F 19. Banvaktsstugan Backa anhalt 1904

Banvaktsstuga med mark expropierad 1904 av Skövde- Axvall Järnvägsaktiebolag

Stugritning för banvaktsstuga SAJ godkänd av styrelseordföranden SAJ Axel von Marten 1903 - klicka på bilden för att se ritningen större! Stugritning för banvaktsstuga SAJ godkänd av styrelseordföranden SAJ Axel von Marten 1903 - klicka på bilden för att se ritningen större!

eDu hittar hela berättelsen kring Skövde-Axvalls Järnvägar (SAJ) på www.saj-banan.se

och mer om Banvaktsstuga Nr 4 vid Backa anhalt på den här länken; Banvaktsstuga Nr 4 Backa
 

Nära Backa gård, och med Nr 4, byggdes en banvaktsstuga. Den ägdes av Skövde Axvalls Järnvägsaktiebolag och lämnad som tjänstebostad och del av lön för banvakten.

Exproprieringskartan för Backa anhalt med banvaktsstugan

Exproprieringskartan för Skövde-Axvall Jänsvägsaktiebolags markövertagande vid Backa gård 1904. Banvaktsstugan till höger om järnvägsbanken, med anteckning om avstyckning 1964.

Man kan också se på kartan att det ligger en arbetarbostad till Backa gård öster om banvaktsstugan med en väg runt själva banvaktsstugan och över järnvägsbanken till Backa - se bild nedan!

Verna berättar;

"Vägen från Banvaktsstugan vid Backa upp till Nyborg gick tvärs över hela den stora runding som järnvägen gjorde här vid Backa. Det har här legat tre gamla stugor här och som kallades Skrikås, Stekås och Bakås. Detta på kartan är då Skrikås. De har varit arbetarbostäder för Backa gård."

Bild från Verna Anderssons samling. Bild från Verna Anderssons samling.

Foto av den svängda vägen förbi banvaktsstugan (till höger utom bild) och med den första av tre arbetarbostäder som låg utmed denna väg tvärs över den stora rundsvängen för järnvägen här vid Backa gård.

Till höger i bild syns den gamla arbetarbostaden kallad "Skrikås".

På bilden en av döttrarna till banvakten Alfred Andersson -se nedan!

Banvakten Alfred Andersson vid banvaktsstuga Nr 4 Backa

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Banvakten Alfred Andersson framför 'sin' banvaktsstuga 1914 - banvakt mellan 1913 - 1935.

Kort om de första banvakterna och boende i banvaktsstugan
mellan 1904 - 1950

Den första banvakten fr o m 1904 till 1913 var:
Karl August Nyman, Banvakt, född 1876-5-10 i Norra Lundby (Hindersintyg Bolum 29/3 1904) Värnplikt 897 - inflyttad i banvaktstugan från Norra Lundby 21/5 1904
Gift 4/9 1904 med Ellen Alida Göransson född i Bolum 1882-02-06 -  inflyttad nygift i banvaktstugan från Bolum 28/5 1904 med barnen;
Före vigsel: dottern Märta Margareta född 8/5 1904 i Varnhem
Karl Axel Teodor f 13/10 1905 i Varnhem (Backa)
Sven Orvar f 22/9 1909 i Varnhem (Backa)
Bror Folke f 17/7 1913 i Varnhem (Backa)
- familjen utflyttad till Skara stad 25/10 1913
 
Därefter kom sonen till grind- & anhaltsvakten August Andersson i Ljungstorp,
Alfred Andersson 1914 - 1935:

Karl Alfred Andersson, född 1885-06-27 i Malmö Söfvestad
Inflyttad från Ljungstorp 1914. Värnplikt 1906.
Gift 15/2 1914 med Selma Teresia Alert, född 1893-04-27 i Skånings Åsaka, inflyttad till banvaktsstugan 17/2 1914 från Fullösa. Deras barn;
Sonja Maria född 28/6 1914 Varnhem (Backa)
Karl Gunnar Gottfrid född 10/12 1915 Varnhem (Backa)
Gunhild Selma Maria född 5/11 1919 Varnhem (Backa)
Sixten Gustav Alfred född 9/3 1924 Varnhem (Backa)
Sonja Maria Helena född 28/6 1914 Varnhem (Backa)
Gunborg Astrid Elisabet född 11/10 1932 Varnhem (Backa)
Sonja Maria Helena flyttar till Skövde 15/12 1930, tillbaka från Skövde 14/5 1932 - till Skövde igen 1/11 1932.
- hela övriga familjen flyttar till Ljungstorp den 14/11 1935
 
Därefter flyttar Banvaktsförmannen från Skövde in i banvaktstugan i Backa i början av 1937:
Johan Linus Johansson, Banvaktsförman, född 25.4 1897 i Korsberga
Gift 20/2 1920, med Tekla Alfrida Serafia Johansson
Frånskild 21/4 1937. Äktenskapet upplöst genom utslag av bl a Walle härads tingsrätt 21/4 1937.
Den frånskilda hustrun födde 6/11 1937 ett dött gossebarn.
 
