Varnhem innan munkarna kom
                  - en sensationell utgrävning!

Västergötlands Museum, Maria Vretemark & Tony Axelsson
                                            SKLT & SLA med tack!

Foto Can Burcin Sahin, LCProBild , 2008 - som vi innerligt tackar för publiceringsrätt för en så vacker bild! Foto Can Burcin Sahin, LCProBild , 2008 - som vi innerligt tackar för publiceringsrätt för en så vacker bild!

Tack Västergötlands Museum för publiceringsrätt i övrigt av er vackra och informativa skrift om utgrävningarna!

Foto Västergötlands Museum, copyright Foto Västergötlands Museum, copyright

Karta centrala Varnhem med kyrkan och utgrävningsplatsen

1960 års ekonomiska karta. Lantmäteriet Historiska Kartor med publiceringstillstånd. 1960 års ekonomiska karta. Lantmäteriet Historiska Kartor med publiceringstillstånd.

Utgrävningsplatsen är på 1960-talskartan utmärkt som Ruin med fornminnesmarkering R.

Kyrkan. Foto Bo Ramviken, bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. OBS! Alla bilder är copyrightskyddade. Kan inte användas kommersiellt utan tillstånd! Kyrkan. Foto Bo Ramviken, bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. OBS! Alla bilder är copyrightskyddade. Kan inte användas kommersiellt utan tillstånd!

Sidan består i övrigt av ett stort antal tidningsartiklar ur SLA och SKLT under utgrävningstiden av kanske Sveriges äldsta kyrka nära ett senare Varnhems- kloster i ett särskilt samarbete mellan dessa båda tidningar och Skarke-Varnhems Hembygdsförening - artiklar här! Tack igen för publiceringsrätten!

Bo Ramvikens 108 bilder från utgrävningarna finns också i ett bildspel på sidan tack vare Gudrun Ramviken - se bildspel här!                 

Läs även nedanstående artiklar i Varnhemsbygden åren 2008 och 2009
- bl a dagböcker av projektledaren
  Maria Vretemark -        klicka här!
 

Ni finner rubrikerna i denna ruta också på rubriksidan - scrolla dit eller klicka här!

Karta med vidare horisont. Utgrävningsplatsen är på 1960-talskartan utmärkt som Ruin med fornminnes- markering R.

Bild som fotokopia ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014. Bild som fotokopia ur Gunborg Ferms samling, Ljungstorp, 2014.

Carl Winter, kyrkvaktmästare och parkplanerare, som tillsammans med kyrkoherden David Holmgren anlade kyrkparken inför sekelskiftet 1800/1900, sitter här i kyrkparken med barnbarn i kanten på den nu 2008 utgrävda kullen på ett foto med dålig kvalitet från det förra seklets början. Mer om Carl Winter finns att titta på här - direktlänkt!

UTGRÄVNINGARNA I VARNHEM 2005- 2008;
3 ARTIKLAR I ÅRSSKRIFT VARNHEMSBYGDEN 2008-2009

Ladda gärna ner PDF-filerna och läs: 

A. Projektledaren och Fil dr Maria Vretemarks dagbok vid utgrävningarna 2005 - 2007:
      " Varnhem - innan munkarna kom" Varnhemsbygden 2008 - klicka på PDF-filen här nedan! (stor fil!):

B.  Fortsättningen på dagboken från 2008 - klicka bara på nästa PDF-fil här nedan!

C.  Två amatörarkeologers artikel från två somrars grävande - klicka på PDF-fil här nedan:
       (Ingegerd Hermansson & Elisabeth Stålarm)

Alla artiklarna innehåller många spännande bilder!

Foto Bo Ramviken, bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. OBS! Alla bilder är copyrightskyddade. Kan inte användas kommersiellt utan tillstånd! Foto Bo Ramviken, bild från Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem, 2014. OBS! Alla bilder är copyrightskyddade. Kan inte användas kommersiellt utan tillstånd!

Projektledaren;  Fil dr Maria Vretemark
- filosofie doktor i historisk osteologi

Bild från Varnhem under utgräv-ningarna.


 <-- Till sidans rubriker!

Utgrävningsplatsen med gravarnas utbredning
- skiss Maria Vretemark

Skissen är hämtad ur C-uppsats kring isotopmätning och ovalerna visar vilka objekt som undersökts i den.

