G. 9 Nytorp

Nytorp - ett torp under Solberga ca 1810 - 1848 - därefter Nytorp under Backa till 1900  - också kallat 'Pikatorp'/ 'Pikatomten'

Karta 1829 över delar av Solberga med sina torp. Från norr och torpet Hagen, ser man det andra torpet söderut - benämnt Nytorp.

På kartan har Nytorp Nr 52 - 54 på ägorna och markerna tas ut från Solberga gårds samlade ägor.

I muntlig tredition enligt Verna Andersson, Ljungstorp. levde torpet kvar som 'Pikatomten' efter torparen Lars Pik med familj som bodde där under 43 år!


 

Karttext för Nytorp på karta 1829 över Solberga gård. Hustomt, åker och vall.

Historien om f.d. dragonen Lars Pik med familj som flyttar

flyttar in 1826 och bor kvar till sin död 1867 resp 1869 - 43 år!

Före 1815-1836 års husförhörslängd finns inte Nytorp särskilt inskrivet under eget husnamn.


Det står istället Solberga Torp med olika nummerbeteckningar som inte går att härleda geografiskt. Ännu tidigare står bara "Inhyses på Tån", utan geografisk beskrivning, bara att det var backstugor på gårdens utmark (Tån). Antagligen finns tidigare boende före Lars Pik i Nytorp registrerade i längderna som inhyses, utan att kunna kopplas direkt till detta torp.
 
Backstugan Nytorp, som den kallas ibland i husförshörslängden, är troligen redan väl använd när f.d. Dragonen Pik flyttar in med familj som inhyses 1826.

Följ hans öde:
1802 --> Skarke Prästgård
Hit flyttar en Lars Jönsson in som dräng från Höglunda.
Han föddes 1780, 16/11 i Bergs socken och var alltså nu 22 år gammal.
 
1805 --> Backa Gård                                               
Hit flyttar han vidare som dräng, men är då också utbildad/uttagen till Dragon och omnamnas av militären  till Lars Pick för att han får sig tilldelat ryttartorpet under Pickagården - dit han fyttar året därpå.
 
1806 --> Hästhagen ryttartorp under bl a  Pickagården                                           
Flyttar han som Dragon in vid Ryttareboställe N:o 7 Gudhems Compagni, Hästhagen under Hålltorps Rote med namnet Lars Pik. Med sig har han då som hustru Stina Bengtsdotter från Åsaka född 1773. Nu har han hunnit bli 26 år gammal och de får en dotter Greta 1806 15/12.
 
1812 --> Ändebäcken                                  
Flyttar familjen och nu Torparen Lars Pik, han 32 år gammal och hon nu 39 år gammal, som torpare till Ändebäcken och med sig har de en dräng Johannes Andersson, som dock redan 1814 flyttar till Redsvenstorps "måsse". Hustrun Stina, då 43 år gammal, föder honom här en son 1816, 12/4, Johannes De har nu barnen; Greta född 1806 i Hästhagen och Johannes född 1816 i Ändebäcken.
 
1818            ✞                                                                                                        
hustrun Stina Bengtsdotter dör
 
1819            ◎                                                                                                         
ny hustru blir Stina Andersdotter från Kijrkebo. Hon föddes i Solberga 1791, 1/7.
Han har nu en 18 år yngre fru än tidigare hustru.
 
1820 - "Nyhemman"                       
Flyttar de till ett "Nyhemman vid Ängerås rote, Ändabäcken" med Lars Pik som torpare och de har med sig de två äldre barnen. De får ytterligare två döttrar;  Anna född 1820, 7/7 och Cajsa född 1821.                                                                                                                           

Nyhemmanet togs över av en afskedad Soldat A. Loft, född i Klostret 1786, 29/4 och hans hustru Anna Dorothea, född i Marstrand 1787, 22/11. ("Nyhemmanet" finns nära Ändabäcken i husförhörslängden.)
 
