G. 2 Solberga Gårdstorpet

Ur Vernas anteckningar;
"Torpet bestod av två rum och kök. Ett av barnen till torparen Jonas Larsson, född 1833 och hans hustru Eva Margareta Johansdotter, född 1835 drunknade i Fagerdammen på sin konfirmationsdag. Per August Andersson i Rödjan (Verna farfar) var förmyndare för ett av barnen, Knut Bernhard, född 1883.

En Karlsson bodde här i tre år omkring 1937. Reste från Amerika under första världskriget. Fick åka lång omväg hem. Hade en son född ca 1926. De hade det dåligt, dålig källare, fick ha sin mjölk i Billdals källare
.

Svanberg, tandläkare i Skara, hade gårdstorpet som sommarbostad och utgångspunkt för sina fågelexkursioner. Han ombesörjde Sveriges Radios inspelning av nötkråkan. Spelades in på Sjömossen. Inspelningsstudio blev det i Nyborg.

"En lång rad torpare har bott här i den lilla stugan på två rum och kök. En av familjerna hade nio barn. Hit kom Carl Fridell från Saleby. Han var min barndoms 'farbro Fridell', som senare bodde ensam i Fagerdalen. Från den tiden minns jag honom. Han köpte alltid karameller till mig och min lekkamrat Bertil Malm i Rödjan när han varit i stan. Han ordnade julgransrösten för barnen i trakten och då spelade Valter, hans son, dragspel.

Idag står skogen tät alldeles inpå knuten i Solberga, men på 50-talet var här betesmark. Odlingsrösen ligger tätt här och vittnar om hårt arbete med att försöka få marken stenfri."
Ur Skövde Nyheter 2001-05-31