Nolängsnamnade Torp & Gårdar

Text, kartor och bilder bygger på research och sammanställningar gjorda av Tommy Nilsson, Hembygdsföreningens forskargrupp, 2022

Nolängsnamnade Torp & Gårdar utgörs av gårdarna Nolängen, Kloster Noläng samt Lilla Noläng (Klostret 10:14) - inom del av det 1795 fördelade Nolängsområdet - karta nedan
Därtill Nohläng u. Backa och Nohläng u. Mellomgården

Historiska Kartor Lantmäteriet - 1960 års karta Historiska Kartor Lantmäteriet - 1960 års karta

Noläng

Noläng -> ett 2 dagsverkstorp under Höjentorp 1854 -> Noläng 1:1 1936 (2020 avstyckad del i väster 16 ha -> Noläng 1:2) - med adress idag Eggby Noläng 1

Noläng utmärkt på karta 1795 med ett X. Det kom alltså senare att byggas ett torp inom detta område som då var M = Klåsters (& Överbo) byalag.

Torpet som var föregångare till gården Noläng, kom till genom ett bygge 1854 på mark då tilldelad Kungsgården Höjentorp efter laga skiftet för Klosters& Överbo byar fastställt 1853 och blev ett två-dagsverkestorp under Kungsgården.

Första boende på Noläng (Eggby) - ett torp i Höjentorps Rote byggt 1854 av Carl Johansson

Laga skifteskarta Klosters och Överbo byar  1844  - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022 Laga skifteskarta Klosters och Överbo byar 1844 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022

Laga skiftet i Klosters och Överbo byar 1844 - 1848 gav denna fördelning av Nolängsmarken:

Höjentorp har fått lämna mark nere vid de båda byarna och får här i Noläng åter en samlad mark  från storskiftade marken för Klosters och Överbo byar. Denna mark hade tidigare historiskt hört till Höjentorp och dess 'Djuregård'.

Öfverbo Mellomgården ägdes nu av Löjtnant Wettergren på Backa gård och därför tilldelades områdena närmast Backas mark denna gård.

Mark C. Öfverbo Mellomgården längst i söder på kartan kom senare att bytas mot Skarke Hustru Ingridsgårdens mark lite längre norr ut. På så sätt kunde sedan Hustru Ingridsgården delas i två lika delar med samlade marker för de två nybildade gårdarna Hustru Ingridsgård - Skräddaregården.

Nohläng kom att byggas som ett torp under Höjentorps Kungsgård 1854, av torparen Carl Johansson med familj, efter att Höjentorp återfått marken enligt ovan i samband med laga skiftet för Klosters och Överbo byar fastställt 1853. Den 4 okt 1937 köpte Helge Sundbom Noläng 1:1 i Eggby socken av Einar och Olga Frederiksson. Den 25 maj 1938 intecknades Noläng för köpeskillingen 11 340 kr.

Gården avstyckades 1936 till Noläng 1:1 och nytt hus bostadshus byggs 1938-39.
 

**********************************

Carl och Christina bor kvar på Nohläng till 1896 - i 42 år - då de båda flyttar in till Fattighuset i Eggby.
Carl var då 79 år och han  dör där 1897 - 80 år gammal - och hans Christina var då 77 år och dör här 1903 - 84 år gammal. De förlorade 4 av sina 6 barn i ung ålder.

Noläng 1946-08-04

Baksidan av Noläng 1946-08-04, två rum och kök. Gården var fullt elektrifierad nämnt i annons vid försäljning 1944.

Noläng 1:1 1978

Noläng ur Svenska Gods och Gårdar 1942

Enligt köpekontrakt ägdes Noläng 1942 av Helge Sundbom - se nedan!

Familjen Nilsson på Noläng 1:1 1944 - 1959

Flygfoto Noläng 1957

Vetlanda Aerofoto - foto från fototavla, Tommy Nilsson, 2022
Vetlanda Aerofoto - foto från fototavla, Tommy Nilsson, 2022

Tommy skriver;

"Detta flygfoto har fotograferats från det inramade originalet som är ca 30 x 40 cm. Har kunnat bestämma år och personer genom en kopia på ett brev Gustav skrev några år senare. Personen på bilden som står i trädgården är Gustav Nilsson, de två små figurerna vid häcken längs vägen är Tommy, och en pojke som hette Kenth Fransson. Alla tittar efter flygplanet som fotograferar dem."

Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020 Foto från Tommy Nilsson, Nygården 3, 2020Från Gustavs och Fridas bröllop 1944-03-11

Formalia;
Gustav Adolf Nilsson, född 1913-11-06 – död 1976-05-01
Frida Matilda Linnea Nilsson f Kristiansson, född 1915-01-08 – död 2006-12-10

Noläng 1944-07-30
Noläng 1944-07-30

1944 - nya ägare Noläng 1:1;
Lantbrukaren Gustaf Adolf Nilsson, född i Släp, Hallands län, 1913-11-06, gift 1944-03-11
Hustrun Frida Matilda Linnea Nilsson, född i Skärv 1915-01-08

Gustav och Frida Nilsson gifte sig 11 mars 1944, och köpte under 1944 Noläng av Helge Sundbom.
Den 4 okt 1937 köpte Helge Sundbom Noläng 1:1 i Eggby socken av Einar och Olga Frederiksson. Den 25 maj 1938 intecknades Noläng för köpeskillingen 11 340 kr och han hade lagfart på fastigheten den 1 sept 1943.

Svensk fastighetförmedling i Skara förmedlade affären. Begärt pris 23 000 kr. I beskrivningen står bl. a:
Huset byggt 1938-1939. Magasin och svinhus byggt ca 1935-1936. Ladugården byggd ca 1914.
Areal ca 46 tunnland tot, vara ca 23 tld. åker, ca 4 tld hag- och betesmark, samt ca 19 tld skog.

1959 såldes Noläng till lantbrukaren Gunnar Andersson i Brandstorp Skövde. Köpekontrakt undertecknades 28 december 1959. Köpesumma 46 000 kr. Handpenning på 3 000 kr kvitterades. Kontraktet skrev på hos Engströms Fastighetsbyrå Billingsgatan 12 Skövde. Auktion 10 mars 1960.
 
Gustav, Frida och Tommy flyttade till Nils-Olofsgården i Norra Lundby.

Tommy berättar;
"Gustav och Frida köpte Nygården 3, en kort tid hyrde familjen bostad i Nils-Olofsgården Norra Lundby
av Olle Eriksson (som var gymnastikdirektör boende i Stockholm). Denna tid jobbade Gustav på Volvo i Skövde. 1961 flyttade man in på Nygården 3." - kika gärna på länken!

Står sön 30/7 -44 i fotoalbumet. Gustav och Frida hade troligen nyss flyttat in. Personerna är Gustav och Frida längst bak, Fridas far Sanfrid Kristiansson i hatt, de längst fram är Fridas mor Alma, och syster Karin.
Står sön 30/7 -44 i fotoalbumet. Gustav och Frida hade troligen nyss flyttat in. Personerna är Gustav och Frida längst bak, Fridas far Sanfrid Kristiansson i hatt, de längst fram är Fridas mor Alma, och syster Karin.
Frida på bakgården med höns, tupp och katt
Frida på bakgården med höns, tupp och katt
Noläng 1958 Tommy 3 år:   Nämns i Gustavs brev att Tommy fick en cykel på 3-årsdagen. Fotot är troligen taget på födelsedagen.
Noläng 1958 Tommy 3 år: Nämns i Gustavs brev att Tommy fick en cykel på 3-årsdagen. Fotot är troligen taget på födelsedagen.
Gustav & Tommy
Gustav & Tommy
Tommy o Gustav i Nolängsskogen
Tommy o Gustav i Nolängsskogen

Alla boende på Noläng enligt kyrkböckerna

Husförhörslängd Eggby AI:6 1849-1857
Noläng - Höjentorps Kungsgård
, som återfått marken 1844

Torparen Carl Johansson, född i Eggby 1817-09-04 - flyttar in 1854 från Stommen, Öglunda m familj
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
Son Carl Johan, född i Eggby 1845-04-09 - dör här 1855 
Dotter Inga Charlotta, född i Eggby 1848-03-22
Dotter Eva Christina, född i Eggby 1851-07-31 - dör här 1855
Dotter Alida, född i Eggby 1856-09-03 - dör här 1857

