F 12. Noltorp 1835 - ett nyhemman

Noltorp - ett nyhemman under Backa skapas 1836 på  tidigare Wäberga och främst Solbergas norra mark - avsöndras 1920

Karta 1829 över Solberga gård med underliggande torp och stugor

På karta 1829 över Solberga gård med alla sin torp, kan vi se att Nr 69 i nordväst kallas för Gemensamma Torpängen och här fanns då inget torp etablerat.

En del av denna mark använder sedan Backa 1836 när de skapar ett torp som de kallar Noltorp inför att de planerar att förvärva hela Solberga gård. Det köpet får ägaren till Backa, Kapten Wetterberg, lagfart på slutligen 1855. Då hade Backa redan alla Wäberga bys gårdar och marker.

Karta 1877 visar Nordtorpet som det då kallas

På kartan 1877 kan vi se Nordtorpet inritat i norr med samma anslutningsväg från Backa gård som då gick fram via Wäberga gårdsgata till Solberga gård, vilken revs 1869 och därför inte finns med på kartan med byggnader.

Noltorp etablerades 1835 av Torparen Johannes Wallberg, född i Säfvared 1791-04-10 med hustru och 6 barn.

Karta 1960 visar ett avstyckat Noltorps ägor i förhållande till dåvarande Backas Solberga-ägor

Solberga gamla ägor är utmärkta med rött, förutom Noltorp, som här har avstyckats från Backa gård 1920 till Noltorp 11.

Noltorp avsöndrat från backa 1920

Lägenheten Noltorp avsöndras 1920 från Backa gård.

Köpekontrakt Noltorp 1920 - Eliassons från Våmb av Billing

Boende i Noltorp i över 100 år enligt kyrkböckerna 1836 - 1938

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Ett Nyhemman - Noltorp under Backa

Nybyggare 1835;
Torparen Johannes Wallberg
, född i Säfvered 1791-04-10
Hustrun Cajsa Jonsdotter, född i Härlunda 1795-05-25
Dotter Sara, född i Härlunda 1819 03-06 - ut Härlunda 1836
Dotter Stina, född i Skara 1820-09-19
Sonen Sven, född i häggum 1825-03-29 - ut till Skara 1842
Sonen Lars Johan, född i Berg 1832-11-13
Dotter Maja Lisa, född i Varnhem 1835-04-04
Sonen Knut Gustaf, född i Varnhem 1838-12-27

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Noltorp under Backa

Kvarboende;
Torparen Johannes Wallberg
, född i Säfvered 1791-04-10
Hustrun Cajsa Jonsdotter, född i Härlunda 1795-05-25 - dör nu här
Dotter Sara, född i Härlunda 1819 03-06 - hem igen
Dotter Stina, född i Skara 1820-09-19
Sonen Lars Johan, född i Berg 1832-11-13 - ut till Skara 1849
Dotter Maja Lisa, född i Varnhem 1835-04-04
Sonen Knut Gustaf, född i Varnhem 1838-12-27

Dräng Olaus Jansson Strömberg, född i Varnhem 1822-01-02 - in 1849 från Dikartorp - ut Treskerna 1850
Dräng Lars Johan Johansson, född iBerg 1832-11-13 - in 1850 från Skara

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Noltorp under Backa

Kvarboende;
Torparen Johannes Wallberg
, född i Säfvered 1791-04-10
2:a hustrun Inga Cajsa Jonsdotter, född i Synnerby 1815-01-17 - in 1855 från Synnerby
hans dotter Sara, född i Härlunda 1819 03-06 - ut til Hjerstorp 1856
hans dotter Stina, född i Skara 1820-09-19
hans son Lars Johan, född i Berg 1832-11-13 - ut till Skara 1849 - in igen - ut till Ransberg 1857
hans dotter Maja Lisa, född i Varnhem 1835-04-04 - ut till Jönköping 1855
hans son Knut Gustaf, född i Varnhem 1838-12-27 - ut till Skara 1857

Dräng Lars Johannes Larsson, född i Varnhem 1832-11-29 - in 1856 - ut 1859
Dräng Johannes Jonsson, född i Synnerby 1819 - in 1860 från Medelplana

