G 5. Qvarntorpet - Kvarntorp

Qvarntorpet - kvarntorp under Solberga -> 1848 Kvarntorp under Backa

Solberga med underliggande torp på karta 1829Carl Arvid Tell skriver;
"Åkermarken som är kvar består av de gamla gärdena, numrerade med 9, 13, 14, 16, 17, 21 och 25 på kartan, och här har man idag tagit bort alla odlingshinder."

De tidigare torpen är också utmärkta. Noteras att även här fanns ett Sandlid fram till 1874, inte långt från Sandlid under Backa.


Torpen under Solberga på dess egen mark var från söder till norr;
1. Sandlid
2. Qvarntorpet med Backstugan Grönelid och väderkvarn
3. Soldattorp Nr 327
4. Solberga Gårdstorpet
5. Nyhem
6. Nytorp
7. Hagen

Sohlberga med underliggande torp köps av Backas ägare 1848.

Verna berättar i Billingen längesen Nr 3 1995;
"Vi går mot Sandlid från Smedstorpet, intill vägen, kanske 50 m från Skogslët på höger sida, finns en husgrund. Stället hette Qvarntorpet. Enligt Gunnar Lundberg kallades stället senare för Altorp. En del av jorden lades till Sandlid, när Gunnar flyttade dit 1938. På 1880-talet stod en stuga här. Två bröder utvandrade härifrån till Amerika."

Närbild av Solberga med sina underliggande torp och stugor

Qvarntorpet under Sohlberga - Kvarntorp under Backa

Ur ortsnamnsregistret:
F.d. torp på Solberga. Förr torpkvarn.
Namnformer: Qvarntorpet, 1880 (ek)

Qvarntorp har tidigare varit torpet med en 'bäckakvarn' under Solberga, som kan ses inritad på kartan i bäcken norr om Qvarntorpet. Kvarntorp ingår i Backas köp av Sohlberga gård 1848. Boningshus syns utritat på kartan på Nr 65.

Vid bäcken fanns en husbehovs-kvarn inritad, vilken omnämns redan 1625. Staten upprättade då en förteckning över alla kvarnar i Sverige, då de skulle beskattas. I denna förteckning återfinns husbehovskvarnen i Solberga. (Stig Karlsson)


Själva bostadshuset tycks ha haft några olika lägen. Ett annat hus, som på kartan ligger närmare bäcken, beskrivis som Gröneberg av karttexten. Troligen byggt 1844 för att hysa Qvarntorpsfsmiljen Andersson.
 
Vattenkvarn har alltså funnits i bäcken och dessutom en väderkvarn. Detta stöds av den muntliga traditionen. Vid ett besök på platsen av Verna Andersson 2013-05-18 stöds kartans plats för väderkvarn av vad som kan avläsas av platsen vid  tillfället!

En uppförstoring av kartan för Qvarntorp under Solberga gård 1829 visar att lantmätaren faktiskt ser ut att ha försökt åskådliggöra platsen för en Väderkvarn vid Qvarntorpet. Rakt västerut från själva torphuset för Qvarntorp i äga nr 65.

Han har förutom 1:16 och ägonumret 65 skrivit väde-r-k i en halvcirkel vid foten av den lilla höjd där han kan ha ritat in en rund liten byggnad med runt tak med knopp. Så ser den ut i lite större förstoring. (Klicka gärna på kartan för att se den större!) En väderkvarn utan vingar. Kanske redan då för tiden en övergiven funktion 1829. Se mer under rubriken - Väderkvarn.

                      Ett förtydligande av kartbilden ovan, visar hur man kan tolka kartbilden - väder k med litet runt hus med knopptak

1829 Kartakten beskriver torpet med lite åker runt hustomten och i övrigt vall med enar.

Kvarnen benämns 'En husbehovskvarn' i mantalslängd 1851


Vid laga skiftet 1851 skrivs vid inventeringen 'En husbehovskvarn under gården' och avser då 'bäckakvarnen' som är utmärkt på 1829 års karta söder om mangården, nära Qvarntorpet.

Solberga ett skattehemman med två ägare med 1/2  vardera.

'Skogsle't' vid QvarntorpetSkarkes fädrev via Backa gick utmed Solberga ägogräns i öster och avslutades vid 'Skosle't', där ett 'le'' kunde öppnas då djuren skulle föras vidare.

'Skogsle't' låg nära Qvarntorpet. Här markerat med C. 24 Skogsle't'.

Söder om 'Skogsle't' -- vägen till höger Västorpa Gata. Foto Verna Andersson 2005.
Söder om 'Skogsle't' -- vägen till höger Västorpa Gata. Foto Verna Andersson 2005.

Karta över området 1877 med Skogsle't nära Qvarntorpet


Kartan visar Skarke fädrev upp mot Solberga till Skogle't nära Qvarntorpet, där vägarna skildes upp mot Solberga och österut mot Smedstorpen.

Längst i norr finns soldattorp Nr 328 (Billdal) markerat med ST (soldattorp).

Alla boende vid Qvarntorpet 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem