F 5. Grötlyckan 1764 - torp under Backa

Grötlyckan - Nybygge under Backa 1764 -> friköps som Nyborg 1919

I mantalslängden 1764 ser vi noterat att "Ett nybygge Grötlyckan" under Backa har uppförts tillsammans med ett Torp Tobakslyckan.

Tobakslyckan har tidigare etablerats på Kronomark i Billingeliderna genom överenskommelse med Kronan, samt Grötlyckan, som skapats inom Vässtorps ägor och båda lyder under Backa vid tiden.

Karta över Vässtorp  1763 när Backas ägare Lundin köpt fastigheten och skapar torpet Grötlyckan

Områdena inom Vässtorp med Nr 3 + 5 + 6 ligger inom en lycka (hägnad) som kallas för Grötlyckan, denna blir med omgivning året efter Torpet Grötlyckan - ett nybygge 1764 enligt mantalslängden! Övriga Vässtorp med svag jord läggs av Lundin 'öde' på ett frihetsår (skattefrihet), efter köp samma år (1764).

Västra delen av Vässtorp utgörs av en lycka som kallas Grötlyckan - här anläggs Torpet Grötlyckan 1764

I karttexten kan man utläsa att områdena med Nr 3 utgörs av Grötlyckan med något bättre mylla. Längre ner i texten beskrivs också de övriga områdena Nr 5 och 6 som ingående i Grötlyckan.

Grötlyckan - vit markering - på 1794 års karta inför storskiftet 1803

Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden! Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden!

Grötlyckan (markerad med vitt) är utmärkt på storskifteskartan för Billingeliderna med kartunderlag 1794 inom Vässtorps ägor och utritad torpbyggnad (i röd ring). Grötlyckans sista boende lämnade 1919 och därefter torde torpets byggnader ha rivits, när man skapade Nyborg på i stort sett samma äga med med byggnaderna i nordvästra hörnet. - se nedan!

Norr därom finns Soldattorpet Nr 326 Fallet (Nr 129) inritat (markerat med grönt) och ännu mer norrut  finns Tobakslyckan (markerad med grönt).

Grötlyckan på karta 1877

På 1877 års karta kan man fortfarande se platserna för Tobakslyckan, Fallet och Grötlyckan (av oss påskrivna namn på kartan) - de båda senare med byggnaderna kvar.

Den sista boende, en ladugårdskarl för Backa, lämnar gamla bostaden på Grötlyckan 1920 och därefter bokförs inte någon på torpet, som då troligen revs kort därefter. Istället byggdes nytt hus på den äga som skapades för Nyborg, troligen redan 1914, då den blivande ägaren av Nyborg flyttade in på ägan för att ta över den.

Grötlyckan på karta 1887

Grötlyckan utmärkt med grön ring på generalstabskartan 1887 strax söder om rödmarkerade Soldattorpet Nr 326.

Grötlyckan avsöndras från Västorp (Backa) säljs och blir Nyborg

På kartan från avsöndringen ser man att det är den forna Grötlyckan som avsöndras och bildar Nyborg. Nu kallas också den kvarvarande gården Västorp för Lägenheten Svea - läs mer här!

Oskar Johansson, boende på Grötlyckans mark (Wesstorp/ Svea) 1914 i nybyggd bostad, köper marken och avsöndrar Nyborg 1919

Oskar Johansson med familj boende på Grötlyckan/Svea sedan 1914, köper 1919 marken av K. Billing, Backa gård m fl, och har då troligen redan byggt Nyborg i nordvästra hörnet närmare Backa 1915.

Nu får också Wesstorp ett nytt namn och kallas Svea och säljs 1919 från Backa.

Lägenhetsnamnet Svea kan ha en anknytning till åldrigt Svedjebruk, Svedja, då det finns andra sådana anknytningar på Billingssidorna t ex Svedjefallet. Namnet skrivs Svedjan i karttexterna till Storskiftet i Billingeliderna av kronoparken 1803.

1919
Ägare och brukare till nybildade Nyborg;
Mannen Frans Oskar Johansson
, född i Varnhem 1886-05-29
Hustrun Hilda Borg, född i Norra Härene 1882-05-11
- de har vid tillfället 6 hemmaboende barn
(-se boendelängden nedan!)


