F 10. Kleven 1814 - Grönhagen under Backa

Kleven 1814 -> Grönhagen torp under Backa -> Grönhagen 1:1 friköpt 1918

Grönhagen lever kvar - foto 2010

Foton från Verna Anderssons samling
Foton från Verna Anderssons samling

Grönhagen 1920

Backa tilldelas skiften i Billingeliderna 1803

Området för gårdarna i Varnhems församling vid skiftet  av Billingeliderna från Kronoparken Billingen. 1794 års karta. Backa gårds andel utmärkt med rött. I den östra delen av skifte V. kom torpet först kallat Kleven - sedan Grönhagen till.


Då fanns här inom området inritat Wästorps hemman eller Svedjan (senare Svea), Solberga Gård, de båda Mellomgårdarna i Wäberga by och Backa Gård. De två största gårdarna inom området var Solberga Gård (numera helt borta) och Wästorps hemman (Svea). Backa gård utgjorde ännu vid sekelskiftet 1800 bara ett 1/2 mantal.                                                                                      (Kartan vänd ett halvt varv för att få Norr mer rakt upp i bilden.)

 
Skiftena i nummerordning från norr;
Wäberga by
I.     Solberga 1 mantal
II.    Wäberga Nohlgården 1 mantal
III.  Wäberga Håkansgården eller Moragården 1 mantal
IV.   Backa 1/2 mantal (Väster om Tobakslyckan - Tobakslyckan ingick redan under Backa)
V.    Backa 1/2 mantal (Öster och väster om Fagerdamm och norr om bäcken)  
VI.   Wässtorp eller Svedjan 1/4 mantal (Mellan Brokjärret och No 129)

Skarke by:
VII.    Dunagården 1 mantal
VIII.   Skräddaregården 1 mantal
IX.      Mellomgården 1 mantal
X.        Ledsgården 1 mantal
XI.      Tomten 1 mantal
XII.     Tåbo  3/4 mantal  
XIII.   Kyrkebo 1/4 mantal (Kyrkebo och Tåbo räknas tillhopa)
XIV.    Prästegården  1 mantal
XV.     Ängerås  1 mantal
XVI.    Uppsala  1/4 mantal
XVII.   Nygård 1 mantal
...............................................,,
XVIII.  Ivarstorp 1/4 mantal
XIX.    Speckatorp 1/4 mantal

På Verna Anderssons karta kan vi se Grönhagen på ett skifte under Backa alldeles i nordöst av området för 1803 års skiften i Billingeliderna.

Karta 1960 visar torpet Grönhagens placering

1960 års karta med "Skarkegårdarnas skiften, Backa och f.d. Väberga-området" - skiften med boplatser tillhörde ursprungligen Skarke by's gårdar samt Backa gård (med underliggande f.d. Väberga by) och några från Backa friköpta fastigheter.

Torpet Grönhagen inringat på kartan med rött.

I husförhörslängden 1800 - 1815 ser vi de första boende i vad som först kallas Klefven under Backa år 1814

I husförhörslängden 1800-1815 ser man att Backa hade bråttom att etablera ett torp uppe mot Billingens klevområde efter tilldelningen från Billingeliderna av Kronan, som man kom att kalla Klefven* de första åren, sedan Klefven eller Grönhagen och därefter endast Grönhagen. Den som kom att bygga det och flytta in 1814 blev Anders Svensson från Qvarntorpet i Solberga med sin hustru.

* Klev = brant backe eller klippa - fornsvenska; klēf - klif, klef, (brant) klippa, anglosaxiska clif, klippa
   (engelska cliff), av urgermanska *kliƀa-; besläktat med klippa. 

Kleven kallas ett område norr om Ännebäcken i nuvarande Ljungstorp sedan länge och där har ett stort antal torp och stugor namn med ordet Klev. 'Kleven under Svarfvarebacken', 'Kleven under Dyngesäter', 'Kleven under Gruvesäter' och så vidare. Grönhagen ligger ännu mer norr i detta Klevområde ovanför Gruvesäters Klev och nedanför det som utgör diabasbrantbasen mot Billingens toppskikt.

