F 14. Nohlängen 1874- torp under Backa

Nolängstorpet under Överbo Millomgården
- gården köpt 1848 av Backas äg. Wetterberg
- blir senare Torpet Nohläng under Backa
- säljs 1911 till Linder, Skräddaregården

Nohläng under Millimogården/Backa på karta 1877

Historiska Kartor Lantmäteriet - Häradsekonomsika kartan 1877 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022 Historiska Kartor Lantmäteriet - Häradsekonomsika kartan 1877 - bearbetad av Tommy Nilsson, 2022

1877 års karta visar ett torp på skiftet Till Öfverbo, dvs Öfverbo Millomgården.

Hus och ladugård ligger alldeles utmed vägen mot Öglunda.

Skifet ovan Till Klostret/Pickagården -- där låg vid tiden det som blir Lilla Noläng.

Efter försäljning 1911 till Skräddaregårdens ägare, Linder, tycks torpet försvinna.

En jordlägenhet under Öfverbo Millomgården benämnd Nohläng - hit flyttar Johan Alfred Pettersson 1868

Ur husförhörslängd 1862 - 1869 ser vi att familjen Johan Alfred Pettersson flyttar in i en jordlägenhet under Millomgården benämnd Nohläng efter att ha ägt och brukat Hustru Ingridsgården. Familjen flyttar sedan till det egenbyggda Nybygget under Backa 1872.

Sedan 1848 äger Backas ägare också Millomgården i Öfverbo, så denna del har inte riktigt följt med i Husförhörslängdens beteckningar.

Kusken Hjärn, Backa får bli torpare på Torpet Nohläng under Backa 1874

Dokument från Backa gårdsarkiv visar att när Backa gård också tog över Nohlängstorpet 1873 efter köp av Överbo Mellomgården, så fick Kusken Hjärn rätt att 1874 övertaga och emot utgörande av två dagsverken i veckan, under återstoden av sitt liv innehafva torpet Nohläng.

Foto ur Verna Anderssons samling Foto ur Verna Anderssons samling

Kusk på Backa gård vid sekelskiftet 1912! Detta är dock kusken Johan Reinhard Sköld, född i Ransberg 1888-04-02 med hustru Britta Lindahl, född i Gagnef, Falu l. 1879-04-03 - båda in 1912 från Ransberg.

Noläng - Skarke socken - säljs 1911 till Carl Linder från SkräddaregårdenKarta över Millomgården Överbo/Backas Noläng
- felaktigt anges Ledsgården som grändande i norr. Där fanns sedan laga skiftet mark till Klostret Pickagården.

Texttolkning;
"Till Hemmansägaren Carl Linder från Skräddaregården, Warnhem, upplåter och försäljer undertecknad härigenom mig tillhöriga torplägenheten Nolängen i Skarke socken, enligt beskrifning upprättad år 1874 af kommisionslantmätare Eliasson innehållande en areal av 32  kvadratrefvar, 90 kvadratstänger och i öfrigt med läge och gränser, som angifvas å nämnda karta och stadgas för försäljningen följande villkor;" 
Undertecknat Billing, Backa gård


Efter försäljningen 1911 tycks torpet försvinna ur församlingsbok och rivs troligen.

Boende på Torpet Nohläng under Backa 1873 - 1900

I Husförhörslängden för Varnhem 1869 - 1880 sid 157 ser vi att familjen Hjärn flyttar in på Nohläng (under Backa) redan år 1873. Han dör här 1884.

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Noläng under Backa

Ny brukare flyttar in 1873;

Torparen Anders Hjern, född i varnhem 1827-05-03 - in 1873 med familj från Backa
Hustrun Kajsa Magnusdotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20
Son Johan Magnus, född i Varnhem 1860-11-01 - ut till Sköfde 1878
Son August, född i Varnhem 1863-02-16 ut till Ulunda 1880
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1865-03-29
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1873-08-30
Son Viktor, född i Varnhem 1876-05-07

Befriad inhyses Enkan Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Noläng under Backa

Kvarboende brukare;

Torparen Anders Hjern, född i Varnhem 1827-05-03 - dör här 1884
Enkan Kajsa Magnusdotter Frid, född i Broddetorp 1832-09-20 
Son Frans Ludvig, född i Varnhem 1865-03-29 - hem igen 1886 - ut till Bollebygd 1891
Son Carl Gustaf, född i Varnhem 1873-08-30 - ut till Sköfde 1883
Son Viktor, född i Varnhem 1876-05-07 - ut till Thun 1890

Ny torpare flyttar in 1890;

Torparen Johan August Kyrk, född i Warnhem 1867-03-21 - in 1890, gift 1890
Hustrun Fredrika Larsdotter, född i Skärf 1864-12-05
Son Sven August, född i Warnhem 1892-02-06
- familjen flyttar ut 1892

Ny boende 1894;
Statardräng Alfred Nohlgren, född i Sköfde 1860-04-03 - in 1894 från Sventorp
Hustrun Hilma Elisabeth Wall, född i Sköfde 1868-02-15, gift 1889
Son Nils Teodor, född i Wersås 1891-05-25
Dotter Tekla Elisabeth, född i Sventorp 1893-01-18
Son Carl Alfred, född i Warnhem 1895-01-29

Befriad inhyses Enkan Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01 - dör här 1883

Nolängen stryks som namn i nästa församlingsbok.