Per August Petterrson med käppen och sonen Arvid. Vid pumpen står drängen Helmer Alm, då 17 år gammal. De finklädda skall just på resa till Bäckedalen och Petter Lindqvists gamla hus i Ljungstorp, där Per gick i skola som liten hos privatläraren Petter och var två år yngre än Petters egen son Johan, som var Pers livslånga vänskap - se tidningsartikel ovan! Se bilden från utflyktsmålet i Bäckedalen - här nedan! Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!
A. 32 (1) Bäckedalen runt 1930. Gamla stugan i Bäckedalen, där Petter Lindqvist bodde och troligen undervisade skolbarn under 1830-40-talen. På bilden står från vänster Petters sonsons hustru, ett barnbarnsbarn, Per Hålltorp (med käpp) omkring 95 år gammal och Arvid på Hålltorp, son tilll Per. Naturnamnet Bäckedalen kommer sig naturligt av den djupa bäckravin som finns inom området som grundar upp fram emot Ljungstorspsvägen på Flinkebackens mark. Det lär ha funnits en skvaltkvarn nära platsen på Flinkebackens mark - en kvarn för husbehovs-malning. Det finns på karta 1882 en damm-markering på den intäkten. Bäckens ravin har också naturligt skapat gränserna för de många små intäkter och boplatser som skapades här - främst under 1800-talet. Här bodde också David och Josefina Roth ("Fina"). Stugan revs 1938 och den nuvarande uppfördes till stor del av timmer från det rivna hemmanet Sten. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Familjen Pettersson, Ryttaregården  (1 bild)

A. 2 (x) Endast digital bilddetalj. Sven Michelsgården eller Ryttaregården år 1915. Från höger: Hemmansägaren Olof August Pettersson, född 1829 - död 1918. Hans son Karl Wilhelm Bernhard Pettersson, född 1878 med hustrun från 1911 Agda Maria Theresia, född Bjelke 1884 och deras son Karl Olof Anders, född 1912 samt dottern Ingrid Anna Maria född 1915 (1 år)- senare gift Holmberg. Därefter står Hilma Pettersson och Berta Lövgren står längst till vänster. Gården tillhör sedan 1960 Kungliga Historie-, Antikvitets- och Vitterhetsakademien. Karl Pettersson, den siste private ägaren, var tekniskt intresserad och något av en tusenkonstnär. Bl a tillverkade han ljusstakar av trä till klosterkyrkan och nyckel till kykrporten, mm. Insatt, Kent Friman, 2014-02-14.

Familjen Pettersson på Redsvenstorp     (1 bild)

A. 3 Endast digital bild - detalj! (då pappersbilden saknas i pärm!) Före 1920 nybyggt bostadshus ett stycke från äldre husplats med nygrusade gångar. Bild Varnhemsbygden 2006/Alf Hansson. Karl Pettersson hemmansägare friköpte Redsvenstorp och byggde. Dör 25/5 1920. På bilden från vänster: Pigan Anna Olausson, hustrun Karolina Pettersson, Karl Pettersson och sonen Sven Pettersson. Den i dagligt tal ofta använda benämningen Piparetorp härrör från den militära titeln "Pipare", som var en flöjtblåsare inom det militära. Redsvenstorp var tidigare ett Pipare Boställe 1775 - 1830 senare till kronan helt indraget Fanjunkareboställe 1830 - ca 1875, därefter arrenderades det ut av Kronan och såldes till sist till Karl Pettersson. Pipare har levt kvar i folkminnet och bonden på Redsvenstorp har alltid kallats "Piparn" i folkmun. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mycket mer på www.ljungstorpshistoria.se!

De byggde Affären i Varnhem 1903 -fam. August Gustafsson (1 bild)

A. 5 (4) Endast digital bild! Detalj - Nydal - August Gustafssons diversehandel omkring 1905. På bilden August Gustafsson, född 1851 med hustrun Matilda Sofia Sandgren, född 1850 och till höger efter dottern Ellen Viktoria, född i Varnhem 1882 och ett bodbiträde står sonen Karl Konrad Hammarsten, född 1877. Konrad försöker ta över som handlare men det går inte så bra. 1913 går han i konkurs och dör kort därefter av akut bukspottskörtelblödning pga av alkohol. Affären säljs efter Konrads död 1914 till Anton Larsson; Handlanden Anton Leopold Larsson, född i Lerdala 1872 den 15/11 - han flyttar in med familj från Kyrkefalla den 23/11 1914 - samma dag som fru Hammarström flyttar ut. Insatt av Kent Friman, 2014-02-14. Läs mer på www.saj-banan.se!

