H. Några gårdar i Lundby
- inom Amundstorps by gamla gräns

Amundstorps bys hustomter 1794

På kartan 1794 kan man se att följande Gårdsnamn är utmärkta:

A. = Öfverstegården a 1 mtl förmedlad till 1/2
B. = Öfverstegården b 1 mtl förmedlat till 3/4 mtl
C. = Kiellegården 1 mtl förmedlat till 1/2
D. = Millomgården  1 mtl
E. = Nederstegården 1 mtl förmedlat till 3/4 mtl
F. = Tomten, en utjord med hustomtens ladugård delvis i sin inhägnade råggård
 

Tidigare har Tomten i jordeboken benämnts som en Gräsgäld, dvs obebodd delvis öde, men till slåtter brukad mark. för vilken slåttermannen betalade viss skatt.

Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större!

Karta över Amundstorps by vid Laga skiftet 1846.

Renritad karta Amundstorps by 1853 - gårdarnas fördelning

Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större! Lantmäteriet Historiska Kartor. Klicka på kartan för att se den större!

Renritad karta över gårdarnas tilldelning vid Lags skiftet. Se bokstavslitteran nedan!

MANGÅRDARNA I AMUNDTORPS BY 1846

Mangårdarna i Amundtorp by 1846. Indelning är gjord för den nya fördelningen av marken med bokstavsmarkeringar.

De 5 gårdarna fördelas, skiften tilldelas och uppdelningen av dem är;
Amundtorp Öfverstegården                   A a + A b (21)
Amundtorp Öfverstegården                   B a (42)
Amundtorp Öfverstegården                  B b (43)    
Amundtorp Öfverstegården                  B c (44)
Amundtorp  Öfverstegården                  B d (45)
Amundtorp  Öfverstegården                  G (46)

Amundtorp Källegården                          C a (52)
Amundtorp Källegården                          C b (52)

Amundtorp Millomgården                      D a (32)
Amundtorp Millomgården                     D b (32)
Amundtorp Millomgården                      D a (34)

Amundtorp Nederstegården                   E a (12)
Amundtorp Nederstegården                   E b (13)
Amundtorp Nederstegården                   E c (14)
Amundtorp Nederstegården                   E d (15)
Amundtorp Nederstegården                  E e (16)
Amundtorp Nederstegården                  E f (17)

Amundtorp Tomten                                     F (G1)       

Se på helhetskartan ovan!