F. 10 Fagerdalen/Skygget under Backa 1810

Fagerdalen byggs 1810 på Backas tilldelade skifte i Billingeliderna 1803 - avstyckat 1929 till Fagerdalen 1:1 -> nu Backa 4:4 -> idag med adress Fagerdalen 2

Fagerdalen inritad på karta 1877 som Skygget

Fagerdalen har också kallats 'Skygget' - så det namnet har fastnat på kartan 1877. Här utmärkt med namn i rött. Nämns första gången i husförhörslängd 1810, då som Fagerdalen

Korta glimtar från Fagerdalen

Karl & Lotta Grann i Fagerdalen 1896 - 1913 - tidigare boende i Strömshagen och Porten
Karl var son till Soldat Jonas Grann i soldattorp Nr 326 (Fallet) mellan 1840 - 1846

Verna skriver i Billinge Längesen nr 3, 1995;
"Karl och Lotta Grann bodde i Fagerdalen. "Han va' en präkti' gammel gubbe som di hade som ordningsman eller va' ja' sa kalla't, på Backa", säger Frida. En liten "korter å stadi' karl". De hade två söner, Konrad och Sven. Lotta och Karl var i sin krafts dagar då Frida var liten.

" En fick ju aldri' nå't", säger Frida. "Inget hade en å köpa för. Tänk om barnen idag ett enda litet tag fick leva så som vi levde! Men kunde ja' tjäna nå't nån gång, så spara ja'. Vi feck hjälpa te å rensa rover. Då geck vi frå' den ene går'n te den andre. Då tjäna vi lite. Å då sa Karl Grann te mej: "Ta två rader Du Frida. Du ä så flinker i dina fingrar å hinner du ente mä, sa' jag hjälpa dej". Han va' så snäller, Karl Grann! Han va en snäller gammel gubbe. Sånt minns en hela livet!"

Ur Vernas anteckningar;

Brev; " Lotta bodde i ett litet torp, Fagerdalen. Bakom torpet fanns en fantastisk blomsteräng. Hon var ingen svampvän, för hon förargade sig över "di där uschle kakarellerna". Hennes son hette Sven Grann och var en fysiskt grov karl med präktig basröst."

Boende på Fagerdalen enligt kyrkböckerna 1810 -1938

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Fagerdalen

Nybyggare av torpet;

Torpare Jonas Olofsson, född i Broddetorp 1767-03-27, in med familj från Skygget* 1810
Hustru Stina Svensdotter, född i Varnhem 1771-01-11
Son Johannes, född i Skygget 1794-07-29 - av vådelig händelse (vid hästens träning) död 1813
Son Jonas, född i Skygget 1809-11-13
Son Anders, född i Skygget 1812-04-03 -  död 1813

* Detta Skygget är beläget vid Hemmanet Sten på Sörbillingen - se direktlänk här: www.ljungstorpshistoria.se, rubrik; A. 32 Skygget

Varnhem (R) AI:5 (1815-1836) Bild: 111 Sida: 107
Fagerdalen

Kvarboende torpare;
Mannen Jonas Olofsson
, född i Broddetorp 1767-03-27
Hustru Stina Svensdotter, född i Varnhem 1771-01-11
Son Jonas, född i Skygget 1809-11-13 -  ut till Prästgården 1826
Dotter Inga Maria, född i Varnhem 1817-07-26 - död 1826

Varnhem (R) AI:6 (1836 - 1846)
Fagerdalen

Kvarboende som inhyses;
Mannen Jonas Olofsson
, född i Broddetorp 1767-03-27
Hustru Stina Svensdotter, född i Varnhem 1771-01-11

Varnhem (R) AI:7 (1846-1859)
Fagerdalen

Nya inhyses;
Mannen Anders Jonsson
, född i Häggum 1810-10-21, in 1848 med familj från Grönhagen
Hustru Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-02
Son Jonas, född i Varnhem 1837-01-08
Son Johannes, född i Varnhem 1839-11-10
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-16
Son August, född i Varnhem 1844-11-02
Dotter Christina, född i Varnhem 1849-08-03 -  död 1849
Dotter Anna Christina, född i Varnhem 1851-01-17