Dräng Carl Johansson, född i Broddetorp 1837-09-07 - flyttar in 1856

Husförhörslängd Eggby AI:7 1857-1864
Noläng - Höjentorps Rote


Torparen Carl Johansson, född i Eggby  1817-09-04
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
Dotter Inga Charlotta, född i Eggby 1848-03-22 - dör här 1859
Dotter Alida, född i Eggby 1858-06-03
Son Anders Johan, född i Eggby 1862-03-14

Dräng Carl Johansson, född i Broddetorp 1837-09-07 - ut 1857

Husförhörslängd Eggby AI:8 1864 - 1871
Noläng - Höjentorps Rote


Torparen Carl Johansson, född i Eggby 1817-09-04
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
Dotter Alida, född i Eggby 1858-06-03
Son Anders Johan, född i Eggby 1862-03-14

Pigan Carolina Andersdotter, född i Varnhem 1846-03-12 - in 1867 - ut 1868
Dräng Carl Wilhelm Löfgren, född i Synnerby 1847-05-23 - in 1868 fr Kyrkebo - ut Dikaretorp 1870

Husförhörslängd Eggby AI:8 1871 - 1881
Noläng - Höjentorps Rote


Torparen Carl Johansson, född i Eggby 1817-09-04
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
Dotter Alida, född i Eggby 1858-06-03 - flyttar ut 1877 - åter hem - ut igen 1881
Son Anders Johan, född i Eggby 1862-03-14

Husförhörslängd Eggby AI:9 1881 - 1892
Noläng - Höjentorps Rote


Torparen Carl Johansson, född i Eggby 1817-09-04 - inhyses 1886
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
Son Anders Johan, född i Eggby 1862-03-14 - flyttar ut 1886

Ny torpare flyttar in med familj 1886;
Torparen Anders Gustaf Falck
, född i Norra Wing 1855-02-02 - dräng på Nohltorp, Backa, gift 1883
Hustrun Anna Charlotta Kyrk, född i Warnhem 1858-11-19
Son Carl August, född i Warnhem 1884-11-14
Son Gustaf Eiler, född i Eggby 1886-03-16
Dotter Elin Maria, född i Eggby 1887-10-01
Dotter Anna Charlotta, född i Eggby 1889-08-20
Dotter Ellen Matilda, född i Eggby 1891-03-08
Dotter Gerda Fredrika, född i Eggby 1892-12-12
Dotter Hilda Elisabet, född i Eggby 1894-08-25

Dräng Johan Henrik Andersson, född i Warnhem 1865-11-10 - in 1888 - ut till N. Wing 1889
Pigan Hilda Andersdotter, född i Skärf 1875-03-27 - in fr Skärf 1890 - ut Kykretorp 1891

Husförhörslängd Eggby Alla:1 1892 - 1922
Noläng - Höjentorp Kungsgård 7 mtl


Kvarboende inhyses;
F.d. Torparen Carl Johansson, född i Eggby 1817-09-04
Hustrun Christina Gallander, född i Göthened 1819-12-08
- makarna flyttar till Fattighuset 1896

Kavboende torparfamilj;
Torparen Anders Gustaf Falck
, född i Norra Wing 1855-02-02 - ut till Varnhem 1918
Hustrun Anna Charlotta Kyrk, född i Warnhem 1858-11-19 - ut till varnhem 1918
Son Karl August, född i Warnhem 1884-11-14 - ut till Skärf 1900 - ut o hem - slutligen ut Sköfde 1913
Son Gustaf Eiler, född i Eggby 1886-03-16 - ut till Varnhem 1900 - hem igen 1903
Dotter Elin Maria, född i Eggby 1887-10-01 - ut till Ledsjö 1903
Dotter Anna Charlotta, född i Eggby 1889-08-20 - ut till Varnhem 1918
Dotter Ellen Matilda, född i Eggby 1891-03-08 - ut till Varnhem 1908
Dotter Gerda Fredrika, född i Eggby 1892-12-12 - ut till Varnhem 1908 - hem igen1913 - ut till Uddevalla 1914
Dotter Hilda Elisabet, född i Eggby 1894-08-25 - ut till Varnhem 1910 - hem igen 1913 - ut till Örebro 1913
Dotter Klara Ingeborg, född i Eggby 1896-09-24 - ut till Vänersborg 1914
Dotter Karin Maria, född i Eggby 1899-10-22 - ut till Sköfde 1918
Son Erik Karl Gustaf, född i Eggby 1908-01-27 - ut med föräldrarna till Varnhem 1918

