E. 2 Lars Håkans gård

Lars Håkans gård -> Håkas gård -> Håkansgården frälsegård -> under Backa under andra halvan av 1700-talet -> inga boenden efter 1827

Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023 Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023

Lars Håkans gård/Håkansgården här med littera Nr 10 från kartan 1701. Idag finns Rättarbostaden på Backa gård uppbyggd nära den plats som var Håkansgårdens mangårdsbyggnad enligt inmätning från karta 1701.

Backestugan, som låg under Väberga Håkansgården och hette Enehagen, var placerad nära den Ladugårdskarlbostad som uppfördes 1915 på Backa Gård. Idag (2023) outhyrd och kallad  med adress Nolgården.

Grundkartan för geometrisk avritning 1701

Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild! Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild!

På kartan 1701 över Väberga by ser vi också samtliga gårdar i den ursprungliga Skarke by inritade i undre delen av kartan;
fr väster Thåbo, TomtenLedsgården, Sven Jens gård (Mellangården), Skräddaregården och Dunagården.

Åt nordöst hittar vi också Backa och nordöst ligger Backestugan, som låg under Väberga Håkansgård och hette Enehagen och ännu längre mot öster Dijkestorp - läs mer på sidan om Backa's underliggande boningar.

Gårdarna norr om Backa utgör Väberga by med gårdarna söderifrån:
Mällomgården ("sijelfva" Mällomgården) - "frelse till Stora Biurum*",
ibm Mällomgården -Eric Hustrus gård - förs till inspector Elgfot, 
Lars Håkansgård - föres till inspector Elgfot,
Nolgården - Dijurewaktarens Boställe (Höjentorp)

* Stora Bjurum = ett frälsegods i Bjurums socken (idag Falköpings kommun), Gudhems härad, med många underliggande frälsegårdar, varav Mällomgården Wäbergia- sjielfva gården, var en.

1701 Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!

Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor
 

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byns marker. Ses här i norr på kartan.

Lars Håkans Gård syns som Littera Nr 10 på kartan 1701.
Backestugan, som låg under Väberga Lars Håkans Gård hette Enehagen.

Lars Håkans gård

Littera Nr 10 på kartan:
"Ägor Frälsehemmanet Lars Håkans gård, frälsehemman 1, "lyder till xxxxx Inspectoren Hr Elgfot."

Specialjordeboken 1825 för Håkansgården ett helt frälse-hemman inom Rote Nr 326

Texttolkning;
"I Rote No 326 Taxerat 13 db SKonglig Majt:s Rusthåll 1  .......

Soldattorp Nr 326, Wäberga Rote, blir senare soldattorpet Fallet unde Backa.

Generalmönsterrullan för år 1725 Skaraborgs Regemente

Frälsehemmanet Håkansgården förs till samma Rote som granngårdarna Mellomgården i Väberga.

Vid år 1725 fanns i soldattorp Nr 326 Corpralen Erich Pehrsson Hwass, 40 år gammal, tjänstgjort i 16 år Västgöte och gift - se mer under soldattorp Nr 326 - senare Fallet.

Familjen Lundin kom att fr o m 1721 införliva samtliga gårdar efter hand

Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet

1797 kan vi från karttext läsa;

"Öfversten Leutnanten och Riddaren af Kongelige Swärdsorden Wälborne Herr Nils Prytz ägare av ibm Mellomgården 1/2 mtl eller Leutnantsgården, samt Herr Jonas Fredrich Lundin, som äger Nolgården, Håkansgård och Mellomgården."

Mellomgården hade tidigt blivit två gårdar, men sam-
manfördes senare under benämningen Mellangår-
den  1 helt  mantal,  
togs  senare över  av    Johan
Fredrik  Lundin, som då  ägde alla gårdar i forna byn.    1800 hade Lundinfamiljen samlat alla Väberga gårdar
                                                                                                      och valt Backa som utgångspunkt för jordbruket.
Familjen Lundin;
Häradsdomare Jonas Lundin, död 1736, fick
sonen Grossisten Fredrik Lundin, som fick
sonen Johan Fredrik Lundin, född 1761-02-25
Samtliga också ägare till Hörryda gods i Härlunda.

