RAPPORT FRÅN PROJEKTET

15 år av Sommarmusiken i Varnhem finns nu på hemsidan!! Alla tidningsartiklar, bilder och detalj- och textprogram från Bo Ramvikens samling finns redovisade för varje år på egen årtalssida. Vibeke Friman scannar löpande och Kent Friman formar hemsidan för Skarke-Varnhems Hembygdsförening.

Du hittar allt under rubriken: ”SOMMARMUSIKEN I VARNHEM UNDER 30 ÅR, 1970 - 2000” - vi har alltså nu hunnit till år 1984 - arbetet fortgår!

På hemsidan finns också avsnitten B.1 SÖRGÅRDEN samt
B.2 MELLOMGÅRDEN - under rubriken: B. INOM ÖVERBO BY GAMLA GRÄNS

Glöm inte rubriken; UTGRÄVNINGARNA 2005-2008
Här finner du hundratals bilder från och texter från utgrävningarna 2005 - 2008, bl a från Västergöt- lands Museum, Varnhemsbygden, SLA och SKLT.

Under rubriken: VARNHEMS EL. SKARKES FÖRSAMLING  hittar du väsentliga beskrivningar/data kring socknen under 1700-talets slut!