UTGRÄVNINGARNA 2015
RUNT SVERIGES ÄLDSTA KYRKA

Gudrun Ramviken Gudrun Ramviken


Genom ett samarbete med grannen i Sörgården, Gudrun Ramviken, kommer Skarke-Varnhems Hembygdsförening få unika bilder från hela utgrävningsperioden 2015!

Klicka datumrubrik nedan och följ dag för dag!

Skiss över byggnadens placering i terräng vid kyrkan Skiss över byggnadens placering i terräng vid kyrkan
 

KLICKBARA RUBRIKER PÅ DENNA SIDA

Överbyggnaden
- Animering av den kommande överbyggnaden
- Från Västergötlands Museum kring överbyggnad;
    1:   http://vastergotlandsmuseum.se/nyheter/varnhem-pa-gang/
    2: http://vastergotlandsmuseum.se/nyheter/nu-ar-leca-kulorna- 
        borttagna-fran-ruinen-i-varnhem/
- I en pdf-fil nedan kan också du läsa om:
    1.  Arkeologiskt skydd- Överbyggnad Varnhem
- Den tänkta byggnaden i terrängen
- Läs mer om att allt nu är klart för överbyggnad:
    http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/346022/unikt-rum-bevaras
- Lägesskiss för överbyggnad med anslutningar
- Skiss för byggnadens konstruktion
- Projektledare för bygget


Utgrävningarna
- Kontaktperson grävningarna
- Grävtider öppna för allmänhet

 
************************************************************************************************
Rapporter från grävningarna - granne Sörgården; Gudrun Ramviken med foto och text:
************************************************************************************************
2015-06-08  1. En första rapport i bilder - nu görs plats för bygge och arbetsbod
2015-06-11   2. Förberedelse utgrävning - geoundersökning
2015-06-15   3. Schaktningen har börjat - ny stenhäll hittad!
2015-06-16   4. Informationstält - fylls med spännande innehåll!
2015-06-18   5.  Informations och grävartält nu klara inför 22/6
2015-06-21         Informationsinlägg på facebook.com/Varnhemshistoria om grävningarna
2015-06-22   6.  Studenterna på plats, information förmedlad och grävschakt fördelade!
2015-06-22   7.  Eftermiddagen vid grävningarna med flera fynd!
2015-06-23   8. Nya fynd vid grävningarna under dagen!
2015-06-24   9. Rapport från dagens grävningar
2015-06-25 10. Dagens rapport från grävningarna
2015-06-26 11. Skelettens dag vid grävningarna i Varnhem
2015-06-29 12. Pärlor i kvinnograv, ring och lång mansperson
2015-06-30 13. Många nya fynd i Varnhem
2015-07-01  14. Välbevarat barnskelett & tidiga gårdsaktiviteter
2015-07-03  15. Sista grävningsdag för perioden
2015-07-07  16. Fortsatt aktvitet i Varnhem vid utgrävningsplats

- INLÄGG KRING SIDAN SOM PRESENTERATS PÅ FACEBOOK.COM/VARNHEMSHISTORIA
- Kontakt med Skarke-Varnhems Hembygdsförening - klicka här!

Animering av den kommande överbyggnaden

http://vastergotlandsmuseum.se/nyheter/varnhem-pa-gang/

En överbyggnad krävs för att bevara kyrkoruinens tillgång för allmänheten. Planerad byggstart hösten 2015!

Från Västergötlands Museum kring överbyggnad;
                                    http://vastergotlandsmuseum.se/nyheter/varnhem-pa-gang/
                                    http://vastergotlandsmuseum.se/nyheter/nu-ar-leca-kulorna-borttagna-fran-ruinen-i-varnhem/

I en pdf-fil nedan - under denna ruta - kan också du läsa om:
ARKEOLOGISKT SKYDD - ÖVERBYGGNAD VARNHEM
Utgrävningar sommaren 2015 - Byggstart hösten 2015

Under sommaren 2015 sker nya utgrävningar i området runt stenkyrkogrunden. Västergötland museum kommer tillsammans med 60-talet studenter vid Göteborgs universitet gräva på ett antal ställen runt stenkyrkogrunden i Varnhem.

