Register för alla objekt från A - Ö

Alla byar, platser, hus, stugor och gårdar, mm;
(med gårdsnummer (X) i Klostrets och Överbo byar från gamla jordeboken);
- samma med flera namn förekommer också i bokstavsordning (mtl = mantal) - klicka på länken!

2000-årig gårdshistoria i Varnhem
Amundstorps by ; Lundby by
Backa gård (Länk till www.ljungstorpshistoria.se)
Berget - Stensiken - Stora Ulunda - D. 1d ; Ulunda by
Börkelund - under Trädgården - A.8 a ; Klosters by
Björsgården 1/2 mtl (Nr 1) - under Skara Hospital - A. 7 ; Klosters by
Björsgården 1/4 mtl (Nr 7) - Gästgifveriet vid kyrka och Piskapung - A. 6 ; Klosters by
Blomberg - Fogdegården (Nr 4) - A. 17 ; Klosters by
Borregården (Nr 6) -> Klosterdahl -> Varnhems Folkskola -> Vandrarhem - A. 10 ; Klosters by
Christoffertorpet -  Lundahls intäkt - Stora Ulunda - D. 1b ; Ulunda by
Dahlgrenstorp - Tomtebo -Tomten- Amundtorp ; Lundby by
Eriksdal/Konsum - A. 15 a ; Klosters by
Fiskaregården (Nr 3) - A. 14 : Klosters by
Fogdegården - Blomberg (Nr 4) - A.17 ; Klosters by
Fogdegården - Gärdet (Nr 4) - A. 16 ; Klosters by
Gatan - Snålås - Stora Ulunda - D. 1f ; Ulunda by
Glahall - Prästbacken - Lilla Ulunda - D. 2b ; Ulunda by
Gästgifveriet vid kyrka och Piskapung - Björsgården 1/4 mtl (Nr 7) - A. 6 ; Klosters by
Hammars kvarn (Nr 19) - A. 3 ; Klosters by
Himmelsberget ; Amundstorp - G. 1 ; Lundby by
Himmelskällan - Ulunda gård - D. 3e (länk) ; delvis Ulunda by
Himmelskällan ; Amundstorp - D. 3e  ; Lundby by
Himmelslunden - Ulunda gård - D. 3d ; Ulunda by
Hospital i Varnhem
Hospitalsträdgård - A. 9 ; Klosters by
Ingehill - Ulunda gård - D. 3c ; Ulunda by
Junkragården (Nr 5) - med Klosterdahl - A.12 ; Klosters by
Kata Gård - Varnhems storgård - 900-tal ; Klosters & Överbo byar
Klockarbostället - Kyrkebolet - Klockarns (Nr 19) - A. 4 ; Klosters by
Klockarns - Klockarbostället - Kyrkebolet (Nr 19) - A. 4 ; Klosters by
Klosterträdgård i Varnhem
Klosters by
Klosterdahl under Junkragården (Nr 5) - A. 12 ; Klosters by
Klosterkyrkan - A.1
Klosterträdgård i Varnhem - Övertagen av Kronan 1527 - och historien om nedhuggna träd
Konsum/Eriksdal - A. 15 a ; Klosters by
Kristoffertorpet -  Lundahls intäkt - Stora Ulunda - D. 1b ; Ulunda by  
Kyrkebolet - Klockarns - Klockarebostället (Nr 19) - A. 4 ; Klosters by
Kyrkogatan - A. 5 ; Klosters by
Laga skifte ca 1850 slog sönder byarna
Lars Håkansgården Väberga ; Väberga by
Lassehem - Svedjefallet 1 - Stora Ulunda - D. 1c ; Ulunda by
Linas stuga/Linastugan - Stora Ulunda - D. 1e ; Ulunda by
Lundahls intäkt - Kristoffertorpet - Stora Ulunda - D. 1b ; Ulunda by
Lundbergstorpet - Vassängen - Lilla Ulunda - D. 2a ; Ulunda by
Lundby Missionshus - Tomten - Amundstorp ; Lundby by
Lundby-Varnhems Folkskola - Rosenhill - Tomten Amundtorp - G. 2b ; Lundby by
Marielund - infart Hällsdalen Ulunda ; Lundby by
Mellomgårdarna (1 & 2) Väberga ; Väberga by
Mellomgården (Nr 13) - B.2 ; Överbo by
Mossen gård Ulunda ; Ulunda by
Nohlgården (Nr 14) - fram till 1853 - B. 4 ; Övberbo by
Nohlgården Nr 14:3 - B. 4a ; Överbo by
Nohlgården Väberga ; Väberga by
Nygård 1 - enstakad gård - Skarke Nygården 2 ; Skarke by
Nygård 1 - enstakad gård - Skarke Nygården 3 ; Skarke by
Pickagården (Nr 10) - A.11 ; Klosters by
Prästbacken - Glahall - Lilla Ulunda - D. 2b ; Ulunda by
Prästgården/Prästbolet fram till och med 1951 ; Skarke by
Prästgården/Prästbolet  från och med 1952 ; Skarke by
Rosenhill - Lundby-Varnhems Folkskola - Amundtorp - G. 2b ; Lundby by
Ryttaregården (nr 16) - Sven Michaelsgården - A. 2 ; Klosters by
Simmesgården (Nr 8) - A. 15 ; Klosters by
Skarke by
Skara Hospital och dess tilldelade trädgård i Varnhem
Snålås - Gatan - Stora Ulunda - D. 1f ; Ulunda by
Smeden Johannes Jonsson ; Överbo by
Smedsgården (Nr 12) fram till 1853 - B. 3 ; Överbo by
Smedsgården Nr 12:2 - efter 1853 - delen Ba (Gabriel Pettersson) - B. 3a ; Överbo by 
Smedsgården Nr 12:14 - efter 1853 - delen Ba  - undantaget Överbo - B. 3a1 ; Överbo by
Smedsgården Nr 12:15  - efter 1853 - delen Ba (Sven Pettersson) - B. 3a2 ; Överbo by
Smedsgården Nr 12:3  - efter 1853 - delen Bb (Hålltorp) - B. 3b ; Överbo by
Smedsgården Nr 12:4  - efter 1853 - delen Bc (Öbergs plantskola) - B. 3b ; Överbo by
Smedsgården - Soldatjorden - efter 1853 - delen Bd - B. 3d ; Överbo by
Smedsgården (Nr 12) - förteckning, mm, över alla indelningar enligt fastighetsregistret
Smedssläkten och soldatsläkten Thimberg
Solbacken - Ulunda gård - D. 3b ; Ulunda by
Solhöjd - Stora Ulunda - D. 1g ; Ulunda by
Solliden - Stora Ulunda - D. 1h; Ulunda by
Stensiken - Berget - Stora Ulunda - D. 1d ; Ulunda by
Svarvaretorpet - Lilla Ulunda - D. 2d ; Ulunda by
Svedjefallet 1 - Lassehem - Stora Ulunda - D. 1c ; Ulunda by
Svedjefallet 2 - Stora Ulunda - D. 1c ; Ulunda by
Svedjefallet 1 - Lassehem & Svedjefallet 2 - Stora Ulunda - D. 1c ; Ulunda by
Sven Michaelsgården - Ryttargården (Nr 16) - A.2 ; Klosters by
Sörgården (Nr 11) - B. 1 ; Överbo by
Tobaksodling i Varnhem
Tomten - Amundstorp - G. 2a ; Lundby by
Trädgården (Nr 15) - A. 8 ; Klosters by

