Bebyggelseutveckling och verksamhets-förändring inom Varnhems tätort från 1947

Artikeln är publicerad i Skarke-Varnhems Hembygdsförenings årsskrift Varnhemsbygden 2021!

Där Broddetorps- och Simmesgårdsvägen möter Axvallavägen är ett centralt beläget vägskäl i Varnhems tätort. På den mark som ligger runt detta vägskäl har mycket av den bebyggelse som tillkommit sedan slutet av 1940-talet vuxit fram. Detta är vad denna artikel i huvudsak handlar om. Men först lite historik och en tillbakablick med Lantmäteriets ekonomiska karta från tidigt 1960-tal som underlag.
Varnhem i dec. 2020 Margareta Broberg Gustavsson

Efter att fastigheten Klostret Junkragården 5:7 avstyckats från Klostret Junkragården 5:1 sammanlades år 1949 de tre ursprungliga fastigheterna Klostret Junkragården 5:1, Klostret Björsgården 7:1 och Klostret Simmesgården 8:5 till fastigheten Klostret 22:1 med adress Björsgården Varnhem.


ÖVERSIKTSKARTA
Kartan är framtagen av Skara kommun men bearbetad med färglagda fastighetsgränser av Margareta Broberg Gustavsson i dec. 2020.
R-Varnhem Klostret Junkragården 5:1
R-Varnhem Klostret Björsgården 7:1
R- Varnhem Klostret Simmesgården 8:5
R-Varnhem Klostret Junkragården 5:7

Läs hela artikeln genom att ladda ner denna PDF-fil!