Kontaktperson:
Arkeolog Maria Vretemark, Västergötlands museum
maria.vretemark(at)vgmuseum.se

Grävtider:
22-26 juni samt
29 juni - 3 juli
Vardagar
kl 09.00-16.00
Välkommen att ta del av ett stycke unik svensk historia!


- klicka bara på filen nedan så laddas den upp på din dator!

  <-- Till sidans rubriker!

Den tänkta byggnaden i terrängen

Med de arkeologiska utgrävningarna som Västergötlands museum genomförde 2005-08 uppe på kullen och i parken intill klosterruinen i Varnhem har sensationella resultat kommit i dagen.

Den tidigkristna gårdskyrkan med omgivande begravningsplats och boplats ger tydliga belägg för att Västergötland kristnades redan på 900-talet, av kristna vikingar.
 

Historien måste skrivas om. Varnhem ligger några generationer tidigare än Husaby källa, där Olof Skötkonung lät döpa sig. Det betyder att platsen kommer att utgöra ett vitalt besöksmål för turister som vill ta del av berättelsen om hur denna plats blev till och levde vidare.


Länsstyrelsen i Västra Götaland som har ansvar för ruinens långsiktiga exponering vill med hänsyn till allmänhetens stora intresse för platsen se till att denna blir iscensatt. För att göra detta besöksbart måste kyrkogrunden av sten med sina gravplatser skyddas från väder och vind. Med en överbyggnad av trä skyddas grunden, men ger också ett rum att vistas i för upplevelser och gestaltning av berättelser om platsen och dess historia

Läs mer om att allt nu är klart:
http://www.skaraborgslanstidning.se/artikel/346022/unikt-rum-bevaras

  <-- Till sidans rubriker! 

Lägesskiss för överbyggnad med anslutningar

Det skall bli möjligt för handikappade att ta sig fram till byggnaden på en hårdgjord befintlig väg.

<-- Till sidans rubriker!

Skiss för byggnadens konstruktion

Projektledare:
Maria Nordström, Telefon 070-890 75 10

Rapport från Sörgården - granne till utgrävningarna:
Gudrun Ramviken foto och text

Gudrun Ramviken Gudrun Ramviken

Gudrun Ramviken, Sörgården, granne till utgrävningar och bygge har lovat Skarke-Varnhems Hembygdsförening att dagligen direkt här på sidan under utgrävningarna rapportera i bild och kort text vad som sker! Fantastiskt!

 

En kortversion finns också varje dag utgrävningarna pågår på Skarke-Varnhems Hembygdsförenings facebooksidawww.facebook.com/Varnhemshistoria

Allt material är copyrightskyddat och får inte användas i kommersiellt bruk utan fråga!

Kontakta oss genom att klicka här!                                                                                                                <-- Till sidans rubriker! 

2015-06-08 1. En första rapport - plats för bygge & arbetsbod

Förberedelser för utgrävningarna i Varnhem! Den stora almen föll i morse på kullen för att ge plats åt överbygg- naden och nu kapades syrenerna på Sörgården för att ge plats åt arkeologernas barack!/Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                           <-- Till sidans rubriker!

2015-06-11  2. Förberedelse utgrävning - geoundersökning

Arkeolog Tony Axelsson tillsammans med en nybliven arkeolog, som kommer att delta i utgrävningarna, gjorde i dag en koll med en s.k. georadar, ett fantastiskt instrument, som kan undersöka marken ner till 4 meters djup. Fungerar som ett ekolod! Drogs efter bilen utefter mitt staket för att undersöka ytterområden mot öster./Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-15   3. Schaktningen har börjat - ny stenhäll hittad!

Ett nytt kistlock hittat väster om den tidigare mansgraven? Fantastiskt fynd vid första dagens schaktning! Ett nytt kistlock hittat väster om den tidigare mansgraven? Fantastiskt fynd vid första dagens schaktning!


Redan klockan 7.00 fanns arkeologer och grävskopa på plats. Hela dagen pågick sedan förberedelser för nästa veckas grävningar vid kyrkoruinen.