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Noltorp under Backa

Kvarboende;
Torparen Johannes Wallberg
, född i Säfvered 1791-04-10
2:a hustrun Inga Cajsa Jonsdotter, född i Synnerby 1815-01-17 - in 1855 från Synnerby
hans dotter Stina, född i Skara 1820-09-19 not: fånig och bräcklig
- familjen flyttar ut inhyses till Solberga Nyttorp 1867
Dräng Johannes Jonsson, född i Synnerby 1819 - ut 1865

Ny torpare in 1867;
Mannen Johannes Pehrsson Kyrk
, född i Varnhem 1822-11-04
Hustrun Maja Lisa Johansdotter, född i Kyrkefalla 1825-11-07
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1858-11-19
Sonen Johan August, född i Varnhem 1867-03-21
- in 1867 från Stenstorp under Ledsgården

Dräng Johannes Pehrsson, född i Wing 1850-08-26 - in 1867 - ut till Lundby 1869
Pigan Johanna Henriksdotter, född i Varnhem 1847-07-05 - in 1867 - ut till Skara 1869

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Noltorp under Backa

Kvarboende;

Mannen Johannes Pehrsson Kyrk, född i Varnhem 1822-11-04
Hustrun Maja Lisa Johansdotter, född i Kyrkefalla 1825-11-07
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1858-11-19 - ut till Kyrketorp 1879
Sonen Johan August, född i Varnhem 1867-03-21

Tjänstefolk;
Dräng Per August Andersson, född i Varnhem 1857-01-14 - in 1879
Pigan Matilda Henriksdotter, född i Varnhem 1862-07-27 - in 1879
Skomakargesäll/dräng August Malmqvist, född i Varnhem 1844-08-02 - in 1869 - ut Jönköping 1871
Dräng Adolf Johansson Tjäder, född i Berg 1852-02-21 - in 1871 fr Ekby - ut till Berg 1872
Dräng August Andersson, född i Varnhem 1847-12-20 - ut 1874
Dräng Carl August Larsson, född i Varnhem 1851-08-01 - in 1873 - ut till Sköfde 1874
Dräng Karl Johan Andersson, född i Larfv 1852-05-21 - in 1874 från Öfvertorp - ut 1876
Dräng August Andersson, född i Skarke 1854-03-02 - in 1876 från Lundby - ut till Arboga 1877
Dräng Karl August Persson, född i Varnhem 1859-05-24 - ut 1878
Dräng Anders Gustaf Käck, född i Wing 1855-02-02 - in 1878 - ut 1879

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Noltorp under Backa

Kvarboende;

Mannen Johannes Pehrsson Kyrk, född i Varnhem 1822-11-04
Hustrun Maja Lisa Johansdotter, född i Kyrkefalla 1825-11-07
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1858-11-19 - in 182 från Sköfde - gifter sig här 1883
Sonen Johan August, född i Varnhem 1867-03-21 - ut 1890
-
makarna flyttar ut  till Smedstorp 1890

Gift dräng Anders Gustaf Falk
, född i Wing 1855-02-02 - in 1883 från Wing, gift 16/11 1883
Dottern/hustrun Anna Charlotta Kyrk,  född i Warnhem 1858-11-19
Son Carl August, född i Warnhem 1884-11-14

Ny boende 1890; Soldat n:66 vid Wästgöta regemente 
Torparen Carl Gustaf Linder, född i N Wing 1845-09-01
Hustrun Maria Helena Andersdotter, född i Warola 1840-03-13
Son Carl Ludwig, född i Warnhem 1875-08-27
- familjen flyttar ut till Eggby 1896