Ullshov - Ulunda gård - D. 3a ; Ulunda by
Ulfsgården (Nr 2) - A. 13 ; Klosters by
Ulunda bys gränser - D.
Ulunda by - se nedan!
Ulunda gård - D. 3 ; Ulunda by
Ulunda gårdar - Stora Ulunda, Lilla Ulunda, Ulunda gård & Mossen - se nedan!

Varnhems storgård - 900-tal - Kata Gård ; Klosters & Överbo byar
Varnhems Hospital
Vassängen - Lundbergstorpet - Lilla Ulunda - D. 2a ; Ulunda by
Villa-Nåås - Mossen gård - D. 4a ; Ulunda by
Väberga - en försvunnen by inom Skarke-Varnhems församling
Väberga försvunna gårdar
Överbo Nr 12:14 - ett undantag av Smedsgården Ba  - efter 1850 - B. 3a1 ; Överbo by
Överbo by

Särskild redovisning av Ulunda by & gårdar
(då det från början var en stor militiegård)

ALLA ULUNDA GÅRDARS BOPLATSER OCH DERAS HISTORIA
Följande gårdar, torp och stugor har vi identifierat inom Ulunda forna bys gränser - tillhörande någon av de fyra gårdar som bildades 1840 och med namn vi identiferat under alla år fram tills nu - alla undergårdar finns också redovisade ovan i registret - klicka på länken;

Huvudgårdar                                                                         Underboställen/Avstyckningar

Ulunda N.o 1 ->       D. 1 Stora Ulunda - fram till 1860           Ulfstorp i Billingeliderna (länk)
                                        D. 1 Stora Ulunda år 1860 - 1884             Lundahls intäkt - Christophertorpet
                                        D. 1 Stora Ulunda år 1884 - 1897              Svedjefalltet 1 - Lassehem
                                        D. 1 Stora Ulunda år 1897 - 1917               Svedjefallet 2
                                        D. 1 Stora Ulunda år 1917 - 1942               Snålås - Gatan
                                        D. 1 Stora Ulunda år fr o m 1942 -            Stensiken/Berget
                                                                                                                     Linas stuga
                                                                                                                      Solhöjd

                                                                                                                           Solliden
                                 
Ulunda N.o 2 ->      D. 2 Lilla Ulunda år 1646 - 1846                 Lundbergstorpet - Wassängen
                                        D. 2 Lilla Ulunda fr o m år 1846 -               Glahall - Prästbacken
                                                                                                                            Rosenlund i Billingeliderna (länk)
                                                                                                                            Svarvaretorpet
Gemensamt 1 + 2: Soldattorp Nr 9 - Ahnstugan -  1840
                                       Soldatorp Nr 9 - Hällsdalen 1840-1906
                                     Samfälld Qvarnplats - kallad Snålås

 
Ulunda Gård ->      först i bygemenskapen  - gård 1837           Ullshov
                                                                                                                       Solbacken
                                                                                                                       Ingehill
                                                                                                                       Himmelslunden


Ulunda Mossen->  Mossen 1837 till våra dagar                          Villa-Nåås           
                                                                                        

Marielund -> tillhör egentligen Doterbo Lundby, men infart från Hällsdalen Ulunda