Marielund - infart Hällsdalen

Marielund i Åsa på gränsen till Ulunda med infart Hällsdalen

Marielund 1960 - klicka på kartan för att se den större! Marielund 1960 - klicka på kartan för att se den större!

Marielund utmärkt på gränsen mot Lundby Doterbo-mark 1960 års karta med infart via Hällsdalen.

Bildspel 2019 för Marielund (9 bilder)

loading...

Marielund på karta 1877

- klicka på kartan för att se den större! - klicka på kartan för att se den större!

På 1877 års karta syns Marielund - här utmärkt - på gränsen mellan Lundby Doterbo och Ulunda.

Föregångare till familjen Carl Nilsson i Marielund

Marielund 1861 - 1863;
Paret arbetskarlen Adam Andersson, född i Wing 1828-09-28 med hustrun Maja Cajsa Andersdotter, född i Broddetorp 1837-01-18 flyttar in till Marielund från Ulunda 1861. De har med sig sonen Johan Alfrid, född i Norra Lundby 1860-03-24 och dottern Thilda, född i Norra LUndby 1862-06-13.

Marielund 1863 - 1890;
Adam dör 1863-02-23 och hustrun gifter om sig med arbetskarlen Gustaf Nilsson född i Hjerpås 1833-05-13.  De får sitt första gemensamma barn Carl Wilhelm, född i Marielund 1866-12-25. Nästa barn blir sonen Frans Wilhelm, född i Mariannelund 1876-07-04. Hennes barn i första äktenskapet lämnar dem 1877 och 1879. Sonen Carl Wilhelm flyttar ut till Skarke 14/10 1883 - åter hem och sedan ut igen ett flertal gånger.

1890;
Carl Wilhelm gifter sig 28/11 1890 med Märta Alberta Eriksson, född i Häggum 1866-07-09 och flyttar in till Marielund.
************
Brodern Frans Wilhelm flyttar ut 5/11 1896  som skomakare och till Vallgatan under Stommen.
Han flyttar ihop med och gifter sig senare 26/9 1897 med den 9 år äldre pigan Anna Sofia Andersson, född i Götened 1867-02-28. Hon har med sig oäkta sonen David Gunnar, född i Norra Lundby 1896-03-30. Här får de gemensamma barnen; 
Frans Allan Torsten, född i Norra Lundby 1898-11-05
Ebba Olivia, född i Norra Lundby 1900-10-12
De tar också en fosterson; Karl Gustaf Klingberg, född i Norra Lundby 1901-08-14
- familjen flyttar 5/11 1903 till sitt ägandes Lidaberg.
Frans Wilhelm står då som snickare och paret får dottern Rut Isabella, född i Norra Lundby 1906-09-14.
Sönerna tycks också ha blivit byggnadssnickare.
************
David gifter sig i Varnhem 29/10 1920 med Anna Olivia Olorsson, född i Alingsås 1899-04-21
- de får dottern Anna Gunhild Birgitta, född 1921-01-01
*************
Ebba Olivia gifter sig med kalarbetaren Ernst Brynolf Nyström och flyttar ut  25/3 1922 till det gamla soldatbostället Hällsdalen, där de får barnen;
Evalda Anna Elisabet, född i Varnhem 1922-06-14
Ella Iris Frideborg, född 1925-01-12
- de tar också fostersonen Tage Johan Natanel Nilsson, född i Tysslinge 1923-03-08 som vistats hos dem sedan 1929.
*************
Fadern Gustaf Nilsson dör på Doterbo 1/8 1910
Modern Maja Cajsa dör 10 år senare 13/10 1920.

Nästa generation Nilsson - in i Marielund 1890

Marielund sekelskiftet 1900 - huset rivet 1930-tal -- ur boken Dokument i svart och vitt - fotograf Karl Fredrik Andersson, Skultorp - klicka på fotot för större bild! Marielund sekelskiftet 1900 - huset rivet 1930-tal -- ur boken Dokument i svart och vitt - fotograf Karl Fredrik Andersson, Skultorp - klicka på fotot för större bild!