Tjänstefolk;
Dräng Oscar Roth, född i Warnhem 1866-09-29 - in 1891 - ut till Sköfde 1893
Dräng Johan Henrik Andersson, född i Warnhem 1865-11-10 - in 1886  - ut till Eggby 1887
Pigan Charlotta Marberg, född i Sn Åsaka 1854-11-19 - in 1886 från Öglunda - ut till Skara  1887
Pigan Charlotta Kristina Karlsdotter, född i Warnhem 1864-09-27 - in 1881 från Wing - ut 1882
Dräng Carl August Andersson, född i Warnhem 1857-01-14 - ut till Nord Amerika 31/3 1882
Dräng Frans Löfgren, f. Warnhem 1863-07-21 - in 1882 fr. Granbacken - ut Gröngatan 1883
Dräng Anders Gustaf Johansson, född i Lerdala 1866-08-14 - in 1887 från Lerdala - ut dit 1888
Pigan Elin Sofia Sjöman, född i Berg 1870-01-02 - in 1887 från Berg - ut till Kyrketorp 1890

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Noltorp under Backa

Boende;

Skräddaren Lars Petter Kjellman, född i Varnhem 1825-08-10, enkman 1893 - dör här 1896

Ny brukare;
Torparen August Jonsson
, född i Varnhem 1862-12-08 in 1896 med familj, gift 1889
Hustrun Maria Charlotta Kjellman, född Eggby 1863-10-20
Dotter Eva Matilda, född i Varnhem 1890-01-04
Dotter Sigrid Elisabet, född i Varnhem 1896-02-08
Dotter Ester Natalia, född i Varnhem 1897-12-13
Son Karl Rudolf, född i Varnhem 1899-11-15 - dör här 25/1 1900
Son Karl August, född i Varnhem 1901-06-03
Dotter Elsa Maria, född i Varnhem 1902-08-23
Son Nils Rudolf, född i Varnhem 1905-07-31
- familjen flyttar till Eggby 1906
Brodern Knut Bernhard Jonssn, född i Varnhem 1883-11-08 - flyttar ut till Eggby 1900

Ny brukare;

Statdräng Fredrik Östholm, född i Skallmeja 1867-12-05, gift 1890 in med familj 1906 från Sventorp
Hustrun Emma Kristina Jonsson, född i Hofby född 1865-10-08
Son Ernst Natanael, född i Skara stad 1895-11-08
Son Oskar Fredrik, född i Hasslösa 1898-11-27
Dotter Edit Serafia, född i Hasslösa 1902-06-18
Son Karl Birger Adolf, född i Sventorp 1906-10-29
Son Nils George, född i Sventorp 1908-08-10
- familjen flyttar ut till Istrum 1909

Ny brukare;
Statdräng/torpare Viktor Verner Gustafsson Ekman, född i Säter 1880-06-28 - in 1910 från Berg
Hustrun Anna Fredrika Karlsson, född i Odensåker 1882-09-26, gift 12/4 1906
Son Bertil Vilmer, född i Säter 1906-03-09
Son Nils Ragnar, född i Mariestad 1907-10-01
Son Karl Gustaf Verner, född i Varnhem 1910-06-25
- familjen flyttar till Sköfde landsförsamling 1913

Nu säljs Noltorp
Nya ägare;
Bröderna Erik Oskar Eliasson, född i Våmb 1879-10-06 - in 1920  från Brunflo 
Brodern Karl Fredrik Eliasson, född i Våmb 1870-01-21 - in 1920 från Brunflo
Hushållerskan systern Anna Kristina Eliasson, född i Våmb 1874-03-01 - in 1920 från Våmb

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Noltorp under Backa


Kvarboende ägare;
Bröderna Erik Oskar Eliasson, född i Våmb 1879-10-06 
Brodern Karl Fredrik Eliasson, född i Våmb 1870-01-21  - dör här nu 1934
Hushållerskan/systern Anna Kristina Eliasson, född i Våmb 1874-03-01
Brodern Anders Emmanuel Bernhard Eliasson, stenhuggare, född i Våmb 1877-05-14 - in från Våmb 1925

In flyttar 1931;
Statkarlen Karl Erik Karlsson, född i Blacksta, 1878-10-16 - in 1931 från Fröjered med familj
Hustrun Maria Kristina Andersson, född i Ripsa 1886-03-01, gift 1908
Son Gustaf Evert, född i Bärbo 1918-06-18
Son Edvard Viktor, född i Bärbo 1923-03-17
- familjen flyttar ut till N. Kyrketorp 1935