Varnhem (R) AI:9 (1854-1862) Bild: 116 Sida: 107
Fagerdalen

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Jonsson
, född i Häggum 1810-10-21
Hustru Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-02
Son Jonas, född i Varnhem 1837-01-18, ut till Sandtorp 1852
Son Johannes, född i Varnhem 1839-11-10, ut till Öglunda 1856
Dotter Johanna, född i Varnhem 1841-12-16, ut till soldatboställe 326, 1861
Son August, född i Varnhem 1844-11-02
Dotter Anna Christina, född i Varnhem 1851-01-17 - död 1857-11-04

Varnhem AI:10 (1862-1869) 
Fagerdalen

Kvarboende;
Arbetskarlen Anders Jonsson
, född i Häggum 1810-10-21
Hustru Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-02
Son Jonas, född i Varnhem 1837-01-08, åter 1865 - ut till Skövde 1865
Son Johannes, född i Varnhem 1839-11-10, åter från Öglunda 1865 -  ut 1865
Son, Skomakaregesäll August Malmquist, f. Varnhem 1844-11-02 - flyttar ut -  in igen 1867 från Stockholm

Varnhem AI:11 (1869-1880) 
Fagerdalen

Kvarboende;

Arbetskarlen Anders Jonsson, född i Häggum 1810-10-21 -  dör här nu 1876
Hustru Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-02
Son, Skomakaregesäll August Malmquist, född i Varnhem 1844-11-02

Ny boende flyttar in 1876;
Skogvaktare August Malmquist, född i Varnhem 1844-11-02, in 1876 m familj från Jönköping
Hustru Hedvig Pettersson, född i Jönköping 1846-04-12
Hustruns oäkta barn före äktenskapet Karl Oskar Flodin, född i Jönköping 1866-11-08
Dotter Augusta Elisabet, född i Jönköping 1871-12-14
Dotter Ellen Maria, född i Jönköping 1874-04-12
Dotter Thyra Wilhelmina, född i Jönköping 1876-09-12
Dotter Amanda Charlotta, född i Varnhem 1878-10-10
Modern Lena Abrahamsdotter, född i Slöta 1809-02-02

Varnhem  AI:12 (1880-1895)

Kvarboende;
Skogvaktare August Malmquist
, född i Varnhem 1844-11-02,
Hustru Hedvig Pettersson, född i Jönköping 1846-04-12
Hustruns son före äktenskapet Karl Oskar Flodin, född i Jönköping 1866-11-03, ut till Skövde 1883
Dotter Augusta Elisabet, född i Jönköping 1871-12-14 - ut till Jönköping 1886
Dotter Ellen Maria, född i Jönköping 1874-04-12
Dotter Thyra Wilhelmina, född i Jönköping 1876-09-12
Dotter Amanda Charlotta, född i Varnhem 1878-10-10
Son Karl Aron, född i Varnhem 1881-07-01 - död här 1884
Dotter Hilda Albertina, född i Varnhem 1884-04-16
Dotter Anna Eleonora, född i Varnhem 1886-11-15
- ut med familj till Ängarp 1891

Hyr;
Pigan Maja Greta Henriksdotter, född i N Lundby 1838-10-22 - utflyttad 1893

Varnhem  Alla:I (1895 - 1922)
Fagerdalen

Ny boende 1896;
Skogvaktare Karl Jonsson Grann, född i Varnhem 1845-08-21, gift 1879-05-30 - in 1896 från Porten
Hustru Anna Charlotta (Lotta) Ström, född i Sätuna 1854-05-30
Son Konrad Wilhelm, född i Varnhem 1883-06-15 - ut 1906 - åter - ut gift 1914
Son Sven Willhard, född i Marka 1892-04-21 - ut 1913

