Sidan är under scanning - publiceras efter hand!

Sommarmusiken i Varnhem under 30 år!

Detta är ett pågående projekt med inscanning och hemsidesplacering av ett stort material - nu finns 1970 - 1988!

Nedan inledningsorden i det generalprogram som framställdes till den första sommarmusiken i Varnhem 1970. Teckning Bo Ramviken, för program 1988. Nedan inledningsorden i det generalprogram som framställdes till den första sommarmusiken i Varnhem 1970. Teckning Bo Ramviken, för program 1988.

Inledning för hemsidans unika material kring 30 års Sommarmusik

Bo Ramviken 1987. Bild införd i tidsskrif- ten; Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2013:2 Årgång 21. Bo Ramviken 1987. Bild införd i tidsskrif- ten; Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2013:2 Årgång 21.

Ur protokoll fört vid sammanträde med Föreningen för sommar- musik i Varnhem, den 23 februari 1972 på sitt konstituerande sammanträde:
 

"Sedan ett par år tillbaka har det anordnats sommarmusik i Varnhems klosterkyrka. Initiativtagare har varit musikdirektör Bo Ramviken, som dels själv svarat för musikaliska inslag och dels engagerat olika musikaliska förmågor, vilka alla på ett förtjänstfullt sätt medverkat till att göra sommarmusiken till en uppskattad företeelse i bygden."

Denna sida inom Skarke-Varnhems Hembygdsförenings historiesida berättar historien kring Sommarmusiken i Varnhem under 30 år sett utifrån Bo Ramvikens egen samling av dokument i 9 särskilda pärmar. Dessa dokument har välvilligt ställts till föreningens förfogande för scanning och publicering genom hans maka Gudrun Ramviken, 2014.

Bo Ramviken gick ur tiden 2013. Läs gärna historien om hans älskade Sörgården nära Kyrkan i Varnhem - klicka här!

Då för tidningsurklipp ibland inte finns angivet tidning eller fotograf för bilder, så förutsätter föreningen att alla klippen ändå publiceras i samförstånd med respektive tidning, artikelförfattare och fotografer. Skulle någon ha något att invända eller vill lägga till namn på artikelförfattare och fotograf; Kontakta webb-master - klicka här!

 

För att ta del av materialet - scrolla bara nerför sidorna eller välj rubrik! För speciellt år - klicka på årtal nedan!

Läs Bo Ramvikens egen artikel i Varnhemsbygden 2008 - "Sommarmusiken i Varnhem - en kultur i toner" - klicka på filen här nedan:

Bild och text införd i tidsskriften; Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2013:2 Årgång 21 Bild och text införd i tidsskriften; Skara stiftshistoriska sällskap Medlemsblad 2013:2 Årgång 21

En kyrkomusiker med energi utöver det vanliga; När Bo Ramviken slutade sin mångåriga tjänstgöring i Skövde framfördes Mendelssohns Elia. Han dirigerade med sådan frenesi, att armen hoppade ur led under slutackorden.
 

Bo Ramvikens programbladsteckningar under 30 år

  Klicka gärna på teckningarna ovan för att se dem i ett bildspel - en och en - och större!

SOMMARMUSIK FÖR ÅR:

- 1970 - 1980 - 1990  - 2000  
- 1971 - 1981 - 1991    
- 1972 - 1982 - 1992    
- 1973 - 1983 - 1993    
- 1974 - 1984 - 1994    
- 1975 - 1985 - 1995    
- 1976 - 1986 - 1996    
- 1977 - 1987 - 1997    
- 1978 - 1988 - 1998    
- 1979 - 1989 - 1999  

Sommarmusiken 1970

Vinjett tecknad av Bo Ramviken med kyrkan i olika perspektiv år för år. Klicka på bilden om du vill se den mindre!

Programskrift 1970

Ur programbladet 1970. Klicka på bilden för bättre läsbarhet!

SOMMARMUSIKENS FÖRSTA ANNONS 1970

Annons införd inför sommarmusikens allra första sommar.

1 ARTIKEL INFÖR SOMMARMUSIKENS START 1970

Artikel införd inför den första Sommarmusiken i Varnhem 1970.

MEDVERKANDE VID DEN FÖRSTA SOMMARMUSIKEN 1970

Medverkande vid premiären den 7 maj 1970.

TEXTPROGRAM FRÅN KONSERTEN DEN 7 MAJ 1970

3 ARTIKLAR EFTER 1:a ; LOKALTIDNINGARNA SKRIVER

Artikel införd i Skövde Nyheter efter premiären för Sommarmusiken i Varnhem den 7 maj 1970.
Artikel införd i Nya Lidköpingstidningen måndagen den 11 maj 1970.
Artikel införd i Tidningen för Skaraborgs län, TSL, måndagen den 11 maj 1970.