Ny torpare 1917 - sonen;
Son/torpare Gustaf Eiler, född i Eggby 1886-03-16, gift 1917
Hustrun Hilda Elisabet Lindqvist, född i N. Lundby 1893-09-29 - in 1917
Son Arnred Gustaf Eiler, född i N. Lundby 1917-10-20

Dräng Karl Linus Olsson, född i Häggesled 1890-04-13 - in 1911 - ut till Stockholm 1911

Husförhörslängd Eggby Alla:2 1922 - 1940
Noläng - Höjentorp Kungsgård 7 mtl


Kvarboende torpare;
Torparen Gustaf Eiler, född i Eggby 1886-03-16
Hustrun Hilda Elisabet Lindqvist, född i N. Lundby 1893-09-29 - in 1917
Son Arnred Gustaf Eiler, född i N. Lundby 1917-10-20
Dotter Britta Eivor Elisabet, född i Eggby 1929-07-13
- familjen flyttar till Varnhem 1932

Dräng Erhard Mattias Moberg, född i Edsvära 1905-09-21 - ut 1924
Dräng Karl Gustaf Falk, född i Eggby 1908-01-27 in 1927 fr Varnhem- ut till   Varnhem 1932

Torpet ägs nu av Einar och Olga Fredriksson, gifta 1932 och ägare till Fredrikstorp, Källeråsen, Råda
1937 köpte Helge Sundbom Noläng 1:1 i Eggby socken av Einar och Olga Fredriksson
Torpet brukas en tid av arrendatorn Eiler Falk i Ledsgården, Varnhem

Förra ägaren flyttar in 1938;
Mannen Einar Valdemar Fredriksson, född i Otterstad 1903-06-07, gift 1932 - in fr Råda
Hustrun Olga Aximian Främst, född i Vättlösa 1909-06-17
- paret ut igen 1940

Fosterson Nils Weinö Jonsson, född i Örgryte Gbg 1927-06-26 - in 1940 fr Varnhem - ut Christine Gbg 1940
Not; Son utom äktenskapet till Hildur Ingeborg Jonsson, född 1893-02-13 i Christine förs Gbg

Befolkningsregistret

1944 - nya ägare Noläng 1:1 efter köp från Helge Sundbom;
Lantbrukaren Gustaf Adolf Nilsson, född i Släp, Hallands län 1913-11-06, gift 1944-03-11
Hustrun Frida Matilda Linnea Nilsson, född i Skärv 1915-01-08

1961 nya ägare Noläng 1:1;
Lantbrukaren Erik Gunnar Andersson, född i Häggum  1902-03-07, Gift man 1932-11-12
Hustrun Karin Sofia Andersson, född i Slöta 1911-05-21

1970 nya ägare till Noläng 1:1 - finns kvar 1990;
Veterinär Lars-Erik Magnusson, född i Mariestad 1934-07-27, gift man 1959-07-19
Hustrun Märta Elisabeth Magnusson, född i Vänserborg 1938-02-24
Son Karl Henrik Magnusson, född i Danderyd 1959-10-27
Son Lars Jonas Magnusson, född i Skara 1964-06-23
Dotter Keshar Kristina Louise Magnusson, född i Indien 1972-09-01

Klosternoläng

Skifte under Höjentorp 1844 på tidigare Kloster by's område
-> Klosternohläng 1928 -> Klosternoläng 1:1 1938, idag med adress Eggby Klosternoläng 1 (mark avskild - avstyckad 2013)

Historiska Kartor Lantmäteriet - 1960 års karta Historiska Kartor Lantmäteriet - 1960 års karta

Klosternoläng bebyggt 1928 - renoverat bostadshus 1938Första noteringen i husförhörslängderna om Klosternoläng under Höjentorp är 1928 då en Nils Johan Natanel Pettersson flyttar in. Han står som innehavare, men lämnar Klosternoläng redan 1929.

