F 8. Nybygge på Lovalslätten 1779 - 1836 Gröngatan under Backa

Innan Backa övertar hela Gröngatemarken fanns här en inhysestuga under Backa samt ett Torp under Nygården med namnet Gröngatan -> slås 1840 samman till Gröngatan -> Gröngatan köps fri från Backa 1919 - blir egen fastighet -> återköps av Backa ca 1936

På det som på kartan kallas endast Gatan finns 1877 både Nybygget under Backa på Lovallsslätten och det forna Nygårdens Torp Gröngatan - båda under Backa runt 1840

Från Ängerås går fortfarande 1877 tydligt den gamla kyrkvägen rakt ner förbi norr om Nygård.

Mitt emellan dessa gårdar fanns också den tidigare s k kallade Gatan upp till Backa gård, som också använde denna som sin kyrkgenväg. Precis i korsningen mellan denna gata och Ängerås kyrkväg låg den forna Gröngatan under Nygården t o m 1840, den kallades för 'Porta-stôva', oklart hur länge själva huset sedan fanns kvar.

Därefter fanns husen på Backas mark och man kan se att platsen för den gamla inhysestugan nu är försedd med ladugård, vilken är borttagen på Nygårdens gamla torpplats Gröngatan. Det är torpet med ladugården som är det som kom att kallas Gröngatan under Backa och senare blev till självständig lägenhet Gröngatan fr o m 1919.

Nygården är utmärkt med två boningshus och en U-byggd stor ladugård för de båda ägarna tillsammans, samt några ytterligare boningshus. Från Nygården norrut går en väg till Ängerås gamla kyrkväg, där det på östra sidan ligger ett litet hus.

Ur Vernas anteckningar;
"Det som vid Gröngatan idag (2001) ser ut som en jordkula är Gröngatans jordkällare, den var stor. Gunnar Andersson, banvakt, Ljungstorp, tror att jordkulan (som Vernas farfars farfar bodde i) låg där som jag fått veta att den låg, dvs rakt norr Nygården vid järnvägen eller "under" järnvägen numera."

Gröngatan på karta 1887

1887 finns bara en byggnad utmärkt där gatan med Gröngatan markerades på kartan 10 år tidigare. Ett av de tidigare boendena - Nybygget på Lovalsslätten - har troligen tagits bort och slagits ihop med Gröngatan från Nygårdstiden, eller har det byggts nytt hus på ägan alldeles i närheten av de båda.

1779 ett Nybygge under Backa på Lovalsslätten

Ur husförhörslängden 1779 - 1787 Ur husförhörslängden 1779 - 1787

Nybygge 1779 under Backa på Lovalsslätten.

Här bor 1779 forne soldaten Carl Snell med familj.

Mannen Carl Snell, f. Eggby 1725-07-25
Hustrun Maria Andersdotter, f. Berg 1727-10-13
Son Sven, född i Wäbärga 1766-12-26Genom att följa de boende för denna plats i husförhörslängderna kan vi se att det i husförhörslängden 1836 ändrar sitt namn till Gröngatan under Backa. Backa gård har då bytt mark med Nygården och skapat ett markområde som senare avsöndras som ett större område kallat Gröngatan (1919).

Gröngatan var först ett torp under Nygården

Ur mantalslängd 1847 Nygården Ur mantalslängd 1847 Nygården

1847 kan man se att 1/4 mtl Nygården med ägaren Anders Pettersson hade;
1. Husbehovskvarn under gården

2. Gröngatan ett torp under gården
3. En intägt (senare Nytorp i Billingeliderna/Ljungstorp) ägd av Per Kirk - boningshus byggt 1822

Ur husförhörslängd:
1822 tillkommer en ny intägt till Nygården på skiftet i Billingeliderna - Nybygget - senare Nytorp:
Ägare Pehr Kirk, född i Björsäter 1786-11-16 - var nu soldat vid Soldatboställe N.o 4, Wästgöta Regemente
Hustrun  Stina Esbjörnsdotter, född i Varnhem 1786-11-01 med 6 barn

 

Backa använder Gröngatan som ett underlydande torp med torpare mellan 1840 - fram till  då det avyttrades vid försäljning 1919 och det köps tillbaka till Backa i samband med ny ägare 1936, familjen Tell.

