Sommarmusiken 1974

<-- Klicka här för att åtegå till årtalsrubrikerna!                                        Gå till nästa år för sommarmusiken - 1975 - klicka här! -->

SOMMARPROGRAM 1974

SOMMARMUSIKENS ANNONS 1974

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 23 MAJ 1974

MEDVERKANDE I KONSERTEN DEN 23 MAJ 1974

TEXTPROGRAM KONSERTEN DEN 23 MAJ 1974

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 23 MAJ 1974

1 ARTIKEL FÖRE KONSERTEN DEN 8 JUNI 1974

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 8 JUNI 1974

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 8 JUNI 1974

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 15 JULI 1974

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 15 JULI 1974

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 15 JULI 1974

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 18 AUGUSTI 1974

Notera att Bo Ramviken själv har fått skriva artikeln inför konserten!

DETALJ- OCH TEXTPROGRAM KONSERTEN DEN 18 AUGUSTI 1974

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 18 AUGUSTI 1974

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 14 SEPTEMBER 1974

FÖRKLARING TILL ATT INGET PROGRAM FANNS

BESKRIVNING AV JOCULATORES UPSALIENSES - KONSERT 14 SEPTEMBER 1974

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 14 SEPTEMBER 1974

Sammanfattande kommentar till verksamhetsåret 1974:
 

En tysk kör måndagen den 15 juli drog 700 besökare till Varnhems kyrka! Fortfarande strävar man till att nå fram ekonomiskt till en större fond för att kunna ersätta deltagarna för utlägg och kunna ge ut arvode. Nu är den upp i ca 40 000 kronor - fortfarande en bit från målet. Ingen större sponsor har nappat på idéen att ge sitt bidrag till sommarmusiken i Varnhem. Frivillig kollekt ger en långsam ökning av fonden varje sommar. Kommunen bidrar med en mindre summa och andra täcker kostnader för annonser och tryck.
Kvaliteten stod som vanligt i fokus och Bo Ramviken kunde överträffa sig själv i vilka världsartister som blandades med lokala ungdomsförmågor av högsta klass.

I april detta år hade Föreningen för sommarmusik i Varnhem årsmöte. Kyrkoherden fastställs som alltid ordförande i föreningen - nu blev det då Claes Robach. Andra engagerade i föreningen var vid tiden; Bo Ramviken, Allan Häggstam, Elsa Gabrielsson, Greta Högberg, Paul Hermansson, Ingrid Sjöberg, Stig Cannmo, Karl-Arvid Tell, Fredrik Andersson och Per Anderson - de var alla valda till olika funktioner i styrelse, som revisorer eller deltagande i kommitté för framtagande av stadgar för medlemsskapet i föreningen.

Kent Friman, 2014