Den första familj som tycks flytta in på Klosternoläng är Johan Viktorinus Andersson med familj. Han var dräng som ung vid Näs Anders Jonsgård, Eggby och sedan statare på Snickaregården, Sandtorp där han gift sig 1919. Han flyttar till Klosternoläng 1930 med familj. Han avstyckar marken för en gård Klosternoläng 1938.

Mannen Johan Viktorinus Andersson, född i Eggby 1890-03-04, gift 1919
Hustrun Eva Matilda Larsdotter, född i Varnhem 1890-01-04

Klosternoläng 1978

På väg mot Klosternoläng 1940-tal. Bild från Tommy Nilsson, 2022
På väg mot Klosternoläng 1940-tal. Bild från Tommy Nilsson, 2022

Alla boende på Klosternoläng enligt arkivböckerna

Eggby Alla:2 1922 - 1940
Klosternohläng under Höjentorps Kungsgård


Torpet byggs 1928;
Jordbruksarbetaren/innehavaren Nils Johan Natanel Pettersson, f. N Wing 1904-06-28 - ut 1929
Svärmodern Maria Katrina Andersson, född i Rådene 1850-08-19 - ut till Trästena 1928

Ny innehavare flyttar in 1930;
Torparen Johan Viktorinus Andersson
, född i Eggby 1890-03-04 - gift 1919 - in 1930 med familj 
Hustrun Eva Matilda f. Jonsson, född i Varnhem 1890-01-04
Son Nils Gunnar Reinhold, född i Eggby 1919-08-13
Son Anders Hugo, född i Eggby 1924-11-03

Friköper Klosternoläng 1938 och bygger nytt bostadshus - Klosternoläng 1:1

Befokningsregistret Kloster Noläng 1:1
Familjen ovan kvarboende även 1940
Johan blir änkling 1947 & bor 1950 + 1960 kvar ensam på Klosternoläng som arrendator., där han dör 1967.

Hans söner flyttar då in 1967 och tar över gården;
Son Nils Gunnar Reinhold Andersson, född i Eggby 1919-08-13
Son Anders Hugo Andersson, född i Eggby 1924-11-03
- de kvarstår även i mantalsskrivningen 1990

Noläng Lilla

Noläng Lilla - ett mindre Torp under Klostret Pickagården
-> på skifte tillhörigt Varnhem Klostret Pickagården 10:14
-> Skara Klostret 10:8 -> idag avstyckat till Skarke 18:1 med adress; Skarke Lilla Noläng 1 (4 700 kvm avstyckade 1961)

Laga skifteskarta Klosters och Överbo byar  1844  - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022 Laga skifteskarta Klosters och Överbo byar 1844 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022

Laga skiftet i Klosters och Överbo byar 1844 - 1848 gav denna fördelning av Nolängsmarken:

Höjentorp har fått lämna mark nere vid de båda byarna och får här i Nolängen åter en samlad mark  från storskiftade marken för Klosters och Överbo byar.

Öfverbo Mellomgården ägdes nu av Löjtnant Wettergren på Backa gård och därför tilldelades områdena närmast Backas mark denna gård.

Mark C. Öfverbo Mellomgården längst i söder på kartan kom senare att bytas mot Skarke Hustru Ingridsgårdens mark lite längre norr ut. På så sätt kunde sedan Hustru Ingridsgården delas i två lika delar med samlade marker för de två nybildade gårdarna Hustru Ingridsgård - Skräddaregården.
Senare fördes också skiftet Pickagården till Skräddaregården med undantag av det 1961 avstyckade Lilla Noläng.

På skiftet Ea för Klostret Pickagården 10:2 uppförs 1918 det mindre torp om 9/128 mtl, som senare kommit att kallas Lilla Noläng.