Läs gärna C-uppsatsen av Emma Roman; Varnhems tidiga kyrka & kyrkogård - Isotopanalys av skelettmaterialet i området - klicka på PDF-filen nedan;

Läs gärna artikel kring utgrävningens betydelse skriven av religions- och kyrkohistorikern Per Beskow i nättidningen Signum; - klicka här!  (Enklast att läsa om man kopierar ner texten till en egen Word-fil!)


<-- Till sidans rubriker!

BILDSPEL
108 bilder av Bo Ramviken
vid utgrävningsplatsen 2005-2008

BILDERNA HAR STÄLLTS TILL FÖRFOGANDE AV GUDRUN RAMVIKEN, SÖRGÅRDEN, VARNHEM, 2014

loading...

© Copyright, Gudrun Ramviken, Sörgården, Varnhem - scannade av Vibeke Friman för projektet, 2014
För in muspekaren in över bildens kant och låt den vila där - så ser du förklarande bildtexter till en del av bilderna!
Vill du titta i egen takt - klicka på bilden och klicka dig sedan fram bild för bild!
Vill du starta automatiskt bildspel igen så klickar du bara på pilen till vänster under bilden!
Vill du se alla bilder i helskärm så klickar du på den sneda pil-ikonen ovan!

<-- Till sidans rubriker!

Miljonbidrag till överbyggnad av utgrävningar i Varnhem

Framtaget förslag till överbyggnad. Framtaget förslag till överbyggnad.

Text hämtad direkt från Länstyrelsens hemsida, 2014-08-30;
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har nu beslutat att stödja en överbyggnad inför utgrävningar i Varnhem med tre miljoner. Länsstyrelsen i Västra Götaland har avsatt två miljoner till byggnaden som totalt beräknas kosta 9,5 miljoner kronor.

Planerna på en överbyggnad av utgrävningarna i Varnhem har fått ny fart tack vare utlovat bidrag från Sparbanksstiftelsen Skaraborg på tre miljoner kronor. De arkeologiska utgrävningarna vid klosterruinen i Varnhem som utfördes 2005-2008 gav sensationella historiska resultat. Nu finns det hopp om att genomföra en överbyggnad och arkeologiskt skydda gårdskyrkan.
– Med löften om dessa bidrag är det vår förhoppning att vi med hjälp från andra olika håll ska realisera planerna, säger Carl-Gustaf Lundström i arbetsgruppen för överbyggnaden.


Historien måste skrivas om 

Dick Harrison, den välkände historieprofessorn, gläds åt att planerna i Varnhem nu tycks kunna förverkligas.
– Utgrävningarna av den gamla kyrkan med omkringliggande gravar i Varnhem har tvingat oss att revidera bilden av vikingatiden och att skriva om historien om Sveriges kristnande och införlivande i den västeuropeiska kulturkretsen, säger Dick Harrison och understryker att det är av nationellt intresse att den gamla kyrkan i Varnhem - kanske den äldsta bevarade byggnaden i Sverige - görs tillgänglig för allmänheten.


Harrison fortsätter:
– Tack vare Varnhemsfynden har vi numera arkeologiskt säkerställda belägg för att Västergötland kristnades och, som en följd av detta, blev centrum för en ny typ av maktutövning redan på 800- och 900-talen, långt innan detsamma skedde i Svealand.  Detta har medfört att de historieböcker som skrivs idag måste omprioritera skildringen av epoken från att ha fokuserat starkt på Birka och Mälardalen till att ägna alltmer utrymme åt götabygderna i allmänhet och Skaraborgsregionen i synnerhet.  

Sparbanksstiftelsen Skaraborg gav under en treårsperiod stöd på 2,1 miljoner kronor till utgrävningarna. Efter att undersökningarna var klara täcktes området med så kallade lecakulor, men nu finns det alltså stora planer på att ta bort kulorna och genomföra en överbyggnad.

Byggstart nästa år

Arbetsgruppen för överbyggnaden består av Marie Wennerholm, Skara kommun, Lars Jacobzon, Länsstyrelsen Västra Götaland och Carl Gustaf Lundström, Varnhems församlingsråd.
– Vi kan nu arbeta vidare på att söka fler finansiärer och vår förhoppning är att ge klartecken för projektet under hösten. Då kan det bli byggstart under våren 2015, säger Marie Wennerholm.

