G 4. BACKSTUGA PÅ SOLDATTORPET

Soldattorp Nr 328 på karta 1794 med backstugan


Här syns soldattorp Nr 328 (Billdal) på karta 1794 som underlag för storskiftet av Billingeliderna 1803 där Kronan fördelade kronoparksmark till gårdarna runt berget. Även backstugan på soldattorpet kom till tidigt - finns med på kartan!

Kronoinhägnaden för soldattorpet på Kronoparken Billingen har Nr 132 på kartan och lades nu 1803 under Solberga för helt, med stöd från Nygård, Simmesgård och Wässtorp.

För Nygården slås fast 1705:
"I Rote Nr 328 (soldattorp på Solberga, Väberga rote) med Taxation 6 Db (Daler Banco), 16 - Kmt (Kunglig Maj:t) förmedlingen afdragen efter 1824 års jordransakningsbeslut."

Billdal kom att bli ett senare namn på soldattorpet, då Backa gård 1894 gjorde det till dagsverkstorp, efter att ha införlivat Solberga med alla sina torp 1848.

Soldattorp Nr 328 under Sohlberga/Väberga Rote byggdes vid Solberga gård redan vid indelningsverkets begynnelse och den första soldaten kom hit redan 1679! Då hade en hägnad instakats av kronan för militärens och soldattorpets räkning. 1803 införlivades den i Solberga gårds ägor med delägarskap från några andra gårdar - denna ordning har aldrig lösts ut - så 1960 finns den kvar som samfällighet på kartan.

Även på 1829 års karta ser man tydligt backstugan på soldatmarken

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Soldattorp Nr 328's ägor markerat med rött på karta 1829 över Solberga gård med sina torp.

Boningshus och backstuga utmärkta på kartan i sydvästra delen av ägan och innefattas av Solberga gårds ägor.

Namnet Billdal kommer till 1894 då soldattorpet blir ett dagsverkstorp under Backa.

'Backan' på soldattorpet finns med på senare tids teckning

Tecknat av Oskar & Sven Johansson i Vasen, som bott i Billdal. 'Backan' på Soldattorpet (dvs en backstuga) syns kika fram i bakgrunden. Tecknat av Oskar & Sven Johansson i Vasen, som bott i Billdal. 'Backan' på Soldattorpet (dvs en backstuga) syns kika fram i bakgrunden.

Ur Vernas anteckningar, Billingen längsen Nr 3, 1995, samt Varnhemsbytgden 1985;

Soldattorpet bestod av två små steniga lyckor och en stuga med ett rum och kök. Stugan hade två ingångar. 

Billdal blev 1894, efter att sista soldaten lämnat, ett dagsverkstorp under Backa, efter att ha köpt hela Solberga med underliggande torp 1848. 'Backan' finns med på teckning.

Boende i backstugan på soldattorpet finns med i husförhörslängderna ett stycke in på 1800-talet

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Ny soldat antagen 1777;
Soldat Olof Lundqvist, född i Skarkie 1753
Hustrun Cathrina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annika, född på platsen 1781
Dotter Cajsa, född på platsen 1784 - dör här

Åboende backstugan;
Mannen Jonas Bengtsson
, född i Edet 1722
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Börne 1729
Gammelpigan Cathrina Persdotter, född i Berg 1716
- hushållet ut till Väberga soldatboställe Nr 326 1782

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende;
Soldatenkan Cathrina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annika, född på platsen 1781
Dotter Cajsa, född på platsen 1786
- familjen flyttar ut till Hålltorp 1793
--------------------------------------------------------------------------
Nya boende backstugan;
Mannen Sven Svensson
, född i Höglunda 1764
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Wäring 1770
Son Abraham, född på platsen 1793-06-29
Svärmor Lena Andersdotter, född i Amnehärad 1722
- familjen ut till Höglunda 1793

Nya boende backstugan 1793;
Mannen Peter Olofsson, född i Branäs
Hustrun Maria Andersdotter, född i Eggby
Dotter Maria, född i Eggby 1793
Son Johannes, född på platsen 1796
- familjen flyttar ut till Sjöbo 1797

Nya boende backstugan 1797;
Mannen Andreas Abrahamsson, född i Segerstad 1760
Hustrun Catharina Carlsdotter, född i Varnhem 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född i Klostret 792
Dotter Stina, född i Klostret 1794
Son Anders, född i Klostret 1797

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende backstugan;
Mannen Andreas Abrahamsson, född i (Segerstad) Bolum 1763
Hustrun Catharina Carlsdotter, född i Varnhem 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född i Klostret 1792
Dotter Stina, född i Klostret 1794
Son Anders, född i Klostret 1797
- hushållet flyttar ut till torp under Ulunda - Lundbergstorpet1801

Nya soldater i Nr 328;
Soldat Arfvid Lärka, född 1778 - in 1802 - ut 1803

Soldat Olof Berggren, född i berg 1776 - in 1804 - ut till Berg 1810
Hustrun Stina Svensdotter, född i Berg 1763 - in 1805 från Berg - ut till Berg 1809
Son Anders, född på platsen 1805-10-26 - dör här 1805

Soldat Anders Lärka, född i Eggby 1789 - in 1809 från Doterbo - ut till Doterbo 1810

Soldat Anders Löf
, född i Göthened 1786-04-29 - in 1811 från Wing
Anna Olofsdotter, född i Mariestad 1778-12-22
Son Andreas, född i Mariestad 1802-04-08
Son Niclas, född i Mariestad 1806 - ut till Solberga 1814
Dotter Märta Maria, född på platsen - dör här 1812
Pigan Lena Larsdotter, född 1759 - ut till Simmesgården 1816
----------------------------------------------------------------------------------
Återflyttande till Backstugan;
Änkan Maria Andersdotter, född i Eggby 1746 - dör här 1810
Oäkta dotter Stina Larsdotter, född i Grötalyckan 1771 - in 1803 från Torp
Oäkta son Johannes, född på platsen 1795 - in 1805 från Axevalla - ut Björken
Oäkta son Petter Andersson, född 1803-09-11 - död här 1806
Dotter Johanna Larsdotter, född i Borås 1771 - död här 1810
 

Härefter är det svårt att hitta boende tydligt hänförda till backstugan på soldattorpet. Står troligen som inhyses under gården.