F 13. Nybygget 1872 - under Backa

Nybygget - en stuga u. Backa byggd 1872 -> Nybygget 1:1, 1929

Karta 1960, Lantmäteriet historiska kartor Karta 1960, Lantmäteriet historiska kartor

På kartan 1960 finns Nybygget 11 registrerat (markerat med rött) söder om allén till Backa gård mitt för Skräddaregården. Friköpt 1925.
Längre norrut ligger torpet Noläng en gång under Överbo Millomgården, här friköpt.

Några bilder av Nybygget 2022

Foto av ägaren Börje Nieroth, 2022 - Klicka på bilderna för att se dem större!

Stugan från Öglundavägen
Ingångsdörr mot landsvägen
Entré från landsvägen - norr
Stugan från åkersidan
Norra gaveln
Från trädgården
Interiör - 1930-talskök
Interiör - Öppen kanalspis - murare Warling*

* Muraren Warling bodde på berget nära Grufvesäter och murade en rad sådan här kanalspisar i trakten 1890 - 1910 bl a i Stenslund och Carlsberg. De kom att kallas "Warlingspis" i trakten och var byggda delvis som en kakelugn med rökgångar runt inuti spisen för att få ut maximal värme vid eldning. En slags 'fattigmanskakelugn'.

Byggaren av Nybygget 1872 var arbetaren J. A. Pettersson

1872 bygger arbetaren Johan Alfred Pettersson huset han kallar Nybygget redan då.
Han var född 1832 i Timmelhed. Han flyttar in med hustrun Maria Christina Larsdotter, född 1836 i Broddetorp och deras dåvarande 4 barn. Här föds också deras dotter Anna Matilda Pettersdotter 1875. Familjen flyttade in från det närbelägna Nohläng, då torp tillhörigt Överbo Millomgården.

Nybygget
byggs på en mycket smal jordremsa utmed Öglundavägen, då tillhörig Backa gård och det byggs på ofri grund genom avtal kring marken (nyttjanderättsavtal).

Familjen var tidigare ägare av Hustru Ingridsgården och fick där också en dotter, Anna Elisabeth, som dog innan de flyttade till Nohläng. Hon var född 1868 och dog 1869.

Hustrun, Maria Christina, var dotter till tidigare ägaren av Hustru Ingridsgården (el. Skräddaregården)
Lars Christian Pettersson, född i Broddetorp  1813 och hans hustru Bolla Greta Jonsdotter, född i Broddetorp 1815. De flyttade till Skövde 1860 och då tog nygifta dottern Maria med make och hennes bror Per Johan Larsson över och brukade gården.

Familjen var alltså knutna till närområdet genom hustrun Maria, då de bestämde sig för att bygga en liten stuga inför ålderdomen något söder om Hustru Ingridsgården, hennes föräldragård 1852 - 1860. Hon hade även bott på Överbo Mellomgården (hade torpet Nohläng) som hennes föräldrar också en tid ägt och brukat.

Nybygget på karta 1878

Hustrun Maria ombesörjde postgången mellan Axvall - Varnhem (med Ljungstorp) i 18 år! - till fots!

Dessa kuvert hittades 1998 av Bror Antbäck i samband med renoveringsarbeten på vinden i Björsgården. Vid samtal med snickaren stacks handen ner vid skorstenspipan och där fann man ovanstående kuvert instoppade (samt något ytterligare). Avsända från West Newton, Nord Amerika,1892-1894, dvs mer än 100 år tidigare! Brevet längst ner till höger till Carolina Broström, är rekommenderat och innehöll troligen pengar från bröderna i Amerika 1894.

***************************************************************************************

Syskonen Broström;
Johan August Broström, född i Varnhem 12/9 1862 - reser till Nord Amerika från Gustafsberg den 11/3 1892.
Karl Oskar Broström, född i Varnhem den 14/8 1865 - reser till N. Amerika från Gustafsberg den 11/3 1892.
Karolina Broström reste själv över till bröderna i Amerika mellan 1896 - 1904.
Johannes Alms far reste till dem. Han skickade tyger med Lina (Karolina) hem till Johannes mor.
 
Kuvert 1 1894 till "G. Broström", fadern till Karolina; Gustaf Jonsson Broström, f. 1840 boendes i Gustafsberg, Kleven.
Kuvert 2 1892 är till "Anna Kattarina" Broström - kanske det var modern Anna Kajsa som avsågs?
Kuvert 3 1892 & 4 1894 till Carolina Broström.

Möjligen lämnades kuverten redan vid avhämtningen hos handlaren August Gustafsson i Klosterdahl för sina frimärkens skull? Han hade fr o m 1891 affär i Klosterdahl, men flyttade 1894 in som arrendator av affären i hörnet på Björsgården Det ser i alla fall ut som en "notberäkning" gjorts på ett av dem. Kanske fick någon av bodbiträdena dem. Senare gömde i alla fall någon dem medvetet vid skorstenspipan på vinden ovanför affärslokalen i Björsgården.

****************************************************************************************

Angående postgången i Ljungstorp/Varnhem 1890-tal;

Med postadress Axvall för hämtning fr o m 1891 först affären i Klosterdahl och fr o m 1898 i Björsgården som var "slutposthämtningsanstalt". 
Klosterdahl inköptes 1891 av August Gustafsson och han arrenderade också Björsgårdens handelsbod fr om 1898.

Verna Andersson, Ljungstorp har renskrivit en lång berättelse på band från Jenny Berg i Varnhem från 1960-talet, som visar på både Gustafssons, i Klosterdahls, affär och ”postanstalt" i Björsgården och postadressen Axvall. Med tanke på kuverten till  Broströms, så var Björsgården alltså både affär och ”postanstalt" och nu vet vi också hur posten kom dit från Axvall.
 
