F 7. Torp under Backa 1779

Odefinierat äldre torp under Backa som tycks upphöra 1800

Troligen ett äldre trorp under Backa med oklart läge, som år 1800 blivit obeboligt och familjen flyttar över till ett Nybygge på Lovalsslätten - 'Gatan' på karta 1877.

I husförhörslängderna senare Grönhagen, efter att Backa tagit över mark för forna Nygårdens torp Grönhagen, som får ge namnet till nya självständiga fastigheten Gröngatan vid försäljning 1919.

Alla boende på torp under Backa 1779 - 1800

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Torp under Backa

Åboende;
Mannen Anders Esbjörnsson
, född i Bjällum 1733
Hustrun Annika Håkansdotter, född i Stenum 1714

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Torp under Backa

Kvarboende;
Mannen Anders Esbjörnsson
, född i Bjällum 1733
Hustrun Annika Håkansdotter, född i Stenum 1714
Son Sven, född i Wäberga 1766-12-26 - ut till Göteborg 1888

Varnhem AI:3 1792 - 1801
Torp under Backa

Kvarboende;
Mannen Anders Esbjörnsson
, född i Bjällum 1733
1:a Hustrun Annika Håkansdotter, född i Stenum 1714 - dör här nu
Dotterdotter Cajsa Larsdotter, född i Lundby 1781 - ut till Skjerf
Dotterdotter Annicka Larsdotter, född vid Solberga 1786 - ut till Skjerf
2:a Hustrun Lena Olfosdotter, född i Eggby 1752
Hennes Son Eric Jonsson, född i Ledsjö 1790
- familjen flyttar ut  till Nybygget på Lovalsslätten 1800