Oskar Johansson bygger först bostaden för Nyborg i nordvästra hörnet på Grötlyckans mark och flyttar in 1914 som arrendator för Grötlyckan för att sedan ta över marken och skapa lägenheten Nyborg.

Under tiden 1914 - 1920 används gamla Grötlyckan till Statarbostad och Ladugårdskarlsbostad för Backa gård.

 

Helga Johansson, Nyborg - foto  Verna Anderssons samling Helga Johansson, Nyborg - foto Verna Anderssons samlingUr befolkningsregistret;
Mannen Frans Oskar Johansson, 1886-05-29 - död i Varnhem 1954
Hustrun Hilda Borg, 1882-05-11 - död i Varnhem 1970
Helga Maria, 1908-12-06 - gift T Lindahl, Rättare Backa - Lidäng - död där 1990
Anna Ottilia, 1910-12-19 - gift med Torgny Olsson, Knuts bror -  död i Axvall 1995
Karin Linnéa, 1913-07-03 - 
Nils Tage Oskar, 1915-07-24 - gift med Anna-Lisa i Slottet - död där 1978
Knut Evert, 1917-09-29 - g. m. Ester fr. Altorp - Redsvenstorp - död där 2009
Märta Margareta, 1920-01-06  - gift med Sven Karlsson, Solhem - död där 2005
Rut Ingeborg, 1922-08-02 - död på Nyborg 1938
Karl Erik, 1926-01-20 - död på Nyborg 1926

Foto ur Verna Anderssons samling Foto ur Verna Anderssons samling

Familjen Johansson på Nyborg, foto under 1930-talet. Fr vä: Hilda Johansson, dotter Helga, Göran Olsson som var granne och son i Nyttorp, dotter Rut, dotter Karin, son Nils, dottter Märta och Oskar Johansson.

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Fr v Karin och Helga Johansson med gäster på Nyborg 1930-tal.

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

 

Syskonskaran 1937 på Nyborg
fr v; Knut, Märta, Karin, Helga, Rut och Nils - saknas Anna.

Ladugården Nyborg 1995

Bild från Verna Anderssons samling Bild från Verna Anderssons samling

Nyborgs ladugård 1995.
 

Arne "Skultorparn" Andersson (född och uppväxt i Svea) berättar om en häst- och vagnfärd från Svea med uppsamling av mjölk för transport till Varnhems mejeri:

 

"Jag skymtar Oskar vid ladugården i Nyborg. Han har hört mitt skramlande åkdon och vill växla några ord medan han hjälper mig på med krukorna.

"Fallar'n", som bor lite längre ifrån vägen, har i regel varit ute tidigare. I Nyborg kunde man få en passagerare som åkte med mellan ladugården och porten in till huset. Det var en liten fin foxterrier som älskade att åka med allt som kom förbi. Det hände att om någon drog en dragkärra förbi, kunde även den få transportera denna passagerare. Utanför sitt revir följde han dock inte med."


(Ur Varnhemsbygden 1993, artikel av Arne "Skultorparn" Andersson)

Lägenheten Nyborg och dess byggnaders belägenhet på forna Grötlyckans mark på 1960 års karta

Historiska Kartor Lantmäteriet - bearbetad av Kent Friman, forskargruppen 2023 Historiska Kartor Lantmäteriet - bearbetad av Kent Friman, forskargruppen 2023

1960 års karta visar hur byggnaderna placerades (inom röd ring) på den avsöndrade Grötlyckan som blir Nyborg 1919 (röda gränser).

Alla boende på Torpet Grötlyckan under Backa 1779 - 1919

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Grötlyckan under Backa


Boende;
Torparen Anders Larsson, född i Skarkie 1749
Hustrun Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744
Son Johannes, född i Wässtorp 1770
Son Peter, född på platsen 1775-09-11
Dotter Stina, född på platsen 1778 - dör här 1779

Systern Caijsa Larsdotter, född i Wäberga 1766 - ut till Härlunda 1779

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Gröt Lyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Anders Larsson, född i Skarkie 1749
Hustrun Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744
Son Johannes, född i Wässtorp 1770 -  dör här 1788
Son Peter, född på platsen 1775-09-11 - flyttar ut
Son Andreas, född på platsen 1781

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Torp Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Anders Larsson, född i Skarkie 1749
Hustrun Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744
Son Andreas, född på platsen 1781