 Jenny Berg berättar;
 "Så var jag då vid målet för min vandring som var både affär och postanstalt och tidigare gästgivaregård (Lindhs Björsgården)." (dvs året är 1897 - min kommentar, då hon tidigare på bandet berättat att hon var fem år denna första gång hon fick gå själv genom Varnhem från Smedsgården (Öbergs) till Björsgården.)

"Handlare Gustavsson körde ju efter varor och även sålde ägg och smör i Skövde. Var nog tröttsamt på vintern att åka efter häst. Då hämtade han Skaraborgs läns Annonsblad på tryckeriet. Den utgavs onsdag och lördag. Prenumerationspriset var för helår 1:20. De 20 örena var handlare Gustavssons ersättning för att hämta tidningen.

Vår postadress för övrigt var Axvall. Posten därifrån till Varnhem ombesörjdes av fru Maria Pettersson från Nybygget vid allén vid Backa egendom. Hon gick till fots till och från Axvall i 18 år! Hade väl hjälp någon gång av sin make och yngste son. Han är nu på Vallehemmet. Har varit trädgårdsmästare på Ölanda. Namnet är Hagberg.  Fru Maria Pettersson dog 1934 vid 98 års ålder.

På så sätt hamnade kuverten i Björsgårdens lokaler, som var handlaren i Klosterdahl, Gustafssons, affär för tiden efter 1898. Eftersom de var gömda vid skorstensstocken i över 100 år - finns ju alltid en liten undran varför de gömts undan!? Och varför de flyttats från Klosterdahl till Björsgårdens skorstensstock?

Från och med 1904 fördes postgången över till Varnhems nybyggda stationshus, dit den kom från Axvall med järnvägen. Där fick Varnhems/Ljungstorpsbor hämta posten tills dess lantbrevbäringen kom igång 1920.

Boende på Nybygget enligt kyrkböckerna fr o m 1872 - 1938

Varnhem AI:11 1869 -1880
Nybygget under Backa

Huset byggs 1872 av;
Arbetaren Johan Alfred Pettersson
, f. Timmelhed 1832-03-06 - in 1872 med familj från torpet Nohläng
Hustrun Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18
Dotter Lovisa Josefin, född i Varnhem 1860-08-25 - ut till Sköfde 1878
Son Per Adolf Hagberg, född i Varnhem 1863-02-24
Son Gustaf Linus, född i Varnhem 1865-05-01
Son Anders Petter, född i Varnhem 1870-07-23
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1875-06-05

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Nybygget under Backa

Kvarboende ägare;
Arbetaren Johan Alfred Pettersson
, f. Timmeled 1832-03-06
Hustrun Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18
Son Per Adolf Hagberg, född i Varnhem 1863-02-24 - dör här 1887
Son Gustaf Linus, född i Varnhem 1865-05-01 - ut till Lindärfva 12/11 1884
Son Anders Petter, född i Varnhem 1870-07-23 - ut till Göteborgs domkyrkoförsamling 1890
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1875-06-05
Son Karl Ture född i Varnhem 1883-09-03

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Nybygget under Backa

Kvarboende ägare;
Arbetaren Johan Alfred Pettersson
, f. Timmeled 1832-03-06 - dör här 2/12 1916
Hustrun Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1875-06-05 - står nu som sömmerska
Son Karl Ture, f. i Varnhem 1883-09-03, trädgårdsdräng - ut till Skärstad, Jönköping 1903

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Nybygget under Backa

Kvarboende ägare;

Änkan Maria Christina Larsdotter, född i Broddetorp 1836-02-18 - dör här 14/1 1934 (98 år gammal)
Dotter Anna Matilda, född i Varnhem 1875-06-05 - står nu som sömmerska
Son Karl Ture, f. i Varnhem 1883-09-03, trädgårdsdmästare - hem 1928 fr. N. Lundby - ut Istrum 2/12 1929

Nybygget friköps 1929 av änkan Maria enligt Ensittarlagen

Lagfartsdokument från Börje Nieroth, Jönköping Lagfartsdokument från Börje Nieroth, Jönköping

Maria Pettersson inlöser Nybygget 0,0244 hektar (244 m2) enligt lagen den 25 juni 1925 (revidering) om rätt i vissa fall för nyttjanderättsinnehavarare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område ("Ensittarlagen").

Karta från Börje Nieroth, Jönköping Karta från Börje Nieroth, Jönköping

Lite kort om Anna i Nybygget

Klippet är hämtat ur en sammanställning av Morgan Johansson,  ordförande i Eggby - Istrum - Öglunda Hembygdsförening

Ägare & Boende på Nybygget efter 1938 - Sveriges Befolkning

Nybygget 1:1
1940 + 1950 - t o m 1947
Ägaren  Anna Matilda
, född i Varnhem 1875-06-05 - sömmerska - flyttar till Storekullen 1958

Ny ägare 1958;

Fabriksarbetare Nils Georg Holger Kjällén, född i Varnhem 1915-01-21, ogift man
- flyttar till Sandhem 1967 (norrut utmed Öglundavägen)

Eventuellt någon släkting till Holger Kjällén som äger den under 1970-80 -talet.
 
Ny ägare 1989 - nu sommarstuga;
Hans Göran Gustav Anders Hökklo, född i Örgryte 1949 - med familj
I ett pantbrev anges ansökningsdag till 1989-06-07. Familjen köpte inom kort en annan stuga i Eggby.

Ny ägare 1991 - sommarstuga;
Börje Valter Nieroth, född i Skara 1948

Börje Nieroth; "När jag bytte innertak i rummet låg det en lapp under det spända taket där det stod ”Spänt taket med väv 27/11 1934 Hugo Falk”                         (Not; Hugo Falk var målare och spelman - bodde bl a i Kullen.)