F 3. Soldattorp Nr 326 1660

1660 Knichteboställe under Frälsegården Millomgården Veberga-> 1680 Soldattorp Nr 326 -> Torpet Fallet under Backa gård 1897 -> avsöndras 1913 till Fallet 1:1

Klicka på kartan för att se den större! Klicka på kartan för att se den större!

Karta över Wäbergia by 1701 visar också Backa, Backstugan - Enehagen, Dijkestorp och Knichteboställe, Soldattorp Nr 326, som senare kom att kallas Fallet.

Texttolkning ur specialjordeboken för Mellomgården Väberga;
"I Rote No 326 Taxerat 13 db Konglig Majt:s Rusthåll 1  .......


Soldattorp Nr 326, under Frälsegården Mellomgården Wäberga Rote, blir senare soldattorpet Nr 326 Fallet under Backa.

Här fanns en tidig överenskommelse (1660) mellan Kronan och frälsegårdarna i Väberga by om att hålla ett Knichteställe (äldre indelningsverket). Fr o m 1682 reglerades detta genom det nya indelningsverket och Knichtestället/Soldate Bostället blir Soldattorp Nr 326 med indelt soldat fram t o m 1903.

Lite om indelningsverken;
Första soldaten som tilldelas Soldattorp Nr 327 är alltså Per Larsson år 1660 med avsked 1691.

Det betyder att det är ett soldattorp där ägarna till gårdarna i Wäberga gjort en överenskommelse med Kronan innan nya indelningsverket kom att beslutas och införas fr o m 1682. Soldattorpet är alltså bland de riktigt gamla soldattorpen i bygden.

Äldre indelningsverket;
Under 1620-talet ålades prästerna att föra mantalslängder över församlingens manliga befolkning som grund för utskrivningar till krigstjänst. Tidigare hade rotarna grundats på gårdar, men nu övergick man till mantal (en familjs försörjningsenhet och var ett slags mått på dess avkastning).

Rekryteringsbasen blev på detta sätt väsentligt större. Utskrivningen av fotfolket (infanteriet) var ej frivillig. Det skedde med tvång och byggde på roteringsprincipen som innebar att alla män mellan 15 och 40 år indelades i rotar om 10 män och att en man i roten togs ut att ständigt vara knekt. Vid förluster gjordes nya utskrivningar bland rotarna. Med detta system kom drängar, torparsöner och till och med storbonden själv att tas ut.

Utskrivningarna gick dock hårt åt allmogen under krigstid, som alltmer började klaga på de ständiga utskrivningarna till infanteriet. Redan tidigt på 1600-talet började allmogen på vissa håll  att skriva kontrakt med kronan där man förband sig att hålla ett visst antal knektar mot frihet från utskrivning. En stor nackdel med det ofrivilliga utskrivningssystemet var bl.a. de många rymningarna.

Nya indelningsverket 1682
Indelningsverket var ett svenskt militärt organisationssystem som skapades av Karl XI 1682. Indelningsverket såg till att en eller flera gårdar gick samman och bildade rusthåll och rotar som ansvarade för en ryttare, soldat eller båtsman som de avlönade och gav ett soldattorp och lite jord att odla. Varje officer fick en gård att leva på i fredstid och dessutom lön.

Systemet betalades alltså av bönderna och fungerade som deras skatt till staten. Bönderna slapp därmed också bli utskrivna som soldater. En stor fördel med systemet var att soldaterna själva drev in sitt underhåll från bönderna. På så sätt slapp staten skattekontrollen och behövde heller inte betala ut kontanter, som Kronan hade så lite av.                                                                                                                     (Allmän 'googlad' kunskap)

Soldattorp Nr 326 utmärkt på karta 1887


 

Soldattorp Nr 326 utmärkt på generalstabskartan 1887, där ST står för SoldatTorp och huset med liten fyrkant ligger uppe till höger om T.

Soldater vid soldattrop Nr 326 enligt Centrala Soldatregistret

        'Fallet' på foto 1960-tal - uppbyggt efter brand 1868

Foto från Verna Anderssons samling
Foto från Verna Anderssons samling

Soldaten Gustav Henrik Larm med familj i Soldattorp Nr 326 - soldat i Fallet 1864 - 1894

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

 Soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-05-01 
Hustrun Anna Stina, född Johansdotter i Wättlösa 1840-10-03

