Sommarmusiken 1980

<-- Klicka här för att åtegå till årtalsrubrikerna!                                                       Gå till nästa år för sommarmusiken - 1981 - klicka här! -->

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1979

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1980

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 11 MAJ 1980

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 11 MAJ 1980

3 ARTIKLAR EFTER KONSERT 11 MAJ 1980

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 10 JUNI 1980

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT DEN 10 JUNI 1980

3 ARTIKlAR EFTER KONSERT 10 JUNI 1980

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 3 JULI 1980

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 3 JULI 1980

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 3 JULI 1980

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 27 JULI 1980

3 ARTIKLAR EFTER KONSERT 27 JULI 1980

- 1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 24 AUGUSTI 1980

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 24 AUGUSTI 1980

3 ARTIKLAR EFTER KONSERT 24 AUGUSTI 1980