Grävytor i norr, söder och öster togs upp och runt själva kyrkoruinen gjordes flera ytor i ordning, både för undersökande grävning och för utvidgningen av själva platån, detta för att möjliggöra för intresserade besökare att se arbetet utan att för den skull störa själva grävningsarbetet.

- Ett fint fynd gjordes redan nu, kanske ett kistlock?!

Här vill jag också säga hur imponerande det är att se den unge grävmaskinistens otroliga skicklighet, och med vilken precision han kan följa arkeologernas anvisningar. Bilden av klosterkyrkan, sommarängen, modern teknisk skapelse,  skickliga människor (då och nu), allt samverkar till det bästa för att få fram historien!/Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                              <-- Till sidans rubriker!

Vi påminner om att bilderna tas av Gudrun Ramviken för Skarke-Varnhems Hembygdsförening.
Bilderna får inte användas kommersiellt utan att fråga om villkoren!
                                          Kontakt i fältet här nedan! -->

2015-06-16 Informationstält - fylls med spännande innehåll!

 Idag kom informationstältet på plats. Det kommer snart att fyllas med spännande och intressant innehåll! /Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015 -06-18 Informations och grävartält nu klara inför 22/6

Nu är alla förberedelser på plats inför utgrävningarna, som startar på måndagen efter midsommar! Visningstältet har fått mycket bra och informativt innehåll, ett tält för studenterna har satts upp, och nu i eftermiddag kom diverse skyltar  på plats med hjälp av Maria Vretemarks slägga! Glad midsommar alla ni som läser detta!/Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

Informationsinlägg på facebook.com/Varnhemshistoria

2015-06-02: 2015-06-24 hade inlägget nått 747 personer

STUDENTER OCH ARKEOLOGER GRÄVER I VARNHEM UNDER MÅNDAGEN INFÖR ÖPPEN PUBLIK - VÄLKOMNA!Västergötlands museum gräver...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 21 juni 2015

2015-06-22  Studenterna på plats och grävschakt fördelade!

 Och så är det hela igång!
Studenterna på plats, information förmedlad och grävschakt fördelade! Spännande dagar väntar!/Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-22 eftermiddagen vid grävningarna med flera fynd!

Några fynd från första dagens grävningar!
Ett fint bryne i schaktet österut och två små pärlor funna i en barngrav på södra sidan av kyrkoruinen. Man ser det lilla kraniet vid den gula markeringen i övre delen av 2:a bilden och de små pärlorna vid plastpåsen. /Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-23 Nya fynd vid utgrävningarna i Varnhem

Ett fint skelett har kommit i dagen från den södra sidan av ruinen. En sländtrissa av bränd lera från schaktet längst åt öster demonstreras för en tysk besökare. Den kraftiga stenhällen, som hittats tidigare har lyfts bort och tills vidare inte visat annat än jord. Uppehållsväder har givetvis underlättat dagens arbete! /Gudrun Ramviken

2015-06-24 Rapport från dagens grävningar

Här kommer några bilder från dagens grävning och guidning, ganska många besökare ville veta mer om arbetet kring kyrkoruinen. Hårt arbetande studenter, under överinseende av arkeologen Ylva från Västergötlands museum, undersöker schaktet i nordväst. Skelettet från gårdagens grävning plockades idag upp. Några intressanta fynd, kanske stolphål från en byggnad av något slag,  gjordes i östschaktet, tre till antalet och med c:a 120 cm mellanrum. En bild visar också användningen av de fantastiska instrument, som används vid inmätning av intressanta fynd./Gudrun Ramviken

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-25 Dagens rapport från grävningarna

En del av dagens besökare vid Marias guidning klockan 13.00. Flera varnhemsbor känns nog igen? Två nya mansskelett har hittats och grävts fram på södra sidan, nära kyrkoruinen. En fin bild av aktiva grävare skickas också med i dag plus en bild av klosterkyrkan, när kvällsfriden har sänkt sig över området efter dagens mångahanda sysslor på kullen.Gudrun

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-26 Skelettens dag vid grävningarna i Varnhem

Gudruns bilder visar idag de många skelett som studenter och arkeologer har att handskas med för att belysa platsens utbredning och historia. Gravområdet är betydligt större än man trodde tidigare.