Barn födda i soldattorp Nr 326 'Fallet';
1. Son Carl Johan, född i Varnhem 1865-12-13 - flyttar ut 1882
2. Son August Wilhelm, född i Varnhem 1867-07-08 - ut Göthened 1885
3. Son Lars Petter, född i Varnhem 1869-01-28 - ut Värsås1885
4. Dotter Augusta Larm, född i Varnhem 1870-09-07
5. Son Ludvig, född i Varnhem 1872-02-26 - dör här 1873
6. Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1873-12-24 - hem fr Eggby 1896 - åter dit 1897
7. Dotter Emma Kristina, född i Varnhem 1876-07-06, ut 1900
8. Son Alfred Nikolaus, född i Varnhem 1879-01-12, ut Åsaka 1895
9. Dotter Karolina, född i Varnhem 1880-12-23 - ut Lundby 1897

Det vill säga 9 barn födda av soldathustrun Anna Stina Larm
- i Soldattorp Nr 326 (Fallet) åren; 1865, 1867, 1869,1870, 1872, 1873, 1876, 1879, 1880

Familjen bosätter sig efter Gustafs pensionering i Jägarebacken 1894 - läs mer om Jägarbacken här!

Soldattorpets boningshus vid Väberga brinner ner 1868

Ur Sköfde tidning 1868
Ur Sköfde tidning 1868

1879 Backa gård ordnar med ägoutbyte angående Soldattorp Nr 326
 

För att ordna markerna runt Soldattorpet sker ett ägoutbyte 1879 mellan Backa gård och Soldattorp Nr 326 af Höjentorps kompani Kongliga Skaraborgs Regemente.

Soldattorpet avsöndrat till Fallet 1:1 1913


Soldattorp Nr 326 blev redan 1897 använt till torp för Backa gård och kallades tidigt Fallet.
 

1913 avstyckar Backa gårds ägare, Konrad Billing, torpet Fallet och säljer det.

Konrad Billing ägare av Backa gård säljer Torpet Fallet 1913 till Karl Wilhelm Johansson

Alla boende vid Soldattorp Nr 326 1779 - 1938 enligt kyrkböckerna

Boendesammanställningen framtagen av Margareta Gustavsson Broberg redigerad av Kent Friman, forskargruppen 2023

Varnhem AI:1 1779 – 1787
Soldatboställe Nr 326  
                                                                                           
 
Åboende;
Mannen Jonas Månsson, född i Forshem 1730
Hustrun Lena Andersdotter, född i Storåsen 1730
Son Anders, född i Stjelkholm 1765
Son Lars, född i Skjerf 1770
– flyttar ut med familjen till Torp 1779

Inhyses;
Mannen Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1732
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Böne 1729
 
Tjänstefolk;
Pigan Annika Clasdotter, född i Torps Gatan 1752 – ut till Höjentorp 1782 – återvänder 1785
 

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     

Kvarboende inhyses;
Mannen Jonas Bengtsson, född i Sandtorp 1732
Hustrun Anna Nilsdotter, född i Böne 1729 - dör här 1789
 
Tjänstefolk;
Pigan Annika Clasdotter, född i Torps Gatan 1752 – ut till Höjentorp 1782 – återvänder 1785 - ut Eggby 1788

Nyinflyttade 1791;
Mannen Lars Svensson
, född i Berg 1744 - in med familj från Ivarstorp 1791
Hustrun Brita Gustafsdoter, född i Berg 1749
Dotter Brita Larsdoter, född i Berg 1777
Son Anders Larsson, född i Berg 1778
Son Sven Larsson, född i Berg 1782

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     

Kvarboende;
Mannen Lars Svensson
, född i Berg 1744
Hustrun Brita Gustafsdoter, född i Berg 1749
Dotter Brita Larsdoter, född i Berg 1777
Son Anders Larsson, född i Berg 1778
Son Sven Larsson, född i Berg 1782
- famijen flyttar ut till Berg 1800

Varnhem AI:4 1800- 1815
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     

Nyinflyttade 1801;
Soldat Jonas Skön
, född i Sköfde 1775 – in från Åsaka 1801 - död 1807
Hustru Maria Andersdoter, född i Falkenberg 1783 – in från Falkenberg 1801 - ut 1810 
 

Nyinflyttade 1810;
Soldat Anders Sjön, född i W. Klefa 1788-07-24 – in från Wing 1810
Hustru Kerstin Andersdoter, född i Falkenberg 1775-12-30 – in från Sköfde 1811

Inhyses;
Änkan Margareta Larsdoter, född 1751 i Ivarstorp – in från Falkenberg 1802 – död 1813-09-28
Magnus Andersson, född i Warnhem 1780-06-28 – in från Wäberga Nohlgården 1814 – utflyttad 1814

