F 4. Tobakslyckan 1764 - torp under Backa

Tobakslyckan - Nybygge under Backa 1764 - upphör 1852

I mantalslängden 1764 ser vi noterat att "Ett nybygge Tobakslyckan" under Backa har uppförts tillsammans med ett Torp Grötlyckan. Båda torpen har etablerats på Kronomark i Billingeliderna genom överenskommelse med Kronan och lyder under Backa.

Av namnet att döma kan Tobaksodling på platsen haft ett inflytande över namnandet.

Tobakslyckan på 1794 års karta inför storskiftet 1803

Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden! Kartan från 1794 - underlag till Storksiftet av Billingeliderna 1803 - kartan vänd för att få norrut uppåt i bilden!

Tobakslyckan (markerad med grönt) är utmärkt på storskifteskartan för Billingeliderna med kartunderlag 1794 med littera Nr 130 och utritad torpbyggnad (i röd ring). Tobakslyckans sista boende lämnade 1852 och därefter torde torpets byggnader ha rivits.

Söder därom finns Soldattorpet Nr 326 Fallet (Nr 129) inritat (markerat med grönt) och på Vässtorps marker finns Grötlyckan (markerad med vitt).

Tobakslyckan på karta 1877

På 1877 års karta kan man fortfarande se platserna för Tobakslyckan, Fallet och Grötlyckan (påskrivna namn på kartan) - de båda senare med byggnaderna kvar.

Den sist inhysta familjen lämnar Tobakslyckan 1852 och därefter bokförs inte någon på torpet, som då troligen revs kort därefter.

Byggnaderna för Grötlyckan rivs år xxxx och byggs upp i norra hörnet på den äga som då skapas för  Nyborg.

Alla boende på Torpet Tobakslyckan under Backa 1779 - 1852

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Tobaks Lycka under Backa

Boende;
Torparen Jonas Andersson
, född i Foxerna 1723
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1730
Son Lars, född i Lundby 1763-08-05 - flyttar ut till Skarke 1781
Son Peter, född i Tranum 1767 - ut till Kjerret 1782

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Tobaks Lycka under Backa

Kvarboende;
Torparen Jonas Andersson
, född i Foxerna 1723
Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1730

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Tobakslyckan

Kvarboende;
Torparen Jonas Andersson
, född i Foxerna 1723
1:a Hustrun Kjerstin Andersdotter, född i Lundby 1730 - dör nu här
2:a Hustrun Maria Arfvidsdotter
, född i Berg 1749
Hennes Dotter Annicka Larsdotter, född i Ving 1791
 

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Tobakslyckan

Kvarboende;
Torparen Jonas Andersson
, född i Foxerna 1723
2:a Hustrun Maria Arfvidsdotter, född i Berg 1749
Hennes Dotter Annicka Larsdotter, född i Ving 1791
- familjen flyttar ut till Kjärret 1801

Ny boende 1801;
Torparen Maths Svensson, född i Eggby 1750-03-07 - död här 28/3 1808
Hustrun Ingrid Olofsdotter
, född i Klostret 1755-06-08 - död här 4/4 1808
Dotter Caijsa, född i Klostret 1789 - ut till Tranum 1808

Ny boende 1808;
Torparen Anders Jonsson
, född i Fägred 1877-04-17 - in 1801 från Nygården
Hustrun Annika Grabrielsdotter, född i Eggby 1770-02-13
Dotter Stina, född i Klostret 1806-04-26

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Tobakslyckan

Kvarboende;

Torparen Anders Jonsson, född i Fägred 1877-04-17 
1:a Hustrun Annika Grabrielsdotter, född i Eggby 1770-02-13 - dör här 1833
Dotter Stina, född i Klostret 1806-04-26 - ut gift 1831
2:a Hustrun Catrina Eriksdotter
, född i Wing 1786-12-09 - in 1834 från Häggum
Hennes Dotter Annika Jonsdotter, född i Häggum 1810-09-31

Varnhem AI:61836 - 1846
Tobakslyckan

Kvarboende;

Torparen Anders Jonsson, född i Fägred 1877-04-17 - dör här 1841
Enkan 2:a Hustrun Cathrina Eriksdotter, född i Wing 1786-12-09

Dräng Sven Johansson, född på platsen 1818-12-03 - in 1836 och ut till Eggby 1837

Ny boende 1843;
Torparen Anders Andersson, född i Varnhem 1810-09-28
Hustrun Cajsa Maria Pettersdotter, född i Skånings Åsaka 1810-06-06
Dotter Anna Maria, född i Sk Åsaka 1833-07-28
Son Johan, född i Sk Åsaka 1837-04-28
Son Anders Gutaf, född i Sk Åsaka 1840-01-05
Son Svante, född i Sk Åsaka 1842-02-03
Dotter Greta Charlotta, född i Varnhem 1844-09-26
 

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Tobakslyckan

Kvarboende;

Enkan 2:a Hustrun Cathrina Eriksdotter, född i Wing 1786-12-09 - dör här 1850

Ny boende 1843;
Torparen Anders Andersson, född i Varnhem 1810-09-28
Hustrun Cajsa Maria Pettersdotter, född i Skånings Åsaka 1810-06-06
Dotter Anna Maria, född i Sk Åsaka 1833-07-28 - ut till Sparsäter 1851
Son Johan, född i Sk Åsaka 1837-04-28
Son Anders Gutaf, född i Sk Åsaka 1840-01-05 - död här 1852
Son Svante, född i Sk Åsaka 1842-02-03
Dotter Greta Charlotta, född i Varnhem 1844-09-26
- familjen flyttar ut till Grönhagen 1852

Efter denna utflyttade familj finns ingen ytterligare boende på Tobakslyckan
, som rivs.