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-29 Pärlor i kvinnograv, ring och lång mansperson

Dagens besöksgrupp, där jag vet att åtminstone en person haft utgrävningskullen som sin pulkabacke! Fina fynd av pärlor på ett kvinnoskelett, som dessutom är intressant av den anledningen att det ligger på den södra sidan av kyrkoruinen, vilket tyder på att kvinnan begravdes innan det fanns någon kyrka att relatera till. Vita pilar markerar placeringen av pärlorna, en vit och en röd. En liten silverring hittades på ett kvinnoskelett i schaktet mot nordost. En bild visar ett mycket långt mansskelett, c:a 180 cm och jag skickar också med en bild där man ser det otroligt grannlaga arbetet med att pensla fram alla ömtåliga detaljer från en man begravd nära kyrkan åt söder./Gudrun Ramviken

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-06-30 MÅNGA NYA FYND I VARNHEM


Arkeolog Anders höll en pedagogisk minilektion för en student och en "amatörfotograf" från Sörgården, mycket intressant! Och så ska då allt dokumenteras och hamna i de moderna hjälpmedlen, något för arkeolog Tony och medhjälpare. En snäcka funnen i en grav, ett bronsspänne i en annan, och i slutet av dagen en liten kniv, där skaftet en gång satts fast med silvertråd. /Gudrun Ramviken

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-07-01 Välbevarat barnskelett & tidiga gårdsaktiviteter

 

I dag grävdes ett ovanligt väl bevarat barnskelett fram på den södra sidan av kyrkoruinen. De flitigt arbetande flickorna i det nyupptagna schaktet på norra sidan kunde konstatera att där inte finns några gravar, bara rester från verksamhet i olika byggnader. Bland annat fann man en söm, en spik/nit och ugnsrester./Gudrun Ramviken

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                          <-- Till sidans rubriker!

2015-07-03 SISTA GRÄVNINGSDAG FÖR PERIODEN
- TACK GUDRUN RAMVIKEN FÖR ALLA RAPPORTER!

 

Efter förmiddagens fikapaus beordrades alla studenter ner i det, som är det äldsta murade stenrum, som hittills hittats i Sverige. Rummet visade sig rymma ett ansenligt antal personer, dubbelt så många hade fått plats!

Nu har arkeologistudenterna lämnat Varnhem efter två veckors intensivt arbete på kyrkokullen. Enligt Maria Vretemark är resultatet av grävningarna över förväntan. Dagens bilder visar bl.a. ett engelskt silvermynt från 1000-talet, som gjorts om till ett spänne. En sölja för hopfästning av ett klädesplagg finns också i fyndlådan, och en blå pärla, som förgyllts ligger i en liten plastpåse bredvid. Skickar också med en bild på de dokumentationsblad, som fyllts i för varje funnet skelett. En stor, intresserad lyssnargrupp följde Maria runt kyrkoruinen på den sista guidningen för den här gången. Nu är vi spända på fortsättningen av detta historiska äventyr!/ Gudrun Ramviken

 

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                              <-- Till sidans rubriker!

2015-07-07 Fortsatt aktivitet i Varnhem vid utgrävningsplats

FORTSATT AKTIVITET I VARNHEM VID UTGRÄVNINGSPLATS
Lite bonusbilder så här veckan efter den stora grävningsperioden på kyrkokullen!
I går, måndag, flög en drönare över järnåldersgravarna på fårens betesplats i sydost och över själva kyrkoruinen. Då gjorde även arkitekten Magnus Silverhielm och Skaras turistchef Marie Wennerholm tillsammans med Maria Vretemark ett besök på platsen.

I dag har grävmaskinen både grävt upp och grävt igen, så kvar finns nu bara schakten, där de stora fundamenten till överbyggnaden ska vara. De sista inmätningarna gjordes också och ett par skelett togs upp. Ett skelett övertäcktes och får ligga kvar till ett senare tillfälle. Besökstältet blir kvar hela sommaren men själva ruinen ligger inhägnad. Detta för att förhindra olyckor. /Gudrun Ramviken

Klicka på den första bilden - se ett bildspel som du styr själv med pilar! Bilderna blir större!                              <-- Till sidans rubriker!

