Sommarmusiken 1973

Vinjett tecknad av Bo Ramviken med kyrkan i olika perspektiv år för år. Klicka på bilden om du vill se den mindre!

PROGRAM FÖR SOMMARMUSIKEN 1973

Ur programbladet. Klicka på bilden för bättre läsbarhet!

SOMMARMUSIKENS  ANNONS 1973

DEN STORA KÖRENS INKVARTERING INFÖR FÖRSTA KONSERTEN 1973

MEDVERKANDE I DEN FÖRSTA KONSERTEN 1973

UPPSALA DOMKYRKOKÖR MED RUDOLF LÖFGREN, DIRIGENT

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 31 MAJ 1973

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 31 MAJ 1973

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 31 MAJ 1973

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 16 JUNI 1973

ORGANISERING I VARNHEM INFÖR KONSERT 16 JUNI

PLACERINGSINSTRUKTIONER INFÖR KONSERTEN DEN 16 JUNI

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT DEN 16 JUNI

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 16 JUNI 1973

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT  10 JULI

DETALJPROGRAM KONSERT 10 JULI

4 ARTIKLAR EFTER KONSERT 10 JULI 1973

1 ARTIKEL INFÖR KONSERT DEN 18 AUGUSTI 1973

TEXTPROGRAM FÖR KONSERT DEN 18 AUGUSTI 1973

2 ARTIKLAR EFTER KONSERT DEN 18 AUGUSTI 1973

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 22 SEPTEMBER 1973 (SID 1)

TEXTPROGRAM 22 SEPTEMBER  (SID 2)

2 ARTIKLAR EFTER AVSLUTNINGSKONSERTEN DEN 22 SEPT 1973

Sammanfattande kommentar till verksamhetåret 1973:
 

Publiken och musiken gör sommarmusiken i Varnhem alltmer till ett befäst sommar-event inte bara för Skaraborgare. Kvaliteten hålls även tredje året på en hög nivå med stora skaror av artister unga som gamla, vilka fortfarande medverkar utan ersättning i detta sommarmusikens hjärta.

Innan årets sommarmusik startade hade Bo Ramviken skrivit en ansökan till Kulturnämnden i Skara om att bidrag till att stödja målsättningen om en fond om 50.000 kr under förutsättning att man även de tre kommande åren får tag i frivilligt medverkande musiker med hög musikalisk kvalitet.

Han skriver bl a:
Sommarkonserterna har rönt utomordentlig uppskattning och samlat lyssnare i en för denna verksamhetsart ovanlig omfattning. En publik på 500-600 personer är ingen sällsysnthet. En av anledningarna är givetvis den gamla klosterkyrkans atmosfär och stämning och allmänna lämplighet för anrodningar av sådant slag. En annan orsak är utan tvekan den strävan att hålla programmen på en kvalitativt hög nivå som alltsedan starten varit för handen."

Vidare;
"Programmens kvalitetsnivå kommer att bli beroende av fondens storlek. Dock måste även i fortsättningen ett högt kvalitetskrav vara en ledande princip, om sommarmusiken även i framtiden skall få det gensvar hos allmänheten som den hittills  haft." /Bo Ramviken, Musikdirektör

Fonden hade vid 1973 års slut komit upp i 26 500 kr före sista konserten.

Kent Friman, 2014

<-- Till sidans topp!                                                                                                                                                                                           Gå till årtalsrubriker! -->