G. 3 Soldattorp Nr 328 - Billdal med backstuga

Soldattorp Nr 328 på karta 1794


Här syns soldattorp Nr 328 (Billdal) på karta 1794 som underlag för storskiftet av Billingeliderna 1803 där Kronan fördelade kronoparksmark till gårdarna runt berget.

Kronoinhägnaden för soldattorpet på Kronoparken Billingen har Nr 132 på kartan och lades nu 1803 under Solberga för helt, med stöd från Nygård, Simmesgård och Wässtorp.

För Nygården slås fast 1705:
"I Rote Nr 328 (soldattorp på Solberga, Väberga rote) med Taxation 6 Db (Daler Banco), 16 - Kmt (Kunglig Maj:t) förmedlingen afdragen efter 1824 års jordransakningsbeslut."

Billdal kom att bli ett senare namn på soldattorpet, då Backa gård 1894 gjorde det till dagsverkstorp, efter att ha införlivat Solberga med alla sina torp 1848.

Soldattorp Nr 328 under Sohlberga/Väberga Rote byggdes vid Solberga gård redan vid indelningsverkets begynnelse och den första soldaten kom hit redan 1679! Då hade en hägnad instakats av kronan för militärens och soldattorpets räkning. 1803 införlivades den i Solberga gårds ägor med delägarskap från några andra gårdar - denna ordning har aldrig lösts ut - så 1960 finns den kvar som samfällighet på kartan.

Solberga på militärkarta 1801 - utan torpmarkeringar

Militär karta 1801 från Backas gårdsarkiv, Carl Arvid Tell
Militär karta 1801 från Backas gårdsarkiv, Carl Arvid Tell

Soldattorp Nr 328 på karta 1829

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Soldattorp Nr 328's ägor markerat med rött på karta 1829 över Solberga gård med sina torp.

Boningshus och backstuga utmärkta på kartan i sydvästra delen av ägan och innefattas av Solberga gårds ägor.

Namnet Billdal kommer till 1894 då soldattorpet blir ett dagsverkstorp under Backa.

Längst i söder syns bäcken och den lilla husbehovskvarnen markerad på Solbergamark.

Soldattorp Nr 328/Billdal på karta 1960På 1960 års karta finns inga byggnader kvar  på Billdals forna marker. marken har ännu då inte fördelats, utan står som samfällighet (S).

Torpet tycks ha övergetts 1937.

Namnet Billdal;

Bill är ett fornnordiskt ord = del av lantbruksredskap, speciellt skärande del på plog: plogbill

Billdal blir dagsverkstorp under Backa 1894

Tecknat av Oskar & Sven Johansson i Vasen, som bott i Billdal. 'Backan' på Soldattorpet (dvs en backstuga) syns kika fram i bakgrunden. Tecknat av Oskar & Sven Johansson i Vasen, som bott i Billdal. 'Backan' på Soldattorpet (dvs en backstuga) syns kika fram i bakgrunden.

Ur Vernas anteckningar, Billingen längsen Nr 3, 1995, samt Varnhemsbytgden 1985;

Soldattorpet bestod av två små steniga lyckor och en stuga med ett rum och kök. Stugan hade två ingångar. 

Billdal blev 1894, efter att sista soldaten lämnat, ett dagsverkstorp under Backa, efter att ha köpt hela Solberga med underliggande torp 1848.

I torparkontrakt 1932 - 1934 för Torgny Olsson som gifte sig med Oskars dotter Anna gällde villkoren att man skulle göra två dagsverken på Backa i veckan för Billdal. Arbete därutöver betalades med 3 kr om dagen sommatid och 2 kr och 50 öre om dagen vintertid.

Dagsverksdagarna började klockan sju på morgonen och höll på till halv sju på kvällen, med en och halv timmas matrast. Om vintern slutade arbetsdagen då mörkret tog vid, men då hade man bara en timmas matrast. Maten fick torparen själv hålla sig med. Han skulle dessutom hålla sig med egna verktyg - spade, tjuga, grep, lie, mm. Om han arbetade över fick han 30 öre i timman. Förutom dagsverken skulle torparen också sköta och underhålla torpet. Han fick virke kostnadsfritt av ägaren. Torpet skulle vara brandförsäkrat och premien betalas av torparen. Vedbrand fick torparen av ägaren och vid tillträdet fick han 750 kg vårfoder i form av halm och hö.

