E. 3 Mellangårdarna

Mällomgård 1 helt hemman -> "delas" tidigt och blir två Mellomgårdar vardera 1/2 hemman -> i bm Mellomgården samt Mellomgården- "sijelfva gården" - > troligen gård Nr 3 och Nr 4 i Väberga -> under 1700-talet åter en Mellomgård 1 mantal -> till Lundinfamiljen på Backa 1795 -> upphörde som gård 1805

Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023 Kartan framarbetad av Tommy Nilsson, forskningsgruppen 2023

Milomgården (ibm) (Väberga 3?) här med littera Nr 19 från kartan 1701.
Millomgården -"sijelfva gården" (Väberga 4?) här med littera Nr 29


Backestugan, som låg under Väberga Håkansgården och hette Enehagen, var placerad nära den Ladugårdskarlbostad som uppfördes 1915 på Backa Gård. Idag (2023) outhyrd och kallad  med adress Nolgården.

Väberga Nr 4 stod som helt öde och öfvergiven tidigt i äldre jordaboken och ströks därför också tidigt som särskild äga/gård. Gård Nr 4:s gårdbyggnader togs säkerligen över av Mellangården som hade två åboer och blev två brukade enheter. 

Så här skriver i en texttolkning Specialjordeboken 1825 om gård Nr 4 i Wäbergia under rubriken Frälsegård;
"Är uti äldre Jordeboken annoterad för obefintlig och Öde, i hwilket stånd det ännu är och wet ingen, hwilken kan som woro egare, dertill, utifrån 1736 års Jordrannsakningsprotokoll Krono Befallningsman ålagd, att wid ordinarie Tinget, med Frälserättaren, låta lagligen förfara tills widare här om ordnas. I Rote Nr 327, men inte hur något wisst knechtehåll indelt wid 1824 års Jordransakning belagts, att detta hemman, som derintill stådt i Jordeboken för ett helt mantal med följande Ränta 2 Konglige häftar 6d sofb 1/2va (?) Boskapspenningar 16s och 1/2-wa Skjutsfärdspenningar 24e Summa 46 o 5 ofk skatte afslutas som förmedling iakttagit är."

Kommentar; Eftersom det istället kommit att växa fram två Mellangårdar, är det väl troligt att den sydligaste av dessa Mellangårdar  "sjielfva gården" har hetat något annat och utgjort den 4:e gården. Det är annars märkligt att man benämner den ytterst liggande gården i söder i Väberga by för Mellangården! Kanske har det blivit något fel vid användande av 'ibm' Mellangården till Leuntnantsgård, dvs en slags Kronoanvänd Frälsegård!? Väberga Millomgården -"sijelfva gården" var också frälsegård under Stora Bjurums frälsegods.

Norra  Mellangården  (Leutnantsgården) kallades 1701 också Erics hustrus gård och den södra alltså "Sielfva gården"

Grundkartan för geometrisk avritning 1701

Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild! Karta 1701 - underlagskarta till geometrisk afritning av Wäbergia by. Klicka på kartan för större bild!

På kartan 1701 över Väberga by ser vi också samtliga gårdar i den ursprungliga Skarke by inritade i undre delen av kartan;
fr väster Thåbo, TomtenLedsgården, Sven Jens gård (Mellangården), Skräddaregården och Dunagården.

Åt nordöst hittar vi också Backa och nordöst ligger Backestugan, som låg under Väberga Håkansgård och hette Enehagen och ännu längre mot öster Dijkestorp - läs mer på sidan om Backa's underliggande boningar.

Gårdarna norr om Backa utgör Väberga by med gårdarna söderifrån:
Mällomgården ("sijelfva" Mällomgården) - "frelse till Stora Biurum*",
ibm Mällomgården -Eric Hustrus gård - förs till inspector Elgfot, 

Lars Håkansgård - föres till inspector Elgfot,
Nolgården - Dijurewaktarens Boställe (Höjentorp)

* Stora Bjurum = ett frälsegods i Bjurums socken (idag Falköpings kommun), Gudhems härad, med många underliggande frälsegårdar, varav Mällomgården Wäbergia- sjielfva gården, var en.

