Sommarmusiken 1979 - "10 år med sommarmusiken"

<-- Klicka här för att åtegå till årtalsrubrikerna!                                                       Gå till nästa år för sommarmusiken - 1980 - klicka här! -->

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1979

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1979

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 13 MAJ 1979

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 13 MAJ 1979

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 13 MAJ 1979

BREV TILL SKÖVDEKÖRER INFÖR KONSERT DEN 4 JUNI 1979

2:A BREV TILL KÖRSÅNGARNA I SKÖVDE INFÖR KONSERT 4 JUNI 1979

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 4 JUNI 1979

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT DEN 4 JUNI 1979

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 4 JUNI 1979

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 8 JULI 1979

BROSCHYROMSLAG KATEDRALKÖR ANTWERPEN INFÖR KONSERT 8 JULI 1979

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 8 JULI 1979

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 8 JULI 1979

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT DEN 21 JULI 1979

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 21 JULI 1979

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 21 JULI 1979

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 25 AUGUSTI 1979

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 25 AUGUSTI 1979

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 25 AUGUSTI 1979

BILDER FRÅN KÖREN