I Husförhörslängden kan vi se att familjen Nilsson flyttar in i Marielund 1890, då som nygifta 28/11 1890 - detta foto taget nära sekelskiftet då de fortfarande bodde kvar i huset - paret är då ca 35 år gamla:

Arbetaren Carl Wilhelm Nilsson, född i N. Lundby 1866-12-25 - flyttar in 1890 med följande familj -
Hustrun Märta Albertina född Eriksson, född i Häggum 1866-02-09
Dotter Gerda Natalia, född i N. Lundby 1891-03-30
Son Karl Josef, född i N. Lundby 1894-08-04

Följande år föddes:
Enoc Willehad, 1897-08-29 - blir senare i livet Konsumföreståndare i Varnhem
Ture Gideon, född 1899-04-27

1903-11-05 flyttar hela familjen till Soldatbostället N:o 14 vid Öfverstegården, Lundby, där Carl står som arrendator just efter det att indelningsverket upphörde och ingen mer soldat tillsattes för torpet.
Här föds också:
Dottern Märta Maria, 1904-05-30
Två månader innan födseln hade då fadern Carl W. Nilsson tagit sitt liv genom hängning, 1904-03-19.

Direkt därefter flyttar änkan Märta tillbaka till Marielund med sina 5 barn.

Delförstoring makarna Nilsson Delförstoring makarna Nilsson

Interiör från stugan nära år 1900 hos familjen Nilssons

Marielund 18900001 red Marielund 18900001 red

Så här skriver författaren - sonen till fotografen Karl Fredrik Andersson - Karl-Anders Andersson i boken Dokument i svart och vitt:

"Byggnaden hade till den del förlorat karaktären av ryggåsstuga genom att boningsrummet försetts med innertak."

"Marielund, vars yttre och inre utseende möter oss på ovanstående bilder, var en låg gammal stuga med anor från från den tid, då de fattiga var så fattiga, att de fick söka dryga ut kosten genom att mot slutet av skördetiden gå omkring och samla ihop tappade och bortglömda sädesax på åkrarna. Stugan var emellertid väl vårdad och fanns kvar ända in på 1930-talet, då den revs. Taket var täckt med torv, därunder låg halm eller vass och närmast på 'röstet' hade man placerat ett lager av näver. Enligt uppgift hade huset endast ett enda rum. Den dörr man kan se till vänster på exteriörbilden ledde till ett vedskjul, som upptog norra ändan av byggnaden.

Ordning och snygghet råder inne i 'stuvan'. Utdragssängen är omsorgsfullt uppbäddad och sängkläderna har dolts under ett prydligt vitt sängöverkast.

Det trebenta bordet bordet vid fönstret är täckt med en virkad duk och andaktsböckerna ligger framme vid blomkrukan, i den mån de inte står kvar på vägghyllan i hörnet. Storblommiga, nästan kurbitsmönstrade tapeter döljer timmeväggarna, och hemvävda trasmattor ligger i täta rader på golvet.

Vid spegeln ovanpå byrån står fotogenlampan nästan herrskapslik med sin skönt bemålade kupa. Och alla de traditionella oljetrycken finns med. Madonnan sluter ikonmässigt Kristusbarnet till sitt bröst. Frälsaren själv stiger glorieomstrålat fram på den större tavlan och vänder symbolikst händerna mot sitt brinnande hjärta., medan den annars så dominante Oscar II får känna sig hårt trängd mellan amerikaklockan och den fina virkade fönstergardinen.

I centrum mitt på golvet tronar som en blafemisk västgötaklimax den med grankvistar fyllda spottlådan - en för våra snustuggande förfäder omistlig detalj i de fleta hem. Utdragssoffan med locket pålagt skymtar till höger i bilden, och stolar av de gamla tidlösa modellerna finns det synbarligen gott om. Trevnad präglar det enkla hemmet. Man vågar gissa, att det beboddes av lyckliga och förnöjsamma människor."

Tyvärr speglar väl fadern Carls självmord bara något år efter denna bild en annan inre bild av verkligheten.

Stugan på målning - motiv från baksidan av huset

Okänd målning på Marielund från baksidan.