Handlanden Anton Larsson tog över affären i Varnhem 1914  (1 bild)

A. 6 (1) Endast digital bild - detalj. Nydal. Anton Larssons diversehandel. Några år efter övertagandet 1914 och Anton, född 1872 och hans äldste son Sixten, född 1908, poserar framför affären med stängd ytterport. Anton verkar som handlare till sin död den 25/11 1936. Hustrun Elsa Katarina Ingeborg Kronlund, född i Fridene 1882 den 10/4. Dottern Margit Elsa Kristina, född i Kyrkefalla 1906 den 5/4. Sonen Sixten Wilhelm Leopold, född i Kyrkefalla 1908 den 29/7 - dör strax innan sin far den 27/5 1936. Sonen Bertil Ivar Torsten, född i Kyrkefalla 1914 den 26/11. Lägg märke till de smidda reklamskyltarna som sitter fastskruvade på husväggarna. SAJ-järnvägen skymtar till vänster. Insatt av Kent Friman, 2014-02-14. Läs mer på www.saj-banan.se!

Den förste brevbäraren linjen Varnhem-Ljungstorp, Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen    (1 bild)

G. 2 Den förste brevbäraren på linjen Varnhem-Ljungstorp var Carl Magnus Karlsson, Djäknakrogen. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.ljungstorpshistoria.se!

Smeden Gustav Andersson - "Tomta-smen" och hans hustru (2 bilder)

G. 3 Gustav Andersson i Tomten, smed och maskinist boende på Skarke Tomten väster om Öglundavägen. Andersson var ansedd som "krutgubbe". Vid ett tillfälle hade han förfrusit händerna och det var tal om amputation av fingrar. Han rymde då från lasarettet i Lidköping och fick behålla alal fingrarna. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.
G. 4 "Tomtasmén" Anders Gustav Andersson född 5/8 1856 i Forshem död 17/11 1950 på Skarke 3:1. Hans hustru Sofia Mathilda Andersson f. Stålman 14/6 1856 i Frösve död 27/6 1939, Tomten. Makarna hade 9 barn, varv den yngste sonen hade ett ambulerande sågverk som drevs av lokomobil (se C. 12) Insatt av Kent Friman, 2014-03-03.

Målare/spelman Hugo Falk och Otto Jonsson, Prästgården
(1 bild)

G. 5 Målaren Hugo Falk i sällskap med Otto Jonsson i Prästgården. Falk var bördig från Skara och bodde de första åren i en stuga vid Prästgården tills 1936. Då köpte han kullen (vid Kyrkebo allé). Där bodde han till sin död 1972. Han var en i bygden välkänd och skicklig målarmästare. Han var också en duktig fiolspelare och har komponerat flrera låtar. I flera år var han spelman i Axvalla fokdanslag. Fotot taget framför Anton Larssons affär 1923.

Snickaren Erik Lann, Björkedalen, Ljungstorp  (1 bild)

G. 6 Snickare Erik Lann, född 1890 på L.a Timmerbacka under Dagsnäs. Död 1976. Bodde på Björkedalen, Ljungstorp, mellan 1918-1973. Gift med Anna Svensson, född i Istrum 1893 - död 1951. Slåtter i kyrkeparken. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.

Gårdfarihandlaren Robert Svensson, Granbacken (1 bild)

G. 7 Gårdfarihandlaren Robert Svensson, Granbacken. Född i Våmb 1880 och flyttade först till Grönhagen 1892. Hans vänstra arm var förtvinad efter hjärnfeber i ungdomen. Sina varor hade han i två stora väskor som han drog med sig på en kärra. I den ena väskan hade han trikåunderkläder, strumpor, huvuddukar och andra tyger. Den andra väskan innehöll "korta varor" såsom nålbrev, knappar, trådrullar, resårband, mm samt tvålar som spred sin doft när väskan öppnade. Robert var alltid välkommen i stugorna. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mer på www.ljungstorpshistoira.se!