Ingen av ägarna av gården under 1700-talet bodde på gården
- alla boende enligt kyrkböckerna mellan 1776 - 1827

Varnhem AI:1 (1779-1787)
Håkasgård 
(gården skrivs så!)

Åboerna;
Mannen Abraham Petersson, född i Solberga 1732
Hustru Annicka Månsdotter, född vid Hospitals kvarn 1733

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby 1754, ut till Mellomgården 1781
Dräng Jonas Andersson, född i Dikaretorpet, ut till Solberga 1780
Dräng Johannes Pettersson, född i Våmb 1761, ut till Björsgården 1779
Pigan Maria Olofsdotter, född i Stenhammar 1758, ut till Eggby 1779
Pigan Cajsa Lena Olofsdotter, född i Skärv 1768, in från L. Hålltorp, ut till S Hålltorp 1780
Pigan Maria Andersdotter, född i Mellösa 1758-01-13, in från Solberga 1780, ut till Öglunda 1781
Drängen Peter Jonsson, född i Ulunda 1757-10-29, in från Björsgården 1780, ut till Torp 1783
Stina Olovsdotter, född i Stenhammar 1761-08-01, in från Backa, ut till Skara 1784
Maria Olovsdotter, född i Stenhammar 1758, in från Sara Månsdotter 1784
Abraham Olovsson, född i Stenhammar 1750, in 1784
Drängen Andreas Jonsson, född i Berg 1768, in från Nolgården 1784, ut till Ängerås 1786
Pigan Lisa Andersdotter, född i Hästhagen 1762-11-27, in från Göteborg 1785, ut till Skara 1786
Drängen Lars Persson, född i Sörgården Överbo 1768-03-03, in från Junkragården 1786

Mannen Lars Andersson, född i Amundtorp 1736. Not; Bor nu 1786 i Mellumgården Väberga
Hustru Karin Svensdotter, född i Kärrtorp 1744-08-26, Not; "skadad i högra ögat"
Dotter Stina, född i Klostret 1766-08-02
Dotter Annicka, född i Amundtorp 1770-04-20
- familjen ut till Tåbo 1782

Nya åboeer;
Mannen Anders Larsson, född i Klostret 1721 - död 1785
Hustru Kerstin Isacsdotter, född i Ivarstorp 1720 - död 1783

Måg Anders Jonsson, född i Bolum 1755
Hustru Lena Andersdotter, född i Tranum 1761
Son Lars, född i Bolum 1782
Son Carl, född på platsen 1785

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby 1754, in från Mellomgården 1785, åter dit 1786
Lars Andersson, född i Mellumgården 1763, in från Överbo 1786

Varnhem AI:2 (1786-1791)
Håkasgården


Kvarboende;
Mannen Abraham Petersson, född i Solberga 1732
Hustru Annicka Månsdotter, född vid Hospitals kvarn 1733
 
Tjänstefolk;
Drängen Lars Pehrsson, född i Sörgården Överbo 1769, in från Junkrag. 1786, ut till Klostret 1787
Drängen Lars Jonsson, född i Tomten 1754-07-03, ut till Skövde 1788
Drängen Peter Siggesson, född i Ulunda 1765
Flickan Lena Siggesdotter, född i Ulunda 1777
Flickan Beata Jonsdotter
Gossen Andreas Siggesson, född i Ulunda, in från Kärret 1789, ut till Klostret 1791
Drängen Johannes Andersson, född i Grötlyckan 1790, in från Solberga 1791

Kvarboende;
Mannen(måg) Anders Jonsson, född i Bolum 1755
Hustru Lena Andersdotter, född i Tranum 1761
Son Lars, född i Bolum 1782
Son Anders, född på platsen 1789
Son Carl, född på platsen 1785 - död 1789
Dotter Maria, född på platsen 1791
Son Jonas, född på platsen 1787 - död 1789

Tjänstefolk;
Drängen Lars Andersson, född i Mellomgården 1763
Drängen Andreas Jonsson, född i Berg 1768
Pigan Anna Larsdotter, född i Bolum 1770, ut till Ledsjö 1788
Drängen Jonas Andersson, född i Mellumgården 1771, ut till S. Hålltorp 1789
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby, ut till Kyrkebo 1791
 