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende;
Soldat Anders Sjön
, född i W. Klefa 1788-07-24
1:a hustrun Kerstin Andersdoter, född i Falkenberg 1775-12-30 – dör här 1826
2:a Hustrun Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1785 – in 1826 från Tokatorp
Dotter Anna Lovisa, född i Warnhem 1828-08-08

Inhyses;
Mannen Magnus Andersson, född i Istrum 1780-06-28. - in 1816 – ut 1820
Hustrun Cajsa Svensdotter, född i Warnhem 1807-11-19 – in från Torp 1820 – ut till Ängerön 1823

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende;
Soldat Anders Sjön
, född i W. Klefa 1788-07-24
1:a hustrun Kerstin Andersdoter, född i Falkenberg 1775-12-30 – dör här 1826
2:a Hustrun Stina Jonsdotter, född i Warnhem 1785 – in 1826 från Tokatorp
Dotter Anna Lovisa, född i Warnhem 1828-08-08
- flyttar med familjen ut till Ledsgården 1837

Nyinflyttade1838;
Soldat Pehr Johansson Qvist
, född i Warnhem 1817-06-03 - in 1838 från Tåbolet – ut till Rextorp 1840

Nyinflyttade 1840;
Soldat Jonas Andersson Grann
, född i Falköping 1815-10-27 – in 1840 från Ulunda - död 1846
Hustru Johanna Jakobsdoter, född i Wing 1810-08-08
Son Johan August Jonsson Grann, född i Warnhem 1842-09-14
Son Anders Gustaf, född i Wing/Warnhem 1841-03-05
Dotter Inga Christina, född i Warnhem 1844-01-05
Son Carl, född i Warnhem 1845-08-21

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Nyinflyttade 1846:
Soldat Sven Johansson
, född i Warnhem 1823-09-06 – in 1846 från Öglunda – död 1850
Enkan/hustrun Clara Johansdoter Söderberg, f. Berg 1827-03-05 – in Backa 1847 – ut Lexberg 1851
Son Johan August Svensson Grann, född i Warnhem 1848-07-13 – död 1850
 
Nyinflyttade 1851:
Soldat Johan Petter Petterson Larm, född i Häggum 1828-09-30 – in 1851 från Broddetorp
Hustrun Inga Andersdoter, född i Broddetorp 1823-03-20 – in 1853
Dotter Anna Christina, född i Warnhem 1854-10-24

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende:
Soldat Johan Petter Petterson Larm, född i Häggum 1828-09-30
Hustrun Inga Andersdoter, född i Broddetorp 1823-03-20
Dotter Anna Christina, född i Warnhem 1854-10-24 – död 1857
Dotter Johanna Charlotta, född i Warnhem 1857-04-30 – död 1857
Dotter Emma Christina, född i Warnhem 1858-11-29
Dotter Matilda, född i Warnhem 1861-12-16

Tjänstefolk;
Pigan Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1841-12-16 – in 1861 från Backa Fagerdalen
 

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende:
Soldat Johan Petter Petterson Larm, född i Häggum 1828-09-30
Hustrun Inga Andersdoter, född i Broddetorp 1823-03-20
Dotter Emma Christina, född i Warnhem 1858-11-29
Dotter Matilda, född i Warnhem 1861-12-16
- ut med familjen till Ledsgården – Skönhagen

Tjänstefolk;
Pigan Johanna Andersdotter, född i Varnhem 1841-12-16 – in 1861 från Backa Fagerdalen - ut Synnerby 1863

Nyinflyttade 1864:
Soldaten Gustaf Henriksson Larm
, född i Warnhem 1842-01-05 – in 1864 från Wing
Pigan/Hustrun Anna Stina Johansdotter, född i Wättlösa 1840-10-02 – in 1864 från Björsgården
Son Carl Johan, född i Warnhem 1865-12-13
Son August Wilhelm, född i Warnhem 1867-07-08
Son Lars Petter, född i Warnhem 1869-01-20
 

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende:
Soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-01-05 
Pigan/Hustrun Anna Stina Johansdotter, född i Wättlösa 1840-10-02
Son Carl Johan, född i Warnhem 1865-12-13
Son August Wilhelm, född i Warnhem 1867-07-08
Son Lars Petter, född i Warnhem 1869-01-20
Dotter Augusta, född i Warnhem 1870-09-07
Son Ludvig, född i Warnhem 1872-08-26 – död 1873
Dotter Anna Matilda, född i Warnhem 1873-12-24
Dotter Emma Kristina, född i Warnhem 1876-07-06
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12
Dotter Karolina, född i Warnhem 1880-12-23 