Lärare Åke Karlsson i klassrum, Varnhems skola & kyrkan (2 bilder)

G. 8 Skolläraren Åke Karlsson i klassrummet skolan i Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.
G. 8 a Endast digital bild. Pensionerade skollärare Åke Karlsson i kyrkan 1976. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Greta och Harald Persson i Simmesgården 1920  (1 bild)

G. 9 Greta och Harald Persson framför barndomshemmet Simmesgården omkring 1920. Huset kan vara det som utflyttades från Klostrets by efter laga skiftet 1853. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.

Poststationsinspektören Roland Johansson, m fl   (1 bild)

G. 10 Vivian Olsson, postinspektor Roland Johansson och Nancy Fridén i järnvägsparken Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2013-03-05. Läs mer på www.saj-banan.se!

Ingrid Blomqvist, Varnhem  (4 bilder)

G. 11 Ingrid Blomqvist, född i Blomsdal (kvarnen) den 28/11 1909 - död den 29/10 1993. En välbekant person i Varnhem. Var livligt engagerad inom nykterhetsrörelsen. Var med och bildade I.O.G.T.-logen Vinteny i Varnhem. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.
G. 11 a Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och  Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07
G. 11 a Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07
G. 11 b Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och  Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07
G. 11 b Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07
G. 11 c Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och  Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07
G. 11 c Ingrid Blomqvist tillsammans med Gun (Pang) och Rune (Läkka) Johansson från Nossebro. Bild från Lars-Olof Larsson, Timmersdala 2015. Insat av Kent Friman, 2015-09-07

Johan Oskar Ohlsson, kyrkvaktmästare i flera årtionden  
(1 bild)

G. 12 Kyrkvaktmästare Johan Oskar Olsson. Född 1/12 1863 i Varnhem. Död 11/8 1948. Olsson kunde utantill läsa texterna på gravhällar i kykran och berättade gärna dessa för turister. Han lät också trycka två guider till Kyrkan och senare klostret. Finns att läsa digitalt på www.saj-banan.se. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05. Läs mycket mer om familjen Ohlsson på www.saj-banan.se under "På infart i Varnhem"!

Prosten Karl David Ahlner, kyrkoherde Varnhem  1931 - 1952 (12 bilder)

Text från Vem är Vem 1948, project Runeberg: http://runeberg.org/vemarvem/gota48/0026.html Text från Vem är Vem 1948, project Runeberg: http://runeberg.org/vemarvem/gota48/0026.html

Karl David Ahlner, född 1881 den 5/6 i Östra Gerum, Skaraborgs län. Gift 1911 med Hulda Werner , vars far var född på Hålltorp. Hon dog 1941.
Barnen var; Maj, född 1912, Inga Britt, född 1914 och Gudrun född 1917.

Från Arne Sträng, 2015;

Karl David Ahlner var född i Ö. Gerum 5/6 1881, son till lantbr. Jonas  Viktor Johansson o. Johanna  Larsdotter, studerade vid Fjellstedtska skolan i Uppsala, teologiska studier i Lund 1904, teol. kand. 1907, prästvigd i Skara 8/6 1908, komminister i Ransberg 1909, kyrkoherde i Tived 1917, föreståndare för Johannesberg 1925, kyrkoherde i Varnhem  1929 med tillträde 1 maj 1931.

Ahlner gav 1925 ut en mycket spridd andaktsbok med titeln "Medan dagen varar".  Vid sidan av Flämslätt fungerade Varnhem under Ahlners tid som ett andligt centrum i stiftet med föredrag och "stilla dagar" för präster och lekmän. För sitt ideella, sociala och kulturella  engagemang utnämndes han av biskopen 1947 till prost över sina egna församlingar. Han var en flitig skribent i ortstidningarna särskilt med betraktelser. Hans forskningar gällde bl a Ellen Key.

Efter pensioneringen bodde han först i Falköping och sedan i sin födelsebygd Östra Gerum. Han dog på  Fredhälla i Folkabo 16/4 1974, nästan 92 år gammal. Gift 1911 med  Hulda Eleonora Werner, dotter till Anders Johan Werner tillhörande Pettersson-släkten på Hålltorp.

