Klostret - en korthistorik av (RAÄ) RiksAntikvarieÄmbetets bebyggelsregister

En liten rubrik.

Exakt tidpunkt för Klostrets grundande