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Håkasgården


Kvarboende;
Mannen Abraham Petersson, född i Solberga 1732
Hustru Annicka Månsdotter, född vid Hospitals kvarn 1733

Tjänstefolk;
Flickan Lena Siggesdotter, född i Ulunda 1777
Drängen Jonas Lund, född i Lundby 1772, in från Solberga 1793

Ny åboende;
Mannen Per Svensson, född i Luttra 1754
Hustru Brita Larsdotter, född i Överbo 1748
Dotter Eva, född i Vestorp 1772-12-22

Tjänstefolk;
Gossen Lars Andersson, född i Eggby 1778, in från Skara
Drängen Andreas Andersson, född i Grötlyckan 1781
Pigan Maria Jonasdotter
Gossen Anders Persson

Kvarboende;
Mannen Anders Jonsson, född i Bolum 1755
Hustru Lena Andersdotter, född i Tranum 1761
Son Lars, född i Bolum 1782
Son Anders, född på platsen 1789-03
Dotter Maria, född på platsen 1791

Tjänstefolk;
Pigan Greta Bengtsdotter, född i Berg 1774-12-24, in från Kvarngården Ökull, ut till Odensåker

Ny åboende;
Mannen Andreas Larsson, född i Skövde 1768
Hustru Cajsa Andersdotter, född i Skövde 176
Son Lars, född i Skövde 1784
Dotter Maria, född i Skövde 1787
Son Anders, född i Skövde 1792-10-09
Son Johannes, född på platsen 1799

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby, ut till Överbo

Ny åboende;
Ryttaren Anders Rolig, född i Berg 1752
Hustru Inga Larsdotter, född i Klostret
Son Anders, född i Eggby 1782

Enehagen under Håkasgården;
Änkan Karin Ericsdotter, född i Dala 1730
Drängen Lars Andersson född i Mellomgården

Varnhem AI:4 (1800-1815)
Håkansgården


Nya åboende;
Mannen Anders Hindriksson, född i Öglunda 1756, in 1707 - gift 1805, hustrun bor i Ving
Hustru Maria Jonsdotter, född i Öglunda 1758
Son Olaf, född i Öglunda 1783
Dotter Lisa, född i Eggby 1786-03-24, not sjuklig
Son Johannes, född i Eggby 1790-05-03
Dotter Annicka, född i Eggby 1792-06-19, ut till Lycke 1808
Dotter Maria, född i Eggby 1796
- ut efter inköp av torpet Långesäter 1808

Nya åboende;
Mannen Lars Andersson, född i Lundby 1736-10-17, in från Nolgården 1808 -  död 1814
Hustru/Änkan Karin Svensdotter, född i Lundby 1744

Pigan Stina Håkansdotter, född i Lundby 1747-05-25, in från Solberga 1813, ut till Fredsberg 1814

½-brukare  Håkasgård;
Mannen Per Svensson, född i Luttra 1754, död 1808
Hustru Brita Larsdotter, född i Kloster 1748 - död 1801
Dotter Eva, född i Vestorp 1772-12-22, ut till Härlunda 1802, åter 1805 - ut till Lidköping 1807
Hustru Stina Andersdotter, född i Öglunda 1763
Dotter Anna Maria, född på platsen 1806-02-03 - död 1809

Tjänstefolk;
Drängen Jonas Bengtsson, född i Ving 1780, in från Lundby 1800
Piga Stina Andersdotter, född i Öglunda 1763-12-01, in från Toran 1802
Dräng Anders Jonsson, född i Berg 1784, in från Segerstad 1803, ut till Berg 1804
Gossen Sven Jacobsson, född i Marum 1792-02-12, in från Blomberg 1807, ut till Junkrag 1808

Varnhem (R) AI:5 (1815-1836) Bild: 105 Sida: 101
Väberga Håkansgården


Nya åboende;
Ryttaren Anders Rolig, född i Berg 1751-08-08, ut till Fiskaregården 1827
Hustru Inga Larsdotter, född i Varnhem 1755-09-22, ut till Fiskaregården 1827
 
Efter 1827 bor ingen på Håkansgården i Väberga och byggnaderna togs säkereligen ner för byggen på Backa gård.