Klefven ändrar namn till Klefven eller Grönhagen efter 1815

Redan till nästa husförhörslängd 1815- 1836 ändras namnet till Grönhagen. Troligen döpt av Anders och hans hustru. Därefter kallas det Klefven eller Grönhagen. Fram mot mitten av 1800-talet kallas det enbart Grönhagen.

Berättelse om Lars och Kristina Gustafsson som bor på Grönhagen 1868 - 1892 (i 24 år)

Torpet Grönhagen ca 1920. Foto förmedlat från Mats Green, 2017. Här har taket fått tegel ovanpå spåntaket och nymurad skorsten. Torpet Grönhagen ca 1920. Foto förmedlat från Mats Green, 2017. Här har taket fått tegel ovanpå spåntaket och nymurad skorsten.

Ur berättelse av Mats Green 


Dotterdotterdottersonen till Lars och Kristina Gustafsson är Mats Green - han startar sin berättelse i Grönhagen med början 1875. Då hade Lars och Kristina bott här sedan giftermålet 1868.

"Det är mitt i vintern och kallt denna lördag 1875. Pappa Lars eldar för fullt i vedspisen medan det är full uppståndelse i det lilla torpet Grönhagen i Ljungstorp. Uppståndelsen beror på att Kristina som är mor i huset håller på att föda sitt femte barn.

Barnen Christina 6 år och min mormor Anna-Lisa som är 5 år tycker det är mycket spännande att få ett litet syskon. Barnen har hört att de haft två storebröder som hette Per-August och Per-Gustaf som bägge dött i unga år. Per- August skulle vara tio år idag, men dog när han var två år gammal 1867. Den andra brodern Per-Gustaf dog nyfödd för fem år sedan alltså år 1870.

När tillökningen denna januaridag blir en pojke så blir familjen Gustafsson därför extra glada. Den lilla pojken ska heta Gustaf Laurentsius och med tiden kommer Gustaf att ha totalt 9 syskon men endast 5 av syskonen överlever barndomen.

Gustaf tillsammans med sina fem systrar samt mor och far bor i det lilla torpet Grönhagen som bara har ett rum och kök."

Du kan läsa hela berättelsen om familjen med många foton genom att klicka här: 
Familjen Gustafsson med Höka-Gustaf

Lars Gustafsson och Sofia Christina Petersson 1901. Foto Verna Anderssons samling
Lars Gustafsson och Sofia Christina Petersson 1901. Foto Verna Anderssons samling
Paret Lars & Kristina Gustafsson - foto ur Verna Anderssons samling Paret Lars & Kristina Gustafsson - foto ur Verna Anderssons samling

FAKTARUTA

Formalia Hfl 1869-1880
AID: v17796.b166.s157 + v17797.b247.s239
Under Wäberga Rote, Backa, Grönhagen;

Torparen Lars Gustafsson (trumslagare), född i Varnhem 1843-03-15 med
Hustrun Christina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27 samt barnen;
Christina Fredrika, f, i Sköfde 1869-01-27
Anna Lisa, född i Varnhem 1872-01-25
Gustaf Laurentius, Varnhem 1875-01-09
Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09
Karolina Emelia, f. i Varnhem 1880-01-10
 
**************************************************
De får senare barnen;
Karl Edward, född i Varnhem 1882-09-01
Elin Maria, född i Varnhem 1883-11-16
Ida Viktoria, född i Varnhem 1887-03-11

De hade också barnen;
Per August f. 1865 - död 1867 (hennes oäkta)
Per Gustaf, f. 1871-01-31 - död 1871-02-01
***************************************************
Lars bakgrund;
Lars föräldrar bor på Qvarntorpet under Solberga, när Lars föds 15 mars 1843. De hette Gustaf Andersson & Anna Larsdotter. Familjen flyttar året därpå som inhyses till backstugan Gröneberg, där fadern dog 8/11 1850. Änkan bor kvar i Gröneberg med barnen tills hon dör den 15/1 1859. Då flyttar barnen ut till olika ställen och Lars kommer som dräng och Trumslagare till Ledsgården.