När han frånträdde torpet skulle lika lämnas tillbaka. Han hade fria dragare för brukning av torpet. All jakt och fångande av djur med fällor var helt förbjudet. Om torparen bröt mot kontraktet fick han omgående flytta.
******************************************************************************************************
På 1930-talet fanns det i Sverige ca 18.000 torpare. Industrialiseringen och emigrationen i slutet av 1800-talet hade avsevärt dragit ned antalet torpare som på 1860-talet var ca 100 000. Då hade Sverige ca 3,8 miljoner invånare. Räknar man med igenomsnitt 7 personer per torp, så innebär det att knappt 20 % av befolkningen då levde av att torparen brukade annans jord mot dagsverken.

1943 upphörde torparinstitutionen genom en arrendelagstiftning som inte längre tillät att lämna ut bruksningsrätt av jord mot ersättning i form av dagsverken.
******************************************************************************************************
Kontraktet i sin helhet kan laddas ner - klicka på PDF-ikonen nedan!

Alla soldater på soldattorp Nr 328

Alla soldater antagna till Soldattorp Nr 328, Solberga Rote
Antagna 1600-tal    Antagna 1700-tal                                                      Antagna 1800-tal

1679 Gustaf Tollsson      1709 Anders Sohl, född 1690, avsked 1736                         1801 Arvid Lärka, född 1778, avsked 1803
1681 Joen Andersson     1737 Erik Engberg, född 1715, avsked 1742, död 1742       1803 Olof Berggren, född 1776, avsked 1807
1682 Erik Persson           1743 Lars Sohlberg, född 1724, avsked 1744                       1808 Anders Löf, född, född 1786, avsked 1822, död 1862
                                             1747 Olof Lärka, född 1725, avsked 1773                              1822 Anders Löf, född 1801, avsked 1847
                                             1777 Olof Lundqvist, född 1753, avsked 1789, död 1790    1848 Jakob Roth, född 1827, avsked 1882, död 1918
                                             1791 Anders Solberg, avsked 1792                                          1863 Johan Lager, född 1840, avsked 1894
                                             1792 Berger, avsked 1792
                                             1792 Johan Norrman, född 1753, avsked 1792

Alla boende på Soldattorp Nr 328 - 1894 Billdal - 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Ny soldat antagen 1777;
Soldat Olof Lundqvist, född i Skarkie 1753
Hustrun Cathrina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annika, född på platsen 1781
Dotter Cajsa, född på platsen 1784 - dör här

Åboende backstugan;
Mannen Jonas Bengtsson
, född i Edet 1722
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Börne 1729
Gammelpigan Cathrina Persdotter, född i Berg 1716
- hushållet ut till Väberga soldatboställe 1782

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldat;
Soldat Olof Lundqvist, född i Skarkie 1753 - död i Finland 1790
Hustrun Cathrina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annika, född på platsen 1781
Dotter Cajsa, född på platsen 1786
Son Erik, född på platsen 1787-09-02 - dör här 1789

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende;
Soldatenkan Cathrina Gabrielsdotter, född i Hultet 1756
Dotter Stina, född på platsen 1780-01-18
Dotter Annika, född på platsen 1781
Dotter Cajsa, född på platsen 1786
- familjen flyttar ut till Hålltorp 1793
--------------------------------------------------------------------------
Nya boende backstugan;
Mannen Sven Svensson
, född i Höglunda 1764
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Wäring 1770
Son Abraham, född på platsen 1793-06-29
Svärmor Lena Andersdotter, född i Amnehärad 1722
- familjen ut till Höglunda 1793

Nya boende backstugan 1793;
Mannen Peter Olofsson, född i Branäs
Hustrun Maria Andersdotter, född i Eggby
Dotter Maria, född i Eggby 1793
Son Johannes, född på platsen 1796
- familjen flyttar ut till Sjöbo 1797

Nya boende backstugan 1797;
Mannen Andreas Abrahamsson, född i Segerstad 1760
Hustrun Catharina Carlsdotter, född i Varnhem 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född i Klostret 792
Dotter Stina, född i Klostret 1794
Son Anders, född i Klostret 1797

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende;
Mannen Andreas Abrahamsson, född i (Segerstad) Bolum 1763
Hustrun Catharina Carlsdotter, född i Varnhem 1760
Dotter Cajsa, född i Eggby 1789
Dotter Maria, född i Klostret 1792
Dotter Stina, född i Klostret 1794
Son Anders, född i Klostret 1797
- hushållet flyttar ut till torp under Ulunda - Lundbergstorpet1801

