G 6. Gröneberg - backstuga på Qvarntorpet

Gröneberg på karta 1829

Gröneberg låg i backen ner mot bäcken med sin kvarn, vilken rann söder om huvudgården Solberga.

Stugan namnas och placeras av Verna Andersson som en muntlig tradition och bekräftas genom karta i karttext, sockenprotokoll samt husförhörslängder.

Stugan var så obetydlig att den inte ens kom att märkas ut på karta 1877.

Den inhyses fattiga familjen Andersson  flyttar dit från Qvarntorpet 1844. Innan dess svårt att placera några inhyses i stugan enligt husförhörslängder.

 

Ur sockenprotokoll 1850
 

"§ 2 Som fattighjonet Gustaf Andersson på Gröneberg, nu afliden, så beslöts att det Fattig-underhåll han åtnjutit skall med detta nu upphöra, hans Stuga och öfriga qvarlåteskap försäljas, havaraf hälften tillfaller Fattigkassan och andra hälften hans Enka."

Kommentar;

Ett grymt öde för en fattig änka att förlora det fattigstöd maken har haft till hushållet och därefter blir tvingad att lämna backstugan och bli av med hushållets tillgångar genom auktion, även om hon därefter får tillbaka hälften av försäljningssumman. Fattigvården var strängt villkorad och särskilt kvinnorna blev ordentligt tillbakasatta! Någon bouppteckning går heller inte att finna. I verkligheten bodde hon kvar i stugan till sin död 1859 enligt husförhörslängderna.

Boende Gröneberg enligt kyrkböckerna

Husförhörslängden 1836 - 1846 visar följande för Qvarntorpet och Gröneberg Backstuga;

Från  Qvarntorpet flyttar den inhysta familjen Andersson 1844 till Backstugan Gröneberg;

Inhyses Gustaf Andersson, född i Berg 1807-09-07
Hustrun Anna Larsdotter, född i Varnhem 1803-06-14
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1829-02-05 - flyttar till Närsäter 1846
Dotter Fredrica, född i Varnhem 1834-03-28
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1838-06-17
Dotter Anna Chatrin, född i Varnhem 1840-10-17 - dör här 1844
Son Lars, född i Varnhem 1843-03-15

Familjen har då brukat Qvarntorpet sedan 1831.

Ur husförhörslängden
Varnhem AI:7 1846 - 1859
Gröneberg, Solberga

Inhyses Gustaf Andersson
, född i Berg 1807-09-07 - dör här 1850
Hustrun Anna Larsdotter, född i Varnhem 1803-06-14
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1829-02-05 - flyttar till Närsäter 1846
Dotter Fredrica, född i Varnhem 1834-03-28
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1838-06-17
Son Lars, född i Varnhem 1843-03-15
Son Johannes, född i Varnhem 1845-09-02

Varnhem AI:7 1854 - 1862
Gröneberg, Solberga

Kvarboende inhyses;
Hustrun Anna Larsdotter
, född i Varnhem 1803-06-14 - dör här 1859
Dotter Fredrica, född i Varnhem 1834-03-28
Dotter Maria Stina, född i Varnhem 1838-06-17
Son Lars, född i Varnhem 1843-03-15
Son Johannes, född i Varnhem 1845-09-02