1865 skrivs Lars under Stentomten. Han tar ut betyg till äktenskap i Sköfde 29/10 1868 och flyttar in i Grönhagen dit hans hustru kommer 1869. Deras första barn Christina Fredrika hade då fötts 1869-01-27 i Sköfde.
****************************************************************************************************
Kristinas bakgrund;                                                                                                                              
(AID; v25337.b136.s246)
Kristinas föräldrar bor i Ingvaldstorps backstuga, Sörgården, Horsås, Sköfde, när Christina Sofia föds den 27 augusti 1840. De hette Petter Magnusson, född 1789 (!) och Stina Larsdotter, född 1807. Fadern var då omgift med en 18 yngre hustru. De flyttade året därefter, 1841, till Ännagården under Käpplunda Rote, Skövde. Kristina var då enda hemmavarandebarnet i familjen. De flyttade runt i socknen som inhyses. De finns bla samma år, 1841, som inhyses i Nohlgården, Horsås. Fadern dog den 24/6 1842. Kristina flyttade 1846 med sin mor som inhyses till ett torp under Per Andersgården, Käpplunda Rote, som faderns bror brukade. Kristina flyttade ut till Skänninge 1857, nu 17-18 år gammal och sedan tillbaka till modern 1858.

1858 och 10-talet år framöver bor de som inhyses vid Sjöbacka, Per Andersgården, Käpplunda och där föder Kristina den oäkta sonen Per August, född 1865-03-18, vilken dör redan 7/12 1867. Modern Stina dör här året innan den 9/4 1866. Det är lysning Nr 7 under 1868. 1869-01-27 föds dottern Christina Fredrika och mor och dotter flyttar till Grönhagen Varnhem 1869, gift med Lars Gustafsson.
****************************************************************************************************
Sonen Karl Edward, född i Varnhem 1882-09-01 - dör 1882-10-21
Dottern Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09 - dör 1886-04-14
Christina Sofia sätter totalt 10 barn till världen, varav 5 överlever  barndomen.

Familjen köper Djäknekrogen 1892 och flyttar dit. 1892-11-11 lämnar Gustaf Laurentius föräldrahemmet för att bli dräng i Trädgården Klostret, där han stannar 1 år. Se berättelsen!

****************************************************************************************************
Ur Billingen längsen 1995 skriver Verna och Frida Johansson berättar;
"Grönhagen som ligger en liten bit bortom Nytorp, hade torparen Lars Gustafsson och hustrun Kristina Sofia Pehrsdotter åtta barn. Fyra av dem utvandrade till Salt Lake City i Utah. De var medlemmar av momonkyrkan där. Dottern Emilia gifte sig där med Johannes (John) Ericsson och de vigdes i Templet i Salt Lake City. De skaffade sig en hönsfarm, som Emilia skötte till största delen eftersom Johannes långa tider var utsänd på missionsarbete i Sverige. Johannes dog 1948, men Emilia blev över hundra år gammal, född 10 januari 1880, död 13 december 1980. Hon glömde inte sitt svenska språk och sin skaraborgska dialekt. 1979 blev hon uppmärksammad där som den äldsta "Western American Swedish immigrant". Och på sin 100-årsdag, 1980, uppvaktades hon som den äldsta medlemmen i svenska mormonkykrna i Salt Lake City. 

Grönhagen friköptes på 1920-talet. Gustav Wester med familj bodde här som jag minns på 50-talet. Han efterträdde sina föräldrar som kom hit från Fagerdalen. Därefter blev Grönhagen sommartorp.
"
 

Koncentrerade fakta sammanställda av Kent Friman, 2017

1918 köps torpet Grönhagen fritt från Backa av Johan Albert Karlsson

Mannen Johan Albert Carlsson, född i Björketorp, Älvsborgs län 1885-08-29  flyttar in med familj 1917 från Larf. Han har då just gift sig  1914 med
Hustrun Bernhardina Eugenia Sofia Nilsson, född i Dannicke, Älvsborgs län 1893-04-16