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Torp Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Anders Larsson, född i Skarkie 1749 - dör här 1804
Hustrun Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744
Son Andreas, född på platsen 1781 - gifter sig och tar över torpet

Ny torpare 1804;
Son torparen Andreas Andersson, född på platsen 1781-06-19 
Hustrun Annicka Jonsdotter, född i Holmestad 1763 (20 år äldre)
Son Peter, född i Dikaretorp 1803-02-04

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Enkan Margareta Pehrsdotter, född i Undenäs 1744 - dör här 1816

Son torparen Andreas Andersson, född på platsen 1781-06-19 - dör här 1825
Enkan Annicka Jonsdotter, född i Holmestad 1763 (20 år äldre) - dör här 1833
Son Peter, född i Dikaretorp 1803-02-04 - flyttar ut till Upsala 1821

Pigan Stina Olofsdotter, född i Härlunda 1806-05-19 - in 1821 från Dikaretorp - ut till Dahla 1822

Ny torpare 1824;

Sonen Peter Andreasson, född i Varnhem 1803-02-04 - in 1824 från Backa
Hustrun Kjerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06 - in 1823 från Härlunda
Dotter Anna Maria, född på platsen 1824-02-05
Dotter Stina, född på platsen 1825-06-06
Son Anders, född på platsen 1828-08-26
Dotter Johanna, född på platsen 1830-12-16
Son Johannes, född på platsen 1834-01-06

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Peter Andreasson, född i Varnhem 1803-02-04
Hustrun Kjerstin Jansdotter, född i Härlunda 1795-09-06
Dotter Anna Maria, född på platsen 1824-02-05
Dotter Stina, född på platsen 1825-06-06
Son Anders, född på platsen 1828-08-26
Dotter Johanna, född på platsen 1830-12-16
Son Johannes, född på platsen 1834-01-06
Familjen flyttar ut till Westorp 1845

Tjänstefolk;
Dräng Anders Haglund, född på platsen 1804-08-14 - in 1840  - ut 1843
Dräng Anders Jakobsson, född i Varnhem 1817-04-04 - in 1843 - ut till Backa 1844
Dräng Olaus Strömberg, född i Varnhem 1822-06-22 - in 1844

Ny torpare 1845;
Torparen Olof Nilsson, född i Hvarf 1789-12-16
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Lundby 1795-01-09
Dotter Christina, född i Varnhem 1830-10-27
Dotter Johanna, född i Varnhem 1837-03-29

Dräng Anders Pettersson, född i Varnhem 1822-03-25 - in 1845 från Solberga - ut till Sköfde 1846

Varnhem AI:6 1846 - 1859
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Olof Nilsson, född i Hvarf 1789-12-16
Hustrun Maria Olofsdotter, född i Lundby 1795-01-09
Dotter Christina, född i Varnhem 1830-10-27 - ut till Backa 1849 - åter 1851 - lysning 1854
Dotter Johanna, född i Varnhem 1837-03-29

Tjänstefolk;
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1829-08-03 - in 1853
Dräng Gustaf Gunnarsson, född i Gökhem 1825-04-23 - in 1846 från Lundby - ut Simmesgården 1848
Dräng Mauritz Svensson, född i Varnhem 1827-06-14 - in 1848 - ut till Berg 1850
Dräng Anders Johan Thunberg, född i Varnhem 1828 - 09-25 - in 1850 från Sörgården - ut 1851
Dräng Anders G. Bengtsson, född i Berg 1824-11-10 - in 1851 från Falköping - ut 1852
Dräng Sven Petter Johansson Rot, född i Häggum 1835-08-15 - in 1852 Skattegård Tranum - ut 1853

Varnhem AI:7 1854 - 1862
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Olof Nilsson, född i Hvarf 1789-12-16 - dör här 1860
Inhyses Enkan Maria Olofsdotter, född i Lundby 1795-01-09
Dotter Johanna, född i Varnhem 1837-03-29 - ut till Warola 1861

Tjänstefolk;
Dräng Anders Johansson, född i Varnhem 1829-08-03 - in 1853 - Baggebodarna 1855
Dräng Anders Johansson, född i Hammars Qvarn 1822-01-15 - in 1855 - ut 1857
Dräng Anders Petter Pettersson, född i Varnhem 1835-04-22 - in 1857 - ut 1859
Dräng August Svensson, född i Sköfde 1832-03-22 - in 1858 från Grufvesäter - ut till Hjelmsängen 1858
Dräng Johannes Jonsson, född i Hornborga 1832-09-28 - in 1859 från Broddetorp - ut till Sköfde 1860