1701 Gårdarna i Väberga by - gårdarna som försvann!

Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor Förstoring av geometrisk avritning Wäbergia by 1791 - Lantmäteriet Historiska Kartor
 

Väberga by hade som de flesta andra byar den viktiga bäcken rinnande rakt igenom byns marker. Ses här i norr på kartan.

Södra Mellomgården syns som Littera Nr 29 på kartan 1701.
Norra Mellomgården syns som littera Nr 19.
 

Backestugan, som låg under Väberga Håkansgården  hette Enehagen.

Mellomgårdarna 1701

Littera Nr 19 på kartan:
Ägor Mellomgård, Erics hustrus gård, frelsehemman 1/2 (mantal), tillhörigt åfvan nämbde Inspector Elgfot.

Littera 29 på kartan:

"Sielfva gården" - Mellomgården, dvs det fanns två gårdar med namnet Mellomgården som separerats/delats i historien. Denna hela gård var "frelse till Stora Biurum". Båda delarna på 1/2 mantal - ursprungligen 1 mantal tillsammans för de båda Mellomgårdarna.

Kommentar; Troligen har det redan vid reduktionen 1682 blivit något galet, så att Den egentliga Mellangården som ligger norr om "sijelfva gården"  kom att bli använd av Kronan. 1795 står den i alla fall som Leutnantsbostad och att man då bokförde den södra gården (troligen Väberg Nr 4, som försvann!) också som Mellomgården - "sijelfva gården".

Gård Nr 4 fick 1824 vid Laga ting avföras ur jordaboken, då man inte kunde fastställa var den låg eller vem som ägde den! Man hade då också förmedlat de båda gårdarna till 1/2 mantal vardera. Så trollade man troligen bort en gård på ett helt hemman från dokumenten.

Specialjordeboken 1825 för Mellomgården ett helt frälse-hemman inom Rote Nr 326

Texttolkning;
"I Rote No 326 Taxerat 13 db Konglig Majt:s Rusthåll 1  .......
Soldattorp Nr 326, Wäberga Rote, blir senare soldattorpet Fallet unde Backa.

Generalmönsterrullan för år 1725 Skaraborgs Regemente


Frälsehemmanet Håkansgården förs till samma Rote som granngårdarna Mellomgården i Väberga 1 mantal.


Vid år 1725 fanns i soldattorp Nr 326 Corpralen Erich Pehrsson Hwass, 40 år gammal, tjänstgjort i 16 år Västgöte och gift - se mer under soldattorp Nr 326 - senare Fallet.

Familjen Lundin kom att fr o m 1721 införliva samtliga gårdar efter hand

Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet Från karthandling 1797 vid delning av Nohlängen - Historiska Kartor Lantmäteriet

1797 kan vi från karttext läsa;

"Öfversten Leutnanten och Riddaren af Kongelige Swärdsorden Wälborne Herr Nils Prytz ägare av ibm Mellomgården 1/2 mtl eller Leutnantsgården, samt Herr Jonas Fredrich Lundin, som äger Nolgården, Håkansgård och Mellomgården."

Mellomgården hade tidigt blivit två gårdar, men sam-
manfördes senare under benämningen Mellangår-
den  1 helt  mantal,  
togs  senare över  av    Johan
Fredrik  Lundin, som då  ägde alla gårdar i forna byn.    1800 hade Lundinfamiljen samlat alla Väberga gårdar
                                                                                                      och valt Backa som utgångspunkt för jordbruket.
Familjen Lundin;
Häradsdomare Jonas Lundin, död 1736, fick
sonen Grossisten Fredrik Lundin, som fick
sonen Johan Fredrik Lundin, född 1761-02-25
Samtliga också ägare till Hörryda gods i Härlunda.