Avsöndrat markområde Gröngatan 1:1 1919

År 1919 avsöndrades som egen fastighet området Gröngatan 11 från Backa gård och fastställdes då till det markerade området. Man kan se att spetsen på området når ner till Nygårdens forna mark och det som i husförhörslängden benämnts Nygårdens torp Gröngatan.

På kartan finns ingen markering av några byggnader kvar. Carl-Arvid Tell skriver; "Resterna av boningshuset revs nog 55-60, min syster som är född 1938 hade det som lekstuga tillsammans med sina kompisar".

Slåtterauktion med samling på torpet Gröngatan

1903-06-30 Skaraborgs läns tidning 1903-06-30 Skaraborgs läns tidning


Slåtterauktioner hölls för tegar och ängar som inte direkt brukades eller ingick i torpens markarealer.


Exempelfoto på en pågående slåtterauktion.

1919 säljer Konrad Billing, Backa gård, Gröngatan

Gröngatan säljs 1919 till Johan Johansson, Ullstorp, Hagelberg, av Konrad Billing, Backa.

Torpare på Gröngatan  1922 - 1936;
Viktor och Jenny Andersson

Bilder ur Verna Anderssons samling. Bilder ur Verna Anderssons samling.

Jenny Jonsson gift 1919 med Viktor Andersson Våmb
 
Detalj från bröllopet på Hålltorps kvarn 1924 mellan Oscar Jonsson och mjölnarens Anna Berg.

Viktor Andersson och hans hustru Jenny född Jonsson, halvsyster till Oscar Jonsson, Ivarstorp.

Viktor gick under tillnamnet "Spele-Viktor" eller "Karl-Johan'a-Viktor" som "sin fars son".

Foto ur Verna Anderssons samling. Foto ur Verna Anderssons samling.

Jenny Jonsson inför bröllop med Viktor 1919

Foto ur Verna Anderssons samling Foto ur Verna Anderssons samlingKarl-Johan och Elisabeths son Viktor - kallad Spele-Viktor, för att han ofta spelade fiol, med hustrun Jenny  med sonen Åke på armen.

Foto ur Verna Anderssons samling. Foto ur Verna Anderssons samling.

Ivarstorp 
 

Johan August, Eugenia samt Oscar, Jenny och Alida samt Christina med familj från Stockholm - foto före 1920, då verandan inte 'är byggd.

Brukare   Johan August Jonsson, f. 1854 - nytt giftermål 1/10 1899 med den unga pigan inflyttad 3/11 1897, ett  år efter fruns död och då 15 år gammal 
Hustrun Eugenia Holmberg, född i Varnhem 1882 den 3/2 - således 17 år gammal vid giftermålet - med barnet
Dottern Jenny Karolina, född 1898 den 30/12, dvs året innan föräldrarna gifte sig - modern således då bara 16 år
                
Jenny flyttar ut som piga till Överbo Nolgården 1913 - hem och ut - gifter sig och flyttar till Wåmb 1919
Det gifta paret Viktor Andersson och Jenny född Jonsson flyttar i på Gröngatan, Backa den 20/5 1922.

Alla boende på Nybygget vid Lovalsslätten och senare Gröngatan under Backa

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Nybygge under Backa, Lovalsslätten

Åboende;
Mannen Carl Snell
, född i Eggby 1725-07-25
Hustrun Maria Andersdotter, född i Berg 1727-10-13
Son Sven, född i Wäbärga 1766-12-26

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Nybygge under Backa, Lovalsslätten

Kvarboende;
Mannen Carl Snell
, född i Eggby 1725-07-25
Hustrun Maria Andersdotter, född i Berg 1727-10-13
Son Sven, född i Wäbärga 1766-12-26 - ut till Göteborg 1788

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Nybygge under Backa, Lovalsslätten

Kvarboende;
Mannen Carl Snell
, född i Eggby 1725-07-25 - dör här
Enkan Maria Andersdotter, född i Berg 1723-10-13

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Nybygge under Backa, Lovalsslätten

Kvarboende inhyses;

Enkan Maria Andersdotter, född i Berg 1723-10-13 - dör här 1801

Nya boende 1801 in från "Torp under Backa";
Mannen Anders Esbjörnsson
, född i Bolum 1733 - 'Orgeltramparen' - död 1808
Not; 'Undfåt första varningsgrad för oenighet i ägtenskapet 1802.'
Hustrun Lena Olofsdotter, född i Göthened 1759
Son Erik Jonasson, född i Ledsjö 1790 - ut till eget bygge vid Remningstorp 1805