Ny torpare 1861;
Torparen Johan Johansson, född i Wing 1833-08-10 - in 1861 med familj från Skatteg Tranum
Hustrun Cajsa Lena Johansdotter, född i Varnhem 1830-04-01
Son Lars, född i Varnhem 1857-04-22
Dotter Anna Christina, född i varnhem 1860-06-06

Tjänstefolk;
Dräng Johannes Tapto, född i Härunda 1826-11-11 - in 1861 fr Hultet Ölanda - ut till Saleby 1862
Pigan Christina Jophansdotter, född i Hornborga 1842-02-18 - in 1861 fr Broddetorp

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Inhyses Enkan Maria Olofsdotter, född i Lundby 1795-01-09 - dör här nu 1869

Kvarboende torpare 1861;
Torparen Johan Johansson, född i Wing 1833-08-10
Hustrun Cajsa Lena Johansdotter, född i Varnhem 1830-04-01
Son Lars, född i Varnhem 1857-04-22
Dotter Anna Christina, född i Varnhem 1860-06-06
Son Alfred, född i Varnhem 1862-12-01
- familjen flytar ut till Wing 1863

Tjänstefolk;
Pigan Christina Johansdotter, född i Hornborga 1842-02-18 - in 1861 fr Broddetorp - ut 1862

Ny torpare 1863;
Torparen Gustaf Josefsson
, född i Hofva 1808-03-25 - in 1863 med familj från Wing
Hustrun Anna Maria Magnidotter, född i Skjelfvum 1824-07 24
Son Lars Johan, född i Husaby 1832-09-07
Dotter Emma Christina, född i Husaby 1850-04-03
Dotter Hedda, född i Husaby 1852-05-06
Dotter Anna Mathilda, född i Husaby 1854
Dotter Maja Lisa, född i Husaby 1856-09-24
Son Anders Niklas, född i Åsaka 1858-12-16
- familjen flyttar ut till Sk Åsaka 1865

Tjänstefolk;
Pigan Maria Kathrina Andersdotter, född i Varnhem 1842-08-18 - in 1866 fr Stockholm - ut t Pillerukan 1867
Dräng Anders Gustaf Andersson, född i Varnhem 1845-11-06 - in 1865 från Sköfde - ut till Berg 1867
Pigan Elisabeth Pehrsdotter, född i Varnhem 1843-04-09 - in 1865 - ut till Wing 1866
Dräng Lars Johan  Svensson, född i Lerdala - in 1864 från Berg - ut till Odensåker 1865
Dräng Lars Petter Andersson, född i Varnhem 1844-03-16 - in 1867 från Fogelås - ut 1868

Ny torpare 1865;
Torparen Anders Johan Andersson, född i Stenum 1838-09-23 - in 1865 med familj från Wing
Hustrun Stina Andcersdotter, född i Eggby 1835-08-02
Dotter Alma Christina, född i Varnhem 1865-04-01
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-12-10
Dotter Hilda Carolina, född i Varnhem 1869-03-25

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Grötlyckan under Backa


Kvarboende;
Torparen Anders Johan Andersson, född i Stenum 1838-09-23 - in 1865 med familj från Wing
Hustrun Stina Andcersdotter, född i Eggby 1835-08-02
Dotter Alma Christina, född i Varnhem 1865-04-01
Son Anders Gustaf, född i Varnhem 1866-12-10
Dotter Hilda Carolina, född i Varnhem 1869-03-25
Dotter Edla Margareta, född i Varnhem 1872-02-16
Son Carl Erland, född i Varnhem 1874-02-12
- familjen flyttar ut till Sventorp 1874

Tjänstefolk;
Pigan Kajsa Lena Skatt, född i Lundby 1853-11-07 - in 1870 från Röxtorp - ut itll Höjentorp 8171
Dräng Per Johannes Jonsson, född i Varnhem - in 1871 - ut 1872

Ny torpare;
Soldat Carl Gustaf Linder, född i Wing 1874-10-25 - in 1873 från Dikaretorp
Hustru Maria Helena Andersdotter, född i Warola 1840-03-13 - in 1874
Son Karl Ludwig, född i Varnhem 1875-08-27

Tjänstefolk;
Dräng Gustaf Larsson, född  Skara 1857-12-09 - in 1875 från Backa - ut till Kungsör 1877
Arbetskarl  Janne Jansson, född i Åsaka 1827-08-13 - in 1877 från Eggby - ut 1883
Dräng Karl Johan Ål, född i Lerdala 1847-05-18 - in 1879 från Sventorp - ut till Husaby 1880
 

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Grötlyckan under Backa


Kvarboende torpare;
Soldat Carl Gustaf Linder, född i Wing 1874-10-25 
Hustru Maria Helena Andersdotter, född i Warola 1840-03-13 
Son Karl Ludwig, född i Varnhem 1875-08-27
- familjen flyttar ut 1890

Tjänstefolk;
Dräng Per Alfred Pettersson, född i Skärf 1857-04-12 - in 1881 - ut 1882
Dräng Anders Gustaf Johansson, född i Skarke - ut 1881
Dräng Frans Oskar Persson, född i Skärf 1860-10-15 - in 1882 - ut till N Amerika 1885
Dräng Alfred Dag, född i Varnhem 1866-05-24 - in 1885 - ut 1887
Dräng August Roth, född i Varnhem 1869-10-06 - in 1888 från Eggby - ut 1889
Dräng Arvid Gustafsson Boman, född i Varnhem 1869-06-18 - in 1889 - ut 1890

Ny torpare 1891;
Torparen Per August Jonsson
, född i Agnetorp 1878-12-29 - in 1891 med familj
Hustrun Charlotta Emanuelsdotter, född i Warnhem 1842-10-18 - gift 1878
Dotter Hulda Maria, född i Agnetorp 1880-04-04
Son Oskar Viktor, född i Fröjered 1882-02-26
Son Karl Sigfrid, född i Fröjered 1884-02-13

Tjänstefolk;
Dräng Erik August Gustafsson, född i Ryd 1872-10-20 - in 1892 från Sjogerstad - ut till Wåmb 1895
 

Varnhem Alla: 1895 - 1922
Grötlyckan under Backa - blir nu ›Nyborg


Kvarboende torpare;
Torparen Per August Jonsson
, född i Agnetorp 1878-12-29
Hustrun Charlotta Emanuelsdotter, född i Warnhem 1842-10-18 - gift 1878
Dotter Hulda Maria, född i Agnetorp 1880-04-04 - ut 1897 - åter 1898
Son Oskar Viktor, född i Fröjered 1882-02-26
Son Karl Sigfrid, född i Fröjered 1884-02-13
- familjen flyttar ut 1902

Ny boende 1903;

Trädgårdsmästaren Johan Alfred Hult, född i Ödeshög 1872-02-20 - familjen in 1903 från Frösve
Hustrun Hulda Josefina Mellin, född i Grenna 1869-10-02
Dotter Sigrid Erika, född i Grenna 1895-02-17
Son Karl Erik, född i Grenna 1897-04-10
Dotter Ester Maria Josefina, född i Grenna 1899-04-01
Son Axel Ragnar, född i Frösve 1901-09-13
Son Nils Alfre Gabriel, född i Varnhem 1904-03-24
Dotter Karin Linnéa, född i Varnhem 1907-02-02
- familjen flyttar ut till Sveneby 1907

Tjänstefolk;
Pigan stataränkan Hedvig Emilia Vedholm, född Gustafsson i Hangelösa 1879-11-23 - in 1914 Skara - ut 1917
Dotter Anna Karolina Hedvig, född i Skara stad 1906-11-08
Son Karl Gustaf Arvid, född i Stenum 1913-08-31

Dräng Johan Gustaf Pettersson, född i Fröjered 1877.06-13 - in 1898 från Hagelberg - ut till Wersås 1899
Dräng Karl Oscar Johansson, född i Sjogerstad 1872-01-07 - in 1897 från Sköfde - ut till Sköfde 1898
Dräng Gustaf Johansson, född i Eggby 1874-01-26 - in 1895 från Eggby - ut 1892
Dräng Erik August Gustafsson, född Ryd 1872-10-20 - ut till Våmb 1895

