F 6. Inhysestugan Kjärret 1770

Kjärret inhysesstuga under Backa 1770 -> 1805 förs den och marken till Klostret Simmesgården och blir Torpet Kärret

Kärret - inhysestuga under Backa - 1803 under Simmesgården

Simmesgårdens Torp på 1877 års karta


Husförhörslängderna visar att Kärret från början var en inhysesstuga på den här platsen. då samma boende finns kvar efter att stugan överförts till sidan Simmesgården efter 1803 års storskifte av Billingeliderna.

Kartan 1877 visar ett tydligt Torp med bostadshus, ladugård och tillhörande mark inom Klosters tilldelade område från Billingeliderna som sträckte sig fram under Vässtorp fram mot Backas marker.

I folkmun kallades Kärret också för Emanuelshemmanet.

Kjärret-ägan i storskiftet 1803 Nr XXIV till Simmesgården

På skifteskartan nedan ser man att skiftet XXIV är Simmesgårdens del av Storskiftet av Billingeliderna 1803. Detta stämmer överens om platsen för Kärret på 1877 års karta med tillskott från närliggande ägor (Nr XXIII + XXV).

Obs! Norrut är rakt till vänster på kartan! Obs! Norrut är rakt till vänster på kartan!

Ägan XXIV tilldelas 1803 Simmesgården och den inhysestuga under Backa som finns här alldeles i väster på ägan på Kronomark byter då huvudgård. Simmesgården förvandlar den till ett riktigt torp - Kärret runt 1812 med tillägg av några intilliggande ägor till det forna Torpet under Backa.

Alla boende i stugan vid Kjärret under Backa 1779 - 1815

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Kjärret

Inhyses;
Enkan Maria Jonsdotter
, född i Lerdala 1735 - in 1783 från Späckatorp
Dotter Maria Jonsdotter, född i Holltorp 1766 - ut till Larf 1781
Dotter Beata Jonsdotter, född i Holltorp 1771-06-29 - ut till Säckatorp 1783

Ny inhyses 1782;
Enkan Karin Simonsdotter
, född Herrengen 1720 - in 1782 från Höryda
Dotter Inga Andersdotter, född i Kåreberg 1760-11-21 - in 1783 från Borås - död i Skara 1784

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Kjärret

Kvarboende inhyses;

Enkan Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1735 

Enkan Karin Simonsdotter, född i Herrengen 1720
Dotter Johanna Johansdotter, född i Borås 1771 - ut till Lundby 1791

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Kjärret

Kvarboende inhyses;

Enkan Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1735  - död
Dotter Maria Jonsdotter, född i Holltorp 1766
hennes dotter Petronella, född på platsen 1797

Enkan Karin Simonsdotter, född i Herrengen 1720 - död

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Kjärret

Kvarboende inhyses;

Enkan Maria Jonsdotter, född i Lerdala 1735  - död
Dotter Maria Jonsdotter, född i Holltorp 1766
hennes dotter Petronella, född på platsen 1797

Enkan Karin Simonsdotter, född i Herrengen 1720 - död

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Kjärret


Kvarboende inhyses;
Maria Jonsdotter, född i Holltorp 1764 
Dotter Petronella, född på platsen 1797
- ut till Skarke Ledsgården 1808

Ny inhyses 1802;
Änkan Maria Arvidsdotter, född i Berg 1749 - in 1802 från Tobakslyckan - död
Dotter Annika Larsdotter, född i Ving 1791 - ut till Lundby 1809

Ny boendefamilj 1804;
Mannen Magnus Jonsson
, född i Härjevad 1772-12-22 - in 1804 från Skarke Dunagården
Hustrun Beata Jonsdotter, född i Klostret 1771-06-29 - in 1805 från Broddetorp
Son Anders, född i Klostret 1796
Dotter Maria Magnidotter, född på platsen 1805-12-21
- familjen flyttar ut till Ambjörntorp 1808 - åter till Kjärret 1812

Brukaren Gunnarsson  - "alltid varit på stället"

Vid storskiftet av Billingeliderna 1803 kom marken för det forna Kjärret under Backa att föras till Klostret Simmesgården och redovisas efter 1815 därefter enbart under denna gård som Torpet Kärret!