Drängen Karl Wilhelm Nilsson får ett betyg från Björsgården under Skara Hospital 1889 - då 27 år gammal

Betyget besrkiver honom som hövlig, ärlig, trogen och beskedlig och han var fullkomligt kunnig uti jordbruksskötsel och sköter hästar utmärkt väl och var skicklig i varjehanda såsom snickeri mm och han hade som 'fördräng' på egen hand till full belåtenhet skött Björsgårdens jordbruk.

Foto på Märta och barnen ca 1910

Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 

Från vänster; Enoc, Ture, Josef, Gerda och Märta i mitten, samt modern Märta Nilsson.
Fotot taget runt 1910.

Modern och barnen hade då flyttat tillbaka till Marielund 1904, där Ture tar över ägandet för huset 1920, men blir förklarad sinnesjuk något år senare. Brodern Josef hamnar 1938, efter moderns död, som sinnesjuk på Ryhov, Jönköping. (Uppgifter ur husförhörslängd och församlingsbok.)

Enoc konfirmeras 1910

Enoc konfirmation 1910  - bild från systerdottern Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25 Enoc konfirmation 1910 - bild från systerdottern Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25

Konfirmation Varnhems Klosterkyrka 1910. Enoc har märkts med x på bilden.

Konfirmationspräst var Kristian Armand von Sydow, född 1856 i Vänersborg - död 1933 i Borås.
Kyrkoherde i Varnhem 1904 - 1935.

Son till Christian August von Sydow och Helena Andrietta Maria Cervin
Hustru Signe Elisabet Engelborg Forslund, född i Sköfde stad 1867 12/2

Hade barnen;
Kristian August Erik Armand, född i Sköfde stad 1891 den 28/6 (e.o. Hofrättsnotarie)
Kristian Herbert Armand, född i Sköfde stad 1894 den 3/3 (medicine stud)
Kristian Ernst Karl Armand, född i Sköfde stad 1896 den 30/1
Brit Selma Engelborg Andrietta, född i Sköfde stad 1902 12/8

Enoc blev handelsbiträde i Konsum och senare föreståndare

Familjen Enoc Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09


 

Från vänster: Enoc, John Larsson samt Josef år 1915.

Enoc flyttar till Konsum som handelsbiträde 1923 och vi följer hans öde på den sidan - klicka på länk:
A. 15 a Eriksdal/Konsum

Moder Märta på en senare bild

bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25 bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25

Märta Nilsson på sin trappa till Marielund efter nybyggt hus bredvid det gamla.

Farbrodern till Enoc och hans familj - Frans Nilsson, hustru Sofia och barnen Gunnar, Torsten och Ebba.
Sista dottern Rut ännu ej född.
Frans Emil född 1876-07-24 i Norra Lundby

Två handelsbiträden på Konsum blir ett par - Svea och Enoc - här på skurkväll i Konsum 1922, där hon var handelsbiträde

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Bildtext på baksidan: - Svea på skurkväll i Konsum 1922-09-08 - här 20 år gammal.

Svea Karlberg flyttar in på Konsum som handelsbiträde 1921-12-01 från Berg. Hon är född i Lerdala 1902-10-22. Där träffar hon Enoc Villehad Nilsson som flyttar in som handelsbiträde från Norra Lundby 1923-10-05.

Paret gifter sig den 24/8 1924 och flyttar då in i grannfastigheten Gärdhem - ett hus med flera lägenheter och där föds deras dotter Gunborg 1924-12-20. Här bor familjen kvar till 1929 - då de flyttar till Norra Vånga. Enoc har då fått erbjudande om att bli handelsföreståndare där och här föds deras nästa dotter Vera 1929-06-28.

Enoc med vänner i Varnhem 1921

Enoc m vänner i Varnhem 1921 Enoc m vänner i Varnhem 1921

Fr v övre raden; Karl Lindqvist, Josef Nilsson (brodern), Nils Smedberg, Viktor Lindqvist, Ture Lidström
Fr v nedre raden; Enoc Nilsson, Erik Larsson och Einar Karlsson

Enoc gifte sig med Svea 1924 - Enoc var fortsatt handels-biträde i Konsum - flyttade till Norra Vånga 1929

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc som föreståndare för butiken i Norra Vånga 1929 - 1932 - interiörbild.

Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild från Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc på kontoret i Vångaby Konsum 1930.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Enoc Nilsson som föreståndare i Konsumaffären i Vångaby. Interiör under tidigt 1930-tal.

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Från vänster Enoc's hustru Svea med barnen från vänster Vera och 3:e fr vänster Gun.
(Vera är mor till Anna-Karin Karlsson som lämnat bilderna.)
Med på bilden är också Sveas syster, barn och chaufför - troligen en taxichaufför.


Lägg märke till att affären här nu åter har stora hela skyltfönster på bilden liksom hörningång för affären. Det var troligen till Enocs tillträde som affärsföretståndare 1932 som affären byggdes om med nya fönster på undervåningen. Veras ålder ger årtalet 1933 för bilden.

Ture är aktiv på många sätt i bygden, bl a i fotbollslaget - tar över ägandet av Marielund 1922, men hamnar på Ryhov 1934

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Brodern Ture som dräng på Löthen redan 1914 - då 15 år gammal - utmärkt med kryss.

En fantastiskt talande bild från tiden när stenarna gäckade jordbruket och skulle förpassas till stenmurarna!

Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Enoc Nilsson - bild fråndotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09

Ture spelade fotboll i Varnhems fotbollslag - här en bild från 1920 vid tiden när han tog över huset Marielund som familjen bodde i. Ture markerad med kryss - här 21 år gammal just myndig.

Ture arbetar som kalkarbetare i Rökstorps Kalkbruk i Lundby - här en bild från 1922. Ture markerad med kryss 3:e från höger i övre raden.

Ture klarar inte vardagslivet och han skrivs först in 1934-02-01 på Mariestads åldersdomshem/ sjukvårdsinrättning, just färdigbyggt, och sedan vidare däriffrån till 'sinnessjukhuset' Ryhov i Jönköping 1934-03-12.

Josef arbetar hårt i kalk- och torvindustrin - till Ryhov 1937

Josef i kalkindustrin Josef i kalkindustrin

Uttag av bränd kalksten vid Rökstorps kalkbruk 1921 - Joasef markerad med X.

Josef på Röde Mosse Josef på Röde Mosse

Josef på Röde Mosse - torvbrytning.

Josef flyttar tillbaka till Marielund efter många år på sjukhus

Josef i tidningen Josef i tidningen
Josef i Marielund 2 Josef i Marielund 2

Nytt hus byggs ovanför ryggåsstugan - revs under 1940-talet

Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09 Familjen Märta Nilsson - bild från dotterdottern Anna-Karin Karlsson, 2018-07-09
Den som ägde huset 1938 var Karl Josef Nilsson - 'sinnessjuk' och intagen på Ryhov
Medägare var brodern Ture Gideon Nilsson - 'sinnessjuk' och intagen på Ryhov.

Josef återkom till Marielund 1950 efter att ha blivit intagen på sinnesjukhus 1937 (först ålderdomshem, eftersom det inte fanns plats direkt). Han byggde då en väg över Hällsdalen - se artikel ovan. Han friköpte huset 1953 från övriga medägare.

Medägare och den som 1938 efter sin mormors död byggde ett nytt Marielund blev systersonen till de båda bröderna snickeriarbetaren Bengt Anders Gerhard Nordin, som föddes i Göteborg 1913-01-21. Han bor här i början av 1940-talet. Han gifter sig 1942-12-19 och flyttar till Skövde.

1960 hittar vi en Erik Lennart Lindström, född i Göteborg 1927-02-22 som bor i huset tillsammans med Borghild Ström född Hansen, i Norge 1921-04-22 (frånskild kvinna 1954-02-23) - lagerbiträde
bild från dotterdottern till Märta, Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25 bild från dotterdottern till Märta, Anna-Karin Karlsson, 2019-09-25

Josefs tid på Marielund innebar utökad trädgård med många fruktträd.

Marielund då Josef bodde där Marielund då Josef bodde där

"Hos Josef i Marielund" - står det på det här kortet.