Nya boende 1805;
Inhysesmannen Anders Nilsson. född i Wing 1750 
Änkan Bolla Svensdotter, född i Lundby 1857
Dotter Inga, född på platsen 1786-04-13
Son Lars, född på platsen 1788
Dotter Anna, född på platsen 1791

Nya boende;
Mannen Per Gottbarn, född i Forshem 1748-05-27
1:a hustrun Kerstin Persdotter, född i Forshem 1738 - dör här 1811 
2:a hustrun Greta Svensdotter
, född i Varnhem 1760-09-02 - in 1811 från Wing

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Nybygge under Backa, Lovalsslätten
Gröngatan under Backa

Kvarboende;

Mannen Per Gottbarn, född i Forshem 1748-05-27 - dör här 1824
Enkan Greta Svensdotter, född i Varnhem 1760-09-02  - ut till fattigstugan 1824
Gossen Lars Gabrielsson, född i Fjället 1806-01-05 - ut till vid Remmingstorp 1817

Nya boende 1825;
Mannen Andreas Larsson, född i Händened 1782-03-13 - in 1824 från Hagen
Hustrun Cathrina Peterdotter, född i Härlunda 1775-03-17 - in 1824 från Westtorp
Son Anders, född i Westtorp 1816-12-20 Not: skrives i socknen, anm.; dåligt

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Gröngatan under Backa

Kvarboende inhyses;

Mannen Andreas Larsson, född i Händened 1782-03-13 - 
Hustrun Cathrina Peterdotter, född i Härlunda 1775-03-17 - dör här 1841
Son Anders, född i Westtorp 1816-12-20 - flyttar ut

Ny torpare 1840;
Sonen Anders Andersson
, född i Varnhem 1816-12-20 - in 1840 från Sandtorp
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-05-08 - in 1840 från Backa
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1841-11-26
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Gröngatan under Backa

Kvarboende inhyses;

Enkemannen Andreas Larsson, född i Händened 1782-03-13 - dör här 1851

Kvarboende torpare;
Sonen Anders Andersson
, född i Varnhem 1816-12-20 - in 1840 från Sandtorp
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-05-08 - in 1840 från Backa
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1841-11-26
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23
Tvillingarna Gustaf och Johannes, f. Varnhem 1849-07-18 - Johannes dör här 1849, Gustaf dör här 1850

Pigan Britta Stina Andersdotter, född i Varnhem 1825-08-18 - in 1846 från Späckatorp - ut till Lundby 1847

Varnhem AI:8 1854 - 1862
Gröngatan under Backa


Kvarboende torpare;
Sonen Anders Andersson
, född i Varnhem 1816-12-20 - in 1840 från Sandtorp
Hustrun Cajsa Larsdotter, född i Göthened 1812-05-08 - in 1840 från Backa
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1841-11-26 - ut till Sköfde 1860
Dotter Christina, född i Varnhem 1845-02-23
- familjen flyttar ut 1861

Ny torpare 1861;
Mannen Anders Johansson, född i Sköfde 1815 - in med familj 1861
Hustrun Lotta Isaksdotter, född i Fägred 1829-01-16
Son Johannes, född i Varnhem 1842-08-17
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1845 - ut till Stora Baggebodan 1861
Dotter Lotta, född i Varnhem 1850-03-02
Son Carl Johan, född i Varnhem 1859-01-15
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1862-01-01

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Gröngatan under Backa


Kvarboende torpare;
Mannen Anders Johansson, född i Sköfde 1815 
Hustrun Lotta Isaksdotter, född i Fägred 1829-01-16
Son Johannes, född i Varnhem 1842-08-17 - ut till Sköfde 1865
Dotter Lotta, född i Varnhem 1850-03-02
Son Carl Johan, född i Varnhem 1859-01-15
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1862-01-01
Son Lars Johan , född i Varnhem 1866-06-27

Pigan Inga Kajsa Andersdotter, född i Varnhem 1840-03-17 - in 1864 från Sköfde - ut till Sköfde 1865

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Gröngatan under Backa


Ny torpare 1879;
Mannen August Johansson, född i Bäck 1847-12-05 - in 1879
Hustrun Anna Kristina Karlsdotter, född i Eggby 1854-06-08, gift 1876
Son Johan Adolf, född i Varnhem 1877-03-13
Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1878-06-05
Son Karl Axel, född i Varnhem 1880-01-27
- familjen flyttar till Härlunda 1880

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Gröngatan under Backa


Inhyses;
Mannen Anders Johansson
, född i Skara 1821-07-02
Hustrun Charlotta Andersdotter, född i Warnhem 1827-06-30
Dotter Märta Kristina, född i Warnhem 1858-04-26 - ut till Stockholm 1881

Tjänstefolk;
Dräng August Svärd, född i Varnhem 1864-03-05 - in 1886 från Carlserg - ut till Hagelberg 1 1887
Pigan Charlotta Milton, född i Gudhem 1866-10-31 - in 1886 från Sk Åsaka - ut till Gudhem 1888
Dräng Karl Ludvig Johansson, född i Eggby 1964-12-13 - in 1887 - ut 1889
Pigan Kristina Karolina Lejon, född i Bolum 1863-02-10 - in 1881 från Hornborga - ut 1883
Pigan Maria Charlotta Lejon, född i Bolum 1865-05-01 - in 1883 - ut till Eskilstuna 1885
Dräng Frans Löfgren, född i Warnhem 1863-07-21 - in 1883 från Nohltorp - ut till Fristad 1884 
Dräng Alfred Frid, född i Skärf 1865-10-14 - in 1884 - ut 1886
Pigan Charlotta Albertina Hasselqvist, född i Våmb 1867-07-25 - in 1885 från Våmb - ut 1886
Dräng August Roth, född i Varnhem 1869-10-06 - in 1889 - ut till Eggby 1890

Ny torpare 1891;
Mannen Gustaf Andersson Fast, född i Sk Åsaka 1843-01-13 - in 1891 med familj från Sil
3:e hustrun Stina Kajsa Johansdotter, född i Fullösa 1845-05-14, gift 1890
Dotter makens 1:a gifte Anna Maria, född i Sil 1880-03-06
Dotter i makens 2:a gifte Hedvig Elisabeth, född i Sil 1884-12-17
Gemensam dotter Gerda Ingeborg, född i Sil 1890-06-20
- familjen flyttar ut till Hasslösa 1894

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Gröngatan under Backa

Ny ägare 1919 Johan Gustafsson, Ulfstorp, Hagelberg

Nya boende;
Statdräng Fredrik Östholm
, född i Skallmeja 1867-12-05 - in 1902 från Hasslösa
Hustrun Emma Kristina Jonsson, född i Hofby 1865-10-08 - gift 1890
Dotter Helga Lisett, född i Skallmeja 1893-01-11
Sonen Ernst Natanael, född i Skara 1895-11-03
Sonen Oskar Fredrik, född i Hasslösa 1898-11-27
Dotter Edit Serafia, född i Hasslösa 1902-06-18
- familjen flyttar ut till Sventorp 1903

Ny torpare 1904;
Mannen Klas Henning Johansson, född i Norra Vånga 1870-04-14 - in 1904 från Norra Vånga
Hustrun Maria Charlotta Neroth, född i Hasslösa 1865-10-26  - gift 1898
Son David Georg, född i Skara 1899-04-23
Son Sven Niklas, född i Skara 1902-03-19
Son Karl Oskar, född i Skara1903-11-10
Son Nils Bertil, född i Varnhem 1905-04-22
- familjen flyttar ut till Skånings Åsaka 1907

Ny torpare 1908;
Mannen Johan Sigfrid Johansson
, född i Varnhem 1875-06-03 - in 1908 från Säter
Hustrun Hanna Elisabet Karlsson, född i Vättlösa 1878-07-04 - gift 1899
Dotter Elsa Maria, född i Skärf 1900-09-07
Dotter Märta Linnéa, född i Varnhem 1909-09-28
- familjen flyttsar ut till Mo 1911

Ny boende 1911;
Arbetaren Johan Edvard Kvist
, född i Tråvad 1884-03-10 - in 1911 från Forshem
Hustrun Beda Vilhelmina Gustafsdotter, född i Våmb 1866-09-03
- makarna flyttar ut till Hangelösa 1912