1821 --> Stenhammaren                                        
Familjen tycks nu hamna några år på Stenhammaren och där föds dottern Maria 1823, samt dottern Maja Larsdotter, 1824 19/4
**************************************************************************************************** 

1826 --> Nytorp, Solberga             
Nu är hela familjen Lars Pik inhyses i "Nytorp Backstuga" på Solberga gård och samma år föds dottern Anna 1826, 7/7. Lars Pik är nu 46 år, hans hustru är 35 år och de 7 barnen - med äldsta dottern Greta nu 20 år gammal, sonen Johannes 10 år och döttrarna Anna 6 år, Cajsa 5 år, Maria 3 år, Maja 2 år och den minsta nyfödd 1826. 1830 föddes hans 8:e barn, dottern Stina.
 
Sonen Johan flyttar ut 1832, 16 år gammal till Amundstorp. Maria utflyttar 1839, 16 år gammal till Ahlekjerr men återvänder till Nytorp 1843 för att flytta till Skövde 1844. 1847 flyttade dottern Maja åter från Sköfde och dog 1851.
 
1854 - 62 års husförhörslängd konstaterar bara att makarna bor kvar - inga hemmaboende barn mellan dessa år. Mellan 1862 och fram till sina föräldrars död har dottern Stina, då 32 år, flyttat hem en tid.

Backa tar över torpet i o m köpet av Solberga gård 1848
 
1867 ✞                                                                                                                   
Dör Lars Jonsson Pik i Nytorp under Solberga 1867 (Backa), 19/5.

 
1869 ✞                                                                                                                   
Dör Stina Andersdotter i Nytorp under Solberga (Backa) 1868, 12/4.

 
Lars Jonsson Pik och hans familj bodde alltså i denna Backstuga inhyses under 43 år!! 
Inte undra på att Nytorp under Solberga, som det kallas i husförhörslängden 1861-1869, också kallades för Pikatomten
 
(Kent Friman ur husförhörslängderna, 2013-04-15)

Nytorp efter Lars Pik's och hans hustrus död 1867 och 1869
Efter Lars Pik och hans era i Backstugan Nytorp finns antecknat i husförhörslängden 1869-1880 att följande personer fanns i stugan som Inhyses:
Enka Helena Katrina Pettersdotter, född 1831 född i Skarke, noterad som bräcklig
Barn: Anna Charlotta Andersdotter, född 1859 - utflyttad till Wingh 1876.
          Maja Greta, född 1860 30/8 - utflyttad till Eggby 1877.
          Eva Christina, född 1864 5/11 - utflyttad till Lundby 1884.
I Nytorp fanns också vid tiden som Inhyses:
Enka Kajsa Andersdotter Sträng, född 1810 6/7 i Skövde - död 22/1 1894.
Enka Inga Kajsa JInsdotter Hellberg, född 1815, 17/1 i Synnerby
Troligen levde under en tid tre vuxna kvinnor och tre barn i Nytorp och dessa anteckningar är de sista vi hittar i husförhörslängderna. Torpet revs troligen innan sekelskiftet 1800/1900.

Pikatomten fanns sedan kvar i minnet på närboende och Vernas bror kunde peka ut platsen vid utflykter till Solbergaområdet under hennes ungdom.
(Inlagt av Kent Friman, 2013-04-16)

Nytorp efter Lars Pik's och hans hustrus död 1867 och 1869

Efter Lars Pik och hans era i Backstugan Nytorp finns antecknat i husförhörslängden 1869-1880 att följande personer fanns i stugan som Inhyses:
Enka Helena Katrina Pettersdotter, född 1831 född i Skarke, noterad som bräcklig
Barn: Anna Charlotta Andersdotter, född 1859 - utflyttad till Wingh 1876
          Maja Greta, född 1860 30/8 - utflyttad till Eggby 1877
          Eva Christina, född 1864 5/11 - utflyttad till Lundby 1884

I Nytorp fanns också vid tiden som Inhyses:
Enka Kajsa Andersdotter Sträng, född 1810 6/7 i Skövde - död 22/1 1894
Enka Inga Kajsa JInsdotter Hellberg, född 1815, 17/1 i Synnerby
 

Troligen levde under en tid tre vuxna kvinnor och tre barn i Nytorp och dessa anteckningar är de sista vi hittar i husförhörslängderna. Torpet revs troligen innan sekelskiftet 1800/1900.