Barnen;
Dotter Svea Sofie Gunilla, född i Larf, 1914-10-30
Dotter Valborg Linnéa, född i Dannicke 1916-05-29
Dotter Ragnhild Elisabet, född i Varnhem 1917-08-22
Dotter Astrid Josefina, född i Varnhem 1919-05-05
Son Johan Verner, född i Varnhem 1921-08-17
Son Axel Harry, född i Varnhem 1923-03-17
Son Karl Albert Conny, född i Varnhem 1925-10-04
Dotter Margit Isabella, född i Varnhem 1929-02-07

Fosterbarn Knut Oscar Olsson, född i Sköfde 1911-01-13

Huvuddelen av familjen lämnar Grönhagen 1931 för att flytta till Borås - övriga barn hade lämnat tidigare.
Se samtliga boende på Grönhagen i kyrkböckerna nedan!På kartan kan man se torpets forna icke formella hägnadsgräns, som var något större än den avsöndring som nu gjordes 1918.

Johan Albert renoverar Grönhagen - färdigt 1920

Torpet Grönhagen ca 1920. Foto förmedlat från Mats Green, 2017. Här har taket fått tegel ovanpå spåntaket och nymurad skorsten. Torpet Grönhagen ca 1920. Foto förmedlat från Mats Green, 2017. Här har taket fått tegel ovanpå spåntaket och nymurad skorsten.

Ask vid grinden in till Grönhagen fotograferad 1933

Asken vid Grönhagen planterad av  brodern Carl, när Gustav Hagström köpte Nytorp 1920 . Han planterade också två askar vid Nytorp.

Karl Johan Wester med hustrun Ellen köper Grönhagen 1932

1932 flyttar jordbruksarbetaren Karl Johan Wester in på Grönhagen från Fagerdalen med hustru och barn.

Några bilder från livet i Grönhagen 1930-tal

Foto från Verna Anderssons samling Foto från Verna Anderssons samling


Mannen Karl Johan Wester, född i Sjogerstad 1876-05-25
Hustrun Ellen Alfrida f. Lindberg, född i Skövde landsförsamling 1884-11-04 - gifta 1908
Dotter Matilda Linnéa Kristina, född i Dala 1916-09-11
Son Karl Erik Harald, född i Varnhem 1921-08-06 
  

Gift son 1939 Gustav Adolf Wester, född 1907-09-11
Hustrun Astrid Kristina Elisabet Wester f Skoglöf, född 1908-04-30
Son Börje Gustav Wester, född 1945-02-03


Formalia;
Karl Johan Wester, död i Grönhagen 7/10 1940
Ellen Alfrida Wester, död i Grönhagen 30/3 1950

Sonen Harald drar kroken och hans far Karl Johan håller i. Kupar potatis och betor. 1930-tal. Foto från Verna Anderssons samling
Sonen Harald drar kroken och hans far Karl Johan håller i. Kupar potatis och betor. 1930-tal. Foto från Verna Anderssons samling
Syskonen Stina och Harald Wester med lånade hästar från Backa. Foto från Verna Anderssons samling
Syskonen Stina och Harald Wester med lånade hästar från Backa. Foto från Verna Anderssons samling
Karl Johan Wester med Hjärtros. Foto från Verna Anderssons samling
Karl Johan Wester med Hjärtros. Foto från Verna Anderssons samling
Karl Johan Wester med lien. Foto från Verna Anderssons samling
Karl Johan Wester med lien. Foto från Verna Anderssons samling
Harald och brodern Gustav Wester, svågern David Johansson o Ekblad från Våmb. Foto från Verna Anderssons samling
Harald och brodern Gustav Wester, svågern David Johansson o Ekblad från Våmb. Foto från Verna Anderssons samling
Makarna Wester i vila. Foto från Verna Anderssons samling
Makarna Wester i vila. Foto från Verna Anderssons samling

