Sommarmusiken 1976

                    <-- Klicka här för att åtegå till årtalsrubrikerna!                      Gå till nästa år för sommarmusiken - 1977 - klicka här! -->

KLICKBARA RUBRIKER FÖR SOMMARMUSIKEN 1975:

- PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1976
- SOMMARMUSIKENS ANNONS 1976

Konsert Nr 1:
- 1 ARTIKEL INFÖR SOMMARENS KONSERTER 1976
- TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 27 MAJ 1976
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 27 MAJ 1976

Konsert Nr 2:
-3 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 7 JULI 1976

Konsert Nr 3:
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 27 JULI 1976
- 1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 27 JULI 1976

Konsert Nr 4:
Konserten den 18 augusti finns inte i pärmen! Enligt Bo Ramvikens egna dagböcker genomfördes konserten med fullsatt kyrka.

Konsert Nr 5:
- MEDVERKANDE- I KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976
- DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976
- 2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976

Komentar: Nu är musikfonden upp i 60 000 kronor vid årets slut och deltagarna fortsätter att delta ideellt.

<-- Till sidans rubriker! 

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1976

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1976

1 ARTIKEL INFÖR SOMMARENS KONSERTER 1976

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 27 MAJ 1976

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 27 MAJ 1976

3 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 7 JULI 1976

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 27 JULI 1976

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 27 JULI 1976

MEDVERKANDE I KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 12 SEPTEMBER 1976