Ny boende 1913;
Statkarl Frans Rikard Lindahl, född i Våmb 1866-09-03 - in 1913 från Eggby - dör här 1920
Hustrun/enkan Maria Josefina Gustafsdotter
, född i Hvarf 1859-03-19 - gift 1891
Dotter Ester Emilia, född i Fredsberg 1891-11-08 - ut till Marum 1914
Dotter Anna Viktoria, född i Fredsberg 1892-10-23 - ut till Marum 1914
      Hennes oäkta son Sixten Olof, född i Varnhem 1915-04-13
Dotter Hedvig Elisabet, född i Hvarf 1894-02-02
      Hennes oäkta dotter Anna Margareta, född i Eggby 1912-06-23
Dotter Hildur Sofia, född i Edåsa 1896-11-05 - gift, ut till Bolum 1916
Son Tage Georg, född i Hellum 1900-11-10
- övriga i familjen flyttar ut till av Billing nybyggd arbetarbostad (Bakås/Solbacken1922

Kort historia kring Lindahls från Gunnar Andersson via Verna Andersson;
"Richard Lindahl var både statare och torpare under Backa när han bodde i Gröngata. För torpet skulle göras två dagar i veckan. Eftersom Richard själv arbetade på Backa som statare fick sonen Tage, som då var i 15-årsåldern, göra dagsverken för torpet. Eftersom han var så ung, räknade man inte med att han skulle kunna göra en fullvuxen mans arbete, så han fick i stället för två dagar arbeta hela veckan. Richard var smed och slöjdare på Backa."

Ny ägare flyttar in 1920;
Jordbruksarbetaren Johan Ivar Johansson
, född i N Kyrketorp 1888-02-26 - in 1920 N Kyrketorp
Hustrun Maria Cecilia Johansson, född i Borgunda 1891-07-25, gift 1914
Son Johan Åke, född i Acklinga 1914-05-10
Son Tage Gustav, född i Wåmb 19916-01-10
Son Bror Gösta, född i N Kyrketorp 1919-02-19
Son Folke Ivar, född i Erikstad 1921-05-22
- familjen flyttar ut till Erikstad Älvsborgs län 1921

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Gröngatan

Backa återköper Gröngatan före 1936

Ny boende flyttar in 1921;
Järnvägsarbetaren/torparen Gustaf Bernhard Gustafsson
, född i Eggby 1880-01-23
Hustru Anna Kristina Johansson, född i Istrum 1882-09-17, gift 1906
Dotter Maria Kristina Matilda, född i Istrum 1907-02-06
Son Karl Johan Bernhard, född i Istrum 1910-02-15
Son Bertil Nils Gunnar, född i Essunga 1915-06-29
Son Erik Gustaf Ragnar, född i Åsle 1920-04-27
- familjen flyttar ut till Väse i Värmland 1922

Ny torpare in 1922;
Mannen Anders Viktor Andersson
, född i Varnhem 1894-11-30 - in 1922 från Våmb
Hustrun Jenny Karolina Jonsson, född i Varnhem 1898-12-30, gift 1919 (från Ivarstorp)
Son Åke Ingemar, född i Våmb 1919-11-22
Son Börje Anders, född i Varnhem 1931-06-29
- familjen flyttar ut till Skövde 1936

Inneboende;
Hustruns moder Enkan Eugenie Jonsson, f. Holmberg i Varnhem 1882-02-03 - in 1929 - ut Skövde 1936

Ny torpare 1936;
Mannen Johan Ludvig Karlsson, född i Hofby 1892-07-16 - in 1936 från N Lundby
Hustrun Ida Charlotta Johansson, född i Beateberg 1894-07-06, gift 1918
Son Sven Gunnar, född i Öglunda 1919-03-03 - senare gift med Märta i Nyborg och byggde Solhem i Varnhem
Dotter Ingrid Elisabeth, född i N Lundby 1920-04-17
Son Bror Gösta Ludvig, född i Sk Åsaka 1923-01-13
Fader f.d. torparen Karl August Andersson, född i Västerplana 1863-07-18 - dör här 1938
- familjen flyttar ut till Eggby 1938

Gröngatan 1941

I mantalsböckerna för 1941

Mannen Erik (Harry) Tell står som ägare - inga boende.

1944 upplät Tell huset en kort tid till nödboende för torparen i det närbelägna Sandlid, Gunnar Lundberg med familj, vars hus brann ner 1944 - se under Sandlid. Familjen flyttade 1946 till Våmb, där de inköpte ett mindre jordbruk, Sumpesiken 1:1, och Gunnar blev industriarbetare på Gullhögen, Skövde.

Berättat av Arne 'Skultorparn' Andersson i Varnhemsbygden 1989.