G. 2 D TOMTEN - MISSIONSHUSET

Lundby Kristna förenings missionhus

Karta 1960

Tomten blev till som ett hemman genom att en gräsgäld i Lundby sockens utjord bebyggdes i början av 1700-talet

Missionshuset uppfördes 1894 på en markbit om 214 kvadratmeter som undantogs till arende på 49 år för Lundby Kristna förening, vilken startades av bl a makarna Förberg från Tomten.

Makarna Förberg arrenderar ut 214 kvm till Missionshus 1898 för Lundby Kristna Församling - byggt 1894

I graviationsbevis för Tomten uttaget av Carl Blomqvist vid köpet 1918 ser man att makarna Förberg skrivit in en "förpantning"/nyttjanderätt på 49 år avseende 214 kvadratmeter av sin mark Tomten 6:1 till Norra Lundby Kristliga förening.

Foto ur Varnhemsbygden 1988 Foto ur Varnhemsbygden 1988

I hörnet av 'Åsa-vägen' och Broddetorpsvägen låg det gamla Missionhuset kvar ända in på 1970-talet. Det hade tjänat ut och revs 1978, då församlingen redan sökt tomt i Varnhem.

Gösta Karlsson skriver i Varnhembygden 1988;

Lundby Kristna Församling bildades 1887 (Anm; skall juridiskt vara Lundby Kristna Förening). Närvarande var 7 personer och man samlades hos Johannes Lundin i Norra Lundby. Märta och August Förberg på Tomten var med bland de fösta och de upplät mark åt föreningen och 1894 flyttades missionshuset, som fanns i Varnhem till Lundby. Detta Missionhus byggdes till och om några gånger, bla drog man in elektricitet 1918. I kasaboken kan man se att kostnaden för installationen var 918 kronor, kostnaden för 8 dagsverken á 4 kronor var 32 kronor, 8 st glödlampor 16 kronor!

Läs också mer om Missionsföreningarna i Ljungstorp, Varnhem och Lundby - klicka här!
 

Birgit Johansson, skriver i en artikel i Varnhemsbygden 2011

Missionsföreningen i Lundby bildas 1887 - Missionshus 1894

August och Märta Förbergs insatser var avgörande

Föreningens verksamhetsidé och start genom Protokoll

Föreningen och Missionshusets betydelse för bygden

Aktiviteten i Missionshuset under åren tills rivning 1978