Ny soldat;
Soldat Arfvid Lärka, född 1778 - in 1802 - ut 1803

Soldat Olof Berggren, född i berg 1776 - in 1804 - ut till Berg 1810
Hustrun Stina Svensdotter, född i Berg 1763 - in 1805 från Berg - ut till Berg 1809
Son Anders, född på platsen 1805-10-26 - dör här 1805

Soldat Anders Lärka, född i Eggby 1789 - in 1809 från Doterbo - ut till Doterbo 1810

Soldat Anders Löf
, född i Göthened 1786-04-29 - in 1811 från Wing
Anna Olofsdotter, född i Mariestad 1778-12-22
Son Andreas, född i Mariestad 1802-04-08
Son Niclas, född i Mariestad 1806 - ut till Solberga 1814
Dotter Märta Maria, född på platsen - dör här 1812
Pigan Lena Larsdotter, född 1759 - ut till Simmesgården 1816
----------------------------------------------------------------------------------
Återflyttande till Backstugan;
Änkan Maria Andersdotter, född i Eggby 1746 - dör här 1810
Oäkta dotter Stina Larsdotter, född i Grötalyckan 1771 - in 1803 från Torp
Oäkta son Johannes, född på platsen 1795 - in 1805 från Axevalla - ut Björken
Oäkta son Petter Andersson, född 1803-09-11 - död här 1806
Dotter Johanna Larsdotter, född i Borås 1771 - död här 1810

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote, 1sta Majorens Compagnie Skaraborgs Regemente


Kvarboende;
Soldat Anders Löf, född i Göthened 1786-04-29
Anna Olofsdotter, född i Mariestad 1778-12-22
Son Andreas, född i Marstrand 1802-04-02 - död här 1816
Son Niclas, född i Marstrand 1805-05-14 - ut till Solberga 1823
- makarna flyttar ut till under Tomten 1822

Ny soldat 1824;
Soldat Anders Lindström
, född i Lidköping 1796-10-20 - in 1824 från Huläng Ögglunda
Hustrun Maria Svensdotter, född på platsen 1799-12-24
Son Johannes, född i Varnhem 1822-06-20
Son Sven, född i Varnhem 1824-04-22
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1826-10-28
- ut igen dit 1825

Ny soldat 1826;
Soldat Anders Löf, född i Broddetorp 1801-03-01 - in 1826 från Broddetorp
Hustrun Maria Larsdotter, född i Varnhem 1802-06-10
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1827-08-31
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1829-09-17 - död här 1831
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1832-04-20 - död här 1832
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1833-08-02
Dotter Märta Lisa, född i Varnhem 1835-09-22
-----------------------------------------------------------------------------
Inga boende funna för Backstugan på soldattorpet

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldat;
Soldat Anders Löf, född i Broddetorp 1801-03-01 - in 1824 från Broddetorp
Hustrun Maria Larsdotter, född i varnhem 1802-06-10 - in 1826
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1827-08-31
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1833-08-02
Dotter Märta Lisa, född i Varnhem 1835-09-22
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1838-03-22 - död här 1838
Son Otto August, född i Varnhem 1840-08-08 - död här 1841
Son Johan Fredrik, född i Varnhem 1842-04-03 - död här 1843
Son Lars Johan, född i Varnhem 1844-11-04 - död här 1845
----------------------------------------------------------------------------
Inga boende funna för Backstugan på soldattorpet

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldat;
Soldat Anders Löf, född i Broddetorp 1801-03-01
Hustrun Maria Larsdotter, född i varnhem 1802-06-10 - in 1826
Dotter Maria Christina, född i Varnhem 1827-08-31 - ut till Skara 1847
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1833-08-02 - ut till Skara 1851
Dotter Märta Lisa, född i Varnhem 1835-09-22 - ut 1851
- makarna flyttar ut skrivna på socknen 1851 

Nya brukare av soldattorpet 1849;
Mannen Anders Forsberg, född i Berg 1815-09-25
Hustrun Inga Andersdotter, född i Varnhem 1818-09-13
Dotter Beda Josefina, född 1841-12-02
Son Carl Vilhelm, född i Varnhem 1844-02-06
Son August Fritiof, född i Varnhem 1846-02-07
Dotter Eina Maria, född 1848-02-04
Son Johan Nicanor, född i Varnhem 1850-02-08
- familjen flyttar ut till Nääs 1851

