F 9. Sandlid under Backa 1800

1800 Sandlid torp under Backa ->brinner ner 1944 och rivs

Torpet Sandlid under Backa låg något nordöst om Backa - här på kartan 1877 markerat med röd ring.

Torpet Sandlid under Backa finns med åboende från år 1804 i Varnhems kyrkoböcker.
Torpet brinner ner 1944 och byggs aldrig upp igen - se berättelsen om branden här nedan!

I södra delen av Solberga gård fanns också ett torp Sandliden under Solberga bebott t o m 1874. Detta torp låg ca 500 meter norrut mot Solberga och strax söder om Qvarntorpet.

Sandlid 1940. Foto ur Verna Anderssons samling. Foto via Gunhild Lundberg Sandlid 1940. Foto ur Verna Anderssons samling. Foto via Gunhild Lundberg

EN ELDSVÅDA I VARNHEM DEN 9 JANUARI 1944
- Arne 'Skultorparn' Andersson från Svea (forna Västorp) berättar i Varnhemsbygden 1989;

"En kväll kom en granne, Arthur Pettersson, "Karl-Augusta Arthur" kallad, med andan i halsen in till oss i Svea och frågade om vi sett att det brann nedanför vår äng. Vi följde honom ut och fick se en tjock rökpelare och ett eldsken i nordväst. Jag och Arthur gav oss först iväg och konstaterade snart att det var torpet Sandlid under Backa gård som brann.

En av sönerna i Sandlid hade sprungit iväg de ca två kilometrarna ned till Backa gård, där närmaste telefon fanns, för att ringa brandkåren. Varnhems brandkår bestod på den tiden av en hästdragen brandspruta. Innan traktens odalmän larmats och sprutan kommit fram och hästar spänts för, hade branden fortgått ganska länge. Hästarna fick säkert springa för fullt, men vägen var lång, ungefär en halvmil, och snön var djup och i Backa allé bar det sig inte bättre än att ekipaget välte, och här slutade tvärt denna utryckning. Då kom nämligen en man uppifrån brandplatsen och rapporterade till de utryckande  brandmännen att torpet var nedbrunnet, varför vidare färd var onödig.

Sandlid  var som sagt ett torp till Backa gård. Brukaren hette Gunnar Lundberg. Gunnar, som är född den 26 nov 1899, berättar att han denna ödesdigra kväll blivit lite sen med mjölkningen, på grund av att han som uppbördsman i fackföreningen varit ute och samlat upp medlemsavgiften bland de andra lantarbetarna. När han satt och mjölkade fick han höra att det susade i luften, men trodde att det var vinden som susade i de höga träden utanför. När han kom ut, fick han se hur taket på boningshuset gick i vågor och rök och gnistor slog ut överallt. Då var det försent att göra något, endast en bråkdel av bohaget gick att rädda.

En av sönerna var med i hemvärnet och han förvarade en del ammunition hemma. Denna brisserade med höga knallar under branden, vilket skapade ytterligare dramatik i kvällen. Vi stannade kvar vid brandplatsen tills det var dags att knuffa in återstoden av de svartbrända väggstockarna. Gunnar själv föredrog att övernatta hos sina kor i ladugården, medan den övriga familjen övernattade hos en granne. Gunnar kommer aldrig att glömma vilken dag detta hände och det förstår vi när vi hör hur  han avslutar sin berättelse - "att detta skulle hända just på min namnsdag!"

Detta var ett hårt slag för Gunnar och hans familj som plötsligt blivit hemlösa. Torpet byggdes aldrig upp igen. Familjen flyttade sedan till Våmb, efter att en tid bott i ett ödehus tillhörigt Backa gård. I Våmb inköptes ett litet eget jordbruk och Gunnar blev industriarbetare på Gullhögen. Som den glada och öppna människa han är, trivdes han även bra med denna omställning."

Siste torparen på Sandlid Gunnar Lundberg med familj

Karl Gunnar Lundberg  89 år gammal 1988 intevjuas av Verna Andersson, Bild från Verna Anderssons samling. Karl Gunnar Lundberg 89 år gammal 1988 intevjuas av Verna Andersson, Bild från Verna Anderssons samling. Verna intervjuar Gunnar 1988:
"Gunnar var gift i 54 år och hustrun dog 1978. Han minns med någon sorg Sandlid, där grund till stuga och ladugård finns kvar och en brunn. Han började på Gullhögen samma år som Sandlid brann 1944 och flyttade därefter till Våmb. Han hade då 1:05 /tim och vid pensioneringen 1966 hade han 9:50/tim. Gunnars mor var född 1862-11-10 i Vilske-Kleva liksom han själv. Mormodern var född 1830. När han gick i skolan plockade han potatis för 25 öre tunnan. Han berättade att Stora Bjurum hade 70 torpare + Bossgården i Hornborga i början av 1900-talet."


Befolkningsregistret Sandlid 1940
Mannen Karl Gunnar Lundberg, född i Vilske-Kleva 1899-11-26 - in från Kållands Åsaka 1937
Hustrun Anna Olivia Lundberg Öst, född i Sventorp 1902-03-31
Son Harry Gunnar Evert Lundberg, 1923-10-23
Son Karl Erik Vilhelm Lundberg, född i Lerdala 1926-04-05
Dotter Elsa Olivia Lundberg, född i Skallmeja 1928-09-25
Dotter Gunhild Kristina Lundberg, född i Varnhem 1937-11-16
- familjen flyttar 1946 till Sumpesiken, Våmb, efter branden i Sandlid 1944 och 2 år i arsbetarbostad under Backa.

Foto från Backa gårdsarkiv, Carl Arvid Tell Foto från Backa gårdsarkiv, Carl Arvid Tell

Höhässjning på Backa gård i början av 1940-talet. Från vänster rättaren Tage Lindahl, Karl Lundberg, Sandlid, Sigfrid Johansson och Harry Lundberg.                                                       


(Bild från Varnhemsbygden 2004)

Sandlid i kyrkoböckerna 1800 - 1938

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Inhyses (vid Sandlid) under Backa

Nya åboende 1785;
Mannen Anders Nilsson
, född i Floby 1756
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Amundstorp 1757
Dotter Caisa, född i Amundtorp 1783
Dotter Inga, född på platsen 1786
Son Lars, född på platsen 1788
Dotter Anna, född på platsen 1791-09-25
 

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Inhyses (vid Sandlid) under Backa

Kvarboende;
Mannen Anders Nilsson
, född i Floby 1756
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Amundstorp 1757
Dotter Caisa, född i Amundtorp 1783 - dör nu här
Dotter Inga, född på platsen 1786
Son Lars, född på platsen 1788
Dotter Anna, född på platsen 1791-09-25
 

Torpet Sandlid under Backa

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Sandlid under Backa

Nyinflyttad på torpet Sandlid från 'vid Sandlid' 1800;
1:e Mannen Anders Nilsson
, född i Floby 1756 - dör här 1802
Hustrun Bolla Svensdotter, född i Amundstorp 1757
2:e Mannen Lars Andersson, född i Wäberga 1763-05-26 - in 1806 från Dikaretorp
Dotter Inga, född på platsen 1786
Son Lars, född på platsen 1788 - Not; Mycket klen - har ont i ryggen
Dotter Anna, född på platsen 1791-09-25 - död 1815

Varnhem AI:5 1815 - 1836
("Ibidem Tobakslyckan eller) Sandlid" under Backa

Kvarboende;

Hustrun Bolla Svensdotter, född i Amundstorp 1757
2:e Mannen Lars Andersson, född i Wäberga 1763-05-26 - dör här 1828

Flickan Anna Larsdotter, född i Wing 1820-02-05 - in från Berget, Öglunda 1832 - ut 1835

Varnhem AI:6 1836 - 1846
("Ibidem Tobakslyckan eller) Sandlid" under Backa

Kvarboende;

Enkan Bolla Svensdotter, född i Amundstorp 1757-10-02 - dör här 1837

Ny torpare 1839;
Mannen Petter Abrahamsson
, född 1798-06-09 - in med familj 1837 - dör här 1846
Hustrun Maja Jonsdotter
, född i Broddetorp 1794-07-06
Dotter Maja Greta, född 1830-02-24

Pigan Inga Larsdotter, född i Broddetorp 1823-02-22 - in från Ödelöthen - död här 1844

Varnhem AI:7 1846 - 1859
Sandlid under Backa

Ny torpare 1846;
Mannen Anders Johansson
, född i Sköfde 1815 - in 1846 med familj från Porten under Höjentorp
Hustrun Maria Cajsa Ericsdotter, född i Varnhem 1806-01-12
Dotter Inga Cajsa, född  Varnhem 1840-06-17
Son Johannes, född i Varnhem 1842-08-27
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1845-08-25
Dotter Lotta, född i Varnhem 1850-03-02

Dräng Johannes Andersson Lundqvist, född i Varnhem 1816-07-27 - in 1851 från Ölanda - ut till Wånga 1852

Varnhem AI:9 1854 - 1862
Sandlid under Backa

Kvarboende torpare;
Mannen Anders Johansson
, född i Sköfde 1815 
1:a hustrun Maria Cajsa Ericsdotter, född i Varnhem 1806-01-12 - dör här
2:a hustrun Lotta Isaaksdotter
, född i Fägred 1829-01-16 - in 1857 från Torp
Dotter Inga Cajsa, född  Varnhem 1840-06-17 - ut till Ulunda 1856
Son Johannes, född i Varnhem 1842-08-27 - ut till Gröngatan 1861
Dotter Maja Stina, född i Varnhem 1845-08-25 - ut till St Baggeboda 1861
Dotter Lotta, född i Varnhem 1850-03-02 - ut till Gröngatan 1861
Gemensam son Carl Johan, född i Varnhem 1859-01-15 
- familjen flyttar ut till Gröngatan 1861

Dräng Gustaf Jonsson, född i Lerdala 1831-01-10 - in 1855 från Sköfde - ut dit 1855
Dräng/trumslagar Pehr Johan Hwass, född i Varnhem 1832-10-04 - in och ut 1856

Ny torpare 1861;
Mannen Lars Johansson
, född i Sköfde 1820-02-06 - in 1861 med familj
Hustrun Maria Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1823-01-29
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1846-04-28
Son Johan August, född i Varnhem 1849-05-24
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1852-02-11
Dotter Anna, född i Varnhem 1855-02-03
Dotter Thilda, född i Varnhem 1861-02-24

Dräng Carl Johan Svensson Linder, född i Varnhem 1834-03-29 - in 1861

Varnhem AI:10 1862 - 1869
Sandlid under Backa
(Hälften i torpet har Johannes Kyrk)


Kvarboende torpare;
Mannen Lars Johansson
, född i Sköfde 1820-02-06 - dör här 1864
Enkan Maria Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1823-01-29
Dotter Charlotta, född i Varnhem 1846-04-28 - -slutligen ut Göthened 1865
Son Johan August, född i Varnhem 1849-05-24
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1852-02-11
Dotter Anna, född i Varnhem 1855-02-03
Dotter Thilda, född i Varnhem 1861-02-24
Son Gustaf, född i Varnhem 1864-01-08 - död 12/10 1864

Dräng Carl Johan Svensson Linder, född i Varnhem 1834-03-29 - in 1861 - ut 1864
Dräng Carl Jonsson, född i varnhem 1845-08-21 - in 1864 från Hägna qvarn - ut 1866

Varnhem AI:11 1869 - 1880
Sandlid under Backa


Kvarboende torpare;
Enkan Maria Cajsa Pehrsdotter, född i Varnhem 1823-01-29
Son Johan August Larsson Thorén, född i Varnhem 1849-05-24 - ut Grefbäck 1871
(- rekryt vid Skaraborgs Regemente, Kåkinds Compani Nr 793)
Dotter Emma Christina, född i Varnhem 1852-02-11 - ut 1869
Dotter Anna, född i Varnhem 1855-02-03 - ut Ökull 1872
Dotter Thilda, född i Varnhem 1861-02-24 - ut Sköfde 1877
Son Gustaf, född i Varnhem 1864-01-08 - död 12/10 1864

Dräng Jaen Jaensson, född i Åsaka 1827-08-12 - ut 1872

Ny torpare 1871;
Mannen Jonas Andersson
, född i Varnhem 1837-01-12 - in 1871 med familj
Hustrun Maria Lisa Larsdotter, född i Wersås 1838-02-03
Son Johan Alfred, född i Varnhem 1862-10-29
Dotter Anna Malena, född i Varnhem 1874-04-03

Tjänstefolk;
Gossen Ernst Gustaf Kanon, född i Öglunda 1858-02-09 - in från Öglunda 1874 - ut 1875
Dräng Frans Vilhelm Johansson, född i Kyrketorp 1860-03-31 - ut till Wing 1880
Dräng Karl Olausson, född i Varnhem 1853-10-29 - in 1874 - ut till Hassle 1877
Pigan Charlotta Jonsdotter, född 1857-12-17 - in från Öglunda 1874 - ut till Hulan Öglunda 1875
Pigan Margareta Johansdotter, född i Öglunda 1851-07-19 - in 1877 - ut till Eggby 1878

Varnhem AI:12 1880 - 1895
Sandlid under Backa


Kvarboende torpare;
Mannen Jonas Andersson, född i Varnhem 1837-01-12 
Hustrun Maria Lisa Larsdotter, född i Wersås 1838-02-03
Son Johan Alfred, född i Varnhem 1862-10-29
Dotter Anna Malena, född i Varnhem 1874-04-03
- familjen flyttar ut 1889

Ny torpare 1889;
Mannen August Nilsson, född i Ekby 1845-08-09 - in med familj 1889 från Istrum
Hustrun Anna Katrina Johansson, född i Björsäter 1850-12-09
Son Malkolm Mattias, född i Vesterfernebo Vesterås län 1879-09-21
Dotter Signe Emilia, född i Skultuna 1883-05-11
Son Gotthard Fabian, född i Istrum 1886-10-15
Dotter Astrid Natalia, född i Varnhem 1891-05-09

Tjänstefolk;
Dräng Lars Albin Jonsson, född i Warnhem 1865-01-17 - in 1883 - ut 1889
Dräng Anders Gustaf Johansson, född i Skarke 1860-07-14 - in 1881 - ut till Lundby 1882
Dräng Per Johan Johansson, född i Warnhem 1857-08-30 - in 1880 - ut 1881
Pigan Tilda Charlotta Sjöman, född i Berg 1867-01-22 - in 1885 - ut till Fellingsbro 1886
Dräng Sören Johansson, född i Broddetorp 1869-06-01 - in 1890 - ut till Segerstad 1891

Varnhem Alla:1 1895 - 1922
Sandlid under Backa


Kvarboende torpare;
Mannen August Nilsson, född i Ekby 1845-08-09 - 
Hustrun Anna Katrina Johansson, född i Björsäter 1850-12-09
Son Malkolm Mattias, född i Vesterfernebo Vesterås län 1879-09-21
Dotter Signe Emilia, född i Skultuna 1883-05-11
Son Gotthard Fabian, född i Istrum 1886-10-15 - dör här 1901
Dotter Astrid Natalia, född i Varnhem 1891-05-09
Son Erland Sixten, född i Varnhem 1899-04-24
- familjen flyttar ut till Öglunda 1901

Ny torpare 1902;
Mannen Henning Johansson
, född i Norra Vånga 1870-04-14 - in 1902 med familj från Skara
Hustrun Maria Charlotta Neroth, född i Hasslösa 1865-10-26
Son David Georg, född i Skara 1899-04-23
Son Sven Niklas, född i Skara 1902-03-19
Son Karl Oskar, född i Warnhem 1903-11-10
- familjen flyttar ut 1904

Ny torpare;
F.d. soldat Johan August Wallgren
, född i Horn 1878-01-04 - in 1904 med familj f
(not: "Enligt Sköfde Rådhusrätts utslag den 27/6 1904 för förfalskningsbrott dömd till straffarbete i sex månader, förlust av medborgerligt förtroende ett år efter frigifning 16/11 1904") 
Hustrun Emma Charlotta Olofsson, född i Locketorp 1865-07-01
 Son Sven Arthur, född i Locketorp 1901-08-22
Son Johan Erik, född i Locketorp 1902-09-10
Dotter Svea Linnéa, född i Varnhem 1903-11-16
Son Karl Helge, född i Varnhem 1905-09-11
Dotter Anna Maria, född i Varnhem 1907-11-03
- familjen flyttar ut till Norra Wing 1907

Här används troligen torpet några år som tjänstebostad för personal på Backa.

Ny torpare 1914;
Jordbruksarbetaren Frans Svensson
, född i Wilske Kleva 1861-08-18- in 1914 från Storekullen
Hustrun Josefina Andersdotter, född i Marka 1862-05-03
Dotter Gerda Maria, född i Marka 1891-10-28 - in 1916 från Strömstad - ut gift till Kungsbacka 1916

Varnhem Alla:2 1922 - 1938
Sandlid under Backa


Kvarboende torpare;
Jordbruksarbetaren Frans Svensson
, född i Wilske Kleva 1861-08-18 - dör här 1933
Hustrun Josefina Andersdotter, född i Marka 1862-05-03 - dör här 1938

Ny torpare 1933;

Mannen Karl Johan Artur Andersson, född i Vårkumla 1895-08-13 - in 1933 med familj
Hustrun Lilly Alfrida f. Gustafsson, i Velinge 1904-04-29
Son Karl Erik Bertil, född i Slöta 1931-05-04
- familjen flyttar ut till Ytterstad 1934

Ny torpare 1934;
Mannen Fredrik Åkman, född i Skövde 1900-08-10 - in 1934 med familj från N. Kyrketorp
Hustrun Hulda Maria f. Johansson, i Grevbäck 1927-02-12
Son Karl Erik, född i Grevbäck 1927-02-12
- familjen flyttar ut till Sventorp 1937

Ny torpare 1937;
Mannen Karl Gunnar Lundberg
, född i Vilske-Kleva 1899-11-26 - in 1937 från Kållands Åsaka
Hustrun Anna Olivia Lundberg Öst, född i Sventorp 1902-03-31
Son Harry Gunnar Evert Lundberg, 1923-10-23
Son Karl Erik Vilhelm Lundberg, född i Lerdala 1926-04-05
Dotter Elsa Olivia Lundberg, född i Skallmeja 1928-09-25
Dotter Gunhild Kristina Lundberg, född i Varnhem 1937-11-16
- familjen flyttar 1946 till Sumpesiken, Våmb, efter branden i Sandlid 1944 och 2 år i ödetorpet Gröngatan