Första boende på markskiftet Noläng under Pickagården 1918

Utdrag ur ArkivDigital.se -Varnhem (R) AIIa:1 (1895-1922 Utdrag ur ArkivDigital.se -Varnhem (R) AIIa:1 (1895-1922

Själva markskiftet 9/128 mtl ägs av några personer innan Anders Gustaf Falk, Noläng Eggby, tar över och brukar den. Han befinner en tid i Amerika.

Han bygger ett torp 1918 och flyttar in 63 år gammal med familj från granntorpet Noläng, Höjentorps Kungsgård, Eggby, där han varit torpare sedan 1886.

Innan dess var han dräng på Backa gård och gifte sig 1883 med Anna Charlotta Kyrk.

Lilla Noläng 1961 (tidigare Nohläng under Pickagården)

Boende och ägare enligt register

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Noläng under Pickagården (Lilla Noläng)

Ett skifte utan bebyggelse - ägt av Lars Perssons omyndiga son Karl Johan Einar Persson i Ulfsgården
- arrend. i olika tider av Karl Ludvig Linder, Hustru Ingridsgård, K. G. Melker Ulunda &  Gustaf Falk, Noläng

Hus byggs 1918 och ägan köpas av;
Hemmansägaren Anders Gustaf Falk
, född i N Wing 1855-02-02 - in 1918  från Noläng med familj
Hustrun Anna Charlotta Kyrk, född i Varnhem 1858-11-19
Dotter Anna Charlotta, född i Eggby 1889-08-20
Son Erik Karl Gustaf, född i Eggby 1908-01-27
Fosterson Allan Leonard Sjölin, född i Falköpings stad 1914-04-29 - flyttar in 1921
 

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Noläng under Pickagården (Lilla Noläng)


Kvarboende ägare och brukare;
Hemmansägaren Anders Gustaf Falk
, född i N Wing 1855-02-02 
Hustrun Anna Charlotta Kyrk, född i Varnhem 1858-11-19 - dör här 1934

1/2-ägare dotter Anna Charlotta, född i Eggby 1889-08-20
Son Erik Karl Gustaf, född i Eggby 1908-01-27 - ut till Eggby 1927

Fosterson Allan Leonard Falk, född i Falköpings stad 1914-04-29 - ut till Skövde 1931
Fosterson Bror Henry, född i Skövde 1925-11-04 - in 1936 från Skövde
Fosterson Harald Göran, född i Örgryte 1929-06-30 - in 1930 från Örgryte - ut till Ekby 1935

1/2-ägare son Erik Karl Gustaf Falk, 
född i Eggby 1908-01-27, gift 1935
Hustrun Märta Charlotta Linnéa f. Kjällén, född i Varnhem 1912-09-18

1940 - nya boende;
Mannen Knut Evert Johansson, född i Varnhem 1917-09-29
Hustrun Ester Hilda Kristina Johansson, född i Varnhem 1919-12-18
Son Rune Hans Evert Johansson, född i Skara 1940-12-31

Befolkningsregistret
1946 bosätter sig Erik Karl Gustaf Falk med hustru i Kinne Kleva

1967 + 1970 + 1980 ägare Karl Anders & Sonja Aurora Emilia Magni

Nolängstorpet under Överbo Millomgården - gården köpt 1848 av Backas äg. Wetterberg
- blir senare Nohläng under Backa
- säljs 1911 till Linder, Skräddaregården

Nohläng under Millimogården/Backa på karta 1877

Historiska Kartor Lantmäteriet - Häradsekonomsika kartan 1877 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022 Historiska Kartor Lantmäteriet - Häradsekonomsika kartan 1877 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022

1877 års karta visar ett torp på skiftet Till Öfverbo, dvs Öfverbo Millomgården.

Hus och ladugård ligger alldeles utmed vägen mot Öglunda.

Skifet ovan Till Klostret/Pickagården -- där låg vid tiden det som blir Lilla Noläng.

Efter försäljning 1911 till Skräddaregårdens ägare, Linder, tycks torpet försvinna.

En jordlägenhet under Öfverbo Millomgården benämnd Nohläng - hit flyttar Johan Alfred Pettersson 1868

Ur husförhörslängd 1862 - 1869 ser vi att familjen Johan Alfred Pettersson flyttar in i en jordlägenhet under Millomgården benämnd Nohläng efter att ha ägt och brukat Hustru Ingridsgården.
Familjen flyttar sedan till det egenbyggda Nybygget under Backa 1872. S

Sedan 1848 äger Backas ägare också Millomgården i Öfverbo.