2015-05-21; 2015-06-22 hade 914 personer nåtts

PUBLIKA UTGRÄVNINGAR SOMMAREN 2015Under sommaren 2015 sker nya utgrävningar i området runt stenkyrko-grunden. Västergö...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 21 maj 2015

 2015-06-02: 2015-06-24 hade 518 personer nåtts

2015-06-09: 2015-06-24 hade 174 personer nåtts

EN FÖRSTA RAPPORT FRÅN UTGRÄVNINGS- & BYGGPLATSGudrun Ramviken, Sörgården, grannen till grävplatsen, har lovat att här...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 9 juni 2015

2015-06-11: 2015-06-24 hade 219 personer nåtts

2015-06-11 DAGENS RAPPORT FRÅN FÖRBEREDELSERNA FÖR UTGRÄVNINGARNA SOM STARTAR 22 JUNIGudrun Ramviken skriver: "Dagens...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 11 juni 2015

2015-06-15: 2015-06-18 hade 2 368 personer nåtts!

2015-06-15 DAGENS RAPPORT FRÅN VARNHEM - NYTT FYND!Redan klockan 7.00 fanns arkeologer och grävskopa på plats. Hela...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 16 juni 2015

2015-06-18: 2015-06-24 hade 471 personer nåtts

2015-06-18 - DAGENS RAPPORT FRÅN FÖRBEREDELSER FÖR UTGRÄVNINGARNA MÅNDAG DEN 22/6Nu är alla förberedelser på plats infö...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 18 juni 2015

2015-06-22: 2015-06-24 hade 1 225 personer nåtts

2015-06-22 - FÖRMIDDAGSRAPPORT FRÅN GRÄVNINGARNA I VARNHEMOch så är det hela igång!Studenterna på plats, information...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 22 juni 2015

2015-06-22: 2015-06- 24 hade 603 personer nåtts

2015-06-22 EFTERMIDDAGSRAPPORT FRÅN GRÄVNINGARNA I VARNHEMNågra fynd från första dagens grävningar!Två små pärlor...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 22 juni 2015

2015-06-23: 2015-06-25 hade 521 personer nåtts

2015-06-23 NYA FYND FRÅN UTGRÄVNINGARNA!Ett fin skelett har kommit i dagen från den södra sidan av ruinen. En slä...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 23 juni 2015

2015-06-24: 2015-06-25 hade 600 personer nåtts

2015-06-24 RAPPORT FRÅN GRÄVNINGARNA I VARNHEMHär kommer några bilder från dagens grävning, många besökare ville veta...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 24 juni 2015

2015-06-25: 2015-06-26 hade 432 personer nåtts

2015-06-25 DAGENS GRÄVNINGAR I VARNHEMEn del av dagens besökare vid Marias guidning klockan 13.00. Flera varnhemsbor k...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 25 juni 2015

2015-06-26: 2015-06-29 hade 290 personer nåtts

2015-06-26 SKELETTENS DAG VID DAGENS GRÄVNINGAR I VARNHEMGudruns bilder visar idag de många skelett som studenter och...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 26 juni 2015

2015-06-29: 2015-06-30 hade 1 347 personer nåtts

Lägg till din egen HTML-kod här.

2015-06-30: 2015-07-01 hade 549 personer nåtts

2015-06-30 MÅNGA NYA FYND I VARNHEMArkeolog Anders höll en pedagogisk minilektion för en student och en "amatö...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 30 juni 2015

2015-07-01: 2015-07-03 hade 649 personer nåtts

2015-07-01 OVANLIGT VÄLBEVARAT BARNSKELETT OCH GÅRDSAKTIVITETERI dag grävdes ett ovanligt väl bevarat barnskelett fram...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 1 juli 2015

2015-07-03: 2015-07-07 hade 1 950 personer nåtts!!!!

2015-07-03 SISTA GRÄVNINGSDAGEN FÖR DEN HÄR PERIODEN - TACK GUDRUN RAMVIKEN FÖR ALLA RAPPORTER!Efter förmiddagens...

Posted by Skarke-Varnhems Hembygdsförening on den 3 juli 2015

KONTAKTFORMULÄR