Ingen av ägarna av gården under 1700-talet bodde på gården
- alla boende enligt kyrkböckerna mellan 1776 - 1827
Husförhörslängderna gör ingen skillnad på de båda gårdarna

Varnhem AI:1 (1779-1787)
Mellomgården


Åboende;
Mannen Lars Andersson, född på platsen 1736
Hustru Karin Svensson, född på platsen 1744-08-26
Dotter Stina, född på platsen 1766-08-02
Dotter Annika, född på platsen 1770-04-20

Åboende;
Änkan Hustru Kerstin Hansdotter, född i Överbo 1720,
Son/Mannen Sven Petersson, född på platsen 1746
Hustru Greta Ifvarsdotter, född i Sandhem 1753
- ut med son och sonhustru till Fiskaregården 1780

Tjänstefolk;
Pigan Brita Pettersdotter, född i Skarke 1762, ut till St. Hålltorp 1780
Pigan Maria Andersdotter, född i Medelplana 1758, ut till Solberga
Drängen Anders Jonsson, född i Klostret 1758, ut till Bolum 1779
Drängen Rytt. Anders Soning, ut till Skövde 1780

Nya åboende;
Mannen Måns Larsson, född i Överbo 1750, in från Härlunda 1781
Hustru Greta Petersdotter, född i Marum 1753, in från Härlunda 1781
Son Anders Gustaf, född på platsen 1782
- makarna ut till vid Hospitals kvarn 1784

Tjänstefolk;
Drängen Isac Larsson, född i Överbo 1756, in från Överbo 1781, ut till Nolgården 1782

Åboende;
Mannen Lars Nilsson, född i Öglunda 1741,
Hustru Lena Jonsdotter, född i Skarke 1739
Dotter Brita, född i Kyrkebo 1773-10-06
Son Andreas, född på platsen 1778-11-13
- ut med familj till Björsgården 1781

Tjänstefolk;
Drängen Andreas Andersson, född Dunagården 1761, ut till Junkragården 1780
Drängen Andreas Bengtsson, född i Råxtorp 1764, In från Bjällum 1780

Nya åboende;
Mannen Jonas Larsson, född i Bolum 1752
Hustru Maria Andersdotter, född i Klostret 1756
Dotter Annika, född i Ledsgården 1779
Dotter Stina, född på platsen 1782
Son Lars, född på platsen 1784-08-24

Drängen Anders Jonsson, född i Lundby 1754, in från Mellomgården 1783, ut till Tåbo 1784
Maria Andersdotter, född i Dunagården 1769, in från Överbo 1782, ut till Skarke 1783
Abraham Olofsson, född i Stenhammar 1750, in från Håkansården

Nya åboende;
Mannen Abraham Olofsson, född i Stenhammar 1750, in med hustru från Härlunda 1786
Hustru Lena Persdotter, född i Erik Olofsgården 1758 - se nästa Hfl!

 Gifte tjänstefolk;
Mannen Mattias Svensson, född i Tjurled 1749, in med familj från Porten 1786
Hustru Ingrid Olofsdotter, född i Stenhammar 1756
Dotter Sara, född i Porten 1784 - se nästa Hfl!

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby 1754, in från Mellomgården 1782, ut till Mellomg. 1783
Pigan Stina Jonsdotter, född i Foxerna 1763, in från Tranum 1782, ut till Skara 1783
Pigan Cajsa Petersdotter, född i XXX 1763

Inhyses;
Mannen Peter Andersson, född i Håkansgården, in från Späckatorp 1781
Hustru Maria Larsdotter, född i Stenum 1746
Dotter Anna Brita, född på platsen 1784-08-20
 
Inhyses i Mellomgården;
Kvinnfolket Cathrina Andersdotter, född i Källehagen 1750
Dotter Cajsa, född i Roxtorp 1779, ut till Skarke Tå