Ur Sveriges befolkning Grönhagen
1940

Modern Ellen Alfrida Wester, född 1884-11-04 - dör här 1950
Sonen Karl Erik Harald Wester, född 1921-08-06 (gift 1954 - död i Falköping 2009)
- in till Gärdhem med familj 1957 som banarbetare

1950
Gift son 1939 Gustav Adolf Wester, född 1907-09-11
Hustrun Astrid Kristina Elisabet Wester f Skoglöf, född 1908-04-30
Son Börje Gustav Wester, född 1945-02-03
- familjen flyttade till Dalhem, Varnhem (hyresgäster hos Frimans) 1955

Samtliga boende i Grönhagen 1814 - 1938 enligt kykrböckerna

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Klefven


Nybyggare 1814;
Torparen Anders Svensson, född i Varnhem 1777-08-19 - in 1814 från Qvarntorpet
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Lundby 1779-09-15

Varnhem AI:5 1815 - 1836
Klefven eller Grönhagen


Kvarboende;
Torparen Anders Svensson, född i Varnhem 1777-08-19
Hustrun Cajsa Pehrsdotter, född i Lundby 1779-09-15
- makarna flyttar ut 1825

Hennes syster enkan Inga Pehrsdotter, f.Varnhem 1790-08-12 - in 1815 inhyses Wäberga - ut  Tomten 1816

Ny torpare 1825;
Mannen Lars Eliasson, född i Husaby 1795-11-20 - in  1825 med familj från Strömshagen
Hustrun Lena Pehrsdotter, född Varnhem 1797-12-26
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1825-07-28
Son Pehr Johan, född i Varnhem 1828-08-13 - dör här 1829
Son Johannes, född i Varnhem 1830-01-20
- familjen flyttar ut till Strömshagen, Tomten, Skarke 1832

Ny torpare 1832;
Mannen Petter Jonsson
, född i Kyrkefalla 1775 - in 1833 med familj
Hustrun Stina Andersdotter, född i Varnhem 1787-04-26
Dotter Inga Maja, född i varnhem 1819-03-04
Son Anders, född i Varnhem 1822-03-25
Son Johannes, född i Varnhem 1826-07-15
Son Pehr, född i Varnhem 1831-01-30
- familjen flyttar ut 1833

Ny torpare 1833;

Mannen Johannes Hansson, född i Sköfde 1808- 11-18 - in 1833 från Fiskaregården
Hustrun Maja Torstensdotter, född i Sköfde 1807-05-06  - in 1833 från Sköfde
Son Pehr Alfred, född 1833-09-08

Varnhem AI:6 1836 - 1846
Klefven eller Grönhagen


Kvarboende torpare;
Mannen Johannes Hansson, född i Sköfde 1808- 11-18 
Hustrun Maja Torstensdotter, född i Sköfde 1807-05-06
Son Pehr Alfred, född 1833-09-08
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1837-01-30
- familjen flyttar ut 1838

Ny torpare 1838;
Mannen Anders Jonsson
, född i Häggum 1810-09-21 - in 1838 med familj
Hustrun Lena Abrahamsson, född i Slöta 1809-02-09
Son Jonas, född i Varnhem 1837-01-18
Son Johannes, född i Varnhem 1839-11-10
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-16
Son August född i Varnhem 1844-11-02

Inhyses;
Mannen Jonas Olofsson, född i Broddetorp 1767-07-27
Hustrun Stina Svensson, född i Varnhem 1771-01-11

Varnhem AI:7 1846 -1859
Grönhagen


Kvarboende torpare;
Mannen Anders Jonsson, född i Häggum 1810-09-21
Hustrun Lena Abrahamsson, född i Slöta 1809-02-09
Son Jonas, född i Varnhem 1837-01-18
Son Johannes, född i Varnhem 1839-11-10
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-16
Son August född i Varnhem 1844-11-02
- familjen flyttar ut till Fagerdalen 1848