Kusken Hjärn, Backa får bli torpare på Torpet Nohläng under Backa 1874

Texttolkning;
"Kusken Hjärn förbehålles rätt att den 14 Mars 1874 öfvertaga och emot utgörnade af två dagsverken i veckan, men ingen annan afgäld eller skyldighet, under sin återstående lifstid innehafva Torpet Nohläng
Stockholm H. Wetterberg gm Gustaf af Ugglas och såsom förmyndare för Natalia och Anna Wetterberg"

I Husförhörslängden för Varnhem 1869 - 1880 sid 157 ser vi att familjen Hjärn flyttar in på Nohläng (under Backa) redan år 1873. Han dör här 1884.

Boende på Torpet Nohläng under Backa 1873 - 1900

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Noläng under Backa

Ny brukare flyttar in 1873;

Torparen Anders Hjern, född i varnhem 1827-05-03 - in 1873 med familj från Backa
Hustrun Kajsa Magnusdotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20
Son Johan Magnus, född i Varnhem 1860-11-01 - ut till Sköfde 1878
Son August, född i Varnhem 1863-02-16 ut till Ulunda 1880
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1865-03-29
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1873-08-30
Son Viktor, född i Varnhem 1876-05-07

Befriad inhyses Enkan Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Noläng under Backa

Kvarboende brukare;

Torparen Anders Hjern, född i Varnhem 1827-05-03 - dör här 1884
Enkan Kajsa Magnusdotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20 
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1865-03-29 - hem igen 1886 - ut till Bollebygd 1891
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1873-08-30 - ut till Sköfde 1883
Son Viktor, född i Varnhem 1876-05-07 - ut till Thun 1890

Ny torpare flyttar in 1890;

Torparen Johan August Kyrk, född i Warnhem 1867-03-21 - in 1890, gift 1890
Hustrun Fredrika Larsdotter, född i Skärf 1864-12-05
Son Sven August, född i Warnhem 1892-02-06
- familjen flyttar ut 1892

Ny boende 1894;
Statardräng Alfred Nohlgren, född i Sköfde 1860-04-03 - in 1894 från Sventorp
Hustrun Hilma Elisabeth Wall, född i Sköfde 1868-02-15, gift 1889
Son Nils Teodor, född i Wersås 1891-05-25
Dotter Tekla Elisabeth, född i Sventorp 1893-01-18
Son Carl Alfred, född i Warnhem 1895-01-29

Befriad inhyses Enkan Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01 - dör här 1883

Nolängen stryks som namn i nästa församlingsbok.

Noläng - Skarke socken - säljs 1911 till Carl Linder från Skräddaregården

Texttolkning;
"Till Hemmansägaren Carl Linder från Skräddaregården, Warnhem, upplåter och försäljer undertecknad härigenom mig tillhöriga torplägenheten Nolängen i Skarke socken, enligt beskrifning upprättad år 1874 af kommisionslantmätare Eliasson innehållande en areal av 32  kvadratrefvar, 90 kvadratstänger och i öfrigt med läge och gränser, som angifvas å nämnda karta och stadgas för försäljningen följande villkor;" 
Undertecknat Billing, Backa gård


Efter försäljningen 1911 tycks torpet försvinna ur församlingsbok och rivs troligen.Karta över Millomgården Överbo/Backas Noläng
- felaktigt anges Ledsgården som grändande i norr. Där fanns sedan laga skiftet mark till Klostret Pickagården.

Hustru Ingridsgårdens mark i Nolängarna kallas 1855 inför markbyte för "Nolängslyckan"

Texttolkning;
"Jordägarna yrkade att den s.k. Nohlängs-lyckan"  tilläggas Millomgården Öfverbo samt att Hustru Ingridsgården erhåller wederlag af den Millomgårdens jord som är belägen wester om landsvägen och gränsar intill Hustru Ingridsgårdens odals ägor efter tillhörig granskning."

Nohlängslyckan kallas i karttexten den mark Hustru Ingridsgården hade längst upp på kartan.