Arrendator;
Gårdfarihandlare Johan Robert Svensson, född i Våmb 1880-10-19 - in 1918
In till hans hushåll flyttar 1918;
Änkan, hushållerska Augusta Malvina Lindström f. Engberg, född i Kila Södermanland 1882-02-23, änka 1918-06-07, in med barn 1918. Änka efter Trädgårdsmästare Erik Gustaf Lindström
Son Sven Anders Gustaf Lindström, född i Enköping 1909-03-12
Dotter Karin Lovisa Lindström, född i Strängnäs 1912-12-21
Son -postum Karl Henrik, född i Strängnäs 1919-01-28

Boende;
Statkarl Karl Teodor Augustsson, född i Hova 1877-02-21, in 1915 med familj från Väring
Hustru Tekla Vilhelmina Johansson, född i Undenäs 1877-09-23
Son Johan Ivar, född i Hova 1904-11-30
Son Karl Emil, född i Hova 1907-11-12
Dotter Anna Virginia, född i Hova 1909-12-08
Son Nils Gunnar, född i Hova 1912-01-29
Dotter Greta Maria, född i Väring 1914-05-21
- ut med familj till Trästena 1916

Stenarbetare Karl August Svensson, född i Våmb 1884-02-15, in från Brännkyrka Sthlm 1920 -  ut 1920

Varnhem (R) AIIa:2 (1922-1938) Bild: 420 Sida: 31
Fagerdalen

Kvarboende arrendator;
Gårdfarihandlare Johan Robert Svensson
, född i Våmb 1880-10-19
Änkan, hushållerska Augusta Malvina Lindström f. Engberg, född i Kila Södermanland 1882-02-23, änka 1918-06-07, in med barn 1918. Änka efter Trädgårdsmästare Erik Gustaf Lindström
Son Sven Anders Gustaf Lindström, född i Enköping 1909-03-12
Dotter Karin Lovisa Lindström, född i Strängnäs 1912-12-21
Son -postum Karl Henrik, född i Strängnäs 1919-01-28
- hushållet flyttar ut till Granbacken 1923

Ny arrendator - köper Fagerdalen 1929;
Jordbruksarbetare Karl Johan Wester, född i Sjogerstad 1876-05-25, in 1926 med familj
Hustru Ellen Alfrida Lindberg, född i Skövde landsf. 1884-11-04
Dotter Matilda Linnea Kristina, född i Dala 1916-09-11
Son Karl Erik Harald, född i Varnhem 1921-08-06
Son Gustav Adolf, född i Björkäng 1907-09-11, -  ut till Kyrkefalla 1930
- familjen flyttar ut som ägare till Grönhagen 1932

Ny ägare;
Jordbruksarbetare Sven Gösta Olsson, född i Varnhem 1905-05-16, in 1932 med hustru från Long
Hustru Edit Ottilia f. Eliasson, född i Angered, Älvsb. Län 1907-10-30
Son Stig Jerry Egon, född i Varnhem 1933-06-07
- ut till Simmatorp 1934

Ny ägare;
Torpare Karl Hugo Fridell, född i Saleby 1871-02-10, änkling 1933, in med barn 1934 från Solberga
Dotter Karin Ingegerd Maria Fridell, född i Saleby 1918-07-06 - ut som fru på Stora Slöta i Saleby 1936
Son Bror Henrik Valter Fridell, född i Saleby 1922-04-26, ut till Saleby 1936, konfirmerad i Saleby 1936, åter 1937

Karl bodde kvar i stugan på Fagerdalen till 1952, då han kom till åldershemmet i Västra Gerum.

Karl Hugo Fridell i mitten. Fagerdalen 1940-tal. Redan då var trakten tätt beskogad.

Stig Ågren reparerade stugan 1950
Wäringer har renoverat huste 1976. Stilen är inte förändrad - rum, kammare, kök.