G 7. Sanlid/Sandlid

Torp under Solberga gård t o m 1874 (köpt av Backa 1848)

I södra delen av Solberga gårds markområde fanns ett torp Sanlid/Sandlid under Solberga bebott t o m 1874. Detta torp låg strax söder om Qvarntorpet

Solbergas alla ägor inköptes av ägaren för Backa gård 1848 och mangården revs 1869. Sanlid Under Solbergas marker har senare slagits samman med Backas övriga ägor.

Läs mer om Sandlid under Backa gård - klicka på länken. Torpet Sanlid under Backa finns med åboende från år 1804 i Varnhems kyrkoböcker och torde då ha skapats.

Sandlid under Solberga gård på karta 1829

Sandlid under Solberga låg söder om huvudgården i direkt anslutning till Qvarntorpets marker.

Sandlid på kartan utgörs av markerna Nr 67 - 69, med boningshus på äga Nr 67.

Sandlid beskrivs som ovan i karttext 1829 över Solberga gårds ägor.

Sandlid under Backa gård på kartor - märkt med röd ring

Torpet Sandlid under Backa låg något nordöst om Backa - här på kartan 1877 markerat med röd ring.

Sandlid under Backa gård utmärkt på generalstabskartan 1899.

Boende på Sandlid under Solberga t o m 1874

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Sandlid

Torparen Jon Andersson
, född i Berg 1740
Hustrun Annicka Gunn Lena, född i Lena 1743
Son Andreas, född i Lerdala 1769
Dotter Maria, född på platsen 1772-10-25

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Sandlid

Torparen Jon Andersson
, född i Berg 1740
Hustrun Annicka Gunnarsdotter, född i Lena 1743
Dotter Maria, född på platsen 1772-10-25

Dräng Peter Hansson, född i Mellomgården 1749

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Sandlid

Torparen Jon Andersson
, född i Berg 1740
Hustrun Annicka Gunnarsdotter, född i Lena 1743
Dotter Maria, född på platsen 1772-10-25

Dräng Peter Hansson, född i Mellomgården 1749

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Sandlid

Torparen Jon Andersson
, född i Berg 1740
Hustrun Annicka Gunnarsdotter, född i Lena 1743 - dör här nu 1813
Dotter Maria, född på platsen 1772-10-25 (Not. gift med ... soldat ....)
Dotterns oäkta dotter Maria, född på platsen 1804-09-21

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Sanlid

Inhyses torparen Jon Andersson Berggren
, född i Berg 1740 - dör här nu 1821

Dotterns make Lars Andersson, född i Ullerfva 1782 - in 1819 från att ha varit dräng
Dotter/hustrun Maria Jonsdotter, född på platsen 1772-10-25 - dör här nu 1833
Dotterns oäkta dotter Maria Magnusdotter, född på platsen 1804-09-21 - ut till Klostret 1830

Dräng Lars Andersson
, född i Ullärvha 1782 - in 1818 från Solberga - 1810 in i torpet som make
 

En soldat från Stenslund Västgöta Regemente N:o 5 - Anders Lindqvist flyttar in 1837

Anders Lindqvist flyttar in på Stenslund 1815 och avsked 1836 Anders Lindqvist flyttar in på Stenslund 1815 och avsked 1836

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Sanlid


Enkan Maja Jansdotter, född i Berg 1794 - flyttar ut 1837
Oäkta dotter Johanna Jacobsdotter, född i Varnhem 1828-08-06 - flyttar med ut 1837

Inhyses;
Torparen afsk. soldaten/gratialisten A Lindqvist
, f.Häggum 1787-06-30 - in 1837 från Stenslund
Hustrun Inga Svensdotter, född i Stenstorp 1788-09-09
Son Gustaf, född i Varnhem 1824-05-23 - ut till Lundby 1840 - hem igen 1842
Son Sven, född i Varnhem 1827-11-15 - ut till Solberga 1846
Son Anders, född i Varnhem 1830-08-14

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Sanlid under Solberga


Inhyses gratialisten Anders Lindqvist, född i Häggum 1787-06-30 - kyrkvaktare
Hustrun Inga Svensdotter, född i Stenstorp 1788-09-09
Son Anders, född i Varnhem 1830-08-14 - ut till Skarke Millomgården 1853

Torpare/Statdräng Anders Sträng
, född i Varnhem 1810-06-02 - dör här 1852
Hustrun Kajsa Andersdotter
, född i Sköfde 1810-07-06
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1136-05-21
Son Lars Petter, född i Varnhem 1839-06-10
Dotter Betty, född i Varnhem 1842-07-04
Son Gustaf, född i Varnhem 1845-12-10
Dotter Hilda, född i Varnhem 1848-12-16 - dör här 1850
Dotter Hilda, född i Varnhem 1852-06-17

Varnhem AI:8 1854 - 1862
Sanlid under Solberga


Inhyses gratialisten Anders Lindqvist, född i Häggum 1787-06-30 - kyrkvaktare
Hustrun Inga Svensdotter, född i Stenstorp 1788-09-09 - dör här nu 1860

Varnhem AI:10 1862 - 1864
Sanlid under Solberga


Inhyses gratialisten Anders Lindqvist, född i Häggum 1787-06-30 - kyrkvaktare

Varnhem AI:10 1862 - 1864
Sanlid


Inhyses gratialisten Anders Lindqvist, född i Häggum 1787-06-30 - kyrkvaktare - dör här nu 1874

Anders hade nu levt på Sanlid i nästan 40 år, därföre på Stenslund i drygt 20 år!

I o m Anders död bor ingen mer i detta Sanlid under Solberga och huset revs troligen ganska snart därefter.