Inhyses (vid socknens slut) 1848;
Anders Carlsson, född i Wing 1809-09-05 - in 1848 från Backa - dör här 1852
Enkan Maria Greta Kling Jonsdotter, född 1812-08-15 - in 1848 från Lilla Gatan
Son Carl, född 1839-08-22
Dotter Augusta, född 1842-1-03
Dotter Johanna, född 1848-06-04
- familjen flyttar ut till Gröneberg 1852

Ny torpare 1852;
Mannen Anders Andersson, född i varnhem 1810-09-28 - in 1852 från Tobakslyckan
Hustrun Cajsa Maria Pettesdotter, född i Sk Åsaka 1810-06-06
Son Johan, född i Sk Åsaka 1837-07-28
Son Svante, född i Sk Åsaka 1842-02-23
Dotter Greta Charlotta, född i Varnhem 1841-01-12
Fosterdotter Britta Maria Svensdotter, född i Varnhem 1841-01-12 - in 1852 från Nytorp - ut Tåbo 1854

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Grönhagen


Kvarboende torpare;
Mannen Anders Andersson, född i varnhem 1810-09-28 
Hustrun Cajsa Maria Pettesdotter, född i Sk Åsaka 1810-06-06
Son Johan, född i Sk Åsaka 1837-07-28
Son Svante, född i Sk Åsaka 1842-02-23
Dotter Greta Charlotta, född i Varnhem 1841-01-12
- familjen flyttar ut 1854
Fosterdotter Britta Maria Svensdotter, född i Varnhem 1841-01-12 - in 1852 från Nytorp - ut Tåbo 1854

Ny torpare 1854;
Mannen Johannes Jonsson
, född i Varnhem 1803-09-22 - in 1854 från Strömshagen -dör här 1861
Hustrun/Inhyses Enkan Maria Svensdotter, född i Varnhem 1808-03-01
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1838-02-08 - flyttar ut 1857
Dotter Anna, född i Varnhem 1843-05-24 - flyttar ut 1859
Dotter Gustava, född i Varnhem 1848-10-23
Gift dotter Eva Margareta, född i Varnhem 1835-01-21 - in 1858 från Nääs - ut till Solberga 1861
Son Carl Johan, född i Varnhem 1861- 07-07

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Grönhagen


Ny torpare 1862;
Mannen Anders Petter Larsson, född i Varnhem 1837-02-10 - dör här 1868
Hustrun/Inhyses Enkan Helena Pettersdotter
, född i Varnhem 1831 - Not; bräcklig
Dotter Anna Charlotta, född i Varnhem 1850-01-22
Dotter maja Greta, född i Varnhem 1860-08-30
Dotter Eva Christina, född i Varnhem 1864-11-05

Ny torpare 1868;
Trumslagaren Lars Gustafsson
, född i Varnhem 1843-08-15 - in 1868 nygift från Stentomten 
Hustrun Christina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27 - in 1869 från Sköfde
Dotter Christina Fredrika, född i Sköfde 1869-01-27

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Grönhagen


Kvarboende torpare;
Mannen Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843-08-15 
Hustrun Christina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27
Dotter Christina Fredrika, född i Sköfde 1869-01-27
Dotter Anna Lisa, född i Varnhem 1872-01-25
Son Gustaf Laurentsius, född i Varnhem 1875-01-09
Dotter Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09
Dotter Karolina Emilia, född i Varnhem 1880-01-10

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Grönhagen


Kvarboende torpare;
Mannen Lars Gustafsson, född i Varnhem 1843-08-15 
Hustrun Christina Sofia Pettersdotter, född i Sköfde 1840-08-27
Dotter Christina Fredrika, född i Sköfde 1869-01-27 - ut till Sköfde 1886
Dotter Anna Lisa, född i Varnhem 1872-01-25 - ut till Sköfde 1889
Son Gustaf Laurentsius, född i Varnhem 1875-01-09 - ut 1892
Dotter Ida Matilda, född i Varnhem 1877-06-09 - dör här 1886
Dotter Karolina Emilia, född i Varnhem 1880-01-10
Son Karl Edward, född i Varnhem 1882-09-01 - dör här 1882
Dotter Elin Maria, född i Varnhem 1883-11-16
Dotter Ida Viktoria, född i Varnhem 1887-03-11
- familjen flyttar ut till Djeknekrogen 1892

