F 1. Backstugan Enehagen 1650

Backstuga under Håkansgården i Väberga -> Enehagen

På karta över Wäbergia by 1701 kan man i nederkant se följande bebyggelse utom byns geometriska gräns;
Backas gårdshus
Backstuga tillhörande Håkansgården, Väberga - Backa tar över gården under 1700-talet - upphör 1815
Dijkestorp på Backas mark
Knichteboställe inom ("Backas mark möter på denne sidan")

Framtagen av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023 Framtagen av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023

Ett försök att översätta 1701 års karta (se nedan!) till dagens flygbild över området. Se texten i bilden!
 

Backestugan, som låg under Väberga Håkansgården och hette Enehagen, var placerad nära den Ladugårdskarlbostad som uppfördes 1915 på Backa Gård. Idag (2023) outhyrd och kallad  med adress Nolgården. Enehagen återkommer inte efter 1815 i husförhörslängderna.

Boende i Enehagen enligt kyrkböckerna 1779 - 1815

Varnhem AI:1 1779 - 1787
Håkasgård
Enehagen


Mannen Eric Håkansson, född 1728-12-18
Hustrun Karin Ericsdotter, född i Dahla 1730 Not, Båda förstår "Christendomskunskapen"

Varnhem AI:2 1786 - 1791
Håkasgård
Enehagen


Kvarboende;
Mannen Eric Håkansson, född 1728-12-18 - dör här 1790
Hustrun/Änkan Karin Ericsdotter, född i Dahla 1730

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född i Mellumgården

Varnhem AI:3 1792 - 1800
Enehagen under Håkasgård
-> under Backa


Kvarboende;
Hustrun/Änkan Karin Ericsdotter, född i Dahla 1730

Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född i Mellumgården

Varnhem AI:4 1800 - 1815
Enehagen under Backa


Kvarboende;
Hustrun/Änkan Karin Ericsdotter, född i Dahla 1730 - dör här 1804
Tjänstefolk;
Dräng Lars Andersson, född i Klostret - ut 1804

Ny boende 1804;
Enkan Maria Andersdotter, född 1719 - dör här 1807

Nya boende 1807;
Enkan Stina Andersdotter, född i Varnhem 1774 - dör här 1810  - Not; "Försummat lära Sonen läsa"
Son Johannes, född i Varnhem 1792 - ut till Torp 1808
Dotter Maria, född i Varnhem 1793-11-29 - ut till Torp 1810
Dotter Stina Svensdotter, född i Wäberga 1774 - in 1809 från Hålltorp - ut 1814

Mannen Per Gottbarn
,  född i Forshem 1748-06-27 
1:a Hustrun Kjerstin Perhsdotter, född i Forshem 1739 - dör här 1811
2:a Hustrun Greta Svensdotter, född 1760-09-02 - in 1811 från Wing