Varnhem AI:12  1880 - 1895
Soldatboställe Nr 326        
                                                                                     
 
Kvarboende:
Soldaten Gustaf Henriksson Larm, född i Warnhem 1842-01-05 
Pigan/Hustrun Anna Stina Johansdotter, född i Wättlösa 1840-10-02
Son Carl Johan, född i Warnhem 1865-12-13 – ut Klostret Gästgivaregården 1882
Son August Wilhelm, född i Warnhem 1867-07-08 – ut till Götened 1885
Son Lars Petter, född i Warnhem 1869-01-20 – ut till Wättlösa 1885
Dotter Augusta, född i Warnhem 1870-09-07 – ut till Wad 1887
Dotter Anna Matilda, född i Warnhem 1873-12-24 - ut till Ulunda 1889
Dotter Emma Kristina, född i Warnhem 1876-07-06 – ut till Skövde 1893
Son Alfred Nikolaus, född i Warnhem 1879-01-12
- kvarvarande familj flyttar ut till Jägarebacken, Nygården 1894

Varnhem Alla:1 1885 - 1922
Soldatboställe Nr 326 - blir torpställe under Backa 1897 
1913 avsöndras lägenheten till Fallet 1:1   

Nyinflyttade 1895;
Soldat August Karlsson Sahlén, f. Sk. Åsaka 1868-05-17 - in med familj 1895 från Borregården
Hustru Hanna Maria Johnsson, född i Sk. Åsaka 1873-09-15
Dotter Alvida Emelia, född i Warnhem 1895
- familjen flyttar ut till Simmesgården 1897
 
Nyinflyttade 1897;
Torpare Frans Oskar Andersson Karlström, född i Flo 1868-02-06 - in Finnatorp/Överbo 1897
Hustrun Johanna Wetterberg, född i Thun 1864-08-30
Son Ernst Oskar Emanuel, född i Thun 1892-03-03 - ut 1908 Eggby - hem 1908
Son Fritz Ivar Bertil, född i Warnhem 1896-11-01 - in 1897 från Finnatorp/Överbo - dör 1898
Dotter Jenny Isabell, född i Warnhem 1898-11-21
Son Bror Ejnar Harry, född i Warnhem 1903-03-09
– familjen flyttar ut till Hjärpås 1912
 
Nyinflyttade 1912;
Torpare Karl Adolf Andersson, född i Stockholm, S:ta Klara 1885-12-09 – in 1912  N Härene
Hustru Hilma Augusta Johansdotter, född i Edsvära 1888-10-14
Son Karl Ivar, Född i Varnhem 1912-06-30 
- familjen flyttar ut till Ofva 1912
 
Ny boende 1913 i nybildade fastigheten Fallet 1:1;
Lägenhetsägare Karl Wilhelm Johansson, född i Rådene 1874-06-25 – in 1913 från Götene
Hustru Emma Matilda Johansson, född i Varnhem 1887-05-06
Dotter Elsa Maria Ingeborg, född i Varnhem 1915-10-01
Dotter Emmy Margit Viola, född i Varnhem 1916-07-23
Son Nils Wilhelm Tage, född i Varnhem 1918-05-12
Son Karl Harry Evert, födds i Varnhem 1919-10-14
 
Ny boende 1917;
Skogvaktare Erik Gustaf Lindström, född i V. Vingåker 1864-01-21 – in 1917 Skärf 
Hustru Augusta Martina Engberg, född i Södra Kila 1882-02-23
Dotter Anna Elisabet Engberg, född i Stockholm – Maria församling 1906-06-13 
Son Sven Anders Gustaf, född i Enköping 1909-03-12
Dotter Lovisa, född i Strängnäs 1912 12-21
- familjen ut till Örebro Långbro 1918

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Fallet 1:1   

Kvarboende;
Lägenhetsägare Karl Wilhelm Johansson, född i Rådene 1874-06-25
Hustru Emma Matilda Johansson, född i Varnhem 1887-05-06
Dotter Elsa Maria Ingeborg, född i Varnhem 1915-10-01
Dotter Emmy Margit Viola, född i Varnhem 1916-07-23
Son Nils Wilhelm Tage, född i Varnhem 1918-05-12
Son Karl Harry Evert, födds i Varnhem 1919-10-14
Dotter Anna Gustava Dagny, född i Varnhem 1923-08-07
- familjen flyttar ut till Våmb 1924

Nyinflyttade nya ägare 1923:
Lägenhetsägare Oskar Robert Andersson, född i Sävared 1879-06-07 – in 1923 m. familj från Sävared
Hustru Annie Ester Elisabet Olofson, född i Husaby 1894-05-07
Son Nils Robert, född i N. Lundby 1920-03-11
Dotter Märta Margareta, född i Sävare 1922-05-21