Sommarmusiken 1978

<-- Klicka här för att åtegå till årtalsrubrikerna!                                                       Gå till nästa år för sommarmusiken - 1979 - klicka här! -->

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1978

Brevlådebrev till varnhemsborna inför konsert 29 april 1978

INKVARTERINGSLISTA INFÖR KONSERT 29 APRIL 1978

2 ARTIKLAR INFÖR KONSTERT 29 APRIL 1978

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 29 APRIL 1978

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 29 APRIL 1978

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 4 JUNI 1978

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 4 JUNI 1978

3 ARTIKLAR EFTER KONSERT 4 JUNI 1978

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 24 JUNI 1978

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 24 JUNI 1978

1 ARTIKEL EFTER KONSERT 24 JUNI 1978

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT 10 JULI 1978

3 ARTIKLAR EFTER KONSERT 10 JULI 1978

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT 27 AUGUSTI 1978

DETALJPROGRAM FÖR KONSERT 27 AUGUSTI 1978

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT 27 AUGUSTI 1978