F 17. Lidäng 1950 - friköpt mark från Backa

Lidäng -> 1950 avöndrad mark Väberga 4:1 (Backaägt) -> idag Backa 7:1 -> adress Backa Lidäng 1

Lidäng på 1960 års karta. Lidäng bildades genom avstyckning 1950-11-09 från Backas Väbergamark (Väberga 4:1). F.d. rättaren på Backa Tage Lindahl köper en bit mark och bygger huset 1950.
 

Mannen Tage Georg Lindahl, född 1900-11-10
Hustrun Helga Maria Lindahl, född 1908-12-06
Son Klas Georg Lindahl, född 1944-03-01
Dotter Karin Maria Lindahl, född 1948-02-05

Genom arv 1994 är idag sonen Klas Lindahl ägare till fastigheten (2023).