Sommarmusiken 2016

Sommarmusiken presenteras av;
SENSUS, Varnhems Församling och Svenska Kyrkan Skara