Gamla Grötlyckans bostad;
Statkarl (Backa) Johan Robert Pålsson, född i Fridene 1888-10-24 - in 1911 med fru från Vad 
Hustrun Hukda Eleonora Karlsson, född i Hvarf 1888-12-11 
- makarna flyttar ut till Acklinga 1912

Ladugårdskarlen (Backa) Otto Tulin
, född i Fogelås 1860-09-05 - in 1917 från Fägre med familj
Hustrun Hilda Charlotta Johansson, född i Grefbäck 1863-02-11
Dotter Märta Charlotta, född i Baltak 1902-12-13
Dottern Evon Viktoria Tulin son Henry Wilhelm Tulon, född i Borås 1915-11-25 in 1919 från Borås 
- familjen flyttar ut 1920

Sista boenden vid gamla Grötlyckan! Troligen rivs nu gamla Grötlyckan ganska snart efter 
- Ny arrendator 1914 blir också ägare vid friköp av Grötlyckan och bygger Nyborg 

Sid 209 i församlingsboken samma tid  för Nyborg;
Grötlyckan eller Nyborg - Wesstorp - Svea
(Kommentar; Här ses brytningstid med gamla Grötlyckan och nybyggda Nyborg - ser ut som om Nyborg byggdes på torpet Grötlyckan redan 1914 av Oskar Johansson  och båda boendeplatserna utnyttjades fram till 1920 - se ovan. Även Wesstorp byter nu namn till Svea, verkar varit lite förvirrande för kyrkboksskrivaren.)

Först arrendator Grötlyckan 1914 sedan lägenhetsägare för Nyborg 1919
- bosatt i nybyggt hus (Nyborg) på annan plats inom lägenheten än Grötlyckans gamla torp;
Mannen Oskar Johansson
, född i Varnhem 1886-05-29 - in 1914 med familj - gift 1907
Hustrun Hilda Borg, född i Norra Härene 1882-05-11
Dotter Helga Maria, född i Varnhem 1908-12-06
Dotter Anna Ottilia, född i Varnhem 1910-12-19
Dotter Karin Linnéa, född i Varnhem 1913-07-03
Son Nils Tage Oskar, född i varnhem 1915-07-24
Son Karl Evert, född i Varnhem 1917-09-25
Dotter Märta Margareta, född 1920-01-06

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Nyborg
/Grötlyckan/ - är självständig lägenhet

Lägenhetsägare;
Mannen Oskar Johansson, född i Varnhem 1886-05-29 - gift 1907
Hustrun Hilda Borg, född i Norra Härene 1882-05-11
Dotter Helga Maria, född i Varnhem 1908-12-06 - flyttar ut 1924 - hem igen 1926 - ut till Berg 1930
Dotter Anna Ottilia, född i Varnhem 1910-12-19 - flyttar ut 1926
Dotter Karin Linnéa, född i Varnhem 1913-07-03 - flyttar ut 1931 - hem igen 1937
Son Nils Tage Oskar, född i varnhem 1915-07-24
Son Karl Evert, född i Varnhem 1917-09-25
Dotter Märta Margareta, född i Varnhem 1920-01-06
Dotter Rut Ingeborg, född i Varnhem1922-08-02 - dör här 1938
Son Karl Erik, född i Varnhem 1926-01-20 - dör här 1926

Modern änkan Johanna Johansson, född Johansdotter i Skärf 1852-04-23 - dör här 1922

Ur befolkningsregistret;
Mannen Frans Oskar Johansson
, 1886-05-29
Hustrun Hilda Borg, 1882-05-11
Helga Maria, 1908-12-06 - gift med Tage Lindahl
Anna Ottilia, 1910-12-19
Karin Linnéa, 1913-07-03
Nils Tage Oskar, 1915-07-24 - gift med Anna-Lisa i Slottet
Knut Evert, 1917-09-29 - gift med Ester från Altorp - senare Redsvenstorp
Märta Margareta, 1920-01-06  - gift med Sven Karlsson, Solhem
Rut Ingeborg, 1922-08-02
Karl Erik, 1926-01-20

Verna Andersson;

Ca 1950 eller 1951 kom Olger Fredrik Tengman född 1899 i Småland till Nyborg 1:1 Varnhem. De bodde i Nyborg då han dog 1969. Hans hustru var Wanda Zuleima Tengman, född 1908 i Östuna i Uppland. Någon gång efter Olgers död flyttade Vanda från Nyborg till Skara och dog i Skara 2008.