Johan inflyttad i BV-stugan fr. Skövde 14/1 1937 tillsammans med Judit Alva Potentia Lidberg, Hushållerska f. 17.6 1902 i Dala. Inflyttad från Skövde 14/1 1937 tillsammans med utomäktenskapliga dottern Ulla Maj-Britt född 9/6 1936 i Skövde. Fader enligt erkännade Johan Linus Johansson.
 
Johan Linus Johansson dog 1970 på Sven Hofsgatan i Skara och var då sedan 1952 gift med Olga Elisabet född 1898 och död 1984 på Nils Billstensgata i Skara. Det var alltså hans andra äktenskap.
Hushållerskan Judit Alva Lidberg hade då dött ogift 1950 på Skolgatan i Skara, troligen fortfarande sammanboende med Johan och de hade då lämnat banvaktsstugan i Backa.

Familjen Andersson i banvaktsstugan 1914 - 1935

Bild från Verna Andersson, Ljungstorp, 2013 Bild från Verna Andersson, Ljungstorp, 2013


Banvaktsstugan Backa med familjen Andersson - far Alfred, mor Selma, barnen Sonja, Gunhild, Sixten, Gunborg på mors arm, 1933.

Sonen Gunnar tar säkerligen kortet och finns därmed inte med på bilden. Detta är två år före flytten till Ljungstorps anhalt för hela familjen i november 1935 - se ovan!

 

Harald och Gerd Wester i banvaktsstugan 1956

Harald och Gerd Wester

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling

Paret Harald och Gerd Wester i banvaktsstugan 1956, då skriven som banarbetare.

Foton från Verna Anderssons samling Foton från Verna Anderssons samling

Sonen med dressinen tillhörande banvaktsstugan och hunden Rasmus som spanar in katten.

Boende i banvaktsstugan enligt kyrkböckerna 1904 - 1938

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Banvaktsstuga nr 4 vid Backa Anhalt

Banvakt flyttar in 1904;
Banvakten Karl August Nyman
, född i Norra Lundby 1876-10-05 - in 1904 från Norra Lundby med familj
Hustrun Ellen Alida Göransson, född i Bolum 1882-02-06, gift 1904
Dotter före vigsel Märta Margareta, född i Varnhem 1904-05-08
Son Karl Axel Teodor, född i Varnhem 1905-10-13
Son Sven Orvar, född i Varnhem 1909-09-22
Son Bror Folke, född i Varnhem 1913-07-17
- familjen flyttar ut till Skara 1913

Ny banvakt flyttar in 1914;
Banvakten Karl Alfred Andersson
, född i Söfvestad, Malmöhus län 1885-06-27 - in 1914 med familj 
Hustrun Selma Teresia Alert, född i Skånings Åsaka 1993-04-27
Dotter Sonja Maria Helena, född i Varnhem 1914-06-28
Son Karl Gunnar Gottfrid, född i Varnhem 1915-12-10 - senare banvakt i Ljungstorp efter sin far

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Banvaktsstuga nr 4 vid Backa Anhalt


Kvarboende banvakt;
Banvakten Karl Alfred Andersson
, född i Söfvestad, Malmöhus län 1885-06-27
Hustrun Selma Teresia Alert, född i Skånings Åsaka 1993-04-27
Dotter Sonja Maria Helena, född i Varnhem 1914-06-28 - ut 1930 - hem igen 1932 - ut till Sköfde 1932
Son Karl Gunnar Gottfrid, född i Varnhem 1915-12-10 - senare banvakt i Ljungstorp efter sin far
Dotter Gunhild Selma Maria, född i Varnhem 1919-11-05
Dotter Gunborg Astrid Elisabet, född i Varnhem 1932-11-10
Son Sixten Gustaf Alfred, född i Varnhem 1934-03-09
- makarna med hemmavarande barn flyttar som banvakt till Ljungstorp 1935

Ny banvakt flyttar in 1937;
Banvaktsförman Johan Linus Johansson, född i Korsberga 1897-04-25 - in 1937 från Skövde
not: Gift med Tekla Alfrida Serafia Johansson; äktenskapet upplöst genom utslag av Skånings och Valle häradsrätt av 1/4 1937, lagstadgat 21/4 1937
Hushållerskan Judit Alva Potentia Lidberg, född i Dala 1902-06-17  - in 1937
Utomäktenskaplig dotter Ulla Maj-Britt, född i Skövde 1936-06-09 - Johan Linus Johansson erkänd fader
 

Kommentar: Johan Linus Johansson dog 1970 på Sven Hofsgatan i Skara och var då sedan 1952 gift med Olga Elisabet född 1898 och död 1984 på Nils Billstensgata i Skara. Det var alltså hans andra äktenskap. Hushållerskan Judit Alva Lidberg hade då dött ogift 1950 på Skolgatan i Skara, troligen fortfarande sammanboende med Johan och de hade då lämnat banvaktsstugan i Backa.

Ur sveriges befolkning

1956 finns Karl Erik Harald Wester med  hustrun Gerd Ester Wester i banvaktstugan.
Han står då som banarbetare. 1957 flyttar de till Gärdhem, Varnhem.