Varnhems storgård - 900-tal

Vykort Västergötlands Museum
Vykort Västergötlands Museum

Här kan Du läsa hela skriften "Varnhem - innan munkarna kom" -> klicka här!
- läs gärna separat avsnitt nedan kring Varnhems storgård - 900-tal

Läs gärna också om Fru Sigrids gård i Varnhem >> Särtryck av artikel publicerad i Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem. Red Olof Karsvall och Kristofer Jupiter. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi CXXXI. Uppsala 2014.

Klicka på länken så öppnas en PDF-fil:
http://vastergotlandsmuseum.se/wp-content/uploads/2015/06/fru_sigrids_gard_i_varnhem_webb.pdf

Maria Vretemark • Svar till Gästboksfråga; 25 februari 2016 23:41:39 Antagandet att kung Inge skulle vara begravd i Varnhem kommer från en rimkrönika från 1400-talets andra hälft. Det var en sorts berättelse om Sveriges historia där mycket var rent påhitt. Kung Inge dog omkring 1110, dvs flera decennier innan Varnhems kloster grundades. Det är nog mest sannolikt att hans grav finns i det Stenkilska gravkoret i Vreta Kloster i Östergötland.
Sida ur "Varnhem - innan munkarna kom", Västergötlands Museum, copyright
Sida ur "Varnhem - innan munkarna kom", Västergötlands Museum, copyright

Ur texten - sagt av Maria Vretemark:

"Kung Erik var gift med en drottning som hette Kristina. Kristina menade att hon hade arvsrätt till gården Varnhem. Det skulle kunna betyda att hon var släkt med fru Sigrid som donerade mark för att bygga Varnhems klosterkyrka 1150. Drottning Kristina var ättling till kung Inge den äldre."

Maria Vretemark; • Svar till Gästboksfråga på hemsidan; 25 februari 2016 23:41:39 Antagandet att kung Inge skulle vara begravd i Varnhem kommer från en rimkrönika från 1400-talets andra hälft. Det var en sorts berättelse om Sveriges historia där mycket var rent påhitt. Kung Inge dog omkring 1110, dvs flera decennier innan Varnhems kloster grundades. Det är nog mest sannolikt att hans grav finns i det Stenkilska gravkoret i Vreta Kloster i Östergötland.