Ny torpare 1892;
Mannen Sven Johan Svensson
. född i Sventorp 1859-01-21 - in 1892 från Wåmb med familj
Hustrun Kajsa Lisa Andersdotter, född i Sventorp 1842-09-05
Son Johan Robert, född i Wåmb 1880-10-19
Son Carl August, född i Wåmb 1884-02-15
Son Sven Fredrik, född i Wåmb 1886-07-15
Son Gustaf Rickard, född i Wämb 1875-08-05 - in 1893

1903-02-04 Grönhagen Skaraborgs läns tidning - framtaget av Margareta Dahlin, forskargruppen 1903-02-04 Grönhagen Skaraborgs läns tidning - framtaget av Margareta Dahlin, forskargruppen

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Grönhagen - säljs  1917 - avsöndras 1918


Kvarboende torpare;
Mannen Sven Johan Svensson. född i Sventorp 1859-01-21 - in 1892 fr. Wåmb m. familj
Hustrun Kajsa Lisa Andersdotter, född i Sventorp 1842-09-05Son Johan Robert Svensson, född i Wåmb 1880-10-19 - gårdfarihandlare
Son Carl August, född i Wåmb 1884-02-15 - ut Forsby 1901 - åter hem 1903 - ut 1904
Son Sven Fredrik, född i Wåmb 1886-07-15 - ut 1903
Son Gustaf Rickard, född i Wämb 1875-08-05 - in 1893 - ut Sjogerstad 1896 - åter 1898 - ut Gellivare 1899
- övriga familjen flyttar ut 1904

Siste torparfamiljen som bor i Grönhagen. Därefter följer en rad olika tjänstefamiljer under Backa, som redan finns i förteckningen över Backas tjänstefolk på Alla boende på Backa

Nyinflyttad ägare 1917;
Mannen Johan Albert Carlsson, född i Björketorp, Älvsborgs län 1885-08-29 - in m. familj 1917 från Larf
Hustrun Bernhardina Eugenia Sofia Nilsson, född i Dannicke, Älvsborgs län 1893-04-16, gift 1914
Dotter Svea Sofie Gunilla, född i Larf, 1914-10-30
Dotter Valborg Linnéa, född i Dannicke 1916-05-29
Dotter Ragnhild Elisabet, född i Varnhem 1917-08-22
Dotter Astrid Josefina, född i Varnhem 1919-05-05
Son Johan Verner, född i Varnhem 1921-08-17

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Grönhagen nu självständig lägenhet


Kvarboende ägare;
Mannen Johan Albert Carlsson, född i Björketorp, Älvsborgs län 1885-08-29 - in m. familj 1917 från Larf
Hustrun Bernhardina Eugenia Sofia Nilsson, född i Dannicke, Älvsborgs län 1893-04-16, gift 1914
Dotter Svea Sofie Gunilla, född i Larf, 1914-10-30
Dotter Valborg Linnéa, f. Dannicke 1916-05-29 - ut Dannicke Älvsb. län 1923 - hem 1925 - ut N Vånga 1929
Dotter Ragnhild Elisabet, född i Varnhem 1917-08-22 
Dotter Astrid Josefina, född i Varnhem 1919-05-05
Son Johan Verner, född i Varnhem 1921-08-17
Son Axel Harry, född i Varnhem 1923-03-17
Son Karl Albert Conny, född i Varnhem 1925-10-04
Dotter Margit Isabella, född i Varnhem 1929-02-07
- familjen flyttar ut till Borås 1931

Nya ägare 1932;

Mannen Karl Johan Wester, född i Sjogerstad - in 1932 med familj 
Hustrun Ellen Alfrida Lindberg, född i Skövde 1884-11-04 - gift 1908
Dotter Matilda Linnea Kristina, född i Dala 1916-09-11 - ut till Skövde 1935
Son Karl Erik Harald, född i Varnhem 1921-08-06

Se forts ur befolkningsregistret ovan!