Ny soldat flyttar in 1848;
Soldat Jakob Roth, född 1827 - in 1848 från Stenum 

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldat;
Soldat Jakob Roth, född i Stenum 1827
Hustrun Christina Johansdotter, född i Varnhem 1830-10-27
Son Carl Johan, född här 1855-01-28
Dotter Emma Charlotta, född i varnhem 1857-07-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1859-10-01

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldatfamilj;
Soldat Jakob Roth, född i Stenum 1827
Hustrun Christina Johansdotter, född i Varnhem 1830-10-27
Son Carl Johan, född här 1855-01-28
Dotter Emma Charlotta, född i varnhem 1857-07-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1859-10-01
Dotter Thilda, född i Varnhem 1862-03-16
Dotter Carolina, född i Varnhem 1864-04-10
Son Oscar, född i Varnhem 1866-09-29

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote - nu under Backa gård


Kvarboende soldatfamilj;
Soldat Jakob Roth, född i Stenum 1827
Hustrun Christina Johansdotter, född i Varnhem 1830-10-27
Son Carl Johan, född här 1855-01-28
Dotter Emma Charlotta, född i Varnhem 1857-07-11 - flyttar ut 1873
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1859-10-01 - flyttar ut 1875
Dotter Thilda, född i Varnhem 1862-03-16 - flyttar ut 1877
Dotter Carolina, född i Varnhem 1864-04-10
Son Oscar, född i Varnhem 1866-09-29
Son August, född i Varnhem 1869-10-06
Dotter Augusta Wilhelmina, född i Varnhem 1872-01-27
Son Ludwig, född i Varnhem 1874-04-27

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote


Kvarboende soldatfamilj;
Soldat Jakob Roth, född i Stenum 1827
Hustrun Christina Johansdotter, född i Varnhem 1830-10-27
Son Carl Johan, född här 1855-01-28
Dotter Carolina, född i Varnhem 1864-04-10 - flyttar ut 1882
Son Oscar, född i Varnhem 1866-09-29
Son August, född i Varnhem 1869-10-06
Dotter Augusta Wilhelmina, född i Varnhem 1872-01-27
Son Ludwig, född i Varnhem 1874-04-27 - se mer om Ludwig och Augusta Roth på Flinkebacken
- hela familjen flyttar ut till Eggby 1883

Ny soldat 1882;
Soldat Johan Gustafsson Lager, född i Wättack 1840-01-21 - in 1882 från Lundby
Hustrun Anna Cajsa Bergholm, född i Marum 1836-03-14
Dotter Erika kristina, född i Lundby 1866-06-16 - ut till Stockholm 1888
Barnhusbarn Otto Magnus Hagberg, född i Stockholm 1881-04-16 - in 1886 - åter Stockholm 1890
- paret flyttar till Sköfde 1895

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Soldat Boställe Nr 328, Solberga Rote - byter nu namn till Billdal

Ny torpare flyttar in 1895;
Torparen Nils Johan Johansson
, född i Dimbo 1847-01-21 - gift 1875  - in 1895 - 
Hustrun Johanna Johansdotter, född i Skärf 1852-04-23
son Gustaf Teodor, född i Warnhem 1878-10-29 - ut Sk Åsaka 1896 - åter 1902 - ut till Sköfde 1902
son Karl August, född i Warnhem 1881-06-12 - ut Skärf 1896 - åter 1900 - ut till Karlskoga 1908
dotter Ellen Maria, född i Warnhem 1883-11-04 - ut 1900 - åter 1902 från N Ving - ut Skarstad 1904
son Frans Oscar, född i Warnhem 1886-05-29 - ut Gudhem 1907

Ny torpare 1908;
Sonen Frans Oskar Johansson
, född i Warnhem 1886-05-29 - gift 1907 - in 1908 från Gudhem
Hustrun Hilda Berg, född i N Härene 1882-05-11
dotter Helga Maria, född i Varnhem 1908-12-06 - Klas Lindahls mamma - se 
dotter Anna Ottilia, född i Varnhem 1910-12-19
dotter Karin Linnéa, född i Varnhem 1913-07-02
- familjen flyttar ut 1914

 Ny torpare in 1916;
Torparen Per August Fredriksson
, född i Edåsa 1864-07-26 - gift 1897 - in 1916 från Rådene
Hustrun Augusta Jonsdotter, född i S Lundby 1863-11-24
dotter Hildur Maria Fredriksson, född i Hudene 1899-02-24
son Hillvard Natanael, född i Hol 1901-02-11
dotter Elsa Angneta, född i Rådene 1902-12-16
- familjen flyttar ut till Händene 1917