Varnhem AI:2 (1786-1791) 
Mellomgården


Kvarboende åbor;
Mannen Lars Andersson, född på platsen 1736
Hustru Karin Svensson, född på platsen 1744-08-26
Dotter Stina, född på platsen 1766-08-02
Dotter Annika, född på platsen 1770-04-20

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Amundstorp
Drängen Magnus Carlsson, född i Sten 1776-04-04, in från Sten 1791

Nya åboende 1786;
Mannen Abraham Olofsson, född i Stenhammar, in med hustru från Härlunda 1786
Hustru Lena Pehrsson, född i Eric Olofsgården 1758
Dotter Sara, född på platsen 1788

Tjänstefolk;
Pigan Maria Gustafsdotter, född i Skarke 1743

Nya åboende 1786;
Mannen Mattias Svensson, född i Tjurled 1749, in med familj från Porten 1786,
Hustru Ingrid Olofsdotter, född i Stenhammar 1756
Son Sven, född på platsen 1781
Dotter Sara, född i Porten 1784
- ut till Skarke 1789

Tjänstefolk;
Drängen Joh Andersson, född på platsen 1754
Drängen Anders Jonsson

Nya åboende;
Mannen Jonas Jonsson, född i Bolum
Hustru Stina Persdotter, född på Prinshaga, in från Bageboda
Dotter Maria, född i Bageboda 1786
Son Johannes, född på platsen 1789-12-15

Tjänstefolk;
Pigan Cajsa Magnusdotter, född i Ryttaregården 1772, in från Nolården 1789, ut till Åsaka 1790

Varnhem AI:3 (1792-1800)
Mellumgården


not. Desse skola stå kvar;
Mannen Lars Andersson, född på platsen 1736
Hustru Karin Svensson, född på platsen 1744-08-26
Dotter Annika, född på platsen 1770-04-20

Tjänstefolk;
Drängen Anders Jonsson, född i Lundby
Gossen Lars Nilsson, född i Skövde 1758

Kvarboende åbor;
Mannen Jonas Jonsson, född i Bolum
Hustru Stina Persdotter, född på Prinshaga
Dotter Maria, född i Bageboda 1786
Son Johannes, född på platsen 1789-12-15
Son Anders, född på platsen 1793

Nya åboende;
Mannen Sven Andersson, född i Klostret 1744 - död
Hustru/änkan Bolla Andersdotter, född i Hornborga 1750
Dotter Stina, född i Skara 1778, ut till Broddetorp 1799
Dotter Cajsa, född på platsen 1787
Dotter Greta, född på platsen 1791

Tjänstefolk;
Dräng Hans Nilsson, född på Ähle 1779, ut till Dotebo

Kvarboende åbor;
Mannen Lars Andersson, född på platsen 1736
Hustru Karin Svensdotter, född på platsen 1744
Dotter Annika, född på platsen 1770, not. gift Hägum - ut 1801
- makarna ut  till Överbo 1805

Tjänstefolk;
Drängen Lars Andersson, född i Väberga 1781, ut till Amundstorp 1802
Drängen Jonas Jansson, född i Baggebodan, in från ? 1802, ut till Hagen 1804
Not. Har vistat ofärdighet i nit och uppförande.
Pigan Inga Pehrsdotter, född i Väberga 1789, ut till Överbo 1805
Drängen Johannes Larsson, född i Skövde 1786, in från Stenstorp 1804, ut till Överbo 1805

Kvarboende;
Änkan Bolla Andersdotter, född i Broddetorp 1750, ut till Skarke tå 1802
Dotter Cajsa, född i Klostret 1787, ut till Skara 1802
Dotter Greta, född i Klostret 1791

I nästa husförhörslängd 1815 står noterat; "Väberga Millangården avhyst
- andra halvan av 1700-talet har Mellomgården hört till Backa gård.