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 31 MAJ 1970

TEXTPROGRAM TILL 3:e KONSERTEN DEN 21 JUNI 1970

1 RECENSION EFTER 3:e KONSERTEN 21 JUNI 1970

TEXTPROGRAM TILL 4:e KONSERTEN DEN 10 JULI 1970

1 RECENSION EFTER 4:e KONSERTEN DEN 10 JULI 1970

DETALJPROGRAM BACH-KONSERT 1 AUGUSTI, A. LINDER

6 RECENSIONER & ARTIKLAR EFTER KONSERT 1 AUGUSTI

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 27 AUGUSTI 1970

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 27 AUGUSTI 1970

1 ARTIKEL INFÖR SLUTKONSERTEN DEN 19 SEPTEMBER

TEXTPROGRAM; KONSERTEN DEN 19 SPETEMBER 1970

1 ARTIKEL; SISTA SOMMARMUSIKEN 19 SEPTEMBER 1970

PROLOG 1970 ;  BO RAMVIKEN OCH HARALD BJURKLO

Harald Bjurklo, kyrkoherde i Varnhem, Bo Ramviken, musikdirektör

Sammanfattande kommentar till startåret 1970:
 

Varnhems sommarmusik var från start en mans energi och drömmar, som lyckades engagera både kyrka,  församlingsbor och artister att starta upp ett projekt som ingen kunde ana skulle växa till ett av de största fortlöpande musikarrrangemangen i Skaraborg för lång tid. Artisterna ställde upp utan betalning eller annan ersättning. Även på ett nationellt plan blev denna musikhändelse unik! Kvaliteten på musikkvällarna var hög!

Publiksuccén var t o m oväntat stor för intiativtagaren och trots fritt inträde kunde man genom frivilliga bidrag första året lägga grunden för fortsatt liv för musiken i Varnhem. Varnhems församling blev starkt engagerad från start och kunde konstatera att kyrkan varit fylld över brädden på ett sätt som inget annat arrangemang kunnat skapa och medverkade gärna till fortsättning bl a genom den fond som skapades inom Varnhems kyrkoförsamling för ändamålet! Fonden innehöll efter första året ett netto om 5 000 kr.
 

Kent Friman, 2014

Sommarmusiken 1971

Vinjett tecknad av Bo Ramviken med kyrkan i olika perspektiv år för år. Klicka på bilden om du vill se den mindre!

PROGRAMSKRIFT 1971

Ur programbladet. Klicka på bilden för bättre läsbarhet!

SOMMARMUSIKENS  ANNONS INFÖR 1971

1 ARTIKEL INFÖR SOMMARMUSIKEN 30 MAJ 1971

TEXTPROGRAM; KONSERTEN DEN 30 MAJ 1971

GUNNAR DE FRUMERIE: DAVIDS PSALM 23

1 ARTIKEL EFTER KONSERTEN DEN 30 MAJ 1971

EN KORT BLÄNKARE INFÖR ANDRA KONSTERTEN 10 JUNI

TEXTPROGRAM; KONSERTEN DEN 10 JUNI 1971

1 ARTIKEL INFÖR SOMMARMUSIKEN 27 JUNI 1971

DETALJPROGRAM KONSERT DEN 27 JUNI 1971, B. BERG

2 ARTIKLAR INFÖR KONSERTEN DEN 25 JULI 1971

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 25 JULI 1971

1 ARTIKEL EFTER KONSTERTEN DEN 25 JULI 1971

1 ARTIKEL INFÖR KONSERTEN DEN 19 AUGUSTI 1971

DETALJPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 19 AUGUSTI 1971

4 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 19 AUGUSTI 1971

1 BLÄNKARE INFÖR SLUTKONSERTEN 19 SEPTEMBER 1971

TEXTPROGRAM FÖR KONSERTEN DEN 19 SEPTEMBER 1971

2 ARTIKLAR EFTER KONSERTEN DEN 19 SEPTEMBER 1971

Sammanfattande kommentar till andra musikåret 1971:
 

Lovord och publikrekord även det andra året och en uppnådd målsättning för musikfonden ger en bra grund för fortsatt verksamhet. Allt eftersom planerna nu fortskrider görs ännu högre planer för insamlad musikfond för artistarvoden, som efter första året uppnådde målet om 5 000 kr och som nu inför 1972 utgör 10 000 kr. Verksamheten måste också få en organisation som utgörs av mer än själva grundaren, inspiratören, arrangören, musikanten och artistframtagaren, Bo Ramviken.

Man kallar till ett möte för att bilda "Föreningen för sommarmusik i Varnhem". Föreningen har sitt konstituerande sammanträde den 23 fembruari 1972. Några grunder läggs fast; Föreningen skall bestå av för verksamheten intresserade personer, med en styrelse om 5 personer och styras av sernare framtagna stadgar.

Föreningen första ordförande blir prosten Harlad Bjurklo, övriga ledamöter blir kantor Allan Häggstam, Elsa Gabrielsson, Greta Högberg samt som kassör Bo Ramviken.

Föreningen begär också hos kyrkorådet att få överfört de medel som influtit till verksamheten i den musikfond som skapats inom församlingen.
 

Uppgifterna hämtade från protokoll ur Ramvikens samling; Kent Friman, 2014

<-- Till sidans rubriker!