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Billdal

Ny torpare 1921;
Torparen Gustaf Albin Johansson, född i Sventorp 1888-03-08 - gift 1912 - in från Bolum 1921
Hustrun Augusta Elisabet Krans, född i Bolum 1892-08-11
son Oskar Wilhelm, född i Bolum 1912-04-17
dotter Elsa Maria Linnéa, född i Bolum 1915-04-11
son Sven Albin, född i Bolum 1917-08-06
dotter Ingrid Svea Elisabet, född i Bolum 1919-08-07
son Arvid Erland, född i Bolum 1921-01-08
- familjen flyttar ut till fd soldatbostället Haga 1923

Ny torpare in 1923;
Torparen Ernst Valerint Nordén, född i Hornborga 1883 - gift 1922 - in 1923 från Skara 
Hustrun Anna Ingeborg Sundbeck, född i Bredsäter 1896-06-15
dotter Asta Ingeborg, född i Skara 1923-04-12
- familjen flyttar ut 1924

Ny torpare in 1926;

Torparen Frits Erik Andersson, född i Skövde 1898-12-12 - gift 1923 - in 1926 från Skövde
Hustrun Tyra Maria Hallander, född i Varola 1899-04-01
hustruns dotter utom äktenskapet Märta, född i Mariestad 1922-08-21
son Martin Erik, född i Skövde 1924-10-11
 - familjen flyttar ut till Skövde 1927

Ny torpare in 1927;
Torparen Henning Valdemar Borg
, född i S Fågelås 1895-05-25 - gift 1916 - in 1927 från Fridene
Hustrun Ester Ingeborg Klint, född i N Fågelås 1896-11-01
dotter Linnéa Ingeborg, född i Hjo 1920-01-16
dotter Kristina Margareta, född i Kyrkefalla 1924-03-28
- familjen flyttar ut till Fridene 1927

Ny torpare in 1928;
Torparen Klas Ernst Andersson
, född i Ö Gerum 1902-02-26 - gift 1924 - in från Dala 1928
Hustrun Rut Olga Linnéa Johansson född i Kungslena 1905-02-27
Bådas före äktenskapet Son Ernst Olof Lennart, född i Dala 1924-01-08
dotter Ingrid Iréne Linnéa, född i Dala 1927-09-16
son Karl Erik Ragnar, född i Varnhem 1930-03-16
- familjen flyttar ut 1931

Ny torpare flyttar in 1932;
Torparen Kurt Sigfried Westerberg, född i Stockholm 1881-02-15 - in 1931 från Sk Åsaka
Hustrun Amanda Charlotta, född Rimberg i Hornborga 1883-09-06
Dotter Gundhild Matilda, född i Hornborga 1914-03-15
Dotter Karin Astrid Linnéa, född i Lerdala 1916-12-28
Dotter Signe Edit Lovisa, född i Kinnevad 1919-02-11
- familjen flyttar ut till Berg 1932

Ny jordbruksarbetare flyttar in 1932 som torpare;
Mannen Henning Oskar Torgny Ohlsson
, född i Varnhem 1901-11-12 in 1932 från Björkelund
Hustrun Anna Ottilia född Johansson i Varnhem 1910-12-19, gifta 1929
Dotter Anna Inga-Britt, född i Varnhem 1929-08-12
Son Sven Torgny Reinhold, född i Varnhem 1931-11-25
- familjen flyttade ut till Eggby 1934

Ny jordbruksarbetare flyttar in 1934;
Mannen Johan Hilmer Klint, född i Stenum 1900-09-05 - in 1934 fr N Lundby
Hustrun Gerda Elisabet född Öst, född i Sventorp 1904-04-12
Son Karl Axel Ingvar, född i Varnhem 1935-01-29
- familjen flyttar till Stenum 1937

Ny torpare flyttar in 1937;
Torparen Karl Gunnar Lundberg
, född i V. Kleva 1899-11-26 - in 1937 fr Kållands Åsaka
Hustrun Anna Olivia född Öst, född i Sventorp 1902-03-31
Son Harry Gunnar Evert. född i Lerdala 1923-10-23
Son Karl Erik Vilhelm, född i Järpås 1926-04-05
Dotter Elsa Olivia, född i Skalmeja 1928-09-25
Dotter Gunhild Kristina, född i Varnhem 1937-11-16
- familjen flyttar till Sandlid under Backa 1937

Härefter tycks ingen bosätta sig i det gamla soldatbostället Billdal
.