Sommarmusiken 1988

<-- Klicka här för att återgå till årtalsrubrikerna!                                                       Gå till nästa år för sommarmusiken - 1989 - klicka här! -->

Klicka på bilden för att se den mindre!

KLICKBARA RUBRIKER FÖR SOMMARMUSIKEN 1988:

- PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1988
- SOMMARMUSIKENS ANNONS 1988

Konsert Nr 1:
- 3 ARTIKLAR FÖRE KONSERTEN  24 APRIL 1988
- FÖRBEREDELSEARBETET INFÖR SOMMAREN 1988 - och konserten den 24 APRIL 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 24 APRIL 1988

Konsert Nr 2 + 3:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERTERNA 12 OCH 14 MAJ 1988
- PROGRAM INFÖR KONSERT 12 OCH 14 MAJ 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 14 MAJ 1988
- FESTIVALPROGRAMMET MEDELTIDA MUSIKFESTIVAL SKARA 1988
- 2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN 14 MAJ 1988

Konsert Nr 4:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN 4 JUNI 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 4 JUNI 1988
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN 4 JUNI 1988

Konsert Nr 5:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 26 JUNI 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 26 JUNI 1988
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERT 26 JUNI 1988

Konsert Nr 6:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 12 JULI 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 12 JULI 1988
- 4 ARTIKLAR EFTER KONSERT 12 JULI 1988

Konsert Nr 7:
- 5 ARTIKLAR INFÖR KONSERT 14 AUGUSTI 1988
- FLYGBLAD INFÖR KONSERT 14 AUGUSTI - SKAPELSEN - SOMMARMUSIKENS 100:e KONSERT!

- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 14 AGUSTI 1988
- 5 ARTIKLAR EFTER KONSERT 14 AUGUSTI 1988

Konsert Nr 8:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 11 SEPTEMBER 1988
- FÖRBEREDELSER KONSERT 11 SPETEMBER 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 11 SEPTEMBER 1988
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERT 11 SEPTEMBER 1988

Konsert Nr 9:
- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 24 SEPTEMBER 1988
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 24 SEPTEMBER 1988
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERT 24 SEPTEMBER 1988

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1988

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1988

3 ARTIKLAR FÖRE KONSERTEN  24 APRIL 1988

FÖRBEREDELSEARBETET INFÖR SOMMAREN 1988

FÖRBEREDELSEARBETET INFÖR MÄSSAN DEN 24 APRIL 1988

FÖRBEREDELSE INFÖR KONSERTEN DEN 14 AUGUSTI 1988 - SKAPELSEN

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 24 APRIL 1988

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTERNA 12 OCH 14 MAJ 1988

PROGRAM INFÖR KONSERTERNA 12 och 14 MAJ 1988

VARNHEMS KLOSTERKYRKA 12 MAJ 1988

VARNHEMS KLOSTERKYRKA 14 MAJ 1988

TEXTBESKRIVNING - KOMPLEMENT TILL PROGRAMBOKEN

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN 14 MAJ 1988

FESTIVALPROGRAMMET MEDELTIDA MUSIKFESTIVAL SKARA 1988

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN 14 MAJ 1988

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN 4 JUNI 1988

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 4 JUNI 1988

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN 4 JUNI 1988

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 26 JUNI 1988

FÖRBEREDELSE INFÖR KONSERT 26 JUNI 1988

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 26 JUNI 1988

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 26 JUNI 1988

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 12 JULI 1988

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 12 JULI 1988

4 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN 12 JULI 1988

5 ARTIKLAR INFÖR KONSERT 14 AUGUSTI 1988

FLYGBLAD INFÖR KONSERT 14 AUGUSTI - SKAPELSEN - SOMMARMUSIKENS 100:e KONSERT!

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 14 AGUSTI 1988

5 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN 14 AUGUSTI 1988

1 ARTIKELINFÖR KONSERT 11 SEPTEMBER 1988

FÖRBEREDELSER IN FÖR KONSERT 11 SEPTEMBER 1988

DETALJPROGRAM KONSERT 11 SEPTEMBER 1988

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 11 SEPTEMBER 1988

1 ARTIKEL FÖRE KONSERT 24 SEPTEMBER 1988

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 24 SEPTEMBER 1988

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 24 SEPTEMBER 1988