F 20. Solbacken - arbetarbostad Backa 1922

'Bakås' längst upp mot järnvägen på motsatt sida till Backa i den stora järnvägskurvan - byggs 1922 som arbetarbostad av Patron Billing till mor Helga Lindahl med familj - kallas av sonen Tage senare för ’Solbacken’, vilket det heter ännu idag

Retucherat foto av huset på familjebilden, Kent Friman, 2023
Retucherat foto av huset på familjebilden, Kent Friman, 2023
Klicka på fotot för att se det större! Klicka på fotot för att se det större!

Arbetaren på Backa Tage Lindahl får tillgång till en av Patron Billing byggd ny arbetarbostad (Solbacken) 1922 tillsammans med sin mor Maria Josefina Gustafsdotter, född 1859

Tage Georg Lindahl, född 1900-11-10 - död 1965
Helga Maria f. Johansson, född 1908-12-06 - död 1990
Vigseldatum 1938-10-29
Barn;
Klas Georg Lindahl, född 1944-03-01
Karin Maria Lindah, född 1948-02-05 - död 1990

Foto 1925 framför den 1922 nybyggda arbetarbostaden
Från vänster bakre raden; Olga Ceasar (Hildurs svägerska) , Hedvig (Hedda) Lindahl och Tage Lindahl ---- I mitten står Maria Lindahl och t. h. om henne Hildur Ceasar (född Lindahl).
I främre raden står fr v; Margareta (Greta) Lindahl (dotter till Anna Viktoria Lindahl), Olof Sixten (Olle) Lindahl (son till Hedvig) och sist Sonja Falk (dotter till Ester Emilia Falk, född Lidahl)

På fotot är då änkan/modern/mormordern Maria 66 år gammal, Sonen Tage är 25 år gammal och kusinerna längst fram Margareta 13 år, Olof 10 år och Sonja 11 år

Tages ursprungliga familj på Backa

Nya boende 1913 på Gröngatan under Backa;
Statkarl Frans Rikard Lindahl, född i Våmb 1866-09-03 - in 1913 från Eggby - dör här 1920
Hustrun/enkan Maria Josefina Gustafsdotter, född i Hvarf 1859-03-19 - gift 1891 - död 1939
Dotter Ester Emilia, född i Fredsberg 1891-11-08 - ut till Marum 1914
Dotter Anna Viktoria, född i Fredsberg 1892-10-23 - ut till Marum 1914
     Hennes dotter Anna Margareta, född i Eggby 1912-06-23
Dotter Hedvig Elisabet, född i Hvarf 1894-02-02
     Hennes son Sixten Olof, född i Varnhem 1915-04-13
Dotter Hildur Sofia, född i Edåsa 1896-11-05 - gift, ut till Bolum 1916
Son Tage Georg, född i Hellum 1900-11-10
 - övriga i familjen flyttar ut till en av Billing uppförd ny arbetarbostad (Solbacken) 1922

Ester Emilia blev gift med Sven Hjalmar Falk, född 1899 (bror till Hugo Falk, född 1900) och deras dotter blev Sonja Aurora Emilia, född 1916

Arbetarbostad under Backa - med idag adress: Solbacken 1 på fastigheten Backa 4:7 - byggd 1922

Foto Esa Pentikäinen 2020
Foto Esa Pentikäinen 2020

Solbacken utmärkt på 1960 års karta.
 
Ur Vernas anteckningar;

"Gunnar Andersson, Ljungstorp, berättar att hans farfar (August Andersson, banvakt, Ljungstorp) hade varit med och byggt stugorna som ligger på rad utmed vägen från Backa till Solbacken. Stugan (Skrikås) närmast banvaktsstugan var för en familj, den andra (Stekås) för två. Här bodde under Billings tid kusken Sandin.

***************************************************************************************************
Patron Billing bygger alltså arbetarbostaden Bakås/Solbacken 1922, för familjen Lindahl.

Rättaren Tage Georg Lindahl, född i Hellum, 1900-11-10 - ut gift från Solbacken till Rättarebostaden på Backa gård 1938

Rättarbostaden från 1938
Rättaren Tage Georg Lindahl, född i Hällum 1900-11-10, Gift man 1938-10-29
Hustrun Helga Maria Lindahl, född 1908-12-06
Klas Georg Lindahl, född 1944
Karin Maria Lindahl, född 1948
- Tage med hustrun och barnen flyttar därefter till ett eget byggt Lidäng år 1950

Solbacken 1938 - 1939
Statkarlsänkan Modern Maria Josefina Lindahl Gustafsdotter, född i Hvarf 1859-03-19 - död 1939
Dotter Hedvig Elisabet, sköljerska, född i Hvarf 1894-02-02 - ut till N. Ving 1925
Son Sixten Olof, lantbruksarb, född i Hvarf 1915-04-13
(Fader; Nils Emanuel Fagerlind från Billeskvarn)
Dotterdotter Anna Margareta, f. Eggby 1912-06-23 - dotter till Anna Viktoria Lindahl - ut till Tådene 1937

Kvarboende på Solbacken 1938 - 1950;
Son/mannen Sixten Olof Lindahl, lantbruksarb, född i Hvarf 1915-04-13, gift 1939
Hustrun Dagmar Ingrid Linnea Lindahl f Erlandsson, född i  Vinköl 1916-10-16
Dotter Ragna Irmgard Iréne Lindahl, född i Varnhem 1939-07-24
- familjen flyttar till nybyggd villa i Fogdeliden, Varnhem 1950

Rättarbostaden Backa gård - hit flyttar Rättaren Tage med hustru 1938

(Ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage) (Ur Billingen längesen, 1, 1989, Verna Andersson, Arne Andersson och Alf Brage)

Tage med familj flyttar 1950 till eget nybyggt hus på friköpt mark

Lidäng bildades genom avstyckning 1950-11-09 från Backas Väbergamark (Väberga 4:1).

F.d. rättaren på Backa, Tage Lindahl, köper en bit mark och bygger huset 1950. Lidäng på 1960 års karta.

Tage Georg Lindahl, född 1900-11-10 - död 1965
Helga Maria f. Johansson, född 1908-12-06 - död 1990
Klas Georg Lindahl, född 1944
Karin Maria Lindahl, född 1948

Genom arv 1994 är idag sonen Klas Lindahl ägare till fastigheten (2023).