För att göra detta besöksbart måste kyrkogrunden av sten med sina gravplatser skyddas från väder och vind. Även en tidig grav från mitten av 1000-talet, Katas grav, kommer att kunna ses genom en glasad del av golvet. Överbyggnaden, som gränslar över ruingrund och grav, blir tolv meter bred, 20 meter lång samt tolv meter hög. Byggnaden ska vara konstruerad av limträbalkar som bildar en liksidig triangel i sitt tvärsnitt.
Senast uppdaterad: 2014-06-24 

<-- Till sidans rubriker!  

Löpande presentation av artiklar kring utgrävningarna ur SKLT & SLA - 68 olika artiklar under 2005 - 2008!

Chefredaktörerna för SKLT och SLA har för sina respektive tidningars räkning gett Skarke-Varnhems Hembygdsförening klartecken till publicering av dessa artiklar vad avser den publiceringsrätt som ligger direkt på de båda tidningarna. Bo Ramvikens precisa sax har format dessa urklipp till ett litet konstverk i sig, vilket ställts till förfogande av hans maka Gudrun Ramviken, 2014.

Vibeke Friman har scannat de 109 sidorna 2014. Insatta på sidan av Kent Friman, 2014.

Länk till SLA: www.sla.se

Länk till SLT: www.skaraborgslanstidning.se

Observera att användning av urklippens text och bildmaterial endast kan ske med tillstånd via respektive tidning!

Artiklarna presenteras i kronologisk ordning varvid framgår tidning, artikelförfattare och fotograf.

 

Journalisten Anna Jakobsson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag  verksamma jouurnalisten vid SLA,  Anna, nu med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA - se hemsida ovan!


<-- Till sidans rubriker!

 

Du hittar rubrikförteckning för SLA-artiklarna med journalist och fotograf sammanställt av Gudrun Ramviken genom att ladda ner nedanstående dokument (artiklarna finns för läsning integrerade i årtalsrubrikerna nedan!) - vill du kika på just SLA-rubrikerna - bara klicka på filen:

Årtalsrubriker för respektive utgrävningsår och artikelserie:

Dessa rubriker är klickbara:
Utgrävningarna02005                                      Utgrävningarna 2007                       Några separat pub-
Utgrävningarna 2006                                       Utgrävningarna 2008                       licerade bilder!
Var så god0 - här presenteras alltså 68 artiklar! med massor av bilder!

Bildspel0från utgrävningarna med tidningsbilder - klicka här!

  <-- Till sidans rubriker!


Av redigeringsmässiga skäl är urklippen bevarade med något gulnat tidningspapper för att kunna behålla färgen på bilderna!
En generell färgborttagning ger också svart-vita bilder. Vi har ännu inte haft tidsmässig möjlighet att separera bilder och text för bästa resultat! Ett exempel kan ses - klicka här!
För att möjliggöra publicering inom rimlig tid väljs alternativet nedan!

Utgrävningarna 2005

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Artiklar utgrävningarna 2006

Journalisten Anna Jakobsson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma jouurnalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobsson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma jouurnalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Artiklar utgrävningarna 2007

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Journalisten Anna Jakobson också med namnet Anna Engelbrektsson är den idag verksamma journalisten vid SLA,  Anna, med familjenamnet Warner. Anna Warner står som journalist bakom de flesta SLA-artiklarna i den här serien och har också gjort den omfattande artikelserien i SLA "Skövde - förr och nu", vilken i december 2014 getts ut i bokform. Finns att köpa hos tidningen SLA; www.sla.se

Artiklar utgrävningarna 2008

Bildspel utan text  - 36 urklippta bilder från tidningarna SLA & SKLT

För upphovsrätt, publiceringstillstånd och fotograf - se ovan, samt i respektive artikel här på sidan!

loading...

2015-06-03 hade 1 104 personer nåtts

Se hundratals bilder och 68 artiklar från SLA och SKLT kring utgrävningarna 2005 - 2008! Gå till...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 25 maj 2015

Bo Ramvikens 102 foton från utgrävningarna kring sveriges äldsta kyrka nära Klosterkyrkan i Varnhem mellan 2005-2008Du...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 1 maj 2015