Ahlners hade 4 barn. Ättlingar har återtagit släktmamnet Ahlner:
1. Maj Ahlner född 1912 11/5 i Mölltorp, död 15/2 2002 i Stenkumla församling, Gotland.  Frånskild 21/10 1954
2. Inga-Britt Ahlner född 29/11 1914 i Mölltorp, död 22/1 2001  i Burgsvik, Öja församling på Gotland, ogift
3. Gudrun Ingrid Elisabet Hansén född 28/1 1917  i Mölltorp gift 15/8 1942, död 9/3 2005 i Burgsvik, Vamlingbo församling på Gotland
4. Karl David Gunnar född o död 1921

K. David Ahlner, 1911. Foto från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
David Ahlner och hans hustru Hulda Werner inför bröloppet 1911. K. David Ahlner, 1911. Foto från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
Bild från 1917 när den yngsta dottern Gudrun föddes. K. David Ahlner. Foto från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015

En son som aldrig fick möjligheten till livet.

K. David Ahlner med familj. Foto från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015

 Svärfadern född på Hålltorp - svärföräldrarnas sorgliga död

K. David Ahlner med familj. Bild från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
Insatt av Kent Friman, 2015-04-20 Insatt av Kent Friman, 2015-04-20

 Foto av kyrkoherden Johan Anders Werner

Framtaget av Lars Olof Larsson, Timmersdala
 

Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:5218 Bild från Västergötlands Museum - bildarkivet/bildnummer: B145033:5218

Fotograf: O. W. Malmström
Bildtext:
Kyrkoherden i Ransberg A. J. Verner, född 1841

Anmärkning:
Anders Johan Werner.
Född 1841 i Varnhems sn.
Död 1909 i Ransbergs sn.En något yngre Johan Anders Werner - en av sönerna till Anders Pettersson, Hålltorp Varnhem och broder till Pehr August Pettersson som sedermera tog över Stora och Lilla Hålltorps gård, sedan han löst ut sina syskon.

Se brodern Pehr August Pettersson - klicka här!


 

Kyrkoherde Verner med konfirmander 1908 i Ransberg. Bland dem Lars Olof Larssons, Timmersdala, far - bakre raden längst till höger. Insatt av Kent Friman, 2015-04-20

          Ahlners svärmoder drunknar 3 år efter makens död

K. David Ahlner med familj. Bild från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015

                             Notiser runt Ahlner med familj

K. David Ahlner med familj. Bild från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
K. David Ahlner med familj. Bild från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
K. David Ahlner med familj. Bild från Lars Olof Larsson, Timmersdala, 2015
G. 13 (2) Prosten Karl David Ahlner, Varnhem. ur Biografisk matrikel över Skara stifts prästerskap. 1985, Född i Östra Gerum 1881 5/6, prästvigd i Skara 1908 15/6, tjänstgjort i Norra Vånga, Stora Mellby, Nårunga o Karlsborg, komminister i Ransberg 1910, kyrkoherde i Tived 1917, föreståndare för Johannesbergs anstalt 1925, utnämnd kyrkoherde i Varnhem 1929, tillträdde 1931, prost 1947, pensionerad 1952, död 1974 16/4, gift 1911 med Hulda Wener född 1885 död 1941. 4 barn. Karl David Ahlner dog i Fredhälla i Östra Gerum. Insatt av Kent Friman, 2014-03-05.

Edith Pettersson på cafét och maken Erik taxichauffören  
(3 bilder)

G. 14 Endast digital bild! Edith Pettersson på sin 85-årsdag 1997 i Vallehemmet. Bild från Varnhemsbygden 1998. De byggde snart till en del för utvidgning av caféet mot öster, bakom kiosken på bilden. Några av de unga Varnhemsborna på den tiden samlade på trappan till Caféet med goda smörgåsar och annat gott annonserat på fönsterrutorna. Cloetta mjölkchoklad och Marabou mjölkchoklad fick båda plats med reklamskyltar på taket till kiosken. I bakre raden skall enligt dottern Roland Johansson finnas. Runhem var också plats för skolbespisning för Varnhemseleverna under 1960-talet med Edith Pettersson som matvärdinna. Bakom Runhem till höger skymtar dåvarande Församlingshemmet, som också var småskola för 1:a och 2:a klass under ett antal år. Därefter kommer ladugården för Trädgården med gavel mot landsvägen, som också var en av de byggnader som försvann i o m Varnhemsbranden 1979. Den är återuppbyggd för annat ändamål. Om någon vet vem som är vem på bilden - så hör gärna av er! <-- Till sidans topp! Edith Pettersson på sin 85-årsdag 1997 i Vallehemmet. Bild från Varnhemsbygden 1998 Edith Pettersson på sin 85-årsdag 1997 i Vallehemmet. Bild från Varnhemsbygden 1998 När Erik och Edith Pettersson kom till Runhem från Kålland utvecklades både Café - och kioskverksamhet. Där blev ett gott tillhåll för de som närmades sig tonåren, men också för dem som kommit upp i motoråldern. Edith kunde verkligen "ta" ungdomarna på rätt sätt och de flesta kände sig som hemma. Hon anställde många ungdomar genom åren att arbeta både i Caféet och inte minst i kiosken. Kiosken hade sin höjdpunkt inte minst när Västgöta-Bengtsson kom med sina militärresor med hundratals värnpliktiga och befäl för Klosterguidning. Då skulle det gå snabbt och glassarna fick plockas från botten av frysen innan alla hade fått köpa sin. Puckstång 30 öre, God-ice 60 öre, Storstrut 1:25 och för 2:25 kunde man köpa en halvliter och den delades då i två delar och skedar lånades ut. Det gällde också för de kioskarbetande ungdomarna att blanda bensin (pump med blandare), hjälpa till med bak till caféet och hämta dricka i den trånga källaren. (Texten bygger på artikel av Åke Haraldsson, född på Simmesgården, Varnhem, i Varnhemsbygden 1998). Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
G. 36 (6) Endast digital bild! Parallellt med café- och kioskrörelsen startade Erik Pettersson en taxirörelse med utgångspunkt från Runhem med försäljning av bensin från en pump som redan var etablerad på Knut Ohlssons dagar. 1952 fanns redan två taxirörelser på orten. Den ena ägdes av Samuel Friman i Dalhem, snett emot stationen och den andra av Gunnar Johansson i Ulfvsgården. Erik tog snart över taxirörelsen och Gunnars Johanssons bil, en Plymouth av 1937 års modell. Några år senare tog han över också Samuel Frimans taxirörelse, som då valde att bli bonde på Hulegården i Skånings-Åsaka (1955) och hyra ut Dalhem i Varnhem. Erik skaffade många taxibilar allteftersom de gamla var uttjänta men också för att verksamheten utvecklades. Plymouthen följdes av t ex en förlängd maronröd PV-60, en Volvo-"sugga", en Plymouth Savoy, en Ford fairline (den finaste av alla!) och en Dodge, som sedan övetogs av hans måg, Stig Cannmo, när Erik gick i pension. Ju fler och större fordon han köpte, desto större garage behövde han och var tvungen att bygga till i omgångar. Det sltuade med att han t o m byggde på granntomten. Under 1967 och 10 år framåt, körde Erik skolskjuts med Varnhemsbarn till Valleskolan i Axvall. Gunnar Johansson var anställd liksom Adolf Strömberg i Björsgården, vilka hjälpte till som chaufförer. (Bygger på en artikel av Eva Bozovic, Varnhems station - publicerad i Varnhemsbygden 1998) Formalia; Erik Bertil Pettersson född 7/8 1907 i Sunnersberg död 1/6 1986 i Runhem Pl 4290 Varnhem gift 6/10 1935 med Edit Maria Pettersson född 4/10 1912 i Gösslunda död 4/12 2000 på Vallehemmet Skärv Axvall. Insatt av Kent Friman, 2014-02-24. Läs mer på www.saj-banan.se!
Bild från Gudrun Ramviken - foto Bo Ramviken. Edith Pettersson delar ut mat i sin skolbespisning i Caféet 1976. Insatt av Kent Friman, 2015-09-18
Bild från Gudrun Ramviken - foto Bo Ramviken. Edith Pettersson delar ut mat i sin skolbespisning i Caféet 1976. Insatt av Kent Friman, 2015-09-18

Släkten Engstrand - Ekberg - mor/far t. Gudrun Ramviken, Sörgården  (32 bilder)

G. 37 Endast digital bild. Träff vid Himmelskällan, Varnhem. Träff- med bl a Hilda Engstrand som alltså är Margit Engstrands, gift Ekberg, mamma (markerat på fotot). Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 53 Endast digital bild. Frans Emil Engstrand. Gudrun Ramvikens i Sörgårdens morfar som ung man. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 48 Endast digital bild. F. E. Engstrand född 1873,1904, gift med Hilda född Ekberg och morfar till Gudrun Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26
G. 45 Endast digital bild. F. E. Engstrand född 1873 gift med Hilda född Ekberg och morfar till Gudrun Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26
G. 45 a Endast digital bild. Huset i Skara där Margit Ekberg föddes Engstrand 1906. Tiden innan affäres och våningen vid Fisktorget i Skara. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 46 Endast digital bild. F. E. Engstrands Charkuteri-affär vid Fisktorget/Hötorget i Skara i ett vackert hörnhus med torn. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 47 Endast digital bild. F. E. Engstrands Charkuteriaffär vid Fisktorget/Hötorget i Skara innan Scan kom att etableras snett emot och konkurrera ut den. På bilden fru Engstrand och Heldina i affären. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 52 Endast digital bild. Herr och fru Engstrand och Heldina i affären samt två flickskoleflickor några år äldre än Margit (Gudruns mamma) - de hette Carlsson och Horney. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 52 a Endast digital bild. Familjen Engstrand i sin våning ovan för charkuteributiken i Skara. Ett borgerligt hem med husa. Bild från Gurdrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 50 Endast digital bild. Fisktorget Skara före 1930. Familjen Engstrand bodde i våningen över affären till 1930. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 51 Endast digital bild. Akvarell av Fisktorget Skara före 1930, då Engstrands Charkuteri-affär var i fulkl verksamhet vid torget. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
Konstnär; Gunnar Hellström; Anteckning fäst på tavlans baksida.
G. 49 Endast digital bild. Den unga familjen Engstrand med dottern Margit 5 år, 1911. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 39 Syskon Blomgren med Hilda sittande med dottern Margit till vänster om sig vid Himmelskällan, vars restaurang skymtar i bakgrunden. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 58 Endast digital bild. Mamma Hilda och Margit i Varnhem 1915 i bersån. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26
G. 38 Endast digital bild. Syskonen Blomgren, (markerad) Margit Ekbergs mamma, Hilda Blomgren (gift Engstrand), hennes bror Carl och syster samt längst fram Margit Engstrand själv (Gudrun Ramvikens mamma) vid Ulunda 1920 nära Himmelskällan. Bild från Gudrun Ramviken, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 55 Margit Engstrand i Varnhem på sommarvistelse med föräldrarna. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 41 Endast digital bild. Bild ur familjealbumet. 1920 vid Himmelskällan. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 40 Endast digital bild. Ur familjens album. Markerad är Maja Nohlerantz. Familjen Blomberg hyrde rum hos Oscar Andersson och hans mamma "Mor Adina" ett par veckor på sommaren. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. HIlda längst till höger med dottern Margit framför sig som bjuder på bär. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 42 Matlag från Himmelskällan ger sig av på utflykt till Öglunda 1920. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 43 Matlaget har nått sitt utflyktsmål, Öglunda utsiktstorn 1920. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 44 Endast digital bild. Fotouppställning på matlagsresan till Öglunda 1920. Mamma är alltså Hilda Blomgren, gift Engstrand. Dotter Margit gift Ekberg. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-07.
G. 56 Endast digital bild. Margit Larsson och Margit Engstrand i Varnhem på ett stenbord. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 59 Endast digital bild. Margit Engstrand och Kalle vid Saleby Prästgård 1922. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26
G. 54 Frans Emil Engstrand med makan Hilda och dottern Margit på Frans 50-årsdag 1923. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-28
G. 56 a Endast digital bild. Margit Engstrand foto 1927. Bild från Gudrun Ramviken, dotter till margit, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 56 b Endast digital bild. Karl Erik Ekberg N Ving handelsresande född 1906 foto 1925. Gudrun Ramvikens far. Bild från Gudrun ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 56 c Endast digital bild. Karl Erik Ekberg (Gudrun Ramvikens far) i Zettervalls affär i Skara där han arbetade som medhjälpare. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 56 d Endast digital bild. Karl Erik Ekberg i sin ungdoms Melldala där famuiljen hade en järnvägsvagn omgjord till lägerboende på somrarna. Morgontoalett i Melldala 1924. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-28.
G. 56 e Endast digital bild. Karl Albert Ekberg (Larsson) fanjunkare född 1868 i Valtorp (Gudruns farfar). Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-06-08.
G. 57 Endast digital bild. Familjen Engstrand i berså söndagen den 28/8 1932. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26
G. 58 Endast digital bild. Kaffestund i bersån 1932. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-26

Bo Ramvikens bilder på Sörgårdsfolket  (4 bilder)

G. 62 Endast digital bild. Åke Wingstrand arrendator före Blixt på Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27. Klicka på bilden för mindre bild!
G. 59 Endast digital bild. Astrid Blixt med Sörgårdens kor, Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 60 Endast digital bild. Kalle Blixt med potatis odlade på Sörgården. Karl och Astrid Blixt kom närmast från Ryttaregården som arrendatorer till Sörgården. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27
G. 61 Endast digital bild. Samtal vid Sörgårdens åker utmed dåtida landsvägen till Skövde - Karl Blixt, Herbert Karlsson och Niklas Ramviken. Foto Bo Ramviken. Bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. Insatt av Kent Friman, 2014-04-27

Byggmästaren & hembygdsmannen Nils Lann

Bild från Gudrun Ramviken, 2014. Foto Bo Ramviken, Insatt här av Kent Friman, 2015-09-17
Bild från Gudrun Ramviken, 2014. Foto Bo Ramviken, Insatt här av Kent Friman, 2015-09-17
Bild från Ulla Berg, född Lann. Nils & Margit gifter sig i Varnhems Klosterkyrka 17/5 1947, Hugo Falk spelar fiol. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17
Bild från Ulla Berg, född Lann. Nils & Margit gifter sig i Varnhems Klosterkyrka 17/5 1947, Hugo Falk spelar fiol. Insatt av Kent Friman efter fotokväll 2015-09-17

Kyrkoherde Armand von Sydow (3 bilder)

Kristian Armand von Sydow född 1856 i Vänersborg - död 1933 i Borås.
Kyrkoherde i Varnhem 1904 - 1935.
Son till Christian August von Sydow och Helena Andrietta Maria Cervin
Hustru Signe Elisabet Engelborg Forslund, född i Sköfde stad 1867 12/2
Barnen;
Kristian August Erik Armand, född i Sköfde stad 1891 den 28/6 (e.o. Hofrättsnotarie)
Kristian Herbert Armand, född i Sköfde stad 1894 den 3/3 (medicine stud)
Kristian Ernst Karl Armand, född i Sköfde stad 1896 den 30/1
Brit Selma Engelborg Andrietta, född i Sköfde stad 1902 12/8

Västergötlands Museum - bildarkivet; Bildnummer: B145033:4663 Kristian Armand von Sydow f. 4.4.1856. Insatt av Kent Friman 2015-09-24
Västergötlanda Museum - bildarkivet; Bildnummer: B145164:114 Fotograf: Marina Janson Bildtext: Kyrkoherde Armand von Sydow's barn: Kristian, Herbert, Kurt och Britt Insatt av Kent Friman, 2015-09-24
Västergötlands Museum - bildarkivet; bildnummer: B145164:95 Fotograf: K. G. Andersson Bildtext: Kyrkoherde Armand von Sydow, Varnhem, med sönerna Kristian, Herbert och Kurt. Insatt av Kent Friman 2015-09-24

Kyrkoherdefrun Margit Bjurklo (1 bild)

Margit Bjurklo

Familjen Strömberg, Björsgården 2 (2 bilder)

Lennart Strömberg, 1958 konfirmation

Björsgården - Berit